giáo án sử 9 học kì 1

Giáo án sử 9 học I hay

Giáo án sử 9 học kì I hay
... Tiết KIỂM TRA TIẾT I. Mục tiêu: 1.Kiến thức : Kiểm tra kiến thức học sinh sau học xong chương I chương II 2.Tư tưởng: Giáo viên: Nguyễn Đức Dũng Trang 29 Trường THCS phường Giáo án Lịch sử Giáo ... g i ý: th i gian, tên nước thành viên) Giáo viên: Nguyễn Đức Dũng III Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10” Trang 20 Trường THCS phường Giáo án Lịch sử Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ... động giáo viên Giáo án Lịch sử Hoạt động học sinh N i dung cần đạt - Trước năm 194 5, hầu thuộc địa ? Nêu hiểu biết i u - Dựa vào kiến thức phương tây (trừ Th i Lan) kiện tự nhiên nước SGK kiến...
 • 63
 • 624
 • 0

Giáo án hóa 9 học I

Giáo án hóa 9 học kì I
... luận phản ứng kim lo i v i mu i N i dung nhiều phi kim khác tạo thành mu i II Phản ứng kim lo i v i dd axit - Một số kim lo i phản ứng v i dd axit tạo thành mu i gi i phóng khí hiđro Thí dụ: Zn ... 49 GIáO áN HóA HọC NĂM HọC 2007 - 2008 17: dãy hoạt động hóa học kim lo i I Mục tiêu Kiến thức - HS biết dãy hoạt động hóa học kim lo i. phenolphtalein - HS hiểu đợc ý nghĩa dãy hoạt động hóa học ... i u chế mu i cacbonnat - i u chế nớc javen, xút II Mu i Kalinitrat (KNO3) Tính chất HĐ 2: tìm hiểu mu i kalinitrat - Mu i kalinitrat tan nhiều nớc Giáo viên cho HS quan sát mu i - Mu i kalinitrat...
 • 77
 • 237
 • 1

Giáo án hóa 9 học II

Giáo án hóa 9 học kì II
... Điềm - Trờng THCS Yên Mỹ GIáO áN HóA HọC NĂM HọC 2007 - 2008 Giáo dục lòng say mê nghiên cứu, yêu thích môn II Chuẩn bị - Giáo viên: - Học sinh: Đọc trớc III Tiến trình dạy học 1.ổn định lớp 2.Kiểm ... Yên Mỹ GIáO áN HóA HọC NĂM HọC 2007 - 2008 Thái độ: Giáo dục ý thức tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trờng sử dụng nhiên liệu II Chuẩn bị - Giáo viên: H4.21; H4.22 - Học sinh: Đọc trớc III Tiến ... 41: luyện tập chơng Iii GV: Phùng Mạnh Điềm - Trờng THCS Yên Mỹ GIáO áN HóA HọC NĂM HọC 2007 - 2008 I Mục đích yêu cầu Kiến thức: - Củng cố hệ thống hoá kiến thức học chơng III Kỹ năng: +Rèn kỹ...
 • 65
 • 486
 • 1

de thi va dap an su 9 Hoc Ki I -2010

de thi va dap an su 9 Hoc Ki I -2010
... Nm 194 9 B Nm 194 5 C Nm 195 1 D Nm 194 7 Cõu 9: Khi phỏt xớt Nht tuyờn b u hng ng minh khụng iu kin (Thỏng 8/ 194 5), cỏc nc no sau õy ó ni dy ngha ginh chớnh quyn? A In-ụ-nờ-xi-a, Phi-lip-pin B In-ụ-nờ-xi-a, ... Dơng sau chiến tranh gi i thứ ? Pháp tiến hành khai thác Việt Nam nguồn l i ? T i Pháp l i tập trung khai thác nguồn l i * Đáp án: I- Phần trắc nghiệm: (4 i m) M i câu trả l i đợc 0,4 i m Câu ... tế, văn hoá (1đ) - Vai trò : + 50 năm trì hoà bình, an ninh gi i giúp đỡ nớc phát triển kinh tế, văn hoá (0,5 đ) + Việt Nam : gia nhập Liên hợp quốc 9/ 197 7, Liên hợp quốc v i Việt Nam có chơng...
 • 4
 • 219
 • 0

Bài soạn GIÁO ÁN VĂN 9 HỌC II

Bài soạn GIÁO ÁN VĂN 9 HỌC KÌ II
... động 3: Hướng dẫn học nhà - Học làm tập - Soạn : Tiếng nói văn nghệ Tiết 96 ,97 Văn : TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ Nguyễn Đình Thi A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: - Hiểu nội dung văn nghệ, sức mạnh ... chung văn 1.Tác giả - tác phẩm *Tác giả: Nguyễn Đình Thi ( 192 42003) - Quê: Hà Nội - Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, soạn nhạc, viết lý luận văn học - Năm 199 6, ông nhận giải thưởng Hồ Chí Minh văn ... đề văn bản: bàn cách người nghệ sĩ phản ánh thực yếu tố góp thành chủ đề chung văn bản: “Tiếng nói văn nghệ” - Nộidung câu đoạn văn: Câu Tác phẩm văn nghệ phản ánh thực tại; Câu Khi phản ánh...
 • 135
 • 830
 • 3

GIÁO án hóa 9 học i 2 cột

GIÁO án hóa 9 học kì i 2 cột
... 2HNO3 + Ba(OH )2 Ba(NO3 )2+ 2H2O 7) P2O5 + 3Ba(OH )2 Ba3(PO4 )2 + 3H2O 8) K2SO4 + BaCl2 Ba SO4 + 2KCl Bi a) Mg + 2HCl MgCl2 + H2 MgO + 2HCl MgCl2 + H2O (2) nH2 = V : 22 ,4 = 1, 12 : 22 ,4 = 0,05 ... pirit st (FeS2 ) 2) Cỏc cụng on chớnh: - Sn xut lu hunh ioxit S + O2 SO2 Hoc: 4FeS2 + llO2 2Fe2O3 + 8SO2 - Sn xut lu hunh Trioxit: 2SO2 + O2 t, V205 2S03 Hot ng Nhn bit Axit sunfuric v mui ... dng vi dung dch axit, vi dung dch mui - Dung dch mui tỏc dng vi kim loi, vi dung dch mui khỏc v vi axit * Trng tõm - Phn ng ca baz vi mui, vi axit - Phn ng ca mui vi kim loi, vi axit, vi mui K...
 • 94
 • 388
 • 1

GIÁO án hóa 9 học II 2 cột

GIÁO án hóa 9 học kì II 2 cột
... CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 0 ,96 V/ 22 ,4 0 ,96 V /22 ,4 mol Dẫn hh qua dd Ca(OH )2, N2 không PƯ CO2 + Ca(OH )2 → CaCO3 + H2O nCO2 = nCaCO3 = 4 ,9/ 100 = 0,0 49 mol Ta có 0, 096 V /22 ,4 + 0,02V /22 ,4 = 0,0 49 => ... ; 0 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH - CH3 Câu : (2, 5 điểm) a, PTHH xảy ra: C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (1) (0,5đ) C2H4 + 2Br2 → C2H2Br4 (2) (0,5đ) b, Số mol hỗn hợp khí C2H4 , C2H2 là: 0,56 : 22 ,4 = 0, 025 (mol) ... Br → Br - CH = CH - Br Viết gọn: C2H2 + Br2 → C2H2Br2 * Nấc 2: Br - CH= CH - Br+Br - Br → Br2-CH–CH–Br2 Viết gọn: C2H2Br2 + Br2 → C2H2Br4 ⇒ C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 * Phản ứng cộng IV Ứng dụng:...
 • 86
 • 443
 • 2

GIÁO ÁN SỬ 7 HỌC II

GIÁO ÁN SỬ 7 HỌC KÌ II
... Nam đến Bình Thuận Nghóa quân lần đánh Gia Đònh Chúa Nguyễn Đàng bò lật đổ Trận Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh bại quân xâm lược Xiêm 177 3 177 4 177 6- 178 3 177 7 178 5 Bài Khoanh tròn vào chữ đặt trước ... đói, người sống sót phải bỏ nhà phiêu tán Bài Điền tên khởi nghóa nông dân Đàng vào ô trống phù hợp năm bảng sau: Năm 173 7 173 8- 177 0 174 0- 175 1 173 9- 176 9 174 1- 175 1 Tên khởi nghóa - Tạo điều kiện thuận ... mục SGK - Ở kỉ XVI – XVIII nước ta - Nho giáo, Phật giáo, Đạo có tôn giáo nào? giáo sau thêm Thiên chúa - Tình hình Nho giáo, Phật giáo giáo Đạo giáo nào? - Nho giáo đề cao học tập thi cử tuyển...
 • 116
 • 1,087
 • 0

GIÁO án địa 9 học II

GIÁO án địa 9 học kì II
... GIÁO ÁN: ĐỊA LÍ Năm học: 2013- 2014 TUẦN 34: TIẾT 50: Ngày soạn: 27/4/2014 Ngày dạy: 29/ 4/2014 ÔN TẬP HỌC KÌ II ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2013- 2014 MÔN: ĐỊA ... TRÌNH DẠY HỌC: I/ Ổn định lớp:1’ II/ Kiểm tra cũ: III/ Bài mới: 38’ Việc học tập địa địa phương giúp em có kiến thức bản, khái quát thiên nhiên, người hoạt động kinh tế - xã hội diễn địa phương ... MINH LONG GIÁO ÁN: ĐỊA LÍ Năm học: 2013- 2014 THỐNG KÊ ĐIỂM TT Lớp Tống số HS Điểm đạt 0- đ 9A 9B 3- 5đ – 8đ 8- 10đ 25 25 -GV: Nguyễn Thị Họp 29 TRƯỜNG THCS...
 • 54
 • 202
 • 0

Giáo án Tin 9 Học 1

Giáo án Tin 9 Học kì 1
... 6: Ngµy so¹n: 19 / 9/2 010 TiÕt :11 Bài 4: t×m hiĨu th ®iƯn tư I MỤC TIÊU - Hiểu thư điện tử gì? - Hiểu hệ thống thư điện tử hoạt động nào? II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh Học cũ, xem ... Tiết 9: Ngµy so¹n: 12 /9/ 2 010 Bài thực hành 2: TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET I MỤC TIÊU - Biết tìm kiếm thông tin web - Biết cách sư dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo ... tập 1, Tuần 6: Ngµy so¹n: 19 / 9/2 010 TiÕt: 12 Bài 4: t×m hiĨu th ®iƯn tư (tiếp) I MỤC TIÊU - Biết thao tác mở tài khoản thư điện tử? - Thực thao tác nhận gửi thư? II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, ...
 • 97
 • 143
 • 0

giáo án lớp 9 học I

giáo án lớp 9 học kì I
... giao tiếp Th i độ: HS có ý thức sử dụng phương châm h i tho i đạt hiệu cao giao tiếp II Phương tiện DH: GV: Sgk, giáo án dạy học, phiếu học tập, máy chiếu HS: SGK, ghi, soạn, phiếu học tập III ... động giao tiếp đạt hiệu cao II.Phương tiện DH GV: SGK, giáo án DH, t i liệu tham khảo, phiếu học tập HS: SGK, ghi, soạn, phiếu học tập III.Phương pháp DH: đọc hiểu, phát vấn – đàm tho i, thuyết ... pháp thuyết minh, yếu tố miêu tả biện pháp nghệ thuật vào thuyết minh Giáo dục: HS có ý thức làm nghiêm túc II Phương tiện DH: GV: giáo án, đề kiểm tra, đáp án kiểm tra, HS: giấy, bút III Phương...
 • 162
 • 172
 • 0

Giáo án hóa 9 học II chi tiết

Giáo án hóa 9 học kì II chi tiết
... chu = số lớp e - Bảng t̀n hồn có chu ? Bảng t̀n hồn có chu kì? - Nghe - GT : + Chu 1, 2, chu nhỏ + Chu 4, 5, 6, chu lớn Giáo viên: Lê Thị Mai Giáo án Hóa học (HKII) (chu ... vật lý etilen? Giáo viên: Lê Thị Mai 19 Giáo án Hóa học (HKII) phản ứng hóa học - Y/c HS lắp mơ hình phân tử etilen - Lắp mơ hình phân tử etilen dạng rỗng III/ Tính chất hố học 1/ Tác dụng ... VII, chu 2, rút nhận xét ngun tố, chu nhóm Thái độ: HS tích cực học tập II/ THIẾT BỊ - ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng t̀n hồn phóng to, ngun tố phóng to, chu 2, phóng to, nhóm I, VII...
 • 45
 • 199
 • 0

Giáo án hóa 9 học I chi tiết

Giáo án hóa 9 học kì I chi tiết
... dơng ®ỵc v i níc, dung dÞch axit, Oxit axit + Oxit axit t¸c dơng ®ỵc v i níc, dung dich baz¬, Oxit baz¬ - Sù ph©n lo i cđa Oxit, chia c¸c lo i: Oxit axit, Oxit ba z¬, Oxit lìng tÝnh vµ Oxit trung ... động hóa học - Møc ®é ho¹t ®éng hóa học cđa kim lo i gi¶m dÇn kim loa i, ta biết i ̀u gì? tõ tr i qua ph i - Kim lo i ®øng tríc Mg ph¶n øng v i níc ë i u kiƯn to thêng t¹o thµnh kiỊm vµ gi i ... chất hóa học chung bazo Gi¸o viªn: Lª ThÞ Mai 21 21 Gi¸o ¸n Hãa häc Tn: TiÕt 12 Ngµy so¹n: 19/ 09/ 2014 Ngµy d¹y: 23/ 09/ 2014 Ba i 8: Mét sè baz¬ quan träng (tiết 1) A – Natri hidroxit I MỤC TIÊU:...
 • 70
 • 258
 • 0

giáo án sinh 9 học 1

giáo án sinh 9 học kì 1
... s: 315 , 10 8, 10 1 ln lt chia 32 sau ú lm trũn thỡ cho TLKH F2 KH F2 Vng trn Vng nhn Xanh trn Xanh nhn S ht TL TL tng cp tớnh trng KH F2 F2 315 10 1 10 8 32 Vng Xanh Trn Nhn 315 +10 1 416 10 8 ... F1 : Aa (ton cỏ kim mt en) Cho F1 giao phi vi Aa x Aa GF1: 1A, 1a 1A, 1a F2 : 1AA, 2Aa, 1aa (3 cỏ kim mt en) (1 mt cỏ kim mt ) Bi 1: trang 22 ỏp ỏn a: Vỡ P lụng ngn thun chng x Lụng di 23 F1 ... P: Cỏ mt en x Cỏ mt F : 51% , cỏ mt en : 49 % Kiu lai ca phộp lai trờn nh th no? Gii: P Aa x aa Gp 1A, 1a 1a F1 1Aa 1aa (1 en) (1 ) + Bi trang 22: ỏp ỏn d: t kt qu F1: 75 % thm: 25 % xanh lc...
 • 126
 • 302
 • 0

Xem thêm