Phân TÍCH CA lâm SÀNG viêm phổi bệnh viện

ca lâm sàng viêm phổi cộng đồng ở trẻ em

ca lâm sàng viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
... Ceftriaxone XQ phổi thẳng N5 CT scan N9 CT scan N9 CT scan N9 CT scan N9 CT scan N9 CT scan N9 CT scan N9 XQ phổi thẳng N14 CT scan N19 CT scan N19 CT scan N19 CT scan N19 CT scan N19 DiỄN TiẾN ... quang phổi N30 X quang phổi N38 Viêm phổi hoại tử, tràn dịch màng phổi VIÊM PHỔI HOẠI TỬ • Biến chứng gặp viêm phổi cấp cộng đồng • Tác nhân vi khuẩn sinh mủ độc lực đặc biệt cao – S.pneumoniae, ... dịch màng phổi T / suy dinh dưỡng • Chẩn đoán phân biệt: lao phổi bội nhiễm/ suy dinh dưỡng CẬN LÂM SÀNG XQ phổi thẳng 2/6 CẬN LÂM SÀNG • Siêu âm ngực – Đông đặc phổi T – Tràn dịch màng phổi T lượng...
 • 46
 • 713
 • 0

Ca lâm sàng viêm phổi mắc phải tại cộng đồng

Ca lâm sàng viêm phổi mắc phải tại cộng đồng
... lần/phút)  Khám Khám phổi: phổi: có có Hội Hội chứng chứng đông đông đặc: đặc: có có ran ran ẩm, ẩm, ran ran nổ nổ bên bên phổi phổi phải phải  Cận Cận lâm lâm sàng: sàng:  X-quang X-quang ... X-quang X-quang lồng lồng ngực: ngực: có có hình hình ảnh ảnh đám đám mờ mờ phổi phổi phải phải nghi nghi ngờ ngờ viêm viêm phổi phổi  Công Công thức thức máu: máu: • Bạch Bạch cầu cầu 17 17 G/L G/L ... nhiễm trùng quan khác: Viêm màng não, viêm nội tâm mạc, viêm phúc mạc, viêm xương khớp D ựa xét nghi ệm lâm sàng c ận lâm sàng, b ệnh nhân ch ưa có bi ến ch ứng c viêm ph ổi 2.1.3 Các vấn đề khác...
 • 42
 • 243
 • 2

Phân tíchlàm sáng tỏ những ưu điểm chủ yếu của luật thuế thu nhập nhân so với Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Phân tích và làm sáng tỏ những ưu điểm chủ yếu của luật thuế thu nhập cá nhân so với Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
... CHUNG VỀ THU THU NHẬP CÁ NHÂN: Cơ sở đời thu thu nhập nhân: Thu thu nhập nhân (TNCN) tên gọi để sắc thu lấy thu nhập làm đối tượng tính thu Trong hệ thống thu nước, thu TNCN loại thu ... Tóm lại, Luật thu TNCN ban hành hiệu lực chứa đựng điểm biểu thu , thu suất tích cực so với Pháp lệnh thu thu nhập người thu nhập cao Luật xây dựng biểu thu thống áp dụng cho người Việt ... thu thu suất: * Đối với nhân cư trú: Luật thu TNCN xây dựng hai biểu thu để áp dụng nhân không cư trú, không phân biệt người Việt Nam - người nước Pháp lệnh thu thu nhập người thu nhập...
 • 23
 • 385
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai
... vin ti trung tõm Hụ hp Bnh vin Bch Mai nhm mc tiờu: Nhn xột c iờm lõm sng, cn lõm sng cua viờm phụi bờnh viờn ti trung tõm Hụ hp Bờnh viờn Bch Mai ỏnh giỏ kt qu iu tr viờm phụi bờnh viờn ti trung ... cụ, cỏc anh ch bỏc s Trung tõm Hụ hp ó to iu kin v hng dn tụi sut quỏ trỡnh hc v hon thnh bn lun - Phũng k hoch tng hp, phũng lu tr h s bnh ỏn bnh vin Bch Mai, cỏc nhõn viờn Trung tõm Hụ Hp, cỏc ... nht cho tụi nhng nm hc ti trng - PGS.TS Ngụ Quý Chõu - Phú giỏm c bnh vin Bch Mai, Giỏm c Trung tõm Hụ hp bnh vin Bch Mai, Ch nhim B mụn Ni tng hp trng i hc Y H Ni, ó to iu kin thun li, ch bo v...
 • 87
 • 526
 • 9

phân tíchlàm sáng tỏ Những điểm mới của Luật thuế thu nhập nhân 2007 so với pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

phân tích và làm sáng tỏ Những điểm mới của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 so với pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
... thu nhập khác Đây điểm so với Pháp lệnh thu thu nhập người thu nhập cao Pháp lệnh thu người thu nhập cao không quy định trường hợp giảm trừ này, nghĩa trước luật thu thu nhập nhân ... phiếu phủ Luật thu thu nhập nhân quy định rõ ràng thu nhập miễn thu (điều luật thu TNCN) thu nhập giảm thu (điều luật thu TNCN) Trong pháp lệnh thu thu nhập người thu nhập cao lại quy ... nhập không chịu thu bổ sung số khoản thu nhập miễn thu , giảm thu Trên sở kế thừa khoản thu nhập không thu c diện chịu thu Pháp lệnh thu thu nhập người thu nhập cao, Luật thu TNCN thay...
 • 12
 • 82
 • 0

Phân tíchlàm sáng tỏ quy định của pháp luật về thunhập chịu thuế trong thuế thu nhập nhân

Phân tích và làm sáng tỏ quy định của pháp luật về thunhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân
... - Các nhân thu nhập chịu thu ́ la chủ thể thực hiện nghĩa vụ nộp thu ́ cho Nha nươc Thu nhập chịu thu thu nhập nhân Pháp luật thu ́ thu nhập nhân nươc ta hiện có quy định rõ ... xác định thu nhập chịu thu tuân thủ pháp luật thu thu nhập nhân Thứ nhất, đẩy mạnh va thực hiện triệt để chế khâu trừ thu ́ thu nhập nhân tại nguồn trươc chi trả thu nhập cho ... khoản thu nhập ma Việt Nam quy định la thu nhập chịu thu ́ thì nươc có quy định khoản thu nhập nay, thu nhập từ kinh doanh của nhân, thu nhập từ tiền công, tiền lương, thu nhập từ...
 • 13
 • 46
 • 0

LÂM SÀNG cận lâm SÀNG điều TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN DO acinetobacter baumanni tại TRUNG tâm hô hấp BỆNH VIỆN BẠCH MAI 2013 2015

LÂM SÀNG  cận lâm SÀNG  điều TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN DO acinetobacter baumanni tại TRUNG tâm hô hấp BỆNH VIỆN BẠCH MAI 2013 2015
... trị bệnh nhân viêm phổi bệnh viện Acinetobacter baumannii Trung tâm hấp Bệnh viện Bạch Mai 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương viêm phổi bệnh viện 1.1.1 Định nghĩa dịch tễ Viêm phổi bệnh ... hấp Bệnh viện Bạch Mai nhằm mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi bệnh viện Acinetobacter baumannii Trung tâm hấp Bệnh viện Bạch Mai Đánh giá kết điều trị ... điều trị thành công VPBV A baumannii, tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết điều trị bệnh nhân viêm phổi bệnh viện Acinetobacter baumanni Trung tâm hấp...
 • 69
 • 202
 • 0

PHÂN TÍCHLÀM SÁNG TỎ SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA TÁC PHẨM KÝ VĂN HỌC (VĂN KHOA CHÂN DUNG KÝ) VỚI MỘT SỐ TÁC PHẨM KÝ BÁO CHÍ KHÁC

PHÂN TÍCH VÀ LÀM SÁNG TỎ SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA TÁC PHẨM KÝ VĂN HỌC (VĂN KHOA CHÂN DUNG KÝ) VỚI MỘT SỐ TÁC PHẨM KÝ BÁO CHÍ KHÁC
... luận: Phân tích làm sáng tỏ giống khác tác phẩm văn học (Văn khoa Chân dung ký) với số tác phẩm báo chí đem lại nhiều lợi ích việc học tập nghiên cứu THỂ LOẠI VÀ NHỮNG QUAN NIỆM KHÁC NHAU ... trưng gì? Liệu phân chia văn học báo chí Quan niệm: Để hiểu rõ ràng thấu đáo vấn đề so sánh Văn khoa chân dung - Hữu Đạt với số tác phẩm báo chí khác để thấy giống khác văn học ... mục đích văn học báo chí khác văn học nhằm tạo văn đa nghĩa Nói cách khác, giống thể loại văn học chung, văn học nhằm tái tạo thực khách quan thông qua cảm xúc thẩm mỹ Nhà văn không...
 • 16
 • 1,054
 • 1

Qua một vài tác phẩm văn học hiện đại, hãy phân tích để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa tư duy lôgic và tư duy hình tượng

Qua một vài tác phẩm văn học hiện đại, hãy phân tích để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa tư duy lôgic và tư duy hình tượng
... hình ng tác giả phản ánh tác phẩm vấn đề vô quan trọng để góp phần tạo nên thành công tác phẩm Trong phạm vi đề tài đây, sâu vào phân tích lôgic hình ng vài tác phẩm văn học thấy ... Một tác phẩm văn học nghệ thuật công nhận hay, thành công không đánh giá nội dung phản ánh tác phẩm đó, mà phụ thuộc vào trình độ sáng tạo nghệ thuật tác giả tác phẩm đó, vấn đề lôgic hình ... phát sinh quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật “khuynh hướng thừa nhận quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật nhà nghệ sĩ người tha thiết quan tâm đến sáng tác nghệ thuật, phát sinh củng cố sở mối bất...
 • 9
 • 2,492
 • 12

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh được viết rất cao tay: vừa khéo léo vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó pdf

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh được viết rất cao tay: vừa khéo léo vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó pdf
... thống lập luận chặt chẽ tác phẩm *** Đề : Phân tích phần mở đầu "Tuyên ngôn Độc lập" để làm bật giá trị nội dung tư tưởng nghệ thuật lập luận Chủ tịch Hồ Chí Minh Bài làm Bản "Tuyên ngôn Độc lập" ... ngôn độc lập + Phân tích đề - Nội dung: ý nghĩa cách mở đầu Tuyên ngôn độc lập - Hình thức: phân tích cụ thể + Hướng dẫn: - Ý nghĩa phần mở đầu tuyên ngôn: nêu nguyên lí chung, sở pháp lí tuyên ngôn ... ngôn - Ý nghĩa cách mở đầu Tuyên ngôn độc lập: • Mô tả (mở đầu nào) • Ý nghĩa (trọng tâm) • Trích dẫn sáng tạo - Đánh giá: • Khẳng định: cách mở đầu xúc tích, khéo léo, sáng tạo • Mở đầu cho...
 • 6
 • 2,847
 • 28

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em
... tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng vi m phổi không điển hình vi khuẩn trẻ em nhằm hai mục tiêu nghiên cứu sau đây: Mô tả số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng vi m phổi không điển hình ... tâm nghiên cứu Tìm hiểu đặc điểm dịch tễ học, biểu lâm sàng, cận lâm sàng vi m phổi không điển hình trẻ em nhập vi n vi m phổi, áp dụng kỹ thuật chẩn đoán nguyên nhân vi khuẩn gây vi m phổi không ... nhiễm [8]  Vi m phổi không điển hình đơn Bệnh nhân mắc vi m phổi tác nhân vi khuẩn gây vi m phổi không điển hình gây nên  Vi m phổi không điển hình đồng nhiễm nhóm Bệnh nhân mắc vi m phổi từ hai...
 • 170
 • 2,128
 • 10

Hãy phân tíchlàm sáng rõ vai trò, mối quan hệ giữa dân tộc và Hồ Chí Minh

Hãy phân tích và làm sáng rõ vai trò, mối quan hệ giữa dân tộc và Hồ Chí Minh
... vinh quang độc lập tự dân tộc Hồ Chí Minh ca ngợi vai trò người bảo vệ người bị áp Bác kết tinh "nhân dân thân khát vọng đấu tranh cho tự cho đấu tranh bền bỉ nhân dân" Hồ Chí Minh xây dựng hệ ... trung thành nhân dân Chính tư tưởng đường đắn Người làm cho dân tộc thoát khỏi nô lệ, chiến tranh, nước ta tự hòa bình phần lớn nhờ công lao Hồ Chí Minh Bác quan niệm vấn đề dân tộc; coi độc lập, ... đại - Sức mạnh nhân dân khối đại đoàn kết dân tộc - Quyền làm chủ nhân dân, xây dựng nhà nước thực dân, dân, dân - Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân - Phát triển kinh...
 • 9
 • 524
 • 1

khảo sát vi khuẩn trong viêm phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực và chống độc bvntp 2010

khảo sát vi khuẩn trong viêm phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực và chống độc bvntp 2010
... Vi m phổi bệnh vi n sớm định nghĩa vi m phổi xảy vòng ngày đầu sau nhập vi n thường có tiên lượng tốt hơn, có nguyên nhân vi khuẩn nhạy kháng sinh Các định nghĩa Vi m phổi bệnh vi n chẩn ... lượng 106 khúm vi khuẩn/ mL hay 105 khúm vi khuẩn bệnh nhân sử dụng kháng sinh trước Các tiêu chuẩn xuất sau 48 sau nhập vi n hay sau đặt nội khí quản Vi m phổi bệnh vi n sớm vi m phổi xuất vòng ... vi n khác Lý vào khoa hồi sức chống độc Đợt kịch phát vi m phế quản mạn Suy tim Choáng nhiễm trùng Tai biến mạch máu não Hậu phẫu VPBV vào ngày thứ VPBV sau thở máy ngày thứ Loại vi m phổi BV Liên...
 • 9
 • 548
 • 10

tóm tắt luận án nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em

tóm tắt luận án nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em
... Loại vi m phổi Số lượng Tỷ lệ % Vi m phổi điển hình vi khuẩn 82 11,35 Vi m phổi virus 80 11,08 Vi m phổi điển hình vi khuẩn phối hợp virus 14 1,93 Vi m phổi không điển hình vi khuẩn 215 29,8 Vi m ... cho trẻ 15 tuổi 1.5 Nghiên cứu vi m phổi không điển hình, vi m phổi không điển hình nặng trẻ em yếu tố liên quan 1.5.1 Tình hình nghiên cứu vi m phổi không điển hình trẻ em 1.5.1.1 Thế giới Trên ... VPKĐH VP không điển hình vi khuẩn + VP điển hình vi khuẩn đồng nhiễm VP không điển hình vi khuẩn + VP virut 19 nhóm VP không điển hình vi khuẩn + VP điển hình vi khuẩn + VP virut Tổng số 215 Tỷ...
 • 14
 • 495
 • 2

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em bản tóm tắt tiếng anh
... Real – time PCR Streptoccocus pneumoniae Yếu tố hoại tử u VPĐH Vi m phổi điển hình VPKĐH (AP) Atypical pneumonia Vi m phổi không điển hình WHO World Health Organization Tổ chức y tế giới ABSTRACT ... co – infections involving other viral respiratory pathogens such as Adenovirus, Respiratory Syncytial Virus (RSV), Rhinovirus, Influenza A & B(RNA extraction using Qiamp Viral RNA Mini kit, RT-PCR ... THE DOCTORAL DISSERTATION HA NOI - 2014 The project was completed at the National Institute of Hygiene and Epidemiology The scientific advisors: Prof Dao Minh Tuan Prof Phan Le Thanh Huong Reviewer...
 • 32
 • 284
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nh chi hay phan tích và làm sáng tỏ đường lối xây dựng và ptrien nen van hoa dam da ban sac dan toc cua đảng ta trong gdoan hiện naynghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emđặc điểm lâm sàng viêm phổicận lâm sàng viêm phổilâm sàng viêm phổi thuỳviêm phổi bệnh việnphòng ngừa viêm phổi bệnh việnchẩn đoán viêm phổi bệnh việnvi khuẩn gây viêm phổi bệnh việnnghiên cứu viêm phổi bệnh việnviêm phổi bệnh viện là gìđiều trị viêm phổi bệnh việnđịnh nghĩa viêm phổi bệnh việncác biện pháp phòng ngừa viêm phổi bệnh việnhướng dẫn phòng ngừa viêm phổi bệnh việnquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6gián án xác suất thống kê220 IELTS SPEAKING TOPICS_03220 IELTS SPEAKING TOPICS_01국 어 2 권li thuyet va bai tap tuong tac genQuy luat phan li doc lap