Cơ sở kỹ thuật điện tử số giáo trình tinh giản

sởthuật điện tử số giáo trình tinh giản phần 1 đh bách khoa hà nội

Cơ sở kĩ thuật điện tử số  giáo trình tinh giản phần 1  đh bách khoa hà nội
... cán giảng dạy Khoa Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Bách Khoa Nội chọn dịch "Cơ 8Ỏ kỉ thuật điện tử số - Giáo trình tinh giản' ' Bộ môn Điện tủ Trường dại học Thanh Hoa B&c Kinh "Cơ sỏ kỉ thuật ... hai thành phẩn dòng điện chạy qua nđ : thành phẩn dòng điện điện tử tự di chuyển cđ hướng thành phẩn dòng 16 trống điện tử gtíp chung dịch lấp lỗ trống Sự khác hai thành phẩn điện tử mang điện ... loại, cácđiện tử lớp nguyên tử bị hạt nhân hút yếu ; cđ nhiểu điện tử khổng bị ràng buộc với hạt nhân trở thành điện tử tự Những điện tử tự trở thành hạt dẫn mang điện Dưới tác dụng điện trường...
 • 178
 • 205
 • 0

sởthuật điện tử số giáo trình tinh giản phần 2 đh bách khoa hà nội

Cơ sở kĩ thuật điện tử số  giáo trình tinh giản phần 2  đh bách khoa hà nội
... (bảng -2 -1 ) Tỉm logic chuyển đổi bảng Karnaugh (hình 5 -2- 21) RS sau : T = D e Q" (5 -2- 16) T = SQ" + RQ" (5 -2- 17) Xem mạch điện chuyển đổi hình -2 -2 203 a) T - D b) T - R S Hình -2 -2 , M ạch điện ... 1 1 i 1 Từ bảng -2 -1 ta vẽ đổ hình trạng thái, đ ó hình 6 -2- 2 Nhận xét hình -2 -2 , ta thấy mạch điện - - làm việc đếm nhị phân chữ số 0 ỉỉình -2 -2 ĐỔ hình trạng thái đếm 22 0 (>-* 0 ^ -^ 1 ... FF D trình đặc trưng = D D -* JK JK : = JQ" + KQ" Đặt D = JQ" + KQ" (5 -2- 11) Mạch điện hỉnh -2 -1 Q CP c; Hình 5 ~2~ Ĩ9 M ạch Fiìp Flop từ D \rà ihành RS, X T ’ 20 2 d- t ' Hình -2 -1 mạch điệnchuyển...
 • 180
 • 211
 • 0

bản kỹ thuật điện tử pdf

Cơ bản kỹ thuật điện tử pdf
... KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Nguồn chiều – DC bản: Điện từ trường bản: Dòng điện xoay chiều 11 bản: Sử ... 16 bản: Sử dụng đồng hồ Digital 27 bản: Điện trở .30 bản: Tụ điện 43 bản: Cuộn dây 53 bản: Đi ốt – Diode 60 bản: ... thành điện tử tự - Khi nguyên tử bị hay nhiều điện tử, chúng bị thiếu điện tử trở thành ion dương ngược lại nguyên tử nhận thêm hay nhiều điện tử chúng trở thành ion âm Bản chất dòng điện chiều...
 • 125
 • 157
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 1 ppsx

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 1 ppsx
... Xuất Giáo dục, 25 Hàn Thuyên - Hà Nội Các tác giả Chơng khái niệm chung hệ thống điện tử 1. 1 Tín hiệu, mạch điện v hệ thống điện tử Mục tiêu giáo trình nghiên cứu nguyên kỹ thuật mạch điện tử ... liên kết yếu với nguyên tử Mỗi điện tử mang điện tích 1, 6 1 0 -1 9 Coulomb, ký hiệu C Coulomb đơn vị điện tích đợc chuẩn hoá nh tơng đơng với tổng điện tích cỡ 6,25 10 18 điện tử Các điện tích tự nhiên ... điện tích tự nhiên có giá trị số nguyên lần điện tích điện tử Điện tích điện tử đợc quy ớc có dấu âm (- ), điện tích hạt nhân nguyên tử có dấu dơng (+ ) Sự tồn điện tích đợc phát qua tơng tác lực...
 • 11
 • 198
 • 1

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 2 doc

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 2 doc
... biên Sm () - Sđb () (U0/ 2) (+ 0) (U0/ 2) Sm(+ 0) (U0/ 2) (- 0) (U0/ 2) Sm (- 0) -0 - -0 -0 + 0 0- 0+ Hình 2. 9 Sự di chuyển phổ sóng điều chế Xét trờng hợp đơn giản, sóng điều chế m(t) hình sin m( t ) = A0 ... lẫn với ) S ( ) = S ( )s (t )e [ j ( ) t ] dvdt - - = S ( )d - đợc: = S s (t )e [ j ( ) t ] dt - (2 .2 4) ( ) S ( )d - 19 Biểu thức cuối (2 .2 0) gọi tích chập phổ S1 S2 Nh tích thờng ... ) i (2 .2 1) i i =1 Phổ đạo hàm tích phân Cho tín hiệu s(t) có phổ S () , đạo hàm bậc k s(t) d k s (t ) dt có phổ là: S(k )( ) = (j)k S () (2 .2 2) t Tích phân s(t) lấy từ - đến thời điểm t s(t )dt...
 • 23
 • 182
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 3 ppt

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 3 ppt
... điện trở phụ thuộc vào điện áp đặt hai đầu diode I(mA) I(mA) 60 60 40 40 20 20 20 U(V) 0 ,3 U(V) 0,6 0 ,3 (a) 0,6 (b) Hình 3. 3 Đặc trng V-A điện trở (a) diode bán dẫn (b) 3. 3 Các định luật Kirchhoff ... ảnh: s(t) d s( t ) dt F(p) pF(p) s( 0) s( t )dt s( t )dt F( p ) + p p Các điều kiện đầu thờng lấy không - Các biến đổi tuyến tính hàm gốc tơng ứng với hàm ảnh: A.s(t) s(t) = s1(t) + s2(t) + ... e j = cos + j sin (3 . 8) Do đó, có tín hiệu điều hoà s(t) = A0cos(t - ), { Ta viết: s( t ) = Re A0 e j (t ) } (3 . 9) Nghĩa đặt: S A0 e j (t ) có: s( t ) = Re S (3 .1 0) S đợc xác định nh...
 • 29
 • 86
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 4 potx

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 4 potx
... 0,2 0 ,4 0,6 0,8 UBE (V) 620mV 10 12 IC0 S = IC/ UBE 10 600mV (a) 15 640 mV 20 20 UCE = const UBE= 700mV 50 UCE (V) UBE (V) 0,2 0 ,4 0,6 (b) 0,8 (c) Hình 4. 14 Đặc tuyến lối vào (a), lối (b) đặc ... truyền đạt ID ID (mA) D NJ-FET IDS N-JFET G + + - S UP -4 ID (mA) D PJ-FET P-JFET G VGS (V) - - UGS (V) + S Hình 4. 46 Ký hiệu đặc tính truyền đạt hai loại transistor trờng JFET 98 4. 4.2 Transistor ... (R E // R T ) I ~ E ~ = (R E // R T ) (1 + ) I B ~ RV I B RV I B Thay giá trị RV ta có: Au = (RE // RT ) (1 + ) = rBE + (1 + ) (RE // RT ) + Khi RE >> / S = 1 rBE (1 + ) (RE // RT ) (4 .28)...
 • 76
 • 113
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 5 pps

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 5 pps
... (5 .3 4) Trong P hệ số ghép transistor mạch P= U CE L2 = U t L1 + L (5 .3 5) Thay (5 .3 3) (5 .3 5) vào (5 .3a) ta đợc: (1 + n ) h 11e + n R t nR t h 21e (5 .3 6) Nh (5 .3 6) hoàn toàn trùng hợp với (5 .1 9) ... lớn hệ số hồi tiếp: = (1 ) + (6 ) 2 (5 .56 b) Và góc pha mạch hồi tiếp: (6 ) Với mạch di pha này, = = = arctg (5 .5 7) Do đó: d = RC (5 .5 8) Thay = vào (5 .56 b) xác định đợc giá trị ... dây; (5 . 4) L điện cảm khung dao động Điện áp khuếch đại: U r = K U ht (5 . 5) 129 Để xác định điện áp ra, viết phơng trình dòng điện nút 1: U r U1 dU 1 C U dt = dt R L (5 . 6) Thay (5 . 4) (5 . 5) vào...
 • 72
 • 124
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 6 potx

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 6 potx
... t cos( t t + ) = U t cos (t ) (6 .6 6) Từ (6 .6 5) rút ra: t (t ) = (t )dt + (t ) (6 .6 7) o Thay (6 .6 7) vào (6 .6 4) ta nhận đợc biểu thức: t u t (t ) = U t cos (t )dt + (t ) o (6 .6 8) Giả ... C [cos(t + S )t + cos(t S )t ] D[cos(2t + S )t + cos(2t S )t ] (6 .3 0) Các giá trị A, B, C, D hai biểu thức (6 .2 6) (6 .3 0) đợc xác định biểu thức (6 .2 5) Từ biểu thức (6 .2 6) (6 .3 0) ta đợc ... biểu thức (6 .1 4) trừ (6 .1 5) ta có: iD = S U t (cos t t cos ) (6 .1 6) Biểu thức (6 .1 6) dạng khác (6 .1 4) biểu diễn phụ thuộc iD vào chế độ công tác (góc cắt ) Thay biểu thức (6 .1 6) vào (6 .1 3) xác định...
 • 41
 • 81
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 7 pdf

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 7 pdf
... nghĩa tham số đây, viết lại biểu thức (7 . 7) (7 . 8) nh sau: I tg = S ttU th + GinU tg (7 .1 5) I th = S ttng U tg + G VoU th (7 .1 6) Hệ phơng trình gồm (7 .1 5) (7 .1 6) tơng đơng với phơng trình dẫn nạp ... nên biểu diễn gần dòng điện theo chuỗi Taylor nh sau: (chỉ lấy số hạng bậc nhất): ir = f (unS ) + f (unS ) f (unS ) uth + utg uth utg = i nS + S (unS )uth + g (unS )utg (7 . 4) Vì unS tín hiệu tuần ... nS (a) (b) (c) (d) Hình 7. 2 Sơ đồ nguyên lý trộn tần dùng transistor đơn: Sơ đồ base chung với điện áp ngoại sai đặt vào emitter (a); sơ đồ bazơ chung với điện áp ngoại sai đặt vào base (b);...
 • 16
 • 148
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 8 pptx

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 8 pptx
... gian t1 Z o = t1 f n (8 . 9) Trong f n tần số dy xung nhịp Từ biểu thức (8 . 9) suy ra: t1 = Zo fn (8 .1 0) Thay biểu thức (8 .1 0) vào (8 . 8) ta đợc: t2 = U A Zo U ch f o (8 .1 1) Do số xung nhịp đếm ... v.v 8 Theo cách phân chia mức lợng tử đó, ta có hình 8. 5a 240 1V 7 /8 6 /8 5 /8 4 /8 3 /8 2 /8 1 /8 111 110 101 100 011 010 001 000 = 7/8V = 6/8V = 5/8V = 4/8V = 3/8V = 2/8V ... o o ) (8 .1 7) D R (d R Ui R 2R 2R 2R 2R 2R 3R Ui R R 2R uref Ui A B C D A B C R Ue Uo + D R Ue - (c) (b) R R Hình 8. 19 Mạch tơng đơng mạch U ref A U ref 2 U ref B U ref C D (a) điện hình 8. 18: ...
 • 22
 • 162
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 9 doc

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 9 doc
... RT 8,5VDC (b) (a) D1 ~ + - C D2 t RT (d) (c) ~ ~ + - +VC + - RT 0V + -VC (e) 252 (f) Hình 9. 2 Một số nguồn chiều thông dụng 9. 1.2 Lọc gợn sóng lối trở tải Trong sơ đồ trên, điện áp tải chiều ... sin, có phơng trình: U0e ( + / ) / RC = U0 sin1 (9 . 3) C= f R ln(1 k c ) arcsin(1 k c ) + Từ tính đợc: (9 . 4) 254 Thay số vào có: C= arcsin(1 0,0 1) + / 50.10 ln(1 0,0 1) = 120.10 F = 120 F ... U2tcấm (U1 U2 )tth ô ng = L L tth ô ng tth ô ng U2 = = U1 tth ô ng + tcấm T (9 . 9) (9 .1 0) (9 .1 1) Nh điện áp ổn áp tỷ lệ thuận với độ rộng xung chuyển mạch không phụ thuộc vào dòng lối I2 > (1 / 2) IL...
 • 22
 • 119
 • 0

250 bai tap ky thuat dien tu (NXB giao duc 2010) thai thanh tra, 216 trang

250 bai tap ky thuat dien tu (NXB giao duc 2010)  thai thanh tra, 216 trang
... tạo Đặc tuyến truyền đạt đặc tuyện dẫn hình 2-6a, b 44 Tài Liệu Của Bạn Com b) Hình 2-6 Đặc tuyến truyền đạt (a) đặc tuyến (b) MOSFET kênh N đặt sẵn Căn vào đặc tuyến truyền đạt đặc tuyến xác ... đặc tuyến truyền đạt quan hệ I q = f(ƯDs) với trị số Uqs khác gọi họ đặc tuyến Đây hai đặc tun đặc trimg cho FET, vào đó, xác định gần thơng số FET- b) Hình 2-5 Đặc tuyến truyền đạt (a) đặc tuyến ... Tính tốn lặp lại cho tập 1-5 cách tuyến tính hố đặc tuyến Volt-Ampe cho hình l-3b điốt loại Si Bài giải Với việc tuyến tính hố đặc tuyến V-A điốt ta vẽ lại đặc tuyến hình 1-6 10 Tài Liệu Của Bạn...
 • 216
 • 403
 • 2

Đề cương môn sở kỹ thuật điện tử

Đề cương môn cơ sở kỹ thuật điện tử
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Biểu mẫu 3a KHOA: ĐIỆN TỬ BỘ MƠN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Mã học phần:1162010 Số ĐVHT:3 Trình độ đào ... 6,85 mA Xác định điện áp ngõ Vo dòng điện qua diode mạch sau Bỏ qua điện trở thuận diode dẫn Si 2KΩ +10V Đáp án G e Vo 2KΩ Dòng điện qua nhánh diode Ge I1=2,47 mA Trang 16 1KΩ Dòng điện qua nhánh ... Dòng điện qua diodevà điện áp ngõ ra: 22  0,7 I  4,84mA 2,2  2,2 Vo  2,2.5  10,65V Cho sơ đồ diode sau , vẽ mạch tương đương, bỏ qua điện trở thuận diode ,tính dòng điện qua diode điện...
 • 55
 • 927
 • 2

Xem thêm