MMT CHUONG 6 an ninh mang

Kế hoạch triển khai chương trình đào tạo Tập huấn chuyên viên quản trị và an ninh mạng theo kế hoạch đào tạo năm 2009 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

Kế hoạch triển khai chương trình đào tạo Tập huấn chuyên viên quản trị và an ninh mạng theo kế hoạch đào tạo năm 2009 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị
... 7562:2005 - Triển khai sách an toàn bảo mật thông tin Dự toán kinh phí: (Có dự toán duyệt kèm theo) 10 Kế hoạch làm để triển khai việc tập huấn chuyên viên quản trị an ninh mạng theo kế hoạch số ... Thiết kế triển khai mạng LAN 3.1 Giao thức TCP/IP 3.2 Phân chia mạng mạng 3.3 Thiết kế mạng LAN 3.4 Triển khai số mạng LAN điển hình 3.5 Triển khai mạng LAN không dây Module 2: Quản trị mạng Windows ... Thời gian tập huấn cho lớp: 05 ngày Yêu cầu: - Học viên trình độ cao đẳng chuyên ngành CNTT trở lên - Học viên có kiến thức tin học đảm nhiệm công tác quản trị mạng sở • Khối lượng chương trình: ...
 • 4
 • 465
 • 5

Tài liệu Chương 5 : Thực hành an ninh mạng trên máy tính pdf

Tài liệu Chương 5 : Thực hành an ninh mạng trên máy tính pdf
... Chọn máy tính : máy tính có địa IP : 192.168.1.1 máy tính có địa IP : 192.168.1.2 B 1: Start → Settings → Control Panel → Add/Remove Programs → Add/Remove Windows Component → chọn mục Management and ... B2 : Start → Programs → Administrative Tools → Event viewer → click chuột phải lên Security → chọn Clear all events → chọn No IP SECURITY ( IPSEC) n n Chọn máy tính : máy tính có địa IP : 192.168.1.1 ... Network Monitor) B4 : Start → Run → gõ cmd → ta dùng lệnh ping địa IP máy tính : ping 192.168.1.1 ping 192.168.1.2 B5 : Quay lại hình Network Monitor → chọn Capture → Stop and View → double click...
 • 26
 • 365
 • 0

chương 12 an ninh trong mạng thương mại

chương 12 an ninh trong mạng thương mại
... biên an ninh tỉ mỉ Quản lý phản ứng an ninh Xử lý quản lý an ninh lỗi thời Thiếu truyền thông trách nhiệm an ninh © Prentice Hall 2004 47 Quản lý anh ninh TMĐT (cont.) Quản lý rủi ro an ninh ... dung Tài liệu máy tính mạng phát triển nhanh nên nguy bị công tăng Mô tả biện pháp an ninh thông dụng doanh nghiệp Hiểu phần tử an ninh TMĐT Giải thích loại công an ninh mạng máy tính © Prentice ... Tơ roa (Trojan horse): chương trình xuất với chức hữu dụng bao gồm chức ẩn có nguy an ninh © Prentice Hall 2004 46 Quản lý anh ninh TMĐT Các lỗi thông dụng việc quản lý rủi ro an ninh (McConnell...
 • 88
 • 333
 • 0

MMT C5An toàn và an ninh mạng docx

MMT C5An toàn và an ninh mạng docx
... ch an ton an ninh Cỏc d ng t n cụng Ba khớa c nh an ton an ninh thụng tin: T n cụng vo an ninh thụng tin Cỏc c ch an ton an ninh Cỏc d ch v an ton an ninh thụng tin D ch v v c ch an ton an ninh ... availability ) D ch v v c ch an ton an ninh Cỏc d ng t n cụng Cỏc c ch an ton an ninh Khụng t n t i m t c ch nh t; S d ng cỏc k thu t m t mó D ch v v c ch an ton an ninh Cỏc d ng t n cụng Cỏc ... ng thu t toỏn an ton; Nh ng thụng tin m t ủ t ủ c ủ an ton thớch h p Cỏc mụ hỡnh an ton m ng v h th ng Mụ hỡnh an ton an ninh h th ng Truy nh p c a cỏc hacker; Cỏc l h ng an ninh h th ng;...
 • 33
 • 165
 • 0

Chương trình OpenVAS và khả năng ứng dụng vào bảo đảm an ninh mạng máy tính

Chương trình OpenVAS và khả năng ứng dụng vào bảo đảm an ninh mạng máy tính
... gồm chương với nội dung sau: Chương 1: Tổng quan lỗ hổng bảo mật Chương 2: Open VAS khả ứng dụng vào bảo đảm an ninh mạng máy tính Chương 3: Demo Chương trình OpenVAS khả ứng dụng vào bảo đảm an ... 22 Chương trình OpenVAS khả ứng dụng vào bảo đảm an ninh mạng máy tính Giao diện quản trị Greenbone Security Assistant Tạo phiên làm việc openVAS 23 Chương trình OpenVAS khả ứng dụng vào bảo đảm ... kiểm soát thiết lập máy chủ OpenVAS 18 Chương trình OpenVAS khả ứng dụng vào bảo đảm an ninh mạng máy tính Cấu hình máy chủ đòi hỏi người quản trị máy chủ để truy cập vào máy chủ thông qua shell...
 • 32
 • 549
 • 10

Giáo trình An ninh mạng

Giáo trình An ninh mạng
... chính: for i from to 63 if ≤ i ≤ 15 then f := (b and c) or ((not b) and d) g := i else if 16 ≤ i ≤ 31 f := (d and b) or ((not d) and c) g := (5×i + 1) mod 16 else if 32 ≤ i ≤ 47 f := b xor c xor ... ngôn ngữ assembly dùng - không, chương trình dịch tự động tối ưu hóa đoạn mã trên): (0 ≤ i ≤ 15): f := d xor (b and (c xor d)) (16 ≤ i ≤ 31): f := c xor (d and (b xor c)) [sửa] Các bảng băm MD5 ... vào//////////////////////// Đây trình thực xử lý hàm F, G, H, I trên: Vòng (Round 1): Ký hiệu [abcd k s t] bước thực phép toán a = b + ((a + F(b, c, d) + X[k] + T[t]) ...
 • 7
 • 1,264
 • 30

An toàn và an ninh mạng

An toàn và an ninh mạng
... security mechanism) Một vấn đề quan trọng việc thiết kế hệ thống an toàn định xem chế an toàn an ninh đặt tầng Việc xác định vị trí đặt phụ thuộc nhiều vào yêu cầu client dịch vụ an toàn, an ninh tầng ... phân tán, chế an toàn, an ninh đặt tầng middleware c Phân tán chế an toàn (Distribution of security mechanism) Xét khái niệm TCB (Trusted Computing Base): tập hợp tất chế an toàn, an ninh hệ phân ... buộc an toàn 1.1.3 Mật mã (Cryptography) Một chế an toàn, an ninh hệ phân tán mã mật Tư tưởng là: bên gửi mã hóa tin cần truyền, truyền tin mã hóa đi, bên nhận giải mã tin nhận thành tin ban đầu...
 • 18
 • 819
 • 12

Tài liệu an toàn và an ninh mạng

Tài liệu an toàn và an ninh mạng
... security mechanism) Một vấn đề quan trọng việc thiết kế hệ thống an toàn định xem chế an toàn an ninh đặt tầng Việc xác định vị trí đặt phụ thuộc nhiều vào yêu cầu client dịch vụ an toàn, an ninh tầng ... phân tán, chế an toàn, an ninh đặt tầng middleware c.Phân tán chế an toàn (Distribution of security mechanism) Xét khái niệm TCB (Trusted Computing Base): tập hợp tất chế an toàn, an ninh hệ phân ... buộc an toàn 1.1.3Mật mã (Cryptography) Một chế an toàn, an ninh hệ phân tán mã mật Tư tưởng là: bên gửi mã hóa tin cần truyền, truyền tin mã hóa đi, bên nhận giải mã tin nhận thành tin ban đầu...
 • 18
 • 1,921
 • 18

An ninh mạng

An ninh mạng
... ỏnh giỏ mc an ton an ninh cho h thng ỏnh giỏ im yu an ton - an ninh ca cỏc dch v chuyờn nghip ca t chc: Tn cụng trc nghim h thng mng t bờn ngoi: sn phm phi ỏnh giỏ c an ton an ninh ca mt mng ... an ninh cỏc c gng truy nhp vo mỏy ch vi quyn qun tr ỏnh giỏ v mt an ninh cỏc c gng nõng quyn truy nhp vo mỏy ch ca cỏc user ỏnh giỏ an ton an ninh ca cỏc ng dng Web: phi ỏnh giỏ c cỏc mc an ... kh nng thc hin ỏnh giỏ tng quan gia cỏc s kin v an ton an ninh ti cỏc v trớ khỏc h thng Tớch hp tt vi cỏc thnh phn an ninh khỏc ca h thng nh h thng phũng chng virus (anti-virus), h thng kim soỏt...
 • 16
 • 385
 • 5

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN NINH MẠNG.DOC

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN NINH MẠNG.DOC
... pháp phát hệ thống bị công…………………………….9 I.4 Một số công cụ an ninh -an toàn mạng………………………………………12 I.5 Một số giải pháp dùng cho doanh nghiệp vừa nhỏ…………………… 14 CHƯƠNG II : GIẢI PHÁP AN TOÀN- AN ... MỤC LỤC CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN - AN NINH MẠNG I.1 An toàn – an ninh mạng gi ? I.2 Các đặc trưng kỹ thuật an toàn- an ninh mạng…………………………4 I.3 Đánh giá đe doạ, ... cho doanh nghiệp cỡ vừa CHƯƠNG II : GIẢI PHÁP AN TOÀN- AN NINH MẠNG - 17 - II.1 Thực an ninh mạng với tường lửa II.1.1 Khái niệm Thuật ngữ Firewall có nguồn gốc từ kỹ thuật thiết kế xây dựng để...
 • 51
 • 720
 • 18

Slide bài giảng AN NINH MẠNG

Slide bài giảng AN NINH MẠNG
... hướng, công chứng Cơ chế an ninh phổ dụng: chức tin cậy, nhãn an ninh, phát kiện, vết theo dõi an ninh, khôi phục an ninh Trần Bá Nhiệm An ninh Mạng 1313 Mô hình an ninh mạng Bên thứ ba đáng tin ... định nhu cầu an ninh thông tin Phương thức cần xét mặt: – Hành động công – Cơ chế an ninh – Dịch vụ an ninh Trần Bá Nhiệm An ninh Mạng 66 Dịch vụ an ninh • • • • Nâng cao độ an ninh hệ thống ... An ninh máy tính: công cụ để bảo vệ phòng chống tin tặc An ninh mạng: biện pháp bảo vệ liệu truyền mạng An ninh liên mạng: biện pháp bảo vệ liệu truyền tập hợp mạng Trần Bá kết nối vớiAn ninh Mạng...
 • 22
 • 3,459
 • 40

Các hacker trình diễn kỹ thuật hack tại Hội thảo an ninh mạng

Các hacker trình diễn kỹ thuật hack tại Hội thảo an ninh mạng
... nhóm Viethacker gây ấn tượng kiến thức domain cách bảo vệ Đại diện công ty Phần mềm Truyền thông VASC Nhóm kỹ thuật phục vụ hội thảo Sau phát biểu dài lỗi bảo mật, khả bị công mạng, anh Đỗ Ngọc ... lập trình viên VASC kêu gọi hacker dừng hành động hack mang tính chất phá hoại, tập trung sức lực xây dựng công nghệ thông tin nước nhà Anh kiến nghị thành lập Trung tâm xử lý khẩn cấp vấn đề mạng ... nhà Chúng tha thiết mong tổ chức có liên quan tạo dựng cho sân chơi tạo hội cho cống hiến'', đại diện hacker thiện trí phát biểu Đại diện tất nhóm hacker có mặt bắt tay bày tỏ hợp tác thiện chí...
 • 2
 • 1,129
 • 8

Nghiên cứu vấn đề an ninh mạng internet không dây và ứng dụng

Nghiên cứu vấn đề an ninh mạng internet không dây và ứng dụng
... hổi vấn đề an ninh cho mạng Internet không dây Đã có nhiều giải pháp an ninh đời nhằm áp dụng cho mạng Internet không dây, chuẩn WAP đặc tả với tham vọng mang lại khả an toàn cao cho mạng Internet ... Chương 1: Trình bày kiến thức tổng quan mạng Internet đặc biệt mạng Internet không dây Kiến trúc của: mạng LAN không dây, mạng WAN không dây, mạng Internet không dây (chuẩn WAP chuẩn mới) để từ có ... biến mạng Internet không dây Chương 3: Từ kiến thức nghiên cứu hai chương trước, chương giới thiệu ứng dụng mạng Internet không dây vào xây dựng mô hình an ninh, bảo mật cho mạng Internet không dây...
 • 114
 • 1,512
 • 9

Xem thêm