Trang bị điện cho cầu trục và bản vẽ điện cầu trục 20t

Trang bị điện cho cầu trục bản vẽ điện cầu trục 20T

Trang bị điện cho cầu trục và bản vẽ điện cầu trục 20T
... tiếp điện lắp cầu trục Để cấp điện cho thiết bị điện lắp cấu xe dùng tiếp điện phụ 15 lắp dọc theo chiều dọc dầm cầu 8-2 Chế độ làm việc động truyền động cấu cầu trục Động truyền động cấu cầu trục ... trình cho cấu di chuyển xe cầu; 17 cho cấu di chuyển xe 13 cho cấu nâng - hạ hàng Cung cấp điện cho cầu trục hệ thống tiếp điện chinh gồm hai phận: cấp điện ba thép góc lắp giá đỡ sứ cách điện ... (8-12) 8-4 Các thiết bị điện chuyên dùng cầu trục Phanh hãm điện từ Là phận thiếu cấu cầu trục, dùng để dừng nhanh cấu, giữ hàng nâng độ cao cách chắn Phanh hãm điện từ dùng cầu trục theo cấu tạo...
 • 21
 • 2,261
 • 37

Phân tích đánh giá thiết kế truyền động điện trang bị điện của họ cần trục cầu trục của nhật bản tại cảng hải phòng

Phân tích đánh giá thiết kế truyền động điện và trang bị điện của họ cần trục cầu trục của nhật bản tại cảng hải phòng
... CHUNG VỀ HỌ CẦN TRỤC CẦU TRỤC NÂNG CHUYỂN CONTAINER TẠI CẢNG HẢI PHÒNG 1.1 Khái quát chung cầu trục QC RTG 1.1.1 Khái quát chung cầu trục QC Cầu trục giàn xếp dỡ container MITSUO PACECO cầu trục ... chổi than Các thiết bị, động cơ cấu truyền động thiết kế bảo vệ chặt chẽ sảy bát kỳ cố thiết bị bảo vệ ngắt dừng thiết bị, động cơ, cấu lại để đảm bảo an toàn cho thiết bị cho động không hỏng ... sàn tàu Kẹp ray điện thuỷ lực trang bị để giữ cầu trục không dịch chuyển gió xoáy 35m/s cầu trục hoạt động Các thiết bị an toàn cầu trục có nhiều công tắc giới hạn, khoá liên động, phanh hãm,...
 • 109
 • 1,012
 • 0

Luận văn: Phân tích đánh giá thiết kế truyền động điện trang bị điện của họ cần trục cầu trục của Nhật Bản tại cảng Hải Phòng doc

Luận văn: Phân tích đánh giá thiết kế truyền động điện và trang bị điện của họ cần trục cầu trục của Nhật Bản tại cảng Hải Phòng doc
... NGHIỆP Đề tài: Phân tích đánh giá thiết kế truyền động điện trang bị điện họ cần trục cầu trục Nhật Bản cảng Hải Phòng LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỌ CẦN TRỤC CẦU TRỤC NÂNG CHUYỂN ... CONTAINER TẠI CẢNG HẢI PHÒNG 1.1 Khái quát chung cầu trục QC RTG 1.2 Phương pháp thiết kế Nhật Bản 1.3 Một số đánh giá công tác thiết kế CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VỀ MỘT SỐ CẤU TRÚC ĐIỂN HÌNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ... ĐIỆN CỦA QC VÀ RTG 2.1 Hệ thống cấp nguồn QC RTG 2.2 Hệ truyền động điện nâng hạ hàng 2.3 Hệ truyền động điện di chuyển xe 2.4 Hệ truyền động điện giàn 2.5 Đánh giá thiết kế truyền động điện...
 • 110
 • 346
 • 3

Trang bị điện- điện tử tự động hóa cầu trục cần trục

Trang bị điện- điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục
... ehb Day sang ehb kMc Thi dJ ! trang x.ay dl!Jlg c60g trinh cong nghi¢p cau tqlC nAng cae thiet b~ cang ngh¢ tu m~t dat len cao de tap nip ffitit dAy chuyen san xullt Trang nha may luy¢n kim cliu ... chay M vao khuon due Trang cae nha may co cau tn,lC v~n chuy~n cae phOi gia c60g M ga la.p len may hay v~ chuyen cae chi tiet dlIQC gia cang xong dlJ'a sang c6ng doMEN TRONG QUA TRiNH QUA DC;> Trang qua trinh qua dQ, M thong dn cung luang trang qua trlnh ham cap nang luqng gia toe va tieu tan nang DQ dai chu kS'...
 • 256
 • 339
 • 1

Trang bị điện điện tử cần trục 120 tấn nhà máy ng tàuđó bạch đằng đi sâu nghiên cứu cơ cấu nâng hạ hàng cấu tầm với

Trang bị điện  điện tử cần trục 120 tấn nhà máy ng tàuđó bạch đằng đi sâu nghiên cứu cơ cấu nâng hạ hàng và cơ cấu tầm với
... C ng II đ- ng bạch đ ng đ- ng bạch đ ng C NG TY Đ NG TàU BạCH Đ NG PH NG THIếT Bị Đ NG LựC HT ĐI N CAO 22KV TL PHU O NG N NNG C? P HT I? N CAO TH? TON C NG TY Hỡnh 1.1 Phng ỏn n ng cp h thng ... non C ng II đ- ng bạch đ ng Chú ý : Đ- ng nét đậm tuyến cáp cao 6,3KV đ- ng bạch đ ng C NG TY Đ NG TàU BạCH Đ NG TL PH NG THIếT Bị Đ NG LựC HT ĐI N CAO 6,3KV HT I? N CAO TH? HI?N T?I TON C NG TY ... Anh h ng lc lng v trang nhõn dõn vo nm 1971 v 1995 Anh h ng lao ng nm 2000 Huõn chng lao ng hng nm 2000 Mt cỏ nhõn c phong tng anh h ng lao ng Ngoi cũn hng trm huõn, huy chng cỏc loi c tng thng...
 • 70
 • 254
 • 0

[Khóa luận]trang bị điện điện tử cần trục 120 tấn nhà máy đóng tàu bạch đằng đi sâu nghiên cứu cơ cấu nâng hạ hàng cấu tầm với

[Khóa luận]trang bị điện điện tử cần trục 120 tấn nhà máy đóng tàu bạch đằng đi sâu nghiên cứu cơ cấu nâng hạ hàng và cơ cấu tầm với
... Phương án nâng cấp hệ thống đi n cao lên 22KV - Công ty đóng tàu Bạch Đằng T 11-M - 2x1000KVA~ 1700 KW T 2-M - 2x1000KVA~1700KW * ) 1000KVA - Cầu tầu ( ~ 850 KW ) HT nâng hạ : 471KW ( 120T, Kiroff ... ốn g Văn ( 04 cầu trục 100T ) Máy cắt CNC : 70KW khu thể thao, kho cháy, CTy XD 6- C = 1643KW x Kđt = 1150 KW HT nâng hạ : 528 KW HT nâng hạ : 92,1KW ( Cầu trục gian 30M Vỏ 1+ nhà ngang ) T C ... tờ: Vi tính nt 01 Soát Ph Quang Vũ Tờ số : Thẩm tra Duyệt 01 Phan CÔNG TY ĐóNG TàU BạCH ĐằNG TL PHòNG THIếT Bị ĐộNG LựC HT ĐI N CAO 22KV PHUO NG N NNG C?P HT I?N CAO TH? TON CễNG TY Hỡnh 1.1...
 • 69
 • 325
 • 1

[Khóa luận]trang bị điện điện tử cần trục 120 tấn nhà máy đóng tàu bạch đằng đi sâu nghiên cứu hệ thống cấp nguồn cấu di chuyển chân đế

[Khóa luận]trang bị điện điện tử cần trục 120 tấn nhà máy đóng tàu bạch đằng đi sâu nghiên cứu hệ thống cấp nguồn và cơ cấu di chuyển chân đế
... Kđt = 822,5 KW HT đi n cung cấp hàn : 630KW = 813,6KW x Kđt = 569,5 KW = 1114KW x Kđt = 779,8 KW đường bạch đằng CÔNG TY ĐóNG TàU BạCH ĐằNG TL PHòNG THIếT Bị ĐộNG LựC HT ĐI N CAO 22KV PHUO ... Phương án nâng cấp hệ thống đi n cao lên 22KV - Công ty đóng tàu Bạch Đằng T 11-M - 2x1000KVA~ 1700 KW T 2-M - 2x1000KVA~1700KW * ) 1000KVA - Cầu tầu ( ~ 850 KW ) HT nâng hạ : 471KW ( 120T, Kiroff ... mm T 1-C - 320KVA 24KV - ( 3x50 ) mm hệ thống đi n cao 6,3KV - Công ty đóng tàu Bạch Đằng - sông cấm T10 - 750KVA ~ 637,5KW Trạm 11 - 1000KVA ~ 850 KW C ầu tàu ụ nổ trụ bê T11 Cẩu 30T g nộ đườn...
 • 73
 • 465
 • 0

Đồ Án Trang Bị Điện Hệ Thống cấp nguồn cấu quay mâm cần trục KONE

Đồ Án Trang Bị Điện Hệ Thống cấp nguồn và cơ cấu quay mâm cần trục KONE
... điểntong lức cần trục hoạt động, không cho phép hoạt động trở lại cha thực thứ tự cấp nguồn Bảo vệ ngắn mạch : cần trục sảy ngắn mạch cấp nguồn mạch điện động lực cấu hệ thống hệ thống cấp nguồn phải ... le thời gian điện từ chiều UMC = 220V Cung cấp nguồn cho cấu thông qua hệ thống vành trợt trục ru lô đa đến cầu dao Oa1 đặt cần trục Từ cầu dao Oa1, cáp nguồn đợc nối với hệ thống vành trợt thứ ... sáng, sấy động cơ, đồng thời cấp điện tới cầu dao Oa2 Khi cầu dao Oa2 = nguồn điện đợc cấp tới công tắc xoay Oa3 công tắc xoay Ob2 sẵn sàng cấp cho công tắc tơ Oc1 sẵn sàng cấp nguồn cho cấu cần...
 • 47
 • 841
 • 8

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CẦU TRỤC CHÂN ĐẾ HM5045-1825.ĐI SÂU PHÂN TÍCH TRANG BỊ ĐIỆNCẤU DI CHUYỂN CẤU QUAY MÂM

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CẦU TRỤC CHÂN ĐẾ HM5045-1825.ĐI SÂU PHÂN TÍCH TRANG BỊ ĐIỆN CƠ CẤU DI CHUYỂN VÀ CƠ CẤU QUAY MÂM
... mỏt cho cỏc ng c * C cu quay mõm 18 C cu quay mõm c chia lm ú l c cu quay trỏi v quay phi Truyn ng in cho c cu quay mõm l truyn ng in xoay chiu bap c cu quay trỏi cng nh quay phi u s dng hai ng ... tng ỏng k mụ men cn tnh Mc0 Trờn hỡnh, biu din mi quan h ph thuc gia mụ men cn tnh v tc ng c: Mc = f() 21 Hỡnh 2.3 quan h Mc = f() khi ng ng c cỏc c cu di chuyn Trờn th ta thy = thỡ Mc ln hn ... trc da theo nguyờn lý: Do c trc u quay u to ỏp lc ma sỏt gia tụn v trc ỏp lc ca trc trờn h xung ộp tm tụn vo cỏc trc di, lm tm tụn cong theo tit din trc, ng thi quay theo trc 2.2.4.MY ẫP TễN Mỏy...
 • 86
 • 439
 • 0

thiết kế hệ thống trang bị điện cho cầu trục

thiết kế hệ thống trang bị điện cho cầu trục
... trọng1 - động di chuyển xe cầu; Cu trc cú2nhiu loi cú kt cu nhcon; - Động nâng hạ - Động di chuyển xe sau : e) GVHD : TS Lõm T Tin a Cầu trục với móc cẩu hàng b Cầu trục gầu goạm ThỏiNguyờn Trng ... c Cần cẩu dê d Cần trục cảng e Cần cẩu tháp ỏn tt nghip B mụn T ng hoỏ T nhng c im trờn ta cú th a yờu cu c bn i vi h truyn ng v trang b in cho c cu cu trc trang b in cho h thng truyn ng ... CU TRC V YấU CU TRANG B IN I : GII THIU CễNG NGH V CU TRC Cu trc c s dng rng rói cỏc nghnh cụng nghip thng c lp t nh xng hoc ngoi tri nhm nõng- h hng hoỏ, mỏy múc, trang thit b cho nh xng, bn...
 • 89
 • 485
 • 3

Đồ án: Trang bị điện - điện tử cần trục 120 tấn nhà máy đóng tàu Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu cơ cấu nâng hạ hàng cấu tầm với ppt

Đồ án: Trang bị điện - điện tử cần trục 120 tấn nhà máy đóng tàu Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu cơ cấu nâng hạ hàng và cơ cấu tầm với ppt
... na Ph-ơng án nâng cấp hệ thống đi n cao lên 22KV - Công ty đóng tàu Bạch Đằng T 11-M - 2x1000KVA~ 1700 KW T 2-M - 2x1000KVA~1700KW * ) 1000KVA - Cầu tầu ( ~ 850 KW ) HT nâng hạ : 471KW ( 120T, ... 30T 120t 00t M Nh T 3-C - 750&1000KVA~1488KW T 4-M - 1000KVA~850KW nội PX r Cung cấp ụ 4200T - Tầu sửa chữa T 7-M N hà ph T 2- iện T 7-M - 750KVA~638KW ( Đi n cách ly ) - n g nộ i - n g PX đ -C ... 185KW HT nâng hạ : 235KW sông cấm T 1-C - 320KVA~272KW T 5-M - 750KVA~638KW HT nâng hạ : 103,6KW ( 02 cầu trục 30T ) Nhà khách T VM - 1000KVA~750KW Máy gia công khí : 484KW HT nâng hạ : 305,2KW...
 • 71
 • 421
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trang bi dien cho cau truc qctrang bị điện điện tử cần trục 120 tấn nhà máy đóng tàu bạch đằng đi sâu nghiên cứu hệ thống cấp nguồn và cơ cấu di chuyển chân đếcác yêu cầu trang bị điện cho truyền động trục chínhquot thiết kế trang bị điện cho máy nâng hạ cầu trục quottài liệu trang bị điện cầu trụctrang bị điện cầu trục pdfphân tích trang bị điện cầu trục qc 200 tấn tại nhà máy đóng tàu bến kiềnphan tich trang bi dien cau truc qcphan tich trang bi dien cau truc rtgluận văn thiết kế truyền động điện và trang bị điện cho trạm lạnh công nghiệp có nhiều máy nén lạnh potban ve may mài cho mon trang bi dientính toán thiết kế trang bị điện mô hình điều khiển cầu trục dung plc s7300những yêu cầu đối với hệ thống truyền động điện và trang bị điện của máy bàocác yêu cầu đối với hệ thống truyền động điện và trang bị điện máy bào giườngtrang bị điện cho trạm lạnhBài 7. Gương cầu lồiUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 6. CompetitionsUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018CHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIABài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Bài tập past simple and present perfect CÓ ĐẤP ÁNBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTD