Kỹ thuật điện tử phần 2

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 2

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 2
... Vtb v( )d V P sin d VP DI R D2 Vtb 2 v( )d 21 V P sin d 2V P R Vtb 2 v( )d 21 V P sin d 2V P R ...
 • 4
 • 1,079
 • 52

Giáo trình Kỹ thuật điện tử - chương 2

Giáo trình Kỹ thuật điện tử - chương 2
... theo ( 2- 2 -6 ), đồng thời giả thiết điện trường khối bán dẫn đều: E = V/I ta đến : ( 2- 2 8) jtr = σE So sánh ( 2- 2 -8 ) với ( 2- 2 -5 ), ta xác đònh điện dẫn suất bán dẫn: 18 Bài giảng Kỹ thuật điện tử Chương ... h11 (hoặc hi) ∂I1 ∂V1 ( 2- 5 - 12) = h 12 (hoặc hr) ∂V2 ∂I ( 2- 5 -1 3) = h 21 (hoặc hf) ∂I1 Bài giảng Kỹ thuật điện tử 47 Chương - Các linh kiện bán dẫn ∂I = h 22 (hoặc ho) ∂V2 ( 2- 5 -1 4) đồng thời ký hiệu ... Hình 2. 5.4 Mạch base chung đơn giản hoá Bài giảng Kỹ thuật điện tử 41 Chương - Các linh kiện bán dẫn 2- 5 -4 (vẽ cho loại N-P-N) Trên hình ghi tham số dòng áp thường dùng Các hệ thức ( 2- 5 -2 ) , ( 2- 5 -3 )...
 • 49
 • 624
 • 5

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 2

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 2
... Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 12  Ví dụ mạch chọn kênh 4→1:  Mạch có tín hiệu vào  tín hiệu  tín hiệu điều khiển ( = 22 ) Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 2. 4 ... C-1 : số nhớ từ bit thấp đưa lên  S: tổng  C : số nhớ  Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM  Lập bảng giá trị:  Rút gọn hàm: S=A B C-1 + A B C-1 + A B C-1 + A B C-1  S= C-1 ... hiệu ( y1 y2 … ym ) Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM  Một cách tổng quát, m hàm viết sau: y1 = f1 (x1, x2 ,…,xn)  y2 = f2 (x1, x2 ,…,xn)  ……  ym = fm (x1, x2 ,…,xn)  ...
 • 17
 • 728
 • 3

kỹ thuật điện tử-Chương 2

kỹ thuật điện tử-Chương 2
... NỘI DUNG CHÍNH 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 Điện trở Tụ điện Cuộn cảm Bài tập 2. 1 ĐIỆN TRỞ Điện trở linh kiện có tính cản trở dòng điện làm số chức khác tùy vào vị trí điện trở mạch điện 2. 1.1 KÝ HIỆU – ... trị điện trở: 27 .10 ± 10% = 27 kΩ ± 10% Giá trị điện trở: 47.10 ± 20 % = 4,7kΩ ± 20 % x10 16 2. 1.9 ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TRỞ Điện trở có nhiều ứng dụng lĩnh vực điện điện tử:  Tỏa nhiệt: bàn ủi, bếp điện ... LUẬT OHM 2. 1.4 Cường độ dòng điện qua mạch tỉ lệ thuận với điện áp tỉ lệ nghịch với điện trở mạch Trong đó: I: cường độ dòng điện (A) U: điện áp (V) R: điện trở (Ω) 11 2. 1.5 CÔNG SUẤT CỦA ĐIỆN TRỞ...
 • 20
 • 319
 • 0

kỹ thuật điện tử-Chương 2 cuộn cảm

kỹ thuật điện tử-Chương 2 cuộn cảm
... 2. 3 CUỘN CẢM 2. 3.1 Cấu tạo – Ký hiệu Cuộn cảm lõi không khí Cuộn cảm lõi sắt từ 2. 3.1 Cấu tạo – Ký hiệu  Cuộn dây dây dẫn điện có bọc bên lớp sơn cách điện (gọi dây điện từ) quấn ... số cao khó qua cuộn cảm 2. 3.4  Đặc tính dòng điện xoay chiều Góc lệch pha điện áp dòng điện: Điện áp cuộn dây sớm pha 90° so với dòng điện qua cuộn dây  2. 3.5 Các cách ghép cuộn dây  Ghép ... (J) L: hệ số tự cảm cuộn dây (Henri, H) I: dòng điện (A)  2. 3.4 Đặc tính dòng điện xoay chiều Qua TN ta có điện áp cuộn dây ngược dấu với điện áp cảm ứng nên: Nếu dòng điện vào cuộn dây dòng xoay...
 • 23
 • 535
 • 3

Kỹ thuật điện tử - Chương 2 doc

Kỹ thuật điện tử - Chương 2 doc
... 0.047 20 0 VDC 2. 2 / 35 102J 22 K 474F Trong kỹ thuật 5% đến 20 % Bảng quy ớc dung sai cho chữ cuối Chữ Dung sai Chữ B + /- 0.10% J + /- 5% C + /- 0 .25 % K + /- 10% D + /- 0.5% M + /- 20 % E + /- 0.5% N + /- ... 0,47 12, 0 22 390 2, 2 39,0 0,56 15,0 27 470 2, 7 47,0 0,68 18,0 3,3 33 560 3,3 56,0 0, 82 22, 0 3,9 39 680 3,9 68,0 1,0 47 820 4,7 82, 0 1 ,2 4,7 56 5,6 100 1,8 68 6,8 120 2, 2 5,6 82 8 ,2 150 2, 7 100 ... + /- 0.05% F + /- 1% P +100% ,-0 % G + /- 2% Z +80%, -2 0% H + /- 3% Dung sai ý nghĩa Tụ có điện dung 0,047 F, điện áp chiều lớn mà tụ chịu đợc 20 0 V (tụ màng mỏng) Tụ có điện dung 2, 2 F, điện áp chịu...
 • 25
 • 209
 • 1

Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của diode bán dẫn Nguyễn Lý Thiên Trường

Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của diode bán dẫn Nguyễn Lý Thiên Trường
... DC ch a diode Ví d : Cho m ch i n dùng diode lo i Si có Vγ =0.7V hình v Tìm dòng i n I1, I2 ID2 I(mA) S: I1=0 .21 2mA I2=3.32mA ID2=3.108mA V(V) 0.7 2. 6 Phân tích m ch tín hi u nh cho diode Ch ... Ký hi u A iD → + K vD - Ký hi u c a diode bán d n M t sôĭ hình dáng c a lo i diode 2. 1 C u t o nguyên t c ho t Vùng nghèo ng 2. 2 c n Volt-Ampe (V-A) c a diode  iD = I  e  qv D ηkT   − 1 ... Vγ=0.2V t VL 0.72V t 2. 10 Diode n áp (diode Zener) -Chê t o b ng v t li u ch u nhi t t a nhi t t t -Ho t ng chê ô phân c c ngư c - o n làm vi c ph n c n song song v i tr c tung 2. 10 Diode n áp (diode...
 • 28
 • 604
 • 4

Giáo trình bài giảng Kỹ thuật điện tử part 2 doc

Giáo trình bài giảng Kỹ thuật điện tử part 2 doc
... có coi dòng điện hàm biến điện áp I1 = f(U1 , U2) = g11 U1 + g 12 U2 I2 = f(U1 , U2) = g21 U1 + g 22 U2 Cặp phương trình hỗn hợp U1 = f(I1 , U2) h11 h 12 I1 U2 = f(I1 , U2) h21 h 22 U2 rij , gij ... phần hệ phương trình trên, ta xác định tham số vi phân tương ứng tranzito Ví dụ : r 22 = ∂ U2 ∂I2 g 22 = ∂I ∂U r11 = ∂U1 ∂I1 h21 = ∂I ∂I2 I1 = const U2 = I2 gọi điện trở vi phân h 22 (2- 42) = = S gọi ... phương trình tham số hỗn hợp ∆U1 = h11∆I1 + h 22 U2 (2- 47) ∆I2 = h2∆I1 + h 22 U2 Dạng hình 2. 21 Hình 2. 12: Sơ đồ tương đương mạng cực theo tham số h Chú ý: sơ đồ EC, BC, CC đại lượng ∆I1, ∆U1, ∆I2,...
 • 24
 • 236
 • 2

Kỹ thuật điện tử - Chương 2 ppt

Kỹ thuật điện tử - Chương 2 ppt
... 21 e 21 e1 21 e IC1 h21e1(h21e + 1) (1+ h21e )K ( 2- 9 6) Nu gi S2 l n nh nhit h21e = h21e1, thỡ ( 2- 9 5) cú th vit thnh : IC h21e S = IC1 h21e1(h21e1 + 1) ( 2- 9 7) Trong ú h21e = (h21e2 h21e1) thng ... ng ca tranzito Vớ d : r 22 = U2 I2 g 22 = I U r11 = U1 I1 h21 = I I2 I1 = const U2 = I2 gi l in tr vi phõn h 22 ( 2- 4 2) = = S c gi l h dn truyn t r 12 ( 2- 4 3) const =const U2 = = h11 l in tr vo vi ... thiờn t h21e1 n h21e2 b qua Ico (gi Ic1 l dũng ng vi trng hp h s khuch i h21e1 v Ic2 ng vi h21e2) tớnh c : Ic1 = h21e1 UB UBE RB + (h21e1 + 1)RE ( 2- 9 2) Ic2 = h21e2 UB UBE RB + (h21e1 + 1)RE ( 2- 9 3)...
 • 181
 • 142
 • 0

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 2 HỆ SỐ TỔ HỢP pot

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 2 HỆ SỐ TỔ HỢP pot
... trng s c sp theo th t tng dn Vớ d: Mó BCD 8 421 Mó BCD 5 421 Mó húa s thp phõn Mó BCD s hc l mó cú tng trng s luụn bng Vớ d: BCD 24 21 BCD 5 121 BCD 84 -2- 1 tỡm t mó thp phõn ca s thp phõn, ta ly ... 0011 1000 12 s hiu chnh 0001 0111 0101 1100 0110 0010 Tớnh tr AB=A+B 0111 0101 0010 0111 1 bự ca 10001 bự ca 0010 Bự l i bit thnh bit v ngc li Bự l ly bự cng thờm 2. 2 CC B CNG 2. 2.1 B cng ... a3 v b3, a2 v b2, a1 v b1, a0 v b0 theo s sau: 2. 5 B GII M (DECODER) 2. 5.1 Mch gii mó sang Mch cú ngừ vo, ngừ Bng trng thỏi Mch gii mó sang Phng trỡnh logic ti gin y0 = B.A y1 = B.A y2 = B.A y3...
 • 106
 • 157
 • 0

Bài giảng kỹ thuật điện tử chương 2 lý chí thông

Bài giảng kỹ thuật điện tử chương 2  lý chí thông
... tắc tưởng có điện trở không đóng điện trở vô mở - Diode xem công tắc điều khiển điện áp: đóng phân cực thuận mở phân cực ngược 10 19-Feb-11 2. 7 Chỉnh lưu - Mạch chỉnh lưu mạch cho phép dòng điện ... vi nhỏ, bỏ qua Vγ Diode dẫn điện khoảng thời gian vi > Vγ, ωt = π /2: v L (t) = vi v i − Vγ ri + R L x RL = (sin ω t − ) = 72 V 10 1V Vγ=0.2V t VL 0.72V t 14 19-Feb-11 2. 8 Diode ổn áp (Zener) Ký ... song song với trục tung 15 2. 8 Diode ổn áp (Zener) V1 VZ V2 IZmin A• • IZ V1: điện áp chiều chưa ổn định IZmax V2: điện áp lấy tải ổn định Q B • Imax = Pmax Vng R1: điện trở hạn dòng cho diode,...
 • 9
 • 47
 • 0

BÀI TẬP THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHẦN 1

BÀI TẬP THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHẦN 1
... Q9 10 11 SW1 0 .1 16 15 14 13 12 11 10 RESET R7 10 K 14 15 RST 4 017 CLK 16 VDD 10 0K C1 815 12 K 560 ENA 13 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 10 11 15 0 1K 1K Q2 Q 11 Q1 Q 11 = C1 815 MOI LED KHOANG 15 mA NEN ... +1 13 12 11 10 15 14 15 0 X 13 12 11 10 15 14 15 0 X INA INB INC IND SW1 0 UP 10 K 74/4 019 2 DOWN CLR GND 14 QA QB QC QD 16 11 14 CO BO -1 CLR 12 13 A B C D 11 13 LOAD 15 10 12 VCC GND A B C D 11 ... S9 S10 S 11 S12 S13 S14 S15 Q1 R1 R16 = 1K, Q1 Q16=C1 815 15 VCC 11 10 18 17 20 19 14 13 16 15 500K 11 16 RESET 470 R1 VDD ST 2.2K R16 Q16 1uF LED32 2.2K X 1N 414 8 TR ẦN TRINH – ĐHCN-TP.HCM 49 Điện...
 • 62
 • 238
 • 0

Xem thêm