skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁM GIẢM THIỂU TỶ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC Ở TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁM GIẢM THIỂU TỶ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC TRƯỜNG THPT NGÔ LIÊN

skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁM GIẢM THIỂU TỶ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC Ở TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN
... thấy tỷ lệ học sinh bỏ học giảm nhiều, năm học 2010-2011 tỷ lệ học sinh bỏ học trường THPT Ngơ Liên 2,4%; đến năm học 2011-2012 tỷ lệ bỏ học 1,12%, kết thực tác động đến chất lượng dạy học ... 2011-2012 ––––––––––––––––– MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TỶ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC TRƯỜNG THPT NGƠ SĨ LIÊN Họ tên tác giả: HỒNG VĂN BẮC Chức vụ: Đơn vị: Hiệu trưởng Trường THPT Ngơ Liên Lĩnh vực: - Quản ... Hồng Văn Bắc Trường THPT Ngơ Liên Quản lý giáo dục Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Tên sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TỶ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC TRƯỜNG THPT NGƠ SĨ LIÊN LÝ DO CHỌN...
 • 19
 • 29
 • 0

SKKN một số BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU tỷ lệ học SINH bỏ học TRƯỜNG THPT NGÔ LIÊN

SKKN một số BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU tỷ lệ học SINH bỏ học ở TRƯỜNG THPT NGÔ sĩ LIÊN
... tìm những giải pháp quản lý nhằm giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trở nên cần thiết Do đó nghiên cứu: Một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học trường THPT Ngơ Liên thực với ... lệ học sinh bỏ học giảm nhiều, năm học 2010-2011 tỷ lệ học sinh bỏ học trường THPT Ngơ Liên 2,4%; đến năm học 2011-2012 tỷ lệ bỏ học chỉ 1,12%, kết thực tác đợng đến chất lượng dạy học ... ––––––––––––––––– MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TỶ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC TRƯỜNG THPT NGƠ SĨ LIÊN Họ tên tác giả: HỒNG VĂN BẮC Chức vụ: Hiệu trưởng Người thực : Hồng Văn Bắc Liên 18 Trường THPT Ngơ Đề tài...
 • 20
 • 82
 • 0

SKKN một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10a5 trường THPT số 2 văn bàn

SKKN một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10a5 ở trường THPT số 2 văn bàn
... đề tài Một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10A5 trường THPT Số Văn Bàn phân tích thực trạng biện pháp giáo dục học sinh yếu lớp chủ nhiệm, nâng ... đường học tập Quá trình tìm tòi để giải đáp cho nỗi băn khoăn lý để viết đề tài Một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10A5 trường THPT Số Văn Bàn ... cao chất lượng lớp chủ nhiệm, tổng kết kinh nghiệm thân để hệ thống thành giải pháp nhằm xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10A5 trường THPT Số Văn Bàn V ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Học sinh lớp 10A5 trường...
 • 32
 • 172
 • 0

skkn một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học trường THPT ngô liên

skkn một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học ở trường THPT ngô sĩ liên
... Hồng Văn Bắc Trường THPT Ngơ Liên Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Quản lý giáo dục Tên sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TỶ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC TRƯỜNG THPT NGƠ SĨ LIÊN L CHỌN ... học tỷ lệ học sinh ếu % Tỷ lệ học sinh gỏi tăng gần 9% so với năm học 009- 0 ( t 2011- ến cuối tỷ lệ học sinh ếu giảm 8%) Học kỳ I năm học % so kỳ năm trước tổng kết năm học tỷ lệ nà 5% tỷ lệ ... 2011-2012 ––––––––––––––––– MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TỶ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC TRƯỜNG THPT NGƠ SĨ LIÊN Họ tên tác giả: HỒNG VĂN BẮC Người thực : Hồng Văn Bắc 17 Trường THPT Ngơ Liên Đề tài sáng kiến...
 • 19
 • 143
 • 0

skkn một số BIỆN PHÁP QUẢN lý GIẢM THIỂU tỷ lệ học SINH yếu kém TRƯỜNG THPT NGÔ LIÊN

skkn một số BIỆN PHÁP QUẢN lý GIẢM THIỂU tỷ lệ học SINH yếu kém ở TRƯỜNG THPT NGÔ sĩ LIÊN
... tìm những giải pháp quản nhằm giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu trở nên cần thiết Từ đó nghiên cứu Một số biện pháp quản giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu trường THPT Ngô Liên thực với mong ... trở tình trạng học sinh yếu chiếm tỷ lệ cao trường THPT Ngô Liên Thực tiễn ấy, đòi hỏi người quản phải tìm giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng dần tỷ lệ học sinh ... Ngô Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Quản giáo dục THPT Ngô Liên giai đoạn II ( năm học 2010 – 2011) Một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học trường THPT Ngô Liên ( năm học...
 • 23
 • 128
 • 0

SKKN một số biện pháp quản lý giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém trường THPT ngô liên

SKKN một số biện pháp quản lý giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém ở trường THPT ngô sĩ liên
... thiết Từ đ nghiên cứu Một số biện pháp quản giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu trường THPT Ngô Liên thực với mong muốn g p phần quản giáo dục học sinh trường THPT Ngô Liên đạt hiệu Người ... nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIẢM THIỂU TỶ LỆ HỌC SINH YẾU KÉM TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN I LÝ CHỌN T I: Qua ba mư i năm công tác ngành giáo dục người lãnh đạo quản nhà trường trăn trở t nh ... Năm học: 2012-2013 ––––––––––––––––– MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TỶ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN Họ tên tác giả: H Chức vụ: Đ nv: NG ĂN BẮC Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Liên...
 • 22
 • 166
 • 0

skkn một số BIỆN PHÁP QUẢN lý GIẢM THIỂU tỷ lệ học SINH yếu kém TRƯỜNG THPT NGÔ LIÊN

skkn một số BIỆN PHÁP QUẢN lý GIẢM THIỂU tỷ lệ học SINH yếu kém ở TRƯỜNG THPT NGÔ sĩ LIÊN
... MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIẢM THIỂU TỶ LỆ HỌC SINH YẾU KÉM TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Qua ba mươi năm công tác ngành giáo dục, người lãnh đạo, quản nhà trường, trăn trở ... tình trạng học sinh yếu chiếm tỷ lệ cao trường THPT Ngô Liên Thực tiễn ấy, đòi hỏi người quản phải tìm giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng dần tỷ lệ học sinh giỏi, ... Từ nghiên cứu Một số biện pháp quản giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu trường THPT Ngô Liên thực với mong muốn góp phần quản lý, giáo dục học sinh trường THPT Ngô Liên đạt hiệu II TỔ CHỨC...
 • 23
 • 165
 • 0

SKKN Một số biện pháp nâng cao tỷ lệ học sinh khối 9 trường THCS Cao Dương thi đỗ vào lớp 10 THPT

SKKN Một số biện pháp nâng cao tỷ lệ học sinh khối 9 trường THCS Cao Dương thi đỗ vào lớp 10 THPT
... biện pháp nâng cao tỷ lệ học sinh khối trường THCS Cao Dương thi đỗ vào lớp 10 THPT " Một số biện pháp cao tỷ lệ học sinh khối thi vào lớp 10 Năm học 2012 - 2013 Trường THCS Cao Dương Trần Trung ... ===== Một số biện pháp cao tỷ lệ học sinh khối thi vào lớp 10 Năm học 2012 - 2013 Trường THCS Cao Dương Trần Trung Thành BẢN KÍ HIỆU VIẾT TẮT : Một số biện pháp cao tỷ lệ học sinh khối thi vào lớp ... cao tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT cần thi t Đối với Trường THCS Cao Dương việc quan trọng trình thực nhiệm vụ chuyên môn năm học Một số biện pháp cao tỷ lệ học sinh khối thi vào lớp 10...
 • 21
 • 887
 • 10

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TỈ LỆ HỌC VIÊN BỎ HỌC TRUNG TÂM GDTX

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TỈ LỆ HỌC VIÊN BỎ HỌC Ở TRUNG TÂM GDTX
... nguy bỏ học Giáo viên thực : Phạm Viết Thắng -2- Một số biện pháp giảm thiểu tỉ lệ học viên bỏ học trung tâm GDTX ” cao Trên sở xác định cụ thể nguyên nhân dẫn đến nguy học viên bỏ học để đưa biện ... Những học viên có nguy bỏ học ý theo dõi xử lí kịp thời Giáo viên thực : Phạm Viết Thắng -4- Một số biện pháp giảm thiểu tỉ lệ học viên bỏ học trung tâm GDTX ” - Những học viên có nguy bỏ học ... riêng, học viên lớp nói chung học đặn em chăm học ý thức học tập tiến - Năm học 2014 –2015 tỉ lệ học viên lớp chủ nhiệm trì sĩ số 100% tỉ lệ học viên bỏ học toàn trung tâm giảm nhiều - Năm học 2014-2015...
 • 6
 • 221
 • 3

SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm trường thpt

SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở trường thpt
... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN I.PHẦN MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Vì lợi ích ... PGD & BGH CQĐP Để công tác chủ nhiệm lớp thuận lợi có hiệu cao, số đề xuất sau: - Đối với nhà trường: cần cung cấp cho giáo viên chủ nhiệm tài liệu liên quan tới công tác chủ nhiệm, sách báo ... lớp Cũng có biện pháp nghĩ trình làm chủ nhiệm lớp Nhưng nhìn chung, thấy hiệu tốt công tác chủ nhiệm Cách thức mà vận dụng nhiều thầy cô khác trường, đặc biệt giáo viên trường công tác tìm hiểu...
 • 22
 • 3,156
 • 15

SKKN một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường THPT phước thiền

SKKN một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp ờ trường THPT phước thiền
... tỏc: 13 Ngi thc hin : Lờ Th Ngc Anh Skkn: Mt s bin phỏp qun lớ hot ng giỏo dc hng nghip trng THPT Phc Thin - a s cỏn b, giỏo viờn, cụng nhõn viờn nhit tỡnh, yờu ngnh, yờu ngh, cú kinh nghim vic ... hot ng giỏo dc hng nghip ca trng THPT Phc Thin Phm vi v gii hn nghiờn cu Ngi thc hin : Lờ Th Ngc Anh Skkn: Mt s bin phỏp qun lớ hot ng giỏo dc hng nghip trng THPT Phc Thin Trong nm hc 2009 2011 ... phỏp nghiờn cu 5.1 Nghiờn cu lý lun - Nghiờn cu cỏc kin, ngh quyt, ch th ca ng cỏc cp v giỏo dc v o to - Nghiờn cu sỏch giỏo khoa HGDHN lp 10, 11 v 12 nh xut bn giỏo dc nm 2004 - Nghiờn cu bn...
 • 23
 • 66
 • 0

SKKN một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường THPT phước thiền

SKKN một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp ờ trường THPT phước thiền
... : Lờ Th Ngc Anh Huongdanvn.com Cú hn 1000 sỏng kin kinh nghim hay Skkn: Mt s bin phỏp qun lớ hot ng giỏo dc hng nghip trng THPT Phc Thin - a s cỏn b, giỏo viờn, cụng nhõn viờn nhit tỡnh, yờu ... trng THPT Phc Thin Ngi thc hin : Lờ Th Ngc Anh Huongdanvn.com Cú hn 1000 sỏng kin kinh nghim hay Skkn: Mt s bin phỏp qun lớ hot ng giỏo dc hng nghip trng THPT Phc Thin Phm vi v gii hn nghiờn cu ... phỏp nghiờn cu 5.1 Nghiờn cu lý lun - Nghiờn cu cỏc kin, ngh quyt, ch th ca ng cỏc cp v giỏo dc v o to - Nghiờn cu sỏch giỏo khoa HGDHN lp 10, 11 v 12 nh xut bn giỏo dc nm 2004 - Nghiờn cu bn...
 • 24
 • 178
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học trường THPT” pdf

Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học ở trường THPT” pdf
... luyện học sinh tư duy, sáng tạo, phân tích, tổng hợp, xử lí liệu II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu sở lý luận sở thực tiển chuyên đề - Đề số biện pháp việc dạy môn Tin học - Thực số phương pháp ... chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm trường Thuận lợi: * Nhà trường: - Môn Tin học môn học ủng hộ Cấp trên, Sở, cấp Ủy, nhà trường tạo điều kiện sắm sửa phòng máy trang thiết bị - Có phòng học trống ... biện pháp áp dụng vào việc dạy học Tin học cho em nắm kiến thức mà tạo cho em học tập phấn khởi hơn, tiếp thu nhanh hơn, có chất lượng thực II/ BÀI HỌC: - Tìm tòi sáng tạo cách dạy, tạo cho học...
 • 7
 • 1,246
 • 15

SKKN một số biện pháp nâng cao tỷ lệ chuyên cần cho học viên THPT hệ GDTX

SKKN một số biện pháp nâng cao tỷ lệ chuyên cần cho học viên THPT hệ GDTX
... bỏ học hiệu biện pháp giáo dục thực học sinh khối lớp 10 11 trung tâm GDTX Bảo Yên số năm học gần Trên sở " Đề xuất số biện pháp làm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học khối lớp 10 lớp 11 trung tâm GDTX ... tỉ lệ học sinh bỏ học có giảm số lượng học sinh bỏ học nhiều đáng báo động Tính đến tháng 12 năm 2007, số lượng học sinh bỏ học cấp THPT 50.309 học sinh (chiếm 1,66%) Các tỉnh có số lượng học ... trợ học viên nghèo, bổ sung ưu đãi mới, có giải pháp vận động nguồn tài cho học viên nghèo, thực hành tiết kiệm để dành tiền cho học viên nghèo Cần có sách cho gia đình nghèo vay vốn cho học...
 • 11
 • 125
 • 0

skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học lớp 3a

skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 3a
... LUẬN Trên số biện pháp dạy tốt tin học lớp 3A TT trường TH Hương Nghịu nhằm nâng dần chất lượng học sinh học môn Tin học Là giáo viên hẳn muốn học sinh học giỏi, giáo viên phải không ngừng học tập ... năm học sinh lớp 3A TT trường TH Hương Nghịu 2.3 Một số biện pháp để dạy Tin học có hiệu hơn: 2.3.1 Biện pháp giáo dục ý thức học tập cho học sinh Giáo viên phải giáo dục ý thức học tập học sinh ... nghĩ qua sáng kiến: Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học Lớp 3A TT Trường Tiểu Học Hương Nghịu” Giải vấn đề (Nội dung sáng kiến kinh nghiệm) 2.1 Cơ sở lý luận: + Thông tư số 14/2002/TT-BGD&ĐT...
 • 21
 • 2,107
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: skkn một số biện pháp giúp việc dạy thực hành môn công nghệ ở trường thcs đạt hiệu quả caomột số biện pháp dạy tốt môn tin học ở trường trung học phổ thôngskkn mot so giai phap to chuc hoat dong ngoai gio len lop o truong thptmột số biện pháp giảm thiểu chất thảimột số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trườngmột số biện pháp giảm thiểu sự ô nhiễm nước sông đồng naimột số biện pháp giảm thiểu rủimột số biện pháp giảm thiểu hậu quả trước sự tăng lên của hiệu ứng nhà kính trái đất đối với việt namtai skkn môt so bien phap ren chinh ta cho hoc sinh lop 3skkn một số biện pháp giúp trẻ 45 tuổi học tốt nội dung môi trường tự nhiên trong môi trường xung quanh thuộc lĩnh vực phát triển nhận thứcskkn một số biện pháp chỉ đạo gv cho trẻ tiếp xúc với môi trường thiên nhiên 2skkn một số biện pháp rèn luyện đọc cho học sinh lớp 5skkn mot so bien phapren ky nang doc cho hoc sinh lop 4skkn một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn ở lớp 4skkn mot so bien phap nang giao duc le giao cho tre 3 4 tuoichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ cây