Thiết kế cổng trục sức nâng q= 20 5t

Thiết kế cổng trục sức nâng q=205 t (kèm bản vẽ)

Thiết kế cổng trục sức nâng q=205 t (kèm bản vẽ)
... r t ngắn thời gian t i nâng phải có hai t c độ II giới thiệu cổng trục thi t kế cấu t o chung Với nhiệm vụ thi t kế cổng trục sức nâng Q=20/ 5t độ L=30m ta lựa chọn phơng án thi t kế cổng trục ... không bị uốn hoàn toàn tránh đợc khả bị k t Xe cổng trục K t cấu xe cổng trục đa dạng tuỳ thuộc vào k t cấu dầm cầu t i trọng nâng cổng trục Cổng trục dầm có t i trọng nâng nhỏ thờng dùng palăng ... thép cổng trục K t cấu thép cổng trục bao gồm dầm cầu chân cổng a K t cấu thép dầm cầu Cổng trục dầm có k t cấu dầm t hợp đợc sử dụng phổ biến với sức nâng t - 10 t Các cổng trục dầm thờng...
 • 85
 • 1,318
 • 17

Thiết kế cổng trục sức nâng q=20t phục vụ nhà máy thủy điện đrâyhơlinh (kèm bản vẽ)

Thiết kế cổng trục sức nâng q=20t phục vụ nhà máy thủy điện đrâyhơlinh (kèm bản vẽ)
... việc cổng trục thiết kế: a Mục đích sử dụng cổng trục thiết kế: - Cổng trục thiết kế để phục phụ thiết bị nâng hạ cửa đập nhà máy thuỷ điện Đrâyhơlinh b Yêu cầu tốc độ , cấu tạo điều khiển: - Sức ... thiết bị nhà máy thuỷ điện - Cổng trục phục vụ thiết bị nâng hạ đập - Cổng trục để phục vụ lắp ráp cửa đập Cổng trục có côngxôn Cơ cấu nâng cổng trục loại có đặc điểm dùng hai tờ nâng đặt cách ... 2.2 Kết cấu thép cổng trục Kết cấu thép cổng trục bao gồm dầm cầu chân cổng a Kết cấu thép dầm cầu Cổng trục dầm có kết cấu dầm tổ hợp đợc sử dụng phổ biến với sức nâng từ - 10 t Các cổng trục...
 • 22
 • 262
 • 1

Thiết kế cổng trục chức năng Q=20T phục vụ cho ngành xây dựng

Thiết kế cổng trục chức năng Q=20T phục vụ cho ngành xây dựng
... cổng trục có sức nâng Q = 20 (tấn) độ L =3,5 m ta lựa chọn ph-ơng án thiết kế cổng trục hai dầm xe di chuyển ray đặt hai dầm Sơ đồ hình chung cổng trục thiết kế nh- hình 1.10 - Cổng trục đ-ợc thiết ... triển khoa học công nghệ xây dựng sản suất vật liệu xây dựng, máy xây dựng ngày đ-ợc hoàn thiện tiến tới tự thiết kế, chế tạo máy thiết bị đại Với việc giới hoá xây dựng làm tăng suất lao động, ... án Tốt Nghiệp Tr-ờng Cao Đẳng Công Nghệ Đề ti thiết kế : Thiết kế cổng trục sức nâng Q= 20 T phục vụ cho ngnh xõy dng Các số liệu ban đầu làm thiết kế: - Sức nâng Q = 20T; độ 3,5 (m) - Hành trình...
 • 80
 • 143
 • 0

Lập quy trình chế tạo kết cấu thép dầm chính cổng trục sức nâng Q=50Tf

Lập quy trình chế tạo kết cấu thép dầm chính cổng trục sức nâng Q=50Tf
... chiều dài Bố trì dầm gồm 16 khoang giàn, khoảng cách Chương QUY TRÌNH CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP DẦM CHÍNH Phân tích đặc tính kết cấu thép dầm xác đònh quy mô sản xuất Kết cấu thép dầm có chiều dài ... lập quy trình chế tạo cho dạng sản xuất đơn chiếc, sản lượng hàng năm nhỏ đơn vị, khối lượng đơn vị lớn 200kg QUY TRÌNH CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP DẦM CHÍNH CỔNG TRỤC Lựa chọn vật liệu chế tạo thay ... Hình 2.2: Lưu đồ quy trình chế tạo kết cấu thép dầm cổng trục Lựa chọn ngun, vật liệu chế tạo thay phù hợp 2.1 Lựa chọn vật liệu chế tạo vật liệu thay Trong điều kiện vật liệu chế tạo có sẵn, đầy...
 • 32
 • 1,715
 • 20

Tính toán thiết kế cơ cấu di chuyển cổng trục sức nâng

Tính toán thiết kế cơ cấu di chuyển cổng trục sức nâng
... tời nâng phụ Xe cổng trục palăng điện tời treo chạy ray treo xe giống nh cầu trục cấu nâng cấu di chuyển xe bố trí kết cấu thép cổng truc, dẫn động xe cáp kéo Kết cấu thép cổng trục Kết cấu ... vụ thiết kế cổng trục sức nâng Q=20/5t độ L=30m ta lựa chọn phơng án thiết kế cổng trục hai dầm xe di chuyển ray đặt hai dầm Sơ đồ hình chung cổng trục thiết kế nh hình 1.10 Cổng trục đợc thiết ... dụng cổng trục xe tiêu chuẩn đợc lựa chon theo átlát máy xây dựng Xe di chuyển ray đặt hai dầm cổng trục cấu di chuyển riêng Trên xe bố trí cấu là: cấu nâng Q=20t, cấu nâng phụ Q= 5t cấu di chuyển...
 • 94
 • 1,911
 • 1

Thiết kế cổng trục gầu ngoạm một dây sức nâng 5 tấn

Thiết kế cổng trục gầu ngoạm một dây sức nâng 5 tấn
... 1.2 Kết cấu thép cổng trục Kết cấu thép cổng trục bao gồm dầm cầu chân cổng a Kết cấu thép dầm cầu Cổng trục dầm có kết cấu dầm tổ hợp đợc sử dụng phổ biến với sức nâng từ - 10 t Các cổng trục ... mở gầu đứng nguyên, cáp nâng lên, kết hợp cáp nâng lên, cáp đóng mở gầu xuống ) II 11 I 3 Gầu ngoạm hai dây Gầu ngoạm dẫn động riêng 10 Gầu ngoạm dây Hình 1.10 Sơ đồ nguyên lý dẫn động gầu ngoạm ... việc sử dụng gầu ngoạm hai dây phải sử dụng loại thiết bị nâng có hai cấu nâng chuyên dùng hay loại gầu ngoạm dẫn động riêng có kết cấu cồng kềnh phức tạp Chơng II: thiết kế gầu ngoạm II.1 Lựa...
 • 75
 • 224
 • 0

thiết kế cổng trục 60 tấn, chiêù cao nâng 12m, khẩu độ 14,5m

thiết kế cổng trục 60 tấn, chiêù cao nâng 12m, khẩu độ 14,5m
... Khoa Cơ Khí giao cho em đề tài thiết kế cổng trục 60 tấn, chiêù cao nâng 12m, độ 14,5m Với nhiệm vụ cụ thể : Thiết kế kết cấu thép phần chân di chuyển cổng trục Đợc giúp đỡ tận tình thầy ... máy trục đợc sử dụng rộng rãi đặc tính u việt Sức nâng cổng trục từ vài vài trăm với chiều cao nâng tới hàng trục mét phạm vi nâng hàng cổng trục tùy theo độ từ 7-8m 30m Cổng trục loại máy trục ... Do đặc tính u việt kê mà phơng án thiết kế di chuyển cổng trục ta chọn sơ đồ dẫn động (H1) làm phơng án thiết kế di chuyển cổng trục tải trọng Q = 60 độ L = 14,5m Lớp : máy xây dựng-xếp dỡ B-K38...
 • 63
 • 476
 • 1

Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m (2).DOC

Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m (2).DOC
... Nm2 375 .t m 375 .1,5 '' d M men m m y động Mm = Mt + M + M Mm1 = Mt1 + M 1 + M 2 = 452,8 + 8 ,7 + 189 = 650 Nm Mm2 = Mt2 + M 2 + M 2 = 476 ,6 + 9, 17 + 189 = 674 Nm Mm3 = Mt3 + M 3 + M 3 = 500 ... 189 = 6 97 Nm Mm4 = Mt4 + M 4 + M 4 = 524,3 + 10 + 189 = 72 3 Nm M men khởi động thực tế lớn m men tính toán lý thuyết khoảng 33% Mm max = 1,33 Mm Mm1max = 1,33 Mm1 = 1,33 650 = 865 Nm Mm2 max = ... Mm2 = 1,33 674 = 896 Nm Mm3 max = 1,33 Mm3 = 1,33 6 97 = 9 27 Nm Mm4 max = 1,33 Mm4 = 1,33 72 3 = 962 Nm Hệ số tải động thời kỳ khởi động = M m max [] M dn [] Hệ số tải cho phép động [] = 3,27...
 • 121
 • 596
 • 0

Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m.DOC

Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m.DOC
... theo hai thân gầu đóng gầu đợc đóng vào 2.1.3 Sơ đồ động học gầu ngoạm Hình 2-2 Sơ đồ động học gầu ngoạm a Khi đóng b Khi mở tối đa 2.1.4 Kết cấu gầu ngoạm tính toán a Kết cấu gầu ngoạm Nguyễn ... nhánh cáp vào tang ip = = b chế độ làm việc cấu nâng Chế độ làm việc đặc tính quan trọng cổng trục đợc phản ánh bớc tính toán thiết kế cấu nh kết cấu kim loại, cổng trục đợc thiết kế chế tạo ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918 .77 5.368 Đại học mỏ địa chất Đồ án tốt nghiệp Chơng Tính toán thiết kế cấu nâng cổng trục 2.1 Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc tính toán gầu ngoạm 2.1.1 Cấu tạo gầu ngoạm Hình 2-1...
 • 121
 • 467
 • 1

thiết kế nhà máy bia năng suất 20 triệu lítnăm tại Tiên Sơn - Bắc Ninh (+bản vẽ).

thiết kế nhà máy bia năng suất 20 triệu lítnăm tại Tiên Sơn - Bắc Ninh (+bản vẽ).
... HỌC Thiết kế phân xưởng lên men nhà máy bia 20 triệu lít năm Tính cho năm sản xuất, 10 triệu lít bia 10 triệu lít bia chai Bia Bia chai Tổng Xuân 2.5 triệu lít 2.5 triệu lít triệu lít Hè triệu ... MÔN HỌC Thiết kế phân xưởng lên men nhà máy bia 20 triệu lít năm - Hàm lượng CaSO4: (150 ÷ 200 ) mg/l - Hàm lượng Fe 2+ < 0,3 mg/l - Vi sinh vật ≤ 100 tế bào/lít - Các kim loại nặng: - Các vi ... ẩm 1 1-1 3% Chất đắng 1 5-2 1 % Polyphenol 2, 5-6 % Tinh dầu thơm0, 3-1 % Cellulose 1 2-1 4 % Chất khoáng 5-8 % Lê Tuân Lớp CN lên men K50 ĐỒ ÁN MÔN HỌC Thiết kế phân xưởng lên men nhà máy bia 20 triệu...
 • 39
 • 952
 • 17

Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m

Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m
... Mt + M đ + M ’đ Mm1 = Mt1 + M đ1 + M ’đ2 = 452,8 + 8 ,7 + 189 = 650 Nm Mm2 = Mt2 + M đ2 + M ’đ2 = 476 ,6 + 9, 17 + 189 = 674 Nm Mm3 = Mt3 + M đ3 + M ’đ3 = 500 + 9,63 + 189 = 6 97 Nm Mm4 = Mt4 + M đ4 ... + M ’đ4 = 524,3 + 10 + 189 = 72 3 Nm 40 40 M men khởi động thực tế lớn m men tính toán lý thuyết khoảng 33% Mm max = 1,33 Mm Mm1max = 1,33 Mm1 = 1,33 650 = 865 Nm Mm2 max = 1,33 Mm2 = 1,33 674 ... = 896 Nm Mm3 max = 1,33 Mm3 = 1,33 6 97 = 9 27 Nm Mm4 max = 1,33 Mm4 = 1,33 72 3 = 962 Nm Hệ số tải động thời kỳ khởi động ϕ= M m max ≤ [ϕ] M dn [ϕ] – Hệ số tải cho phép động [ϕ] = 3, 27 M men danh...
 • 119
 • 644
 • 5

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 1

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 1
... NITTO-NHẬT Cầu trục Dầøm đôi CTO NH10T NHẬT Máy khoan bàn MKB CN -1 6 ĐÀI LOAN 10 Máy khoan cầm tay MCD NHẬT 11 Máy mài MMN GA-700IL NHẬT 12 Máy cắt đóa MCO CD-2 01 ĐÀI LOAN 13 Máy Nén khí MNO PH -1 5 0-3 04 ... CNS 66 41 DIN 15 070 Điện JEM 10 38 CNS 4 617 VDE 010 0 IEC-34/ 1- 5 BS 2573 CSA-C22.2 No 14 -M Riêng Hyundai Hoist, sản phẩm Hyundai chứng nhận theo tiêu chuẩn CSA USA – Tiêu chuẩn sản xuất dầm trục: ... 4 616 DIN 15 018 KS C 96 21 Dây cáp JIS G 3525 BS 302 CNS 9 41 DIN 3067 KS D 3 514 KS B 13 35 KS C 96 21 Móc tải JIS B 2803 BS 2903 CNS 5394 DIN 15 4 01 & DIN 15 402 Bánh xe trolley JIS B 8806 FEM 9 811 ...
 • 14
 • 983
 • 11

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 2

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 2
... phù hợp với điều kiện lao động sản xuất nhà xưởng 20 2. 4 Yêu cầu thiết kế – Các thông số cần trục : Để đảm bảo yêu cầu công việc, cầu trục thiết kế phải có thông số sau: + Sức nâng: Q = 5(T ) + ... thải gây ô nhiễm môi trường 18 2. 3 .2 Phương án sử dụng cần trục ôtô – Cần trục ôtô hoạt động nhà xưởng theo mô hình sau: Hình 2. 2: Phương án sử dụng cần trục ôtô – Cần trục ôtô có nhược điểm tương ... xe + Việc tính toán thiết kế chế tạo tương đối dễ dàng, giá thành rẻ Việc trí, bảo dưỡng thường xuyên thực cách dễ dàng – Với lý trên, ta chọn phương án thiết kế cầu trục dầm với độ lớn (L=16.500...
 • 7
 • 1,452
 • 23

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 3

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 3
... cánh dầm hộp 3. 3.1 Sơ đồ truyền động Hình: 3. 7 1- Động cấu di chuyển 2- Bánh chủ động 3- Bánh trung gian 4- Bánh trung gian 5- Bánh bò động lắp trục bánh xe 6- Bánh bò động lắp trục bánh xe 35 7- ... tang - Tỷ số truyền truyền động: i= n đc 750 = ≈ 23. 74 nt 31 .6 - Sơ đồ truyền động hộp giảm tốc Hình: 3. 6 Trong đó: 1- Động điện 2- Tang cáp 3- Vỏ hộp giảm tốc palăng 4- Vỏ che tang cáp 33 Z 1- Số ... Hình: 3. 1 1- Động cấu nâng hàng 2- Động cấu di chuyển palăng 3- Cụm puli 4- Móc treo hàng 5- Hạn chế hành trình nâng 6- Hộp giảm tốc 7- Trục liên kết cấu nâng hạ hàng với cấu di chuyển palăng 8-...
 • 19
 • 858
 • 14

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 4

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 4
...  , nên dầm thỏa mãn điều kiện bền  4. 4 Tính toán dầm bên (dầm đầu): 4. 4.1 Kết cấu dầm đầu: 55 240 250 10 Tham khảo máy mẫu, ta chọn kết cấu dầm đầu kết cấu kiểu hộp, chế tạo thép CT3 Dầm đầu ... 1.1675 ⇒ ψ II = + 0. 04 * 6.7 = 1.268 4. 2.5 Trọng lượng hàng nâng : Q = (T) = 5000 (kG) 4. 2.6 Lực quán tính ngang Pqt : 42 4. 2.6.1 Khi cầu trục di chuyển, tiến hành hãm cầu trục làm xuất lực quán ... học tiết diện dầm hộp: + Mômen quán tính trục X JX = 181308 (cm4) 51 + Mômen quán tính trục Y JY = 53198 (cm4) + Mômen chống uốn trục X-X WX = 5107.3 (cm3) + Mômen chống uốn trục Y-Y WY = 2876...
 • 37
 • 729
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: do an thiet ke cong truc suc nang 2ottính toán thiết kế cổng trụctính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn khẩu độ 40 mthiết kế cần trục bánh lốp q 25t phục vụ xếp dỡ container tại cảng nhà rồngthiết kế cổng trụcthiết kế cầu trục hai dầm sức nâng q 20t khẩu độ l 28mthiết kế cần trục tháp kiểu tháp quay sức nâng q 10tthiết kế cần trục chân đế kiểu cột quay có sức nâng q 5tthiết kế cần trục tháp bánh lốp sức nâng q 104 t thuyết minh bản vẽ fullđề tài thiết kế hệ cần của cầu truyền tải sức nâng q 63 tcần trục chân đế dạng cổng kiểu mâm quay với sức nâng q 30tf p1hồ sơ năng lực công ty thiết kế kiến trúci công ty tư vấn thiết kế kiến trúcthiết kế công trình kiến trúcthủ tục thi tuyển thiết kế kiến trúc công trìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học