Giáo trình nhập môn tin học phần 2

Giáo trình nhập môn tin học phần I những khái niệm cơ bản- hệ điều hành

Giáo trình nhập môn tin học phần I những khái niệm cơ bản- hệ điều hành
... Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần I Những kh i niệm GVC: Đào Tăng Kiệm PHẦN NHỮNG KH I NIỆM CƠ BẢN - HỆ I U HÀNH I NHỮNG KH I NIỆM CƠ BẢN Đ i tượng Tin học (TH) 1.1 Định nghĩa : TH khoa học ... : Hệ i u hành cho máy tính lớn hệ i u hành đơn nhiệm ( thực nhiệm vụ th i i m ) hệ i u hành đa nhiệm ( tiến hành đồng th i nhiều nhiệm vụ khác th i i m ) Chức nhiệm vụ hệ i u hành Nhiệm ... môn Tin học Xây dựng Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần I Những kh i niệm GVC: Đào Tăng Kiệm Kh i niệm mạng Internet Về bản, mạng máy tính số máy tính n i kết v i theo cách trao đ i thông tin...
 • 15
 • 754
 • 5

Giáo trình nhập môn tin học - Phần III Pascal

Giáo trình nhập môn tin học - Phần III Pascal
... chương trình Bộ môn Tin học Xây dựng Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần III – Ngôn ngữ lập trình Pascal -2 GVC: Đào Tăng Kiệm - Mỗi lần gặp lời gọi chương trình con, chương trình chuyển đến chương trình ... chương trình con: chương trình nhập liệu chương trình tính tiền điện cho hộ Chương TỆP VĂN BẢN Bộ môn Tin học Xây dựng Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần III – Ngôn ngữ lập trình Pascal -2 GVC: ... tính toán Bộ môn Tin học Xây dựng Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần III – Ngôn ngữ lập trình Pascal -2 GVC: Đào Tăng Kiệm Sơ đồ điều khiển chương trình chương trình Cấu trúc chương trình Program...
 • 20
 • 467
 • 2

Giáo trình nhập môn tin học phần II thuật toán

Giáo trình nhập môn tin học  phần II thuật toán
... II KHI NIM V THUT TON V GII THUT Khỏi nim v thut toỏn Thut toỏn l mt chui cỏc phộp x lý thụng tin, a phng phỏp v trỡnh t gii mt bi toỏn trờn mỏy tớnh Thuật toán hiểu bước, mẹo, luật để thực trình ... hin chớnh); S thut toỏn chi tit: din gii cỏc bc thc hin cho tng chớnh B mụn Tin hc Xõy dng Giỏo trỡnh Nhp mụn Tin hc: Phn II - Thut toỏn GVC: o Tng Kim III CC DNG THUT TON C BN Dng thut toỏn ... Giỏo trỡnh Nhp mụn Tin hc: Phn II - Thut toỏn GVC: o Tng Kim PHN GII BI TON TRấN MY TNH THUT TON I CC BC XY DNG CHNG TRèNH V GII BI TON TRấN MY TNH Thu thp d liu thit...
 • 14
 • 52
 • 0

Giáo trình nhập môn tin học phần III ngôn ngữ lập trình pascal 1

Giáo trình nhập môn tin học  phần III ngôn ngữ lập trình pascal  1
... Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần III Ngôn ngữ lập trình Pascal - GVC: Đào Tăng Kiệm PHẦN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL Chương CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN I Ngôn ngữ lập trình Pascal: Giới ... Phan khai bao } Type k1=array [1 15 ,1 15] of real; var n,m,i,j,k:integer; a:k1; c:real; Bộ môn Tin học Xây dựng Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần III Ngôn ngữ lập trình Pascal - GVC: Đào Tăng ... Tên_kiểu  Ví dụ Bộ môn Tin học Xây dựng 11 Giáo trình Nhập môn Tin học: Phần III Ngôn ngữ lập trình Pascal - GVC: Đào Tăng Kiệm Type T1 = Set of 10 ; T2 = Set of 15 Var Mon _BB: T1 ; Mon_TC :T2...
 • 36
 • 89
 • 0

Giáo trình nhập môn tin học

Giáo trình nhập môn tin học
... Thut toỏn l mt chui cỏc phộp x lý thụng tin, a phng phỏp v trỡnh t gii mt bi toỏn trờn mỏy tớnh Thuật toán hiểu bước, mẹo, luật để thực trình xử lý thông tin Cỏc c trng c bn: - Cỏc qui nh th hin ... toỏn c im : - Thut toỏn ch cú ngha vi ngi lp trỡnh, mỏy tớnh khụng hiu c B mụn Tin hc Xõy dng Giỏo trỡnh Nhp mụn Tin hc: Phn II - Thut toỏn GVC: o Tng Kim - Cựng mt cú th cú nhiu phng ỏn lp s ... thụng tin c t cỏc Cỏc ni vi bng cỏc ng liờn lc, ng phõn chia, hp, ni tip S tuyn :l tt c cỏc bc lu tr, x lý TT c ghi trờn mt ng liờn tc t trờn xung di Vớ d: Cu trỳc S Cu trỳc S tuyn B mụn Tin...
 • 14
 • 745
 • 3

giáo trình nhập môn tin học dùng cho khối b

giáo trình nhập môn tin học dùng cho khối b
... m Byte phù h p v i ghi 32 Bit) * Cũng ñơn v ño lư ng khác, ñơn v ño lư ng thông tin < /b> có ñơn v b i sau: B t = ho c 1 Byte= B t Kilobyte (KB) = 210 Bytes= 1024 Bytes MegaByte (MB) = 1024 KB GigaByte ... ñ m Trình < /b> b y phép tính h Trình < /b> b y cách ñ t tên t p, tên thư m c B ng mã thông d ng tin < /b> h c hi n b ng mã nào? Trình < /b> b y v b ng mã ñó Trình < /b> b y toán t logic b n theo th t ưu tiên 10 Trình < /b> b y ... i – Giáo < /b> trình < /b> Nh p môn < /b> tin < /b> h c……………………………………… Chương IV trình < /b> b y v h so n th o văn b n Microsoft Word 2000 Trong ñó quan tr ng nh t l nh v so n th o văn b n, trình < /b> b y văn b n, k b ng bi u,...
 • 165
 • 464
 • 0

Giáo trình nhập môn tin học

Giáo trình nhập môn tin học
... Chương trình - thực hành xây dựng chương trình 15.1 Chương trình - thực hành xây dựng chương trình Tham gia đóng góp 1/134 Giới thiệu giáo trình Tên Module: Nhập môn Tin học Mã Module: Giáo viên: ... chương trình 5/134 Tài liệu tham khảo: • Sách, giáo trình chính: Giáo trình, hệ thống tập, tài liệu giáo viên biên soạn “Ngôn ngữ lập trình C thật đơn giản” NXB Giáo dục, 2007 Phạm Văn Ất Giáo trình ... Giáo trình nhập môn tin học Biên tập bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Các tác giả: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Phiên trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/69de34bd MỤC LỤC Giới thiệu giáo trình...
 • 136
 • 250
 • 0

giáo trình nhập môn tin học

giáo trình nhập môn tin học
... quát trình x lý thông tin Trang 7/124 Giáo trình nh p môn Tin h c Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 1.1.4 X lý thông tin b ng máy tính ñi n t Thông tin k t qu bao g m nhi u trình x lý d li u thông tin ... lo i b chương trình ð cài ñ t chương trình m i ho c lo i b chương trình không s d ng, ta th c hi n: Trang 30/124 Giáo trình nh p môn Tin h c Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Start Settings Control ... N G H I P TP / H C M TRUNG TÂM CÔNG NGH THÔNG TIN -o0o- PH N TIN H C VĂN PHÒNG Giáo trình nh p môn Tin h c Trung Tâm Công Ngh Thông Tin PH N II TIN H C VĂN PHÒNG CHƯƠNG 3.1 MICROSOFT WORD GI...
 • 128
 • 203
 • 0

giáo trình nhập môn tin học

giáo trình nhập môn tin học
... Cách nhập liệu 1.2.1 Nhập số, chuỗi, thời gian, ngày tháng năm Bước 1: Trên worksheet, chọn ô cần nhập liệu Bước 2: Nhập vào số, chuỗi văn bản, ngày tháng hay thời gian,… mà bạn cần Bước 3: Nhập ... workbook tập tin mà bạn làm việc (tính toán, vẽ đồ thị, …) lưu trữ liệu Vì workbook chứa nhiều sheet (bảng tính), bạn tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan với tập tin (file) Một ... text Nếu dòng nhập liệu có chứa chữ Excel hiểu kiểu kí tự, chế độ mặcđịnh hiển thị phía bên trái ô Nếu dòng nhập liệu có chứa ký tự *, ?, !, &, # dấu cách Excel tự động hiểu liệu nhập vào có kiểu...
 • 120
 • 190
 • 0

Giáo trình nhập môn tin học đh điện lực

Giáo trình nhập môn tin học  đh điện lực
... Chương CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TIN HỌC Giáo trình Tin học đại cương Trường Đại học Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam 1.1 Thông tin 1.1.1 Thông tin gì? Khái niệm thông tin (information) sử dụng ... điện TP Hồ Chí Minh • Viễn thông quân đội VietTel • Viễn thông điện lực Giáo trình Tin học đại cương 46 Trường Đại học Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam 1.6 Một số vấn đề tội phạm Tin học ... biết gói tin vị trí tin Giáo trình Tin học đại cương 36 Trường Đại học Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam • Thời gian sống số đo thời gian lại phép tồn mạng trình lưu chuyển Khi gói tin tạo...
 • 217
 • 88
 • 0

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 10 ppt

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 10 ppt
... thư mục chuyển từ thư viện tới thư viện khác tăng thêm khả phối hợp sử dụng thông tin giảm bớt công tác biên soạn mục lục cho tài liệu nhập vào thư viện riêng NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆN VÀ THÔNG ... tác thư viện 12 Chỉ thò số 95/CT Chủ tòch Hội đồng Bộ trưởng công tác thông tin khoa học công nghệ ngày 4-4-1991 NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆN VÀ THÔNG TIN 166 B Sách 13 Cao Bạch Mai.- Giáo trình ... Rất gần gũi với thư mục Book in Print tài liệu nghe nhìn NICEM Media Indexs Mục đích NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆN VÀ THÔNG TIN 158 Index này- thực chất thư mục - cung cấp thông tin hàng ngày đánh...
 • 17
 • 274
 • 0

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 9 pps

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 9 pps
... yêu quê NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆN VÀ THÔNG TIN 146 hương tầng lớp nhân dân Thư mục tài liệu thư mục loại thư mục đặc biệt biên soạn từ tài liệu gốc mà sở thư mục khác Thư mục tài liệu thư mục ... khác Thư ng gặp loại thư mục trang báo tạp chí xuất thành tập riêng biệt để giới thiệu, quảng cáo số sách xuất sách xuất NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆN VÀ THÔNG TIN 144 nhà xuất Trong thư viện quan thông ... biệt: Thư mục thư ng nêu thông tin chuẩn tương tự thông tin nêu mục lục tác giả, nhan đề, lần xuất bản, nơi xuất bản, đặc điểm số lượng Một số thư mục đưa yếu tố số tiêu ● NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆN...
 • 17
 • 277
 • 0

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 8 docx

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 8 docx
... thư viện học môn khoa học: Khái niệm, đối tượng, lòch sử hình thành phát triển, mối quan hệ thư viện học với môn khoa học khác Trình bày hệ thống thư viện: Thư viện phổ thông, thư viện khoa học; ... phục vụ độc giả thư viện thư viện? Trình bày thông tin học môn khoa học? Đồng thời phân tích hoạt động thư viện thư mục ngành khoa học thực nghiệm thông tin học? Phân tích thông tin học thực tiễn ... mạng tin học mạng truyền liệu nước ta NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆN VÀ THÔNG TIN 124 Trong chương trình bày cách có hệ thống kiến thức sở thông tin học thư viện học, hoạt động thực tiễn thư viện...
 • 23
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình nhập môn tin học pdftài liệu giáo trình nhập môn tin học pdfgiáo trình nhập môn logic họcgiáo trình nhập môn khoa học giao tiếpgiáo trình nhập môn kỹ nghệ phần mềmgiáo trình nhập môn công nghệ phần mềmgiáo trình nhập môn khoa học thư việngiáo trình thủy sinh vật học phần 2giáo trình vi sinh vat hoc phần 2 nguyễn lân dũnggiáo trình nhập môn công nghệ phần mềm docgiáo trình nhập môn công nghệ phần mềm ptitgiáo trình nhập môn quản trị họcgiáo trình nhập môn kinh tế họcgiáo trình nhập môn tài chính tiền tệ 2giáo trình nhập môn tài chính tiền tệ 1 2Phân tích các biện pháp điều chỉnh các tỷ giá hối đoái của việt nam trong thời gian 2008 2013 theo bạn trong các biện pháp trên, biện pháp nào là hiệu quả nhất, vì sao đề xuất giải pháp của nhóm trong thời gian tớiphân tích ceo stephen elop của tập đoàn nokiamarketing và sự phát triển các làng nghề thủ công mĩ nghệ khu vực hà nộimột số dây chuyền công nghệ sản xuất etylen hiện đạimột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế và xây dựng hải dươngmục tiêu – lý thuyết và bình luận về các ví dụ thực tế tại việt namBài Thuyết Trình Bảo Lãnh Ngân Hàngnghiên cứu tác động ema đến vấn đề cạnh tranh của doanh nghiệpNghiên cứu thống kê về chất lượng dịch vụ gửi xe trường đại học ngoại thương cơ sở iHợp Đồng THẾ CHẤP QSDĐNhiên liệu diesel từ dầu thực vậtphân tích rủi ro công ty tnhh xnk tm nguồn sống việtphân tích tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần vĩnh hoàn ngành thủy sảnphong cách lãnh đạo của ông michale dellphương pháp quy nạp trong toán họcquản lý rủi ro trong tổ chức tài chínhSử dụng hợp đồng phái sinh để phòng vệ rủi ro tỷ giá hối đoáiThất thoát – lãng phí trong ĐTXDCB và những biểu hiện cụ thểthiết kế mạng máy tính cho trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minhThiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết ĐAI ốc nối VAN một CHIỀU với sản lượng 50000 chiecnăm ,điều kiện sản xuất theo quy mô công nghiệp