phân tích dòng tiền

Lập và phân tích đồng tiền.doc

Lập và phân tích đồng tiền.doc
... 47.319 đồng tính vào khấu hao tài sản cố định Sau thực điều chỉnh, ta kết luận năm 1987 công ty chi lượng vốn $67.499 cho việc mua sắm tài sản Hoạt động đầu tư Có tài khoản TSCĐ cần xem xét: hợp đồng ... đương nhiên liên quan tới thời gian nhận toán, giao dịch thực Hình thức phân loại thể sau: Cấu trúc báo cáo lưu chuyển tiền tệ Lập bảng lưu chuyển tiền Thu từ doanh thu bán hàng Xác định tiêu hao ... công ty Simon có tính khoản năm 1986 Sau trả khoản vay dài hạn đến hạn công ty dư 93.496 đồng Số tiền dùng vào mua sắm tài sản cố định giảm khoản vay ngắn hạn Mua sắm tài sản đầu tư Việc mua sắm...
 • 18
 • 308
 • 0

Phân tích dòng tiền CTCP Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica)

Phân tích dòng tiền CTCP Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica)
... ngành bánh kẹo ngày nhiều rào cản gia nhập ngày nới lỏng - Các sản phẩm tung Bibica chưa thành công Phân tích tài công ty BIBICA PHẦN PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIÊN HÒA (BIBICA) ... Bibica Phần 2: Phân tích dòng tiền Bibica Phần 3: Phân tích Tỷ suất sinh lợi Phần 4: Phân tích khả sinh lợi công ty Phần 5: Phân tích triển vọng tiến hành định giá công ty Phân tích tài công ty ... Phân tích tài công ty BIBICA PHẦN 4: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIÊN HÒA BIBICA Nội dung trình Phân tích khả sinh lợi Bibica Phần mở đầu trình bày ý nghĩa phân tích...
 • 72
 • 1,604
 • 23

Tiểu luận phân tích dòng tiền

Tiểu luận phân tích dòng tiền
... KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhóm _ Lớp TCDN Đêm - Khóa 20 Trang Phân tích dòng tiền GV: PGS TS Lê Thị Lanh Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN Dòng tiền lưu chuyển tiền (dòng tiền vào dòng tiền ... NỘI DUNG PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN 6.1 Tài liệu sử dụng phân tích dòng tiền ………………………………………………………… 28 6.2 Phương pháp phân tích dòng tiền ………………………………………………………………28 6.2.1 Phương pháp phân tích tỷ trọng ... nghĩa cần thiết phân tích dòng tiền Phân tích dòng tiền cho thấy nguồn gốc dòng tiền doanh nghiệp Đặc biệt dòng tiền không bị tác động nguyên tắc hoạch toán kế toán Khi phân tích công ty, vấn...
 • 35
 • 444
 • 2

Slide tiểu luận phân tích dòng tiền

Slide tiểu luận phân tích dòng tiền
...      CÁC TỶ SỐ PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN 6    NỘI DUNG PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN       VÍ DỤ MINH HỌA PHÂN TÍCH DÒNG TiỀN Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN  1.1 Ý nghĩa và sự cần thiết của phân tích dòng tiền Đánh giá :  Khả ... 6.3 Quy trình phân tích dòng tiền           Bước 1: Dùng phương pháp phân tích tỷ trọng để xác định Tỷ trọng dòng tiền hoạt động tổng dòng tiền kỳ Tỷ trọng dòng tiền dòng tiền vào tổng dòng tiền ...       Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN       GIỚI THIỆU BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ   PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ       CÁC THƯỚC DO DÒNG TIỀN      CÁC TỶ SỐ PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN 6    NỘI DUNG PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN...
 • 30
 • 238
 • 2

Tài liệu Bài giảng Quản lý dự án Chương 3- Phân tích dòng tiền ppt

Tài liệu Bài giảng Quản lý dự án Chương 3- Phân tích dòng tiền ppt
... 1 DÒNG TIỀN (CASH FLOW) NG GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ VỐN = TÀI SẢN N + CHỦ SỞ HỮU DÒNG TIỀN DÒNG TIỀN DÒNG TIỀN TỪ = DÀNH CHO + CHO CHỦ CHỦ N SỞ HỮU TÀI SẢN DÒNG TIỀN TỪ TÀI SẢN (CASH ... 330 11 DÒNG TIỀN TỪ TÀI SẢN NG Dòng tiền hoạt động ng ng - Chi đầu tư - Thay đổi vốn luân chuyển Dòng tiền từ tài sản ng xx xx xx xx 12 DÒNG TIỀN TỪ TÀI SẢN NG VÍ dụ: Công ty XY Dòng tiền hoạt ... nguyên tắc họach đònh dòng tiền: Nguyên tắc : Khi đánh giá dự án phải hòan tòan dựa vào dòng tiền không dựa vào lợi nhuận sổ sách kế tóan , phải dựa vào dòng tiền tăng thêm Vì sau : Lợi nhuận...
 • 32
 • 377
 • 1

Tiểu luận: Phân tích dòng tiền & ứng dụng dụng phân tích dòng tiền Vinamilk

Tiểu luận: Phân tích dòng tiền & ứng dụng dụng phân tích dòng tiền Vinamilk
... PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN GVHD: NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN LỜI MỞ ĐẦU Dòng tiền ròng đơn giản ta gọi dòng tiền, dòng tiền vào trừ cho dòng tiền thời điểm tại .Phân tích dòng tiền phân tích dòng tiền vào dòng ... phân tích dòng tiền: 24 Các ứng dụng phân tích dòng tiền .25 6.1 Ứng dụng phân tích 25 6.2 Ngăn ngừa tình trạng khó khăn 27 Phân tích dòng tiền VINAMILK ... tập trung mô tả dòng tiền cần thiết phải phân tích dòng tiền phân tích báo cáo tài TCDN ĐÊM – PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN GVHD: NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN Dòng tiền 1.1 Khái niệm dòng tiền Dòng tiền thuật ngữ...
 • 39
 • 524
 • 3

Tiểu luận: Phân tích dòng tiền

Tiểu luận: Phân tích dòng tiền
... 2.2 Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 2.3 Dòng tiền từ hoạt động tài III PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN Ý nghĩa phân tích dòng tiền Kết phân tích dòng tiền ... chuyển tiền từ hoạt động đầu tư + lưu chuyển tiền từ hoạt động tài = Số dư tiền mặt cuối kỳ - Số dư tiền mặt đầu kỳ III PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN Ý nghĩa phân tích dòng tiền Thứ nhất, phân tích dòng tiền ... dòng tiền tự Hệ số bao quát dòng tiền mặt (Total Free Cash ratio - TFC) Hệ số đảm bảo dòng tiền (cash flow adequacy ratio) ii I DÒNG TIỀN Định nghĩa dòng tiền Dòng tiền...
 • 31
 • 1,885
 • 8

Báo cáo: Phân tích dòng tiền pps

Báo cáo: Phân tích dòng tiền pps
... 958,219 tư doanh nghiệp, dòng tiền thật mà doanh nghiệp có thời kỳ Trong bảng báo cáo dòng tiền theo tỉ trọng, ta thấy tỉ trọng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh/tổng dòng tiền vào có xu hướng giảm, ... 11.28% tổng dòng tiền vào, năm 2006 có dòng tiền tài vào từ tài trợ thong qua việc phát hành giấy tờ có giá, trái phiếu chuyển đổi 1,650,069 triệu đồng, chiếm 7.06% tồng dòng tiền vào, dòng tiền từ ... 44,645,039 85,391,681 83.93% 91.27% 2006 2007 Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh(CFO) Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (CFI) Dòng tiền từ hoạt động tài trợ (dòng tiền vào) Năm 2008 Bình quân 105,343,139...
 • 8
 • 95
 • 0

phân tích dòng tiền và thực tế tài công ty cổ phần thép pomina

phân tích dòng tiền và thực tế tài công ty cổ phần thép pomina
... đề 02: Phân tích dòng tiền PHẦN I Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN: 1.1 Ý nghĩa phân tích dòng tiền: Phân tích dòng tiền cho thấy nguồn gốc dòng tiền doanh nghiệp Đặc biệt dòng tiền không ... pháp phân tích so sánh 13 3.3 Quy trình phân tích dòng tiền 14 PHẦN IV MINH HỌA PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA: 16 4.1 Phân tích tỷ trọng thành phần ... 02: Phân tích dòng tiền MỤC LỤC Trang PHẦN I Ý NGHĨA, MỤC TIÊU PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN: 1.1 Ý nghĩa phân tích dòng tiền 1.2 Mục tiêu phân tích dòng tiền PHẦN II CÁC THƯỚC ĐO VÀ...
 • 30
 • 182
 • 0

Báo cáo phân tích tài chính PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

Báo cáo phân tích tài chính PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN
...       Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN       GIỚI THIỆU BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ   PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ       CÁC THƯỚC DO DÒNG TIỀN      CÁC TỶ SỐ PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN 6    NỘI DUNG PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN ...      CÁC TỶ SỐ PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN 6    NỘI DUNG PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN       VÍ DỤ MINH HỌA PHÂN TÍCH DÒNG TiỀN Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN  1.1 Ý nghĩa cần thiết phân tích dòng tiền Đánh giá :  Khả năng trả những khoản nợ đến hạn  ... DUNG PHÂN TÍCH DÒNG TiỀN Diagram 6.1 Tài liệu sử dụng phân tích dòng tiền Bảng cân đối kế toán kỳ này, kỳ trước; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này, kỳ trước; Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ này, kỳ trước;...
 • 30
 • 179
 • 1

phân tích dòng tiền & ứng dụng phân tích dòng tiền công ty vinamilk giai đoạn 2009-2013

phân tích dòng tiền & ứng dụng phân tích dòng tiền công ty vinamilk giai đoạn 2009-2013
... ĐẦU  Dòng tiền ròng đơn giản ta gọi dòng tiền, dòng tiền vào trừ cho dòng tiền thời điểm Phân tích dòng tiền phân tích dòng tiền vào dòng tiền thời kỳ định thước đo quan trọng phân tích tài ... – Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN 12 Phương pháp nội dung phân tích dòng tiền 15 III ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK GIAI ĐOẠN 2009 - 2013 ... số chuyên biệt dùng phân tích dòng tiền - Phần II: Mục tiêu, ý nghĩa phân tích dòng tiền - Phần III: Ứng dụng phân tích dòng tiền Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk giai đoạn 2009 – 2013 I...
 • 56
 • 376
 • 2

bài tiểu luận môn phân tích báo cáo tài chính phân tích dòng tiền

bài tiểu luận môn phân tích báo cáo tài chính phân tích dòng tiền
... dư tiền mặt cuối kỳ - Số dư tiền mặt đầu kỳ III PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN Ý nghĩa phân tích dòng tiền Thứ nhất, phân tích dòng tiền giúp cho công ty biết dòng tiền đến từ đâu mà biết Cụ thể, phân tích ... 2.2 Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 2.3 Dòng tiền từ hoạt động tài III PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN Ý nghĩa phân tích dòng tiền Kết phân tích dòng tiền ... trò phân tích dòng tiền IV CÁC TIÊU CHUẨN PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN Cơ cấu dòng tiền Các suy luận từ dòng tiền Xác định tình trạng khoản công ty Dòng...
 • 30
 • 319
 • 1

báo cáo bài tiểu luận môn phân tích báo cáo tài chính phân tích dòng tiền

báo cáo bài tiểu luận môn phân tích báo cáo tài chính phân tích dòng tiền
... tiền mặt cuối kỳ - Số dư tiền mặt đầu kỳ PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN  Ý nghĩa việc phân tích dòng tiền  Kết đem lại phân tích dòng tiền  Vai trò phân tích dòng tiền Ý NGHĨA Thứ nhất, phân tích dòng ... NGHĨA Thứ ba, phân tích dòng tiền giúp xác đinh điều xảy dòng tiền toàn dòng tiền công ty có thay đổi dòng tiền từ nguồn KẾT QUẢ CỦA VIỆC PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN Kết phân tích dòng tiền dùng để trả ... DÒNG TIỀN Dòng tiền (cash flows) hiểu dòng thu nhập chi phí làm thay đổi tài khoản tiền mặt doanh nghiệp thời kỳ định CƠ CẤU DÒNG TIỀN  DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ  DÒNG...
 • 40
 • 489
 • 0

báo cáo tiểu luận môn học phân tích tài chính phân tích dòng tiền

báo cáo tiểu luận môn học phân tích tài chính phân tích dòng tiền
... dung Dòng tiền Báo cáo dòng tiền Phân tích dòng tiền Tiến trình phân tích dòng tiền Ví dụ minh họa – Cty CP Sữa VN www.themegallery.com Company Logo KHÁI NIỆM DÒNG TIỀN  Dòng tiền lưu chuyển tiền ... Logo Báo cáo dòng tiền  Khái niệm: - Báo cáo dòng tiền bảng báo cáo thể số thu, chi tiền mặt từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư hoạt động tài trợ - hoạt động chủ yếu công ty - Báo cáo dòng ... Minh họa phương pháp phân tích dòng tiền Phân tích so sánh: Ví dụ minh họa Cty Vinamilk  Minh họa phương pháp phân tích dòng tiền Phân tích so sánh: Dòng tiền từ hoạt động tài trợ âm cổ tức,...
 • 59
 • 442
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo phân tích dòng tiềnphân tích dòng tiền doanh nghiệpbảng exel phân tích dòng tiềnphân tích dòng tiền các công cụ được dùngphân tích dòng tiền của giả thiếttại sao việc phân tích dòng tiền tệ lại quan trọngphân tích dòng tiền chiết khấu cho hợp đồng tương lai hàng hóa2 11 phân tích dòng tiền của dự ántiến trình phân tích dòng chảy công việcphân tích động tháiphân tích động họcphân tích động từphân tích dòng đềuphân tích động cơvì lợi ích trăm năm thì phải trồng người vận dụng phân tích thực tiễn của việt nam hiện nayCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm