Bộ đề ôn tập môn Tin học cơ bản (Microsoft Word + Excel)

bộ đề ôn tập môn tin 8

bộ đề ôn tập môn tin 8
... Bài tập 3/(SGK trang 78) Viết chương trình nhập N số nguyên từ bàn phím in hình số nhỏ số lớn Trang Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Tổ : Toán-Lý -Tin học-KTC ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ ... readln(a[i]); End; Readln; End Bài tập 1/(SGK trang 80 ) Viết chương trình nhập điểm bạn lớp Sau in hình số bạn đạt giỏi, khá, trung bình, yếu Bài tập 2/(SGK trang 81 ) Nhập hai loại điểm Toán ngữ ... phải số nguyên tố không ? Trang Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Tổ : Toán-Lý -Tin học-KTC BÀI 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ Câu 1: Dữ liệu kiểu mảng gì? Trả lời:Dữ liệu kiểu mảng tập hợp hữu hạn phần...
 • 14
 • 507
 • 12

Bộ đề ôn tập toán 10 HK2 bản + nâng cao

Bộ đề ôn tập toán 10 HK2 cơ bản + nâng cao
... y = + 3t  y = + 3t y = 2+t y = 2−t Phương trình đ tròn (C) có tâm I(3; -4) qua gốc O là: A x + y + 6x − 8y = B x + y + 6x + 8y = C x + y − 6x + 8y = D x + y − 6x − 8y = x y2 + = mệnh đề: 25 ... Cho phương trình: 2x + ( m + ) x + + 4m + m = Tìm m để phương trình cho có nghiệm Câu Giải phương trình: x + x − 3x + 11 = 3x + 2 Câu Giải bất phương trình: x − 3x + + x > 2x 3π ,π...
 • 36
 • 1,700
 • 29

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN ppt

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN ppt
... tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , gọi là: [a] Thanh công cụ định dạng [b] Thanh công cụ chuẩn [c] Thanh công cụ vẽ [d] Thanh công cụ bảng đường viền 11 - Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu ... [a] Trên công cụ Formatting, chọn Line Spacing 1.5 [b] Vào Format/Paragraph, chọn Line Spacing 1.5 [c] Cả A B 44 - Tạo Font Word mặc định ".VnTime" soạn thảo văn bản? [a] Trên Formatting chọn ... Toolbars/ Standard [c] View / Ruler [d] View / Toolbars / Formating [e] Không có cách 53 - Trong soạn thảo văn bản, giả sử bạn xóa nhầm đoạn văn bản, bạn muốn khôi phục lại đoạn văn bạn làm ? [a] Edit...
 • 9
 • 290
 • 3

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 3 potx

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 3 potx
... Count(E5:E9,”M*”) b Countif(E5:E9,”M”) d Count(E5:E9,”M”) Câu 20: Trong Excel, hàm round( 73. 13, 1) cho kết quả: a 73 c 73. 2 b 73. 13 d 73. 1 Câu 21: Thiết bị xuất a Màn hình, loa, máy in c Màn hình, loa, bàn phím ... if(and(5 >3, OR (3> 5,5 >3) ), 5000,4000) là: a 5000 b0 c 4000 d Báo lỗi Câu 30 : Windows Explorer dùng để: a Quản lý văn b Quản lý hình vẽ c Quản lý tập tin, thư mục d Quản lý hình vẽ , văn Câu 31 : Vào ... d Cả a, b, c Câu 32 : Trong Windows Explorer để chọn tập tin nằm liên tục, ta dùng phím: a Ctrl c Alt b Shift d Cả a, b, c sai Câu 33 : Trong Windows Explorer, để cắt dán tập tin ta dùng lệnh:...
 • 18
 • 289
 • 0

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 2 ppt

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 2 ppt
...  Mail Merge Câu 21 ) Một bảng tính Excel bao gồm? a) 26 5 cột 65535 dòng c) 25 6 cột 65536 dòng b) 25 5 cột 65365 dòng d) 26 5 cột 6 526 5 dòng Câu 22 ) Các địa sau kỉểu địa gì? A 12, B3, C45 a) Tuyệt ... tên tập tin chương trình ứng dụng, Ok C/ Chạy Explorer, Double Click tên tập tin chương trình ứng dụng D/ Tất 6/ Windows cho phép tên tập tin có đặt tối đa? A/ 25 5 ký tự B/ 128 ký tự C/ 25 4 ký ... Print 22 .Trong Microsoft Word 20 03 để xem trước in tập tin giấy ta bấm vào nút đây: a b c d 23 .Trong Microsoft Word 20 03 nút dùng để tơ màu cho đối tượng vẽ ( hình vẽ): a b c d Khơng có câu 24 .Trong...
 • 14
 • 257
 • 2

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 1 ppsx

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 1 ppsx
... chọn nhiều tập tin nhiều thư mục khơng liên tiếp ta ấn giữ phím: a Tab b Delete c Ctrl d Alt Dãy bit biểu diễn nhị phân số 87 hệ thập phân? a 11 010 111 b 10 010 110 c 10 1 011 1 d 10 1 011 1 010 10 Hệ đếm ... để điền vào chức vụ người a) =Hlookup(B 41, $A$ 51: $B$54,2,0) c) =Vlookup(B 41, $A$ 51: $B$54,2,0) b) =Hlookup(B 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) d) =Vlookup(B 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) Câu 29) Khi ta nhập vào cơng thức =Match(“TN”,C40:C45,0) ... để điền vào khu vực người a) =Hlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2,0) c) =Vlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2 ,1) b) =Hlookup(C 41, $E$50:$g$ 51, 2 ,1) d) =Vlookup( 41, $E$50:$G$ 51, 2,0) Câu 28) Điền cơng thức cho cột chức...
 • 14
 • 542
 • 1

Bộ đề ôn tập môn tóan 10 học kỳ 2 hướng dẫn giải

Bộ đề ôn tập môn tóan 10 học kỳ 2 có hướng dẫn giải
... 5m − 20 ) + ( m − ) ( 2m + ) ≤  Nếu bất phương trình cho vô nghiệm chi 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 m < m < 92  ... ( 5; 3) ∈ ( E ) ⇒ 12 + = ⇔ 12a + 5b = a 2b 2 a b Tiêu cự nên 2c = ⇒ c = 0 ,25 0 ,25 0 ,25 12a + 5b = a b2 21 a 122 0 = 0b = a 2b  + a +   −  2 ⇔  2 2  a = 20 2 y b ⇔c = a b ⇔ a −4) : ... ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 20 12- 2013 Môn thi: TOÁN – Lớp 10 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT (Hướng dẫn chấm gồm trang) Đơn vị đề: THPT Châu Thành (Sở GDĐT Đồng Tháp)...
 • 76
 • 384
 • 0

Đề cương ôn tập môn tin học

Đề cương ôn tập môn tin học
... ảnh, đối tượng vẽ từ công cụ Drawing Tạo hiệu ứng hoạt hình IV Tìm kiếm thông tin Internet Tìm kiếm thông tin mạng sử dụng máy tìm kiếm thông dụng google, yahoo, … Tải thông tin mạng máy tính Sử ... II Bảng tính điện tử Microsoft Excel Nhập trình bầy bảng tính Lập công thức tính toán Sử dụng hàm: a Sum, Max, Min, Average, Count, Counta, CountBlank, Countif, Sumif...
 • 2
 • 2,388
 • 13

đề cương ôn tập môn tin học thcs 2013

đề cương ôn tập môn tin học thcs 2013
... chứa chương trình, thông tin, sản xuất ghi vào liệu tạm thới trình xử lý thông - Chỉ cho phép đọc thông tin, không cho tin máy phép xóa thông tin ROM - Cho phép đọc ghi thông tin máy - Được nuôi ... đọc thông tin, không cho phép xóa thông tin ROM Được nuôi nguồn pin nên cúp điện liệu - RAM (Random Access Memory): Là nhớ chứa chương trình, thông tin, liệu tạm thới trình xử lý thông tin máy ... thông tin máy RAM nuôi nguồn điện nên điện liệu RAM không bảo toàn Câu 6: Phân biệt nhớ máy tính? Trả lời: - Bộ nhớ máy tinh gồm có nhớ ROM nhớ RAM - Giống nhau: Đều dùng để lưu trữ thông tin...
 • 9
 • 1,455
 • 67

bộ đề ôn tập môn tài chính doanh nghiệp đại học kinhtế quốc dân

bộ đề ôn tập môn tài chính doanh nghiệp đại học kinhtế quốc dân
... BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Nhóm biên soạn: TS Đặng Ngọc Đức - Nhóm trưởng ThS Phạm Hồng Vân ThS Đặng Anh Tuấn NCS Cao ý Nhi 20/11/2004 © WWW.TCDN45C.NET.TF BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN ... cứu quan hệ cầu tiền tệ lãi suất, nhà kinh tế học “Lượng cầu tài sản” phân chia tài sản kinh tế thành dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật ... Trung Ương b) Các tổ chức tài trung gian phi ngân hàng ngân hàng thương mại thành viên c) Hộ gia đình d) Doanh nghiệp Nhà nước hình thức Tổng công ty e) Doanh nghiệp Quốc doanh với quy mô lớn TL:...
 • 93
 • 281
 • 0

Đề cương ôn tập môn tin học K12 (lý thuyết)

Đề cương ôn tập môn tin học K12 (lý thuyết)
... liệu chế độ xem trước - Biểu mẫu đối tượng Access dùng để thực công việc chủ yếu nào? Tìm kiếm thông tin Lập báo cáo Kết xuất thông tin Xem, nhập, sửa liệu - Trong sổ CSDL làm việc, để tạo bảng ... kết giữu bảng cho phép tránh dư thừ liệu tổng hợp thông tin từ nhiều bảng quán liệu ba đáp án 10 – truy vấn liệu có nghĩa là? in liệu xoá liệu không cần đến tìm kiếm hiển thị liệu cập nhật liệu ... CSDL quan hệ liên kết với thông qua? địa bảng thuộc tính khoá tên trường đáp án - Trong Access, nhập liệu cho bảng, giá trị field GIOI_TINH Yes/No Khi field GIOI_TINH có giá trị ? True/False...
 • 11
 • 340
 • 1

Đề cương ôn tập môn tin học K12 (Thực hành)

Đề cương ôn tập môn tin học K12 (Thực hành)
... cao môn, gồm: Tên môn, Điểm cao 32.Thống kê số sinh viên học môn, thông tin có: Mã môn, Tên môn, Số sinh viên học 33.Cho biết môn có điểm thi cao nhất, gồm thông tin: Tên môn, Số tiết, Tên sinh ... thông tin: Họ tên sinh viên, Điểm 29.Thông tin môn học có số tiết nhiều nhất: Tên môn học, Số tiết 30.Cho biết học bổng cao khoa, gồm Mã khoa, Tên khoa, Học bổng cao 31.Cho biết điểm cao môn, ... gồm thông tin: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Phái 24.Cho biết trung bình điểm thi theo môn, gồm thông tin: môn, Tên môn, Trung bình điểm thi 25.Danh sách số môn thi sinh viên, gồm thông tin: ...
 • 3
 • 256
 • 0

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG (PHỤC VỤ THI TUYỂN CÁN BỘ CÔNG CHỨC)

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG (PHỤC VỤ THI TUYỂN CÁN BỘ CÔNG CHỨC)
... thay cho việc nhắp chọn nút Undo công cụ 11 Nhắp chuột đầu dòng văn để: a) chọn (hay gọi bôi đen) nhiều dòng văn b) chọn dòng văn c) xoá dòng văn d) xoá toàn văn 12 Mục HEADER AND FOOTER MS-Word ... điểm, xếp loại Không đạt Theo bạn, công thức dới thể điều (Giả sử ô G6 chứa điểm thi) a) b) c) d) =IF(G6>=5,"Đạt") ELSE ("Không đạt") =IF(G6...
 • 18
 • 4,367
 • 2

bộ đề ôn tập môn toán cho học sinh lớp 3 lên lớp 4

bộ đề ôn tập môn toán cho học sinh lớp 3 lên lớp 4
... 544 2 x b . 43 Đề ôn tập môn toán lớp Đề Bài : Khoanh tròn vào chữ đặt trớc kết : A B C D 40 83 : = 102 (d ) 40 83 : = 120 (d ) 40 83 : = 1020 (d ) 40 83 : = 12 (d ) Đề ôn tập môn toán lớp Đề ... 145 + 205 ) x 32 0 b) ( 956 47 5 ) X 34 6 c) 1 046 + 42 5 X 168 Bài 3: ghi Đ sai ghi S vào ô trống 37 5 45 6 747 215 646 2 04 406 34 5 2220 18 24 448 2 1075 1500 912 2988 860 2150 930 24 34 362 645 232 220 ... 10 góc nhọn Đề luyện tập môn toán lớp Đề 30 :Chia cho số có chữ số ( đề số ) Bài 1: đặt tính tính a) 7692 : 32 b) 9891 : 48 c) 5270 : 36 d) 2566 : 53 e) 4 935 : 43 g) 9276 : 33 h) 8556...
 • 64
 • 506
 • 2

BỘ ĐỀ ÔN THI MÔN HÓA HỌC HỮU

BỘ ĐỀ ÔN THI MÔN HÓA HỌC HỮU CƠ
... chất khí không màu, không mùi, tan nước, nặng không khí B chất khí không màu, không mùi, tan nước, nhẹ không khí C chất khí không màu, không mùi, tan nước, nhẹ không khí D chất khí không màu, ... chất khí không màu, không mùi, tan nước, nhẹ không khí B chất khí, không màu, không mùi, tan nước, nhẹ không khí C chất khí màu vàng lục, không mùi, tan nước, nặng không khí D chất khí không màu, ... A chất lỏng, không màu, tan nhiều nước B chất khí, không màu, tan nhiều nước C chất khí, không màu, không mùi, nặng không khí, tan nước D chất khí, không màu, không mùi, nhẹ không khí, tan nước...
 • 25
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn tin học đại cươngđề cương ôn tập môn tin học thi công chứcđề cương ôn tập môn tin học văn phòngđề cương ôn tập môn tin học 12đề cương ôn tập môn tin học lớp 8đề cương ôn tập môn tin học 8 học kì 1Vật liêu khí cụ điện câu hỏi 2 đSACH SPEAKING FULL 3 PARTS NGOC BACH DRAFTđề cương điện tử tương tựđề cương vật liệu khí cụ điệnĐề cương ôn thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm học 2016 2017CONTRIBUTION à L’ÉTUDE D’EXOSQUELETTES ISOSTATIQUES POUR LA RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE, APPLICATION à LA CONCEPTIOND’ORTHÈSES POUR LE GENOUCHẤT LƯỢNG đào tạo kỹ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học NÔNG lâm TP HCMDÒ tìm điểm làm VIỆC cực đại TRONG hệ THỐNG PIN QUANG điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP LOGIC mờGIẢI PHÁP đào tạo, bồi DƯỠNG CÔNG NHÂN tại xí NGHIỆP đáp ỨNG THEO NHU cầu KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN hòaGIÁM sát AN NINH DÙNG kĩ THUẬT xử lý HÌNH ẢNHGIÁO dục kĩ NĂNG mềm CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ cần THƠNguyên lí máy phát điệnChuong 2 Phan tich dong hoc co cau phangGIẢI PHẪU SINH lý hệ TIẾT NIỆUAbraham silberschatz instructors manual to accompany operating system conceptsCo so ky thuat mang may tinhÁo thun có hình đức giáo hoàng siêu saoTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchGame TheoryZerosum gamesExtensive games