Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán

GIÁO TRÌNH: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN ppt

GIÁO TRÌNH: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN ppt
... ơn Ứng dụng Công nghệ thông tin dạy học toán Lời Nói Đầu Hiện chứng kiến phát triển vũ bão công nghệ thông tin truyền thông (ICT) Với đời Intemet thực mở kỷ nguyên ứng dụng công nghệ thông tin ... nhà giáo cán quản lý giáo dục nêu rõ: Ứng dụng Công nghệ thông tin dạy học toán "Tích cực áp dụng cách sáng tạo phương pháp tiên tiến, đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học. " ... hình học .139 Tài liệu trích dẫn, tham khảo .182 Giáo trình: Sử dụng Công nghệ thông tin dạy học toán Chương 1: DẠY HỌC TOÁN VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG...
 • 189
 • 612
 • 5

Xây dựng thư viên tư liệu hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý ở trường THPT

Xây dựng thư viên tư liệu hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý ở trường THPT
... số liệu vật thư viện liệu phục vụ cho dạy học vật - 11 - Phạm Hùng Lĩnh Xây dựng thư viên liệu hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin dạy học vật trường THPT liệu vật ... vật 10 liệu vật 11 - 12 - liệu vật 12 Phạm Hùng Lĩnh Xây dựng thư viên liệu hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin dạy học vật trường THPT Toàn liệu xây dựng cho thư ... Xây dựng thư viên liệu hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin dạy học vật trường THPT Xuất phát từ lí trên, chọn đề tài nghiên cứu “XÂY DỰNG THƯ VIỆN TƯ LIỆU HỖ TRỢ GIÁO VIÊN ỨNG...
 • 22
 • 169
 • 0

Luận văn tốt nghiệp "ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán"

Luận văn tốt nghiệp
... Ứng dụng Công nghệ thông tin dạy học toán Lời Nói Đầu Hiện chứng kiến phát triển vũ bão công nghệ thông tin truyền thông (ICT) Với đời Intemet thực mở kỷ nguyên ứng dụng công nghệ thông tin truyền ... mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá nêu rõ: "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác giáo dục đào tạo cấp học, bậc học, ngành học Phát ... trình: Sử dụng Công nghệ thông tin dạy học toán Mục lục Chương 1: DẠY HỌC TOÁN VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT) 1.1 Vấn đề khai thác sử dụng ICT dạy học toán...
 • 189
 • 1,467
 • 14

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán
... ơn Ứng dụng Công nghệ thông tin dạy học toán Lời Nói Đầu Hiện chứng kiến phát triển vũ bão công nghệ thông tin truyền thông (ICT) Với đời Intemet thực mở kỷ nguyên ứng dụng công nghệ thông tin ... giáo dục nêu rõ: Ứng dụng Công nghệ thông tin dạy học toán "Tích cực áp dụng cách sáng tạo phương pháp tiên tiến, đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học. " Môn toán môn có liên ... đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá nêu rõ: "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác giáo dục đào tạo cấp học, bậc học, ngành học Phát...
 • 189
 • 809
 • 1

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG THCS

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG THCS
... nghiệm ứng dụng CNTT giảng dạy môn toán trờng THCS dụng, kết hợp tốt phơng tiện kỹ thuật dạy học, làm để ngời học tiếp thu cách chủ động sáng tạo có hiệu Một phơng tiện đại ứng dụng CNTT vào công ... động tự tin việc sử dụng phơng tiện CNTT dạy học; Có ý thức sử dụng PT KTDH hỗ trợ dạy học; Có ý thức sử dụng phần mềm trình diễn, phần mềm dạy học, phần mềm vẽ hình, để nâng cao chất lợng dạy Để ... Trờng THCS Đồng Hớng Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng CNTT giảng dạy môn toán trờng THCS Slide 12: yêu cầu nhà IV- Kết thúc vấn đề: Trong trình giảng dạy thực tế môn toán trờng THCS, thân học hỏi...
 • 12
 • 2,100
 • 15

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN
... truyền thống phục vụ cho kết tốt việc sử dụng GTĐT phương pháp dạy học đại điều khả thi Hiện tổ Toán tham gia ứng dụng công nghệ thông tin vào môn giảng dạy, phục vụ tối ưu cho HS, người thầy thực ... trình dạy học trình thông tin chiều: Kiến thức cần truyền thụ chuyển giao từ Giáo viên đến học sinh thông tin phản hồi từ học sinh đến Giáo viên Chú ý kênh thông tin phản hồi không diễn sau tiết dạy ... phương pháp dạy học trọng điểm cần thực Việc đổi phương pháp dạy học, thực tế thời gian qua lộ rõ ngày phổ biến thực rộng rãi Thay đổi quan điểm dạy học; áp dụng phương pháp dạy - học tăng chất...
 • 13
 • 397
 • 4

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP 2

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP 2
... hiểu ứng dụng CNTT vào môn Toán lớp 2; đề số biện pháp ứng dụng CNTT dạy học Toán lớp theo định hƣớng đổi phƣơng pháp dạy học đƣa ứng dụng CNTT vào giảng dạy góp phần nâng cao hiệu dạy học Ngoài ... sử dụng giáo án điện tử tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp học sinh dễ tiếp thu 1.3 .2 Thực trạng việc ứng dụng CNTT vào dạy học Toán - Nhằm tìm hiểu thực trạng việc ứng dụng CNTT vào dạy học ... chọn nghiên cứu đề tài Ứng dụng CNTT dạy học Toán lớp 2 làm khóa luận tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trong Phương tiện kĩ thuật dạy học ứng dụng CNTT dạy học Tiểu học tác giả Nguyễn Mạnh...
 • 53
 • 843
 • 7

khóa luận tốt nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán lớp 2

khóa luận tốt nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán lớp 2
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC BÙI QUANG HUY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giảng viên hƣớng dẫn: ... chọn nghiên cứu đề tài Ứng dụng CNTT dạy học Toán lớp 2 làm khóa luận tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trong Phương tiện kĩ thuật dạy học ứng dụng CNTT dạy học Tiểu học tác giả Nguyễn Mạnh ... sử dụng giáo án điện tử tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp học sinh dễ tiếp thu 1.3 .2 Thực trạng việc ứng dụng CNTT vào dạy học Toán - Nhằm tìm hiểu thực trạng việc ứng dụng CNTT vào dạy học...
 • 56
 • 1,299
 • 7

skkn ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG dạyhọc TOÁN

skkn ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG dạy – học TOÁN
... dạy học đại, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, sử dụng phần mềm ứng dụng dạy học Tốn có hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học Đối với mơn Tốn việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin, sử dụng phần mềm ứng dụng ... khai, học tập, vận dụng ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng dạy mơn Tốn năm học nhằm nâng cao trình độ ứng dụng, sử dụng máy tính đồng chí chí giáo viên, vận dụng áp dụng vào giảng dạy có ... học học sinh phần nâng cao -Giáo viên ứng dụng cơng nghệ thơng tin giảng dạy, sử dụng cơng nghệ dạy học đại phục vụ cách tích cực đổi phương pháp dạy học -Sử dụng giáo án điện tử với slide trình...
 • 29
 • 277
 • 1

ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán 10 nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán 10 nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh
... Khái niệm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh Theo Nguyễn Tính Hồng Trung Thắng ,Tích cực hóa hoạt động học tập học sinh sử dụng biện pháp dạy học gây ảnh hưởng đến q trình học tập học sinh, làm ... HỌC TỐN 10 NHẰM TÍCH CỰC HĨA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề ứng dụng CNTT dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh học tập mơn tốn Giới thiệu ... học phương pháp dạy học tích cực đạt kết cao cơng tác đào tạo học sinh, tạo hội cho em học tập hoạt động hoạt động Vì tơi chọn đề tài ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TRONG DẠY HỌC TỐN 10 NHẰM TÍCH...
 • 113
 • 442
 • 1

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠYHỌC TOÁN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY – HỌC TOÁN
... dạy học đại, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, sử dụng phần mềm ứng dụng dạy học Tốn có hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học Đối với mơn Tốn việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin, sử dụng phần mềm ứng dụng ... THỊ TRẤN Ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy - học Tốn” để triển khai, học tập, vận dụng ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng dạy mơn Tốn năm học nhằm nâng cao trình độ ứng dụng, sử dụng máy tính ... khai, học tập, vận dụng ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng dạy mơn Tốn năm học nhằm nâng cao trình độ ứng dụng, sử dụng máy tính đồng chí chí giáo viên, vận dụng áp dụng vào giảng dạy có...
 • 43
 • 118
 • 1

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN THPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (TT)

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN THPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (TT)
... kỹ sử dụng công nghệ thông tin nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin giáo viên THPT địa bàn Cần Thơ (3) Phát triển chương trình bồi dưỡng kỹ ứng dụng công nghệ thông tin dạy học cho giáo viên THPT ... Nếu chương trình bồi dưỡng kỹ ứng dụng công nghệ thông tin dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông thành phố Cần Thơ 4.2 Khách thể nghiên cứu: - Các chương trình công nghệ thông tin dùng công ... phẩm giáo dục có hiệu cao MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Phát triển chương trình bồi dưỡng kỹ ứng dụng công nghệ thông tin dạy học cho giáo viên THPT Cần Thơ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Phát triển chương trình bồi...
 • 12
 • 132
 • 0

Xem thêm