CẨM NANG NGÀNH lâm NGHIỆP QUẢN lý sâu BỆNH hại RỪNG TRỒNG

CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP: QUẢN SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG docx

CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP: QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG docx
... v c ch qun sõu, bnh hi rng trng 96 2.1 Cỏc bin phỏp qun sõu bnh hi rng 96 2.2 Xu hng v nhu cu qun sõu bnh hi rng hin 96 2.3 Mt s hot ng u tiờn qun sõu bnh hi ... khụng n, khụng hot ng nh rn phn, rp sỏp, v.v Bin thỏi hon ton Sâu non Trứng Nhộng Sâu trởng thành Bin thỏi khụng hon ton Sâu non Trứng Sâu trởng thành Lch phỏt sinh nm l mt nm cú bao nhiờu la sõu ... dng hng dn qun sõu bnh hi rng cú mt vai trũ quan trng, nú giỳp cỏc nh hoch nh chớnh sỏch, ngi qun nm bt tỡnh hỡnh sõu bnh hi k hoch, chng trỡnh cụng tỏc trng rng v qun sõu bnh hiu...
 • 125
 • 744
 • 8

Cẩm nang ngành lâm nghiệp - Quản rừng bền vững

Cẩm nang ngành lâm nghiệp - Quản lý rừng bền vững
... thác rừng trồng 56 iv Cơ sở pháp nguyên quản rừng bền vững 1.1 Nguyên quản rừng bền vững 1.1.1 Định nghĩa quản rừng bền vững Trong thời gian gần đây, quản rừng bền vững ... .1 1.1 Nguyên quản rừng bền vững 1.1.1 Định nghĩa quản rừng bền vững 1.1.2 Các nguyên quản rừng bền vững 1.2 Những sách quản rừng bền vững Việt Nam ... quản rừng bền vững .45 iii 2.8 Định hướng nghiên cứu phát triển quản rừng tự hiên bền vững 45 Quản bền vững rừng trồng .46 3.1 Những quy định liên quan đến quản rừng...
 • 61
 • 549
 • 0

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 17 QUẢN SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG Phần 1 pptx

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 17 QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG Phần 1 pptx
... quản sâu bệnh hại rừng 96 2.2 Xu hướng nhu cầu quản sâu bệnh hại rừng 96 2.3 Một số hoạt động ưu tiên quản sâu bệnh hại rừng .97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 1 ... 94 CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI RỪNG 95 Quy trình lâm sinh phòng trừ sâu, bệnh lập báo cáo .95 Các biện pháp chế quản sâu, bệnh hại rừng trồng 96 2 .1 Các biện pháp quản ... Những nghiên cứu sâu, bệnh hại Việt Nam 11 CHƯƠNG 3: ĐIỀU TRA, PHÂN LOẠI VÀ DỰ BÁO SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG 15 Điều tra xác định tỷ lệ sâu bệnh hại 15 1. 1 Chọn tuyến ô tiêu...
 • 21
 • 697
 • 5

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 17 QUẢN SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG Phần 2 docx

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 17 QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG Phần 2 docx
... trng l 20 %, ca sõu non 40% v ca nhng 10% Vy s lng sõu ca th h sau l: F = 10 x 0,5 x 300(1-0 ,2) = s trng 33 = ì 300 x 0,8 = 120 0 trng = 120 0(1 - 0,4) = 720 s nhng = 720 (1- 0,1) = 648 con/cõy 3 .2 D ... hoa, thi nhn Nng dựng 0,4 - 0,8% 3 .2. 2 PCNB (Pentaclorua nitrobengen) C6Cl5NO2 Dng bt vng hoc trng xỏm, dựng x ht, x t phũng tr bnh thi c r, thi gc - X ht dựng liu lng 0,3 - 0,5% lng ... t vi milimột n Cỏc bnh vi khun, nm v tuyn trựng cú th gõy bnh bu r 29 a Vi khuẩn gây bệnh b Triệu chứng cành bệnh a b Hỡnh 2. 2.7: Bnh bu n) Loi bnh mc chựm (Witches broom) Do nm, phytoplasma v...
 • 32
 • 486
 • 2

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 17 QUẢN SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG Phần 3 ppt

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 17 QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG Phần 3 ppt
... lỏt, Kitazin, bavistin 0,05%, 10 ngy phun mt ln, phun - ln 52 a Bệnh đốm tím bạch đàn b Bệnh đốm xoan c Bệnh đốm than rộng Hình 1.2.6 Bệnh đốm lá rộng 1.2.7 Bnh tuyn trựng r cõy Triu chng: Cõy b ... ming, kớch thc 86 -119 ì 72-110àm; tỳi hỡnh que, khụng cung 33 -50 ì 8 ,3- 12àm; bo t hỡnh bu dc, khụng mu hi un cong xp thnh hng; kớch thc 13- 14 ì 4,9-7,0àm Giai don vụ tớnh chỳng thuc nm a bo t Colletotrichum ... qun sõu, bnh hi rng trng 2.1 Cỏc bin phỏp qun sõu bnh hi rng Qun sõu bnh hi bng bin phỏp hnh chớnh thụng qua vic ban hnh cỏc quy nh v phũng tr sõu bnh hi nh quy nh vic t chc qun sõu...
 • 72
 • 1,032
 • 7

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Đảm bảo năng suất rừng trồng, thu nhập và thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng ở Việt Nam " docx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... 10  Thông tin tổ chức tham gia dự án Tên dự án Đảm bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng Việt Nam Cơ quan tham gia dự án (phía Việt Nam) ... Tên dự án: Đảm bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng Việt Nam Mã số dự án: 023/07VIE Chúng ký vào báo cáo cam kết thời gian từ 15/11/2008 ... vật rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 12 Tiến triển dự án so sánh với mục tiêu, kết quả, hoạt động đầu vào đề xuất Tên dự án: Đảm bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện...
 • 37
 • 259
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Đảm bảo năng suất rừng trồng, thu nhập và thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng ở Việt Nam " BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LẦN 1 ppt

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... kết Thông tin tổ chức tham gia dự án Tên dự án Đảm bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng Việt Nam Cơ quan tham gia dự án (phía Việt Nam) ... liệu sâu bệnh hại rừng sưu tập mẫu Kết 1. 1 Cở sở liệu sâu bệnh hại rừng thiết lập sở mẫu sâu bệnh hại thu Kết 1. 2 Xác định loài sâu bệnh hại chủ yếu cho loài trồng rừng Việt N am; xây dựng lịch ... Điều đảm bảo dựa cam kết sau BẢN CAM KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP Tên dự án: Đảm bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng...
 • 15
 • 214
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Đảm bảo năng suất rừng trồng, thu nhập và thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng ở Việt Nam " BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LẦN 4 pdf

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng Việt Nam Cơ quan tham gia dự án (phía Việt Nam) Phòng N/C Bảo vệ thực vật rừng; Chủ dự án phía Việt Nam ... PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP Tên dự án: Đảm bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng Việt Nam Mã số dự án: 023/07VIE Chúng ký vào báo cáo cam kết ... sâu bệnh hại rừng sưu tập mẫu Kết 1.1 Cở sở liệu sâu bệnh hại rừng thiết lập sở mẫu sâu bệnh hại thu Kết 1.2 Xác định loài sâu bệnh hại chủ yếu cho loài trồng rừng Việt Nam; xây dựng lịch mẫu...
 • 48
 • 173
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Đảm bảo năng suất rừng trồng, thu nhập và thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng ở Việt Nam " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... lĩnh vực quản sâu bệnh hại rừng Viện KHLN VN Cục Bảo vệ Thực vật đào tạo kỹ điều tra sâu bệnh hại thông qua lớp tập huấn Úc Việt Nam Lớp tập huấn Kỹ điều tra chẩn đoán sâu bệnh hại rừng tổ ... sở liệu điều tra sâu bệnh hại rừng Hình 1: lịch mẫu côn trùng Viện KHLN VN Hình 2: Sơ đồ sở liệu điều tra sâu bệnh hại rừng 7.1.2 Xác định loài sâu bệnh hại chủ yếu cho loài trồng rừng Việt ... Lâm nghiệp Việt Nam soạn thảo quyến sách hướng dẫn thực địa loài sâu bệnh hại rừng trồng Việt Nam Cuốn sách bao gồm hình ảnh sâu bệnh hại chụp phòng thí nghiệm thực địa, thông tin chủ, ảnh hưởng,...
 • 9
 • 199
 • 0

Quản sâu bệnh hại rừng trồng

Quản lý sâu bệnh hại rừng trồng
... v c ch qun sõu, bnh hi rng trng 96 2.1 Cỏc bin phỏp qun sõu bnh hi rng 96 2.2 Xu hng v nhu cu qun sõu bnh hi rng hin 96 2.3 Mt s hot ng u tiờn qun sõu bnh hi ... khụng n, khụng hot ng nh rn phn, rp sỏp, v.v Bin thỏi hon ton Sâu non Trứng Nhộng Sâu trởng thành Bin thỏi khụng hon ton Sâu non Trứng Sâu trởng thành Lch phỏt sinh nm l mt nm cú bao nhiờu la sõu ... dng hng dn qun sõu bnh hi rng cú mt vai trũ quan trng, nú giỳp cỏc nh hoch nh chớnh sỏch, ngi qun nm bt tỡnh hỡnh sõu bnh hi k hoch, chng trỡnh cụng tỏc trng rng v qun sõu bnh hiu...
 • 125
 • 1,035
 • 3

Cẩm nang ngành lâm nghiệp - phòng cháy và chữa cháy rừng

Cẩm nang ngành lâm nghiệp - phòng cháy và chữa cháy rừng
... Ti thp N 2-3 2 8-3 0 3 3-3 8 26 80 65 Hin tng thi tit c trng Mự khụ N TN 2-3 2 6-2 7 3 0-3 3 3 6-3 8 38 20 2 6-2 8 60 65 30 40 Hn Khụ, kit TN 6-8 3 0-3 3 2 6-2 7 75 40 Khụ, hn N 2-4 30 3840,5 3 5-4 0 2 5-2 7 75 55 ... Nguyễn Ngọc Bình - Cục trởng Cục Lâm nghiệp; Giám đốc Văn phòng điều phối Chơng trình Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Biên soạn KS Hà Công Tuấn, Cục Kiểm lâm PSG.TS Vơng Văn Quỳnh, Đại học Lâm nghiệp ThS Đoàn ... Khả, chuyên gia lâm nghiệp GS.TS Đỗ Đình Sâm, chuyên gia lâm nghiệp ThS Trần Văn Hùng, Viện Điều tra Quy hoạch rừng Hỗ trợ kỹ thuật tài chính: Dự án GTZ-REFAS Giấy phép xuất số 41/XB-GT cấp ngày...
 • 89
 • 683
 • 7

Quản sâu bệnh hại cây trồng

Quản lý sâu bệnh hại cây trồng
... sinh, phát triển số loài sâu, bệnh hại rừng chủ yếu Việt Nam Tình hình rối loạn sâu, bệnh hại rừng Tác hại sâu, bệnh rừng 11 Những nghiên cứu sâu, bệnh hại Việt Nam ... 1: SÂU BỆNH HẠI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SÂU, BỆNH HẠI Khái niệm 1.1 Khái niệm sâu hại 1.2 Khái niệm bệnh rừng Các nhân tố ảnh hưởng đến sâu, bệnh ... bị sâu bệnh mức độ bị hại 16 1.2.1 Xác định tỷ lệ bị sâu bệnh: 16 1.2.2 Xác định mức độ bị hại: 16 1.2.3 Phân cấp mức độ hại 17 Phân loại sâu, bệnh...
 • 7
 • 394
 • 0

Quảnsâu bệnh hại rừng trồng

Quản lí sâu bệnh hại rừng trồng
... khụng n, khụng hot ng nh rn phn, rp sỏp, v.v Bin thỏi hon ton Sâu non Trứng Nhộng Sâu trởng thành Bin thỏi khụng hon ton Sâu non Trứng Sâu trởng thành Lch phỏt sinh nm l mt nm cú bao nhiờu la sõu ... vi milimột n Cỏc bnh vi khun, nm v tuyn trựng cú th gõy bnh bu r 29 a Vi khuẩn gây bệnh b Triệu chứng cành bệnh a b Hỡnh 2.2.7: Bnh bu n) Loi bnh mc chựm (Witches broom) Do nm, phytoplasma v ... cõy sng ln cõy cht rng v cỏc dng c, cụng trỡnh bng tre, g a Mối chúa b Mối vua c Mối thợ d Mối lính e Mối giống có cánh Hỡnh 2.1.2: Cỏc loi mi c) B cỏnh thng (Orthoptera): Kớch thc c th cỏc loi...
 • 125
 • 1,015
 • 0

Xem thêm