Tìm hiểu quy định về bảo hiểm chi trả tiền mua thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế tại việt nam so sánh với một số nước khác

Nghiên cứu qui định pháp luật hiện nay đối với bảo hiểm y tế tại việt nam và kết quả đạt được

Nghiên cứu qui định pháp luật hiện nay đối với bảo hiểm y tế tại việt nam và kết quả đạt được
... luật bảo hiểm y tế, sau gần bốn năm thực Luật Bảo hiểm y tế, Việt Nam đạt kết bước đầu quan trọng bảo hiểm y tế, khẳng định chủ trương, quan điểm đắn, quán Đảng, Nhà nước sách bảo hiểm y tế Bảo ... đề tài: “ Nghiên cứu qui định pháp luật bảo hiểm y tế Việt Nam kết đạt được • • • Chương 1: Lý luận chung BHYT Chương 2: Những quy định luật Bảo Hiểm Chương 3: Thực trạng việc thực BHYT (2008-2012) ... y tế nhằm tăng tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế quyền lợi Bảo hiểm y tế cho người dân; quy định đấu thầu thuốc Bảo hiểm y tế dự án Luật đấu thầu (sửa đổi); x y dựng chế để khuyến khích tham gia Bảo...
 • 24
 • 112
 • 0

Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam

 Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam
... 12 1.4.1 Bảo hiểm y tế Anh 12 1.4.2 Bảo hiểm y tế Mỹ 13 1.4.3 Bảo hiểm y tế Thái Lan 13 Trang 1.4.4 Bảo hiểm y tế Canada 14 1.4.5 Bảo hiểm y tế Inđơnêxia ... Hướng đến BHYT tồn dân mục tiêu lớn sách BHYT Vì v y, việc nghiên cứu “ PHÁT TRIỂN VÀ HỒN THIỆN HỆ THỐNG BẢO HIỂM Y TẾ TẠI VIỆT NAM u cầu cần thực tức thời để ng y hồn thiện sách BHYT Mục đích ... với hệ thống y tế cũ nên không chấp nhận tư nhân hóa Cuối cùng, hệ thống y tế kết hợp bên y tế công bên cung ứng dòch vụ y tế tư tổ chức hệ thống y tế quốc gia Anh áp dụng 1.4.2 BHYT Mỹ: Hệ thống...
 • 98
 • 667
 • 8

thực trạng bảo hiểm y tế tại việt nam hiện nay

thực trạng bảo hiểm y tế tại việt nam hiện nay
... đồng/người/năm…M y năm gần đ y, mức đóng bảo hiểm tăng nhanh nhờ lộ trình điều chỉnh tiền lương Nhưng, lại có chênh lệch lớn khu vực bảo hiểm y tế bắt buộc bảo hiểm y tế tự nguyện Từ dẫn đến quỹ bảo hiểm y tế ... 1-1-2003, BHYT sáp nhập vào Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quan tổ chức thực sách BHYT Đến ng y 8-8-2005 Chính phủ có Quyết định thành lập Vụ BHYT thuộc Bộ Y tế để thực chức ... tuổi theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội người lao động người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế tính vào thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục để hưởng chế độ bảo hiểm y tế Nếu người...
 • 31
 • 2,380
 • 10

Thuyết trình "Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế tại Việt Nam" docx

Thuyết trình
... HOÀN CẢNH XUẤT HIỆN QUỸ ĐẦU TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT TẾ Ở VIỆT NAM NAM HẠNG MỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM MỤC TIÊU CỦA IDG TẠI VIỆT NAM CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ MẠO HIỂM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA IDG DIỄN RA NHƯ ... Phương Trần Phú Quốc Lã Thị Lệ Quyên 10 Trần Thị Sang NỘI DUNG: I TỔNG QUAN VỀ IDG VỀ QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM TÌM HIỂU CHUNG II QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM NHỮNG HẠNG MỤC IDG ĐẦU TƯTƯ MẠO HIỂM QUỐC HOÀN CẢNH ... CÁC THÀNH QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM THÀNH CÔNG ĐỐI TÁC CỦA IDG TẠI VIỆT NAM VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA IDG TẠI VIỆT 5.NAM CẢNH VỀ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM Ở VIỆT NAM VIỄN III...
 • 25
 • 1,490
 • 1

Hoàn thiện bảo hiểm y tế tại việt nam

Hoàn thiện bảo hiểm y tế tại việt nam
... thiết bảo hiểm y tế Việt nam Chương 2: Thực trạng Bảo hiểm y t tại Việt nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện bảo hiểm y tế Việt nam 11 CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO HIỂM Y TẾ TẠI VIỆT NAM 1.1- ... 3: GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN BHYT TẠI VIỆT NAM 105 3.1- Phương hướng hoàn thiện bảo hiểm y tế Việt nam 105 3.1.1- Mục tiêu 105 3.1.2- Hoàn thiện bảo hiểm y tế 107 ... đời bảo hiểm y tế Việt nam 18 1.2.4- Vai trò bảo hiểm y tế kinh tế thò trường theo đònh hướng xã hội chủ nghóa Việt nam 25 1.3 - Bảo hiểm y tế giới 37 1.3.1- Bảo hiểm y...
 • 151
 • 40
 • 0

phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam

phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam
... tham gia BHYT b t bu c hay BHYT t nguy n theo nhóm đ i t ng khác) 1.4 BHYT số nước giới: 1.4.1 BHYT Anh: Hệ thống y tế nước Anh hệ thống y tế toàn diện dựa thuế thu nhập, gọi hệ thống y tế kiểu ... kết hợp bên y tế công bên cung ứng dòch vụ y tế tư tổ chức hệ thống y tế quốc gia Anh áp dụng 1.4.2 BHYT Mỹ: Hệ thống y tế Mỹ nhân lực y tế cao, tăng từ 141bác só cho 100.000 dân vào năm 1950 ... BHYT: BHYT phạm trù kinh tế tất y u xã hội phát triển đóng vai trò quan trọng người tham gia bảo hiểm, sở y tế mà KI L thành tố quan trọng việc thực chủ trương xã hội hóa công tác y tế nhằm huy...
 • 98
 • 110
 • 0

THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TẠI VIỆT NAM
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT DOANH TH NGC T THựC TRạNG THI HàNH PHáP LUậT BảO HIểM Y Tế Tự NGUYệN VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut Kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Cỏn ... s tham gia BHYT Nh vy, theo quy nh thỡ tớnh n thi im ny, hỡnh thc BHYTTN s khụng c ỏp dng na, cỏc i tng c quy nh lut u cú trỏch nhim tham gia BHYT tin ti mc tiờu y t ton dõn (t ngy 01/01/2014 ... thm quyn ang y mnh trin khai l trỡnh tin ti y t ton dõn trờn c nc? Tụi quyt nh chn ti Thc trng thi hnh phỏp lut bo him y t t nguyn Vit Nam l bi nhng lý sau: Mc dự nhng quy nh mi v BHYT ó c...
 • 23
 • 243
 • 0

TÌM HIỂU SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH GIA LAI

TÌM HIỂU SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH GIA LAI
... nhân bệnh nhân (5,3%) phát bệnh nhập viện điều trị lần đầu tiên; bệnh nhân DTTS (5,3%) điều trị nội trú hỏi mắc bệnh ĐTĐ, có bệnh nhân điều trị nhiều đợt trình điều trị bệnh nhân biết uống ... bệnh nhân sử dụng bia rượu 7,8% ; hút thuốc 5% - Trong số 58 bệnh nhân ( 51,8%) mắc bệnh ĐTĐ điều trị ngoại trú vấn khoa khám bệnh bệnh viện Tỉnh Gia Lai, bệnh nhân đồng bào dân tộc thiểu ... nội trú chí có số bệnh nhân điều trị nhiều đợt bệnh viện, hỏi lại mắc bệnh chế độ điều trị, chế độ ăn uống Vì để cải thiện việc tuân thủ yêu cầu điều trị nâng cao giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân...
 • 11
 • 408
 • 2

Đề tài : Tìm hiểu quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

Đề tài : Tìm hiểu quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay
... quản trị kinh tế Phần 2: QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM QUY ĐỊNH CHUNG I Đối tượng công bố thông tin Đối tượng công bố thông tin bao gồm: công ty đại chúng, tổ ... thông tin công bố văn 5 Ngôn ngữ thực công bố thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam phải tiếng Việt Trường hợp pháp luật quy định công bố thông tin bổ sung ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thực công ... tượng công bố thông tin thực bảo quản, lưu giữ thông tin báo cáo, công bố theo quy định pháp luật III Phương tiện hình thức công bố thông tin Việc công bố thông tin thực qua phương tiện công bố thông...
 • 18
 • 699
 • 0

TỔNG QUAN về các PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH bảo HIỂM y tế CHO sở CUNG cấp DỊCH vụ y tế tại VIỆT NAM

TỔNG QUAN về các PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH bảo HIỂM y tế CHO cơ sở CUNG cấp DỊCH vụ y tế tại VIỆT NAM
... động phương thức chi trả BHYT thực Việt Nam Vì v y, thực viết tổng quan tài liệu nhằm mô tả thực trạng tác động phương thức chi trả đến chi phí, chất lượng hiệu việc cung cấp dịch vụ y tế PHƯƠNG ... nghiên cứu Các tài liệu nghiên cứu sẵn có giới Việt Nam phương thức chi trả chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế Phương pháp nghiên cứu Tổng quan tài liệu sẵn có kết hợp với vấn sâu chuyên gia KẾT ... ương lớn sở tuyến áp dụng phương thức chi trả theo phí dịch vụ Hầu hết BV thực chi trả theo định suất chi phí chuyển tuyến chi m 50% [25] Theo thống kê BV huyện Tứ Kỳ, tỷ lệ chuyển tuyến thấp...
 • 4
 • 146
 • 0

KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM Y TẾVIỆT NAMMỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM Y TẾ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
... Khảo sát nghiên cứu hình tổ chức, sách, chế hoạt động bảo hiểm y tế Việt Nam số nớc giới Với mục tiêu sau: 1- Nghiên cứu, đánh giá hình tổ chức, chế hoạt động sách Bảo hiểm y tế Việt Nam ... l ý Hình 2.4: hình tổ chức quỷ BHYT số quốc gia giới Các nớc lại thực sách Bảo hiểm y tế thông qua tổ chức quỷ Bảo hiểm y tế: - Mỹ nớc giới mà sách Bảo hiểm y tế dựa chủ y u Bảo hiểm y tế thơng ... - quan Trung ơng: Bảo hiểm y tế Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế - Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Giám đốc Sở Y tế địa phơng, Bảo hiểm y tế ngành trực thuộc lãnh đạo ngành Bảo hiểm y tế...
 • 64
 • 585
 • 5

Báo cáo " Bàn về quỹ bảo hiểm y tếViệt Nam trong giai đoạn hiện nay" pot

Báo cáo
... thành bảo hiểm xã hội bảo hiểm Y tế, đó, quỹ bảo hiểm xã hội tách thành quỹ bảo hiểm xã hội quỹ bảo hiểm Y tế, hai quỹ quản lý riêng biệt Trong đó, quỹ bảo hiểm y tế bao gồm: quỹ bảo hiểm y tế bắt ... có quỹ thành phần lớn quỹ bảo hiểm y tế Việc hợp quỹ bảo hiểm y tế quỹ bảo hiểm xã hội kéo theo số thay đổi chế hoạt động tài Quỹ Bảo hiểm xã hội Vào thời điểm Quỹ Bảo hiểm xã hội chia thành quỹ ... Nguyệt / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 26 (2010) 44-49 hành ng y 24/01/2002 việc chuyển bảo hiểm Y tế Việt Nam sang bảo hiểm xã hội Việt Nam Với chuyển giao n y, quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam...
 • 6
 • 403
 • 1

khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức, chính sách, chế hoạt động của bảo hiểm y tếviệt nammột số nước trên thế giới

khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức, chính sách, cơ chế hoạt động của bảo hiểm y tế ở việt nam và một số nước trên thế giới
... Khảo sát nghiên cứu hình tổ chức, sách, chế hoạt động bảo hiểm y tế Việt Nam số nớc giới Với mục tiêu sau: 1- Nghiên cứu, đánh giá hình tổ chức, chế hoạt động sách Bảo hiểm y tế Việt Nam ... Hà Nội Bảo hiểm y tế Việt Nam( 1995), văn quy định Bảo hiểm y tế Việt Nam ( tập 3), Nhà xuất Y học , Hà Nội Bảo hiểm y tế Việt Nam( 2002), Quá trình hình thành phát triển Bảo hiểm y tế Việt Nam, Nhà ... - quan Trung ơng: Bảo hiểm y tế Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế - Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Giám đốc Sở Y tế địa phơng, Bảo hiểm y tế ngành trực thuộc lãnh đạo ngành Bảo hiểm y tế...
 • 53
 • 442
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng bảo hiểm y tế tại việt namchính sách bảo hiểm y tế tại việt nambảo hiểm y tế tại việt namcâu 3 chính sách bảo hiểm y tế tại việt nam được thực hiện dựa trên các nguyên tắc nàocơ gian lận bảo hiểm y tế tại việt namquy định về chế độ chi trả nhuận bútquy định về báo cáo kinh tế kỹ thuậttiểu luận về bảo hiểm y tế ở việt namphát hiện và khám phá tội phạm vi phạm quy định về quản lý sử dụng tiền chất thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuýthực trạng bảo hiểm y tế ở việt namchính sách bảo hiểm y tế ở việt namluật bảo hiểm y tế ở việt nambảo hiểm y tế ở việt nam hiện naycác loại bảo hiểm y tế ở việt nambảo hiểm y tế ở việt nambài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBảng nhân 6Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngLần đầu tiên trừ quỷBài 9. o, cBài 8. Ăn, uống hàng ngàyBằng nhau. Dấu =trắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp ánTrắc Nghiệm Tích Phânon tap chuong 1