Bài giảng theo dõi huyết động trong sốc nhiễm khuẩn BS ngô chí hiếu

Theo dõi huyết động trong phòng thông tim

Theo dõi huyết động trong phòng thông tim
... đầu Thông tim thăm dò huyết động: L thủ thuật xâm lấn chảy máu, phối hợp để chẩn đoán, đánh giá bệnh tim mạch Đ-a ống thông vào tim từ đ-ờng ĐM (thông tim trái) và/hoặc từ đ-ờng TM (thông tim ... Theo dừi nhng hỡnh nh ca tng loi ng cong ỏp lc Theo dừi nhng bin i ca ng cong ỏp lc Theo dừi nhng ch s ỏp lc Theo dừi huyt ng phũng can thip Theo dừi hỡnh nh in tõm Theo dừi tn s tim Theo ... Bnh lý c tim Tng huyt ỏp Tim bỡnh thng cú nhp nhanh trờn tht Kt lun Theo dừi huyết động, nhn nh kt qu l c bn v c bit quan trng tim mch can thip Cụng vic chun b, chun hoỏ h thng theo dừi...
 • 25
 • 236
 • 0

Nghiên cứu giá trị của lactat máu trong xác định mức độ nặng và theo dõi diễn biến của sốc nhiễm khuẩn

Nghiên cứu giá trị của lactat máu trong xác định mức độ nặng và theo dõi diễn biến của sốc nhiễm khuẩn
... cứu giá trị lactat máu xác định mức độ nặng theo dõi diễn biến sốc nhiễm khuẩn nhằm hai mục tiêu sau: Nghiên cứu giá trị lactat máu xác định mức độ nặng sốc nhiễm khuẩn Nghiên cứu giá trị lactat ... Bộ giáo dục v đo tạo Bộ Y tế Trờng đại học y H Nội NGUYễN Sỹ TĂNG NGHIÊN CứU GíA TRị CủA LACTAT MáU TRONG XáC ĐịNH MứC Độ NặNG V THEO DõI DIễN BIếN CủA SốC NHIễM KHUẩN luận văn THạC ... Đặc điểm chung lactat .39 3.2.2 Giá trị lactat xác định mức độ nặng SNK .40 3.3 Giá trị lactat theo dõi diễn biến SNK 43 3.3.1 Nồng độ lactat trung bình nhóm nghiên cứu thời điểm...
 • 89
 • 2,125
 • 14

Bài giảng theo dõi và đo lượng dịch vào ra GV vũ văn tiến

Bài giảng theo dõi và đo lượng dịch vào ra  GV vũ văn tiến
... việc đo lượng dịch vào Phân tích lượng dịch vào dịch khỏi thể Trình bày phương pháp đo lượng dịch vào – quy trình kỹ thuật GV VŨ VĂN TIẾN Theo dõi đo lượng dịch vào THEO DÕI LƯỢNG DỊCH VÀO VÀ RA ... dòch GV VŨ VĂN TIẾN Theo dõi đo lượng dịch vào THEO DÕI LƯỢNG DỊCH VÀO VÀ RA ĐẠI CƯƠNG Lượng dòch đua vào thể thay đổi thể nào??? Lượng dòch thải thể thay đổi nào??? GV VŨ VĂN TIẾN Theo dõi đo lượng ... GV VŨ VĂN TIẾN Theo dõi đo lượng dịch vào THEO DÕI LƯNG DỊCH VÀO VÀ RA Như thăng dòch – điện giải gì??? Lượng dòch điện giải đưa vào thể = lượng dòch, điện giải thải khỏi thể GV VŨ VĂN TIẾN Theo...
 • 29
 • 758
 • 1

Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng năm 2014

Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng năm 2014
... VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Đ1 Khái niệm chung 1) Thế an toàn lao động ? Là tình trạng điều kiện lao động không gây nguy hiểm sản xuất  Điều kiện lao động ... bảo an toàn, an ninh trật tự CHƯƠNG IV:: KỸ THUẬT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG CHƯƠNG IV KỸ THUẬT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG 15 - Cơ giới hoá công việc xây dựng nâng cao suất lao động ... người lao động - Xây dựng đội ngũ công nhân lao động vững mạnh số lượng thể chất Đ2 Nội dung bảo hộ lao động Bảo hộ lao động gồm phần: 1) Luật pháp bảo hộ lao động: quy định chế độ bảo hộ lao động...
 • 48
 • 813
 • 4

Bài giảng slide Nguyên lý động đại học Chương 5. Các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật của động cơ đốt trong

Bài giảng slide Nguyên lý động cơ đại học Chương 5. Các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật của động cơ đốt trong
... Chương Các tiêu kinh tế - thuật động đốt 5.1 Vai trò tiêu kinh tế - thuật ĐCĐT  Người ta dùng tiêu sau để đánh giá, so sánh tính kinh tế thuật động đốt trong:  Công suất động cơ: ... tác hệ thống động lực cụ thể Chương Các tiêu kinh tế - thuật động đốt 5.1 Vai trò tiêu kinh tế - thuật ĐCĐT  Hiệu suất động cơ: hiệu suất cao lượng nhiêu liệu tiêu hao cho 1kW nhỏ, nhờ làm ... với thứ nguyên gi, ta có: ge = η e QH  Vậy ge ηe đề thông số đặc trưng cho tính kinh tế động Chương Các tiêu kinh tế - thuật động đốt 5.2 Các tiêu 5.2 .6 Tuổi thọ độ tin cậy  Tuổi thọ động...
 • 13
 • 254
 • 1

Bài giảng an toàn lao động trong Lâm nghiệp

Bài giảng an toàn lao động trong Lâm nghiệp
... tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Thông tin an toàn - vệ sinh lao động - Xử lý vi phạm an toàn - vệ sinh lao động - Hợp tác quốc tế lónh vực an toàn - vệ sinh lao động - b) Các quan quản lý ... gian làm việc ngày: Thời gian làm việc nghỉ giải lao người lao động vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến suất lao động, chất lượng sản phẩm an toàn lao động Thời gian người sử dụng lao động người lao ... sách liên quan đến bảo hộ lao động : - Hiến pháp - Bộ luật lao động luật khác, pháp lệnh liên quan đến an toàn - vệ sinh lao động - Các nghò đònh phủ liên quan đến an toàn - vệ sinh lao động - Các...
 • 58
 • 236
 • 3

Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng

Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng
... Cäüng ho vãư lao âäüng âọ cọ nhỉỵng âiãưu khon liãn quan âãún bo häü lao âäüng Bo häü lao âäüng l mäüt cäng tạc ráút quan trng nhàòm tàng nàng sút lao âäüng, phng trạnh tai nản ri ro, mang lải hảnh ... trỉåìng âọ quạ trçnh lao âäüng âỉåüc thỉûc hiãûn - Nhỉỵng âàûc trỉng ca quạ trçnh lao âäüng l cháút v cỉåìng âäü lao âäüng, trảng thại lao âäüng ( ca lm viãûc ban âãm, ban ngy ), tỉ thãú ca ngỉåìi ... thiãûn âiãưu kiãûn lao âäüng, âm bo cạc biãûn phạp an ton v vãû sinh lao âäüng 1.3.2 Tai nản lao âäüng v bãûnh nghãư nghiãûp 1.3.2.1 Tai nản lao âäüng : L tai nản xy quạ trçnh lao âäüng tạc âäüng...
 • 150
 • 127
 • 0

Vai trò của chỉ số svo2 để theo dõi huyết động bệnh nhân phẫu thuật tim có nguy cơ cao

Vai trò của chỉ số svo2 để theo dõi huyết động bệnh nhân phẫu thuật tim có nguy cơ cao
... bn PT tim nguy cao Nghiên cứu mối tương quan S O2 với thông số huyết động khác; Vai trò số S O2 hồi sức huyết động bệnh nhân phẫu thuật tim ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP (1) TIÊU CHUẨN CHỌN BỆNH: ... hướng dẫn tin cậy can thiệp hồi sức huyết động bn phẫu thuật tim nguy cao SvO2 >70% mục tiêu để hồi sức huyết động giảm biến chứng sau mổ  Biến thiên SvO2 giúp đánh giá yếu tố định đến cân ... KT đo S O2 giá trị để: Theo dõi báo động sớm rối loạn huyết động – Hướng dẫn điều trị huyết động; trước PT tim  Cho đến nay, Đo S O2 kỹ thuật để K.sát huyết động chưa nghiên cứu sâu VN...
 • 32
 • 136
 • 0

Bài giảng theo dõi chuyển dạ

Bài giảng theo dõi chuyển dạ
... Cắt tầng sinh môn đỡ sanh kỹ thuật Theo dõi sổ  Xử trí tích cực giai đoạn III  Theo dõi tổng trạng sau sổ  Theo dõi lượng máu  Kiểm tra  May tầng sinh môn Chuyển bất thường  Mạch: >100 lần/phút, ... xử trí Theo dõi tổng trạng  Lau mát, cho sản phụ uống đủ nước có sốt  Đo huyết áp thường xuyên có  chảy máu,  cao huyết áp,  huyết áp thấp 90/60 mmHg Theo dõi co tử cung  Theo dõi cường ... tử cung, chuyển kéo dài, tử cung có sẹo mổ cũ Theo dõi chuyển monitor sản khoa Chuẩn bị  Phương tiện: monitor sản khoa ghi co tử cung nhịp tim thai  Sản phụ: giải thích mục đích theo dõi thai...
 • 40
 • 2,779
 • 1

Bài giảng an toàn lao động trong công trường xây dựng, các tình huống xử lý file doc và ppt

Bài giảng an toàn lao động trong công trường xây dựng, các tình huống xử lý file doc và ppt
... sinh lao động 20 BÀI 5: AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG 22 I KHÁI NIỆM LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH XÂY DỰNG .22 II CÁC QUY PHẠM VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG .22 III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ... quy phạm an toàn lao động  Trách nhiệm quan sử dụng lao động việc an toàn người lao động  Một số biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động I KHÁI NIỆM LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH XÂY DỰNG ... dụng lao động  Nội dung huấn luyện, đào tạo an toàn - vệ sinh lao động  Thanh tra, kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động  Điều tra, thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  Xử vi phạm an...
 • 53
 • 2,977
 • 3

Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng lương hòa hiệp

Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng  lương hòa hiệp
... (dây an toàn, gang tay, ủng,…) 12 4/6/2014 I BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1.4 Nguyên nhân tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (4) Nguyên nhân chủ quan: 13 I BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1.4 Nguyên nhân tai nạn lao động ... 4/6/2014 Một số loại máy xây dựng 47 Một số tai nạn liên quan đến máy xây dựng 48 24 4/6/2014 Một số tai nạn liên quan đến máy xây dựng 49 Một số tai nạn liên quan đến máy xây dựng 50 25 4/6/2014 ... thực nội quy an toàn 89 IV AT ĐÀO ĐẤT ĐÁ & LÀM VIỆC TRÊN CAO 4.4 Các biện pháp an toàn làm việc cao Biện pháp kỹ thuật  Thiết kế chỗ neo dây an toàn không sử dụng dàn giáo lan can an toàn  Tất...
 • 70
 • 235
 • 0

Bài giảng biến đổi lao động và biến đổi xã hội

Bài giảng biến đổi lao động và biến đổi xã hội
... 5.1 biến đổi lao động • • BĐLĐ • • • biến đổi phận cấu thành lao động toàn cấu trúc lao động, biến đổi phân công lao động hội biến đổi mối quan hệ lao động người mối quan hệ lao động hội ... hỏi • • • Sự biến đổi lao động có quan hệ biến đổi hội? Phân tích biến đổi lao động biến đổi hội Việt Nam nay? Phân tích biến đổi lao động Việt Nam mối liên hệ với biến đổi lao động giới? ... người hội: biến đổi theo hướng suy thoái, suy đồi: nảy sinh đấu tranh tư lao động Lao động sở công lý đạo đức hội Lao động biến đổi  Kiến trúc thượng tầng biến đổi 5.1 biến đổi lao động...
 • 11
 • 204
 • 0

Giá trị procalcitonin trong chẩn đoán và theo dõi đáp ứng điều trị nhiễm khuẩn huyết, choáng nhiễm khuẩn

Giá trị procalcitonin trong chẩn đoán và theo dõi đáp ứng điều trị nhiễm khuẩn huyết, choáng nhiễm khuẩn
... NGHIÊN CỨU Giá trò procalcitonin chẩn đoán theo dõi đáp ứng điều trò nhiễm khuẩn huyết, choáng nhiễm khuẩn Xác đònh giá trò procalcitonin chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, choáng nhiễm khuẩn Tính ... HỌC Y DƯC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ XUÂN TRƯỜNG GIÁ TRỊ PROCALCITONIN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT, CHOÁNG NHIỄM KHUẨN Chuyên ngành : Hoá Sinh Y học Mã số : 62.72.04.01 ... nghiệm procalcitonin nhiễm khuẩn huyết, choáng nhiễm khuẩn Xác đònh giá trò procalcitonin chẩn đoán phân biệt choáng sốt xuất huyết với nhiễm khuẩn huyết Xác đònh giá trò procalcitonin theo dõi điều...
 • 181
 • 189
 • 1

Bài giảng an toàn lao động trong ngành ô tô chương 2 kỹ thuật vệ sinh lao động

Bài giảng an toàn lao động trong ngành ô tô  chương 2  kỹ thuật vệ sinh lao động
... CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG I.I.Những Nhữngvấn vấnđề đềchung chungvề v kỹ k thuật thuậtvệ v sinh sinhlao lao ộng động II II.Phòng Phòngchống chốngvi vikhí khíhậu hậutrong trongsản ... amiang, Bụi động, thực vật Bụi hoá chất lông, xương bột bột phấn, vôi, CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG oHình 2: BHLĐ làm việc môi trường có nhiều bụi CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG ... kiện sáng cho lao động tốt nhất, hợp lý mà kinh tế CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG Hình 3: Hệ thống cửa chiếu sáng công nghiệp CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG VI THÔNG GIÓ TRONG SẢN XUẤT...
 • 22
 • 375
 • 0

Bài giảng an toàn lao động trong ngành ô tô chương 1 những vấn đề chung và pháp luật về bảo hiểm lao động

Bài giảng an toàn lao động trong ngành ô tô  chương 1  những vấn đề chung và pháp luật về bảo hiểm lao động
... CẤU TRÚC MÔN HỌC Chương Chương1: 1: Những Nhữngvấn vấn ề đ chung chungvà v pháp phápluật luậtvề vềBHLĐ BHLĐ Chương Chương22:: Kỹ Kỹthuật thuậtvệ vệsinh sinhlao lao ộng động Chương Chương 33:: ... A NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHOA HỌC VÀ BHLĐ I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. 1 Lao động khoa học lao động 1. 1 .1 Lao động Lao động người cố gắng bên bên thông qua giá trị tạo nên sản phẩm tinh thần, động ... học tập, giảng dạy làm việc DN NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC A A Những Những vấn vấn đề đề chung chung v pháp phápluật luậtvề BHLĐ BHLĐ I.I .Những Nhữngkhái kháiniệm niệmcơ cơbản bảnvề vềkhoa...
 • 35
 • 230
 • 0

Xem thêm