skkn GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI..DOC

skkn GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI..DOC

skkn GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI..DOC
... GDCD THPT + Dạy tích hợp Giáo dục Môi trường giảng dạy môn GDCD THPT + Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm giảng dạy GDCD 11 GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN ... khí đến trường, điều yếu tố thúc đẩy việc học sinh mang khí đến trường nhiều GIẢI PHÁP GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 2.1 Thuận lợi Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi trường ... Nhà trường chưa tổ chức chương trình phòng chống bạo lực học đường nhà trường khả thực hiện, để tổ chức chương trình phòng chống bạo lực nghĩa cần phải có đủ điều kiện nhân lực tài lực Nhà trường...
 • 20
 • 77
 • 0

GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
... GDCD THPT + Dạy tích hợp Giáo dục Môi trƣờng giảng dạy môn GDCD THPT + Vận dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm giảng dạy GDCD 11 GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƢỜNG TRƢỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ... đến vấn đề bạo lực chƣa có hình phạt cụ thể mức độ sai phạm em mang tính bạo lực Trƣờng THPT Nguyễn Trãi thực phƣơng pháp giáo dục tích cực góp phần đáng kể vào việc phòng chống bạo lực học đƣờng ... việc học sinh mang khí đến trƣờng nhiều GIẢI PHÁP GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƢỜNG 2.1 Thuận lợi Trƣờng trung học phổ thông Nguyễn Trãi trƣờng có bề dày lịch sử truyền thống hiếu học...
 • 19
 • 79
 • 0

GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
... đến vấn đề bạo lực chƣa có hình phạt cụ thể mức độ sai phạm em mang tính bạo lực Trƣờng THPT Nguyễn Trãi thực phƣơng pháp giáo dục tích cực góp phần đáng kể vào việc phòng chống bạo lực học đƣờng ... GDCD THPT + Dạy tích hợp Giáo dục Môi trƣờng giảng dạy môn GDCD THPT + Vận dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm giảng dạy GDCD 11 www.huongdanvn.com GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƢỜNG ... việc học sinh mang khí đến trƣờng nhiều GIẢI PHÁP GIÁO DỤC TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƢỜNG 2.1 Thuận lợi Trƣờng trung học phổ thông Nguyễn Trãi trƣờng có bề dày lịch sử truyền thống hiếu học...
 • 19
 • 158
 • 0

SKKN TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG THCS

SKKN TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG THCS
... việc giáo dục tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh THCS Phương pháp nghiên cứu a Nghiên cứu lý luận: Các vấn đề liên quan đến giáo dục tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường ... huynh công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống bạo lực học đường nhà trường Thường xuyên liên lạc với ban đại diện cha mẹ học sinh để họ vận động tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho phụ ... giáo dục đạo đức qua tiết dạy môn GDCD, tài liệu, văn tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh THCS 1.3 Cơ sở thực tiễn : Giáo dục pháp luật nói chung giáo dục đạo đức cho học sinh...
 • 28
 • 6,958
 • 31

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG THCS

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG THCS
... PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG THCS LỚP 9A TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN, QUẬN 11, TP.HCM Tên hoạt động: “ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG THCS Mục tiêu hoạt động Sau tham gia hoạt động ... này, học sinh có thể: a Về kiến thức: - Nâng cao hiểu biết vấn đề bạo lực học đường trường THCS - Biết sốnguyên nhân, hậu bạo lực học đường trường THCS - Trình bày giải pháp phòng chống bạo lực học ... dung: Phòng chống bạo lực học đường trường THCS – Nguyên nhân, hậu giải pháp SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhan PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG THCS b Hình thức:Chia lớp thành đội để thi vòng thi hoạt...
 • 10
 • 1,942
 • 13

skkn PHÁT HUY VAI TRÒ của đoàn THANH NIÊN TRONG CÔNG tác PHÒNG CHỐNG bạo lực học ĐƯỜNG TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG

skkn PHÁT HUY VAI TRÒ của đoàn THANH NIÊN TRONG CÔNG tác PHÒNG CHỐNG bạo lực học ĐƯỜNG ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG
... nhiệm công tác phòng, chống bạo lực học đường Từ thực tiễn công tác nhận thấy để làm tốt vai trò Đoàn niên trường trung học phổ thông tổ chức thực công tác truyền thông phòng chống bạo lực học đường ... tốt công tác phòng chống ma túy chất gây nghiện trường trung học phổ thông: Trong năm học qua, trường trung học phổ thông Thanh Bình làm tốt công tác phòng chống ma túy chất gây nghiện (Đoàn ... hành đoàn trường rút học kinh nghiệm: Phát huy vai trò tổ chức đoàn niên việc phòng chống bạo lực học đường trường trung học phổ thông cách thiết thực để khẳng định vị tổ chức Đoàn nhà trường...
 • 30
 • 428
 • 3

skkn một số biện pháp phòng, chống bạo lực học đường tại trường THCSTHPT bàu hàm

skkn một số biện pháp phòng, chống bạo lực học đường tại trường THCSTHPT bàu hàm
... - Một số biện pháp phòng, chống bạo lực học đường trường THCS&THPT Bàu Hàm - 24 - Một số biện pháp phòng, chống bạo lực học đường trường THCS&THPT Bàu Hàm Một số hoạt động tình nguyện - 25 - Một ... - 19 - Một số biện pháp phòng, chống bạo lực học đường trường THCS&THPT Bàu Hàm Một số hình ảnh Hoạt động CLB - 20 - Một số biện pháp phòng, chống bạo lực học đường trường THCS&THPT Bàu Hàm Lớp ... 21 - Một số biện pháp phòng, chống bạo lực học đường trường THCS&THPT Bàu Hàm Lớp tuyên truyền giáo dục giới tính - 22 - Một số biện pháp phòng, chống bạo lực học đường trường THCS&THPT Bàu Hàm...
 • 26
 • 310
 • 0

một số biện pháp quản lý hs cá biệt phòng chống bạo lực học đường trường thcs

một số biện pháp quản lý hs cá biệt phòng chống bạo lực học đường ở trường thcs
... cú tc cụng nghip hoỏ v ụ th hoỏ cao chơng III Các biện pháp giáo dục học sinh biệt có hành vi bạo lực trờng THCS Nguyễn Văn Linh I) Các biện pháp T kt qu hat ng giỏo dc o c cho hc sinh nhng ... II : thực trạng công tác quản giáo dục đạo đức cho học sinh , phòng chống bạo lực học đờng I/thực trạng công tác quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh cha ngoan trờng THCS Nguyễn Văn Linh 1.Tỡnh ... Quốc Trị PGS - TS Nguyễn Thị Mỹ Lợi : Quản lãnh đạo 2) Hồ Chí Minh " Bàn côngtác giáo dục" 3) Điều lệ trờng trung học sở 4) Luật giáo dục 5) Tâm giáo học đại cơng 6) Sách giáo dục công...
 • 16
 • 754
 • 2

Bạo lực học đường trường THPT nguyễn văn thoại thực trạng và giải pháp (nguyễn hằng)

Bạo lực học đường ở trường THPT nguyễn văn thoại thực trạng và giải pháp (nguyễn hằng)
... đƣợc “chuyện cũ” cô Phần lớn em bị bạo lực tham gia bạo lực bị ảnh hƣởng đến tâm lý để lại nhiều di chấn sau Ngoài ảnh hƣởng đến tâm lý, bạo lực học đƣờng ảnh hƣởng đến hạnh kiểm em Tham gia đánh ... dứt tình trạng bạo lực Giải pháp khắc phục Nhiều năm qua trƣờng thƣờng xuyên kết hợp với giáo viên môn giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền, giáo dục em hậu nhƣ tác hại bạo lực học đƣờng Năm học 2011-2012 ... giam Nhƣ vậy, bạo lực học đƣờng vấn đề nhức nhối cho tất “Vấn nạn” diễn không trƣờng THPT, THCS, mà tiểu học với muôn hình vạn trạng, mà cụ thể vụ đánh đấm học sinh với Lƣớt web, thấy vài chục file...
 • 8
 • 117
 • 0

Một số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường THCS

Một số kinh nghiệm trong việc phòng chống bạo lực học đường ở THCS
... Loan SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH Một số kinh nghiệm việc phòng chống bạo lực học đường đối với lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Quang Loan Năm học 2013 - 2014 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ... giáo dục Phần 2: NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở khoa học SK Cơ sở lí luận SK Tuổi học trò được xem là lứa tuổi tươi đẹp và hồn nhiên nhất thời kỳ đời sống người, sự phát triển về ... thành học sinh ngoan Một số kinh nghiệm việc phòng chống bạo lực học đường đối với lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Quang Loan Năm học 2013 - 2014 Cơ sở thực tiễn SK Bạo lực học...
 • 28
 • 641
 • 3

Thực trạng bạo lực học đường trường THPT Hòa Vang- Đà Nẵng

Thực trạng bạo lực học đường ở trường THPT Hòa Vang- Đà Nẵng
... Ngành học: Sư phạm Lịch sử Thực tập trường: THPT Hòa Vang Thời gian từ: 18/02/2013 đến: 31/03/2013 Thực tập giảng dạy lớp: 10/8 Thực tập chủ nhiệm lớp: 10/7 Đề tài NCKHGD: “ Thực trạng bạo lực học ... đường trường THPT Hòa Vang- Đà Nẵng Giáo viên hướng dẫn thực tập giảng dạy: Thầy Lê Văn Tuân Giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm lớp: Cô Hồ Vũ Mộng Khuyên I TỰ ĐÁNH GIÁ QUA CÁC NỘI DUNG THỰC ... phấn đấu sau đợt thực tập Sau đợt thực tập thấy học tập trưởng thành lên nhiều.Kết thúc đợt thực tập phải quay lại trường Sư phạm để tiếp tục học tập.Tôi cố gắng học hoàn thành kỳ học thật tốt để...
 • 7
 • 416
 • 2

Biện pháp giáo dục phòng chống bạo lực học đường cho học sinh qua tổ chức hoạt động ngoại khóa (trương thanh thúy)

Biện pháp giáo dục phòng chống bạo lực học đường cho học sinh qua tổ chức hoạt động ngoại khóa (trương thanh thúy)
... vấn đề liên quan đến phòng chống bạo lực học đƣờng với việc dạy cho họ cách thức phòng tránh Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng Để tiến hành giáo dục kỹ sống ... - Học sinh có thái độ hứng thú tham gia vào hoạt động giáo dục giáo viên tổ chức thân tổ chức cho tham gia Các học sinh đƣợc hỏi cho rằng, việc tiếp thu rèn luyện hệ thống kỹ sống qua hoạt động ... đột cho học sinh, thiết kế mẫu tổ chức hoạt động theo chủ đề thuộc chƣơng trình Hoạt động giáo dục lên lớp đƣợc Bộ Giáo dục & Đào tạo xây dựng cho học sinh PTTH Ở tất chủ đề, cấu trúc thiết kế quan...
 • 9
 • 189
 • 1

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP HUYỆN ĐỨC TRỌNG – TỈNH LÂM ĐỒNG

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP HUYỆN ĐỨC TRỌNG – TỈNH LÂM ĐỒNG
... bạo lực học đường học sinh THPT công lập huyện Đức Trọng; biện pháp quản hiệu trưởng liên quan đến phòng chống bạo lực học đường 5.3 Đề xuất biện pháp quản hiệu trưởng phòng chống bạo lực ... chống bạo lực học đường học sinh trung học phổ thông công lập huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 6.2 Địa bàn nghiên cứu : Các trường trung học phổ thông công lập huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Bao ... hiệu trưởng số biện pháp quản phòng chống bạo lực học đường học sinh trung học phổ thông công lập huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, để góp phần ngăn ngừa tình trạng bạo lực học sinh Đối tượng...
 • 139
 • 2,402
 • 6

một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phòng chống ma túy học đường trường trung học phổ thông thường xuân 2

một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phòng chống ma túy học đường ở trường trung học phổ thông thường xuân 2
... biện pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục phòng chống ma túy học đường trường trung học phổ thông Thường Xuân 2 với hy vọng đóng góp phần nhỏ biện pháp vào công tác PCMT xâm nhập học đường II ... hưởng ma túy tham gia đấu tranh với tệ nạn nhà trường xã hội Để thực điều đó, Hiệu trưởng nhà trường cần phải có biện pháp quản lý việc giáo dục PCMT trường học cách có hiệu Công tác giáo dục phòng ... tác quản lý hoạt động giáo dục PCMT, có nhận thức thống quản lý tổ chức hoạt động cách có hiệu 2. 3 Các biện pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục phòng chống ma tuý Trên sở lý luận thực trạng công...
 • 16
 • 443
 • 2

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phòng chống ma túy học đường trường trung học phổ thông Thường Xuân 2

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phòng chống ma túy học đường ở trường trung học phổ thông Thường Xuân 2
... biện pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục phòng chống ma túy học đường trường trung học phổ thông Thường Xuân 2 với hy vọng đóng góp phần nhỏ biện pháp vào công tác PCMT xâm nhập học đường II ... hưởng ma túy tham gia đấu tranh với tệ nạn nhà trường xã hội Để thực điều đó, Hiệu trưởng nhà trường cần phải có biện pháp quản lý việc giáo dục PCMT trường học cách có hiệu Công tác giáo dục phòng ... quản lý hoạt động giáo dục PCMT, có nhận thức thống 10 quản lý tổ chức hoạt động cách có hiệu 2. 3 Các biện pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục phòng chống ma tuý Trên sở lý luận thực trạng công...
 • 19
 • 231
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phòng chống ma túy học đường ở trường trung học phổ thông thường xuân 2danchuong trinh phong chong bao luc hoc duongđề tài kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường pptviet bai van phan tich ve tinh trang bao luc hoc duongmục tiêu chống bạo lực học đườngbiện pháp chống bạo lực học đườngcơ sở xuất phát của việc sử dụng ktlm để giáo dục truyền thống yêu nước cho hs trong dhls ở trường thptđiều tra tình hình bạo lực học đường ở xã hội hiện naythực trạng về bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninhskkn lop chu nhiem ve phuong phap giao duc tich cucskkn tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học môn công nghệ 10 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ở trường thpttích hợp giáo dục phòng chống ma túy và các chất gây nghiện qua giảng dạy chương trình sinh học 11 ở trường thptgiáo dục tích cựccác biện pháp giáo dục tích cựcgiáo dục tích cực là gìTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấm