BÀI GIẢNG môn GIỐNG cây RỪNG

Bài giảng môn giống cây rừng potx

Bài giảng môn giống cây rừng potx
... cải thiện giống rừng V Các bớc chơng trình cải thiện giống rừng 1 Quy trình cải thiện giống rừng sơ đồ đồ Chơng I Những vấn đề cải thiện giống rừng V Các bớc chơng trình cải thiện giống rừng Q trình ... thiện giống rừng I Khái niệm cải thiện giống rừng ệ ệ g g y g Để nắm vững đợc khái niệm cải thiện giống rừng cần hiểu thuật ngữ : Di truyền học giống rừng (Forest tree genetics): Khái niệm chọn giống ... vấn đề cải thiện giống rừng V Các bớc chơng trình cải thiện ộ g ệ giống rừng Quy trình cải thiện giống rừng sơ đồ đồ Các bớc : 2.1 2.4 Khảo nghiệm giống: L so sánh giống tạo với giống đại tr có...
 • 191
 • 386
 • 1

Bài giảng môn giống cây rừng doc

Bài giảng môn giống cây rừng doc
... cải thiện giống rừng V Các bước chương trình cải thiện giống rừng Quy trình cải thiện giống rừng sơ đồ Chương I Những vấn đề cải thiện giống rừng V Các bước chương trình cải thiện giống rừng Quy ... giống rừng V Các bước chương trình cải thiện giống rừng Quy trình cải thiện giống rừng sơ đồ Các bước : 2.1 2.4 Khảo nghiệm giống: Là so sánh giống tạo với giống đại trà có sẵn sản xuất có giống ... cải thiện giống rừng I Khái niệm cải thiện giống rừng Để nắm vững khái niệm cải thiện giống rừng cần hiểu thuật ngữ : Di truyền học giống rừng (Forest tree genetics): Khái niệm chọn giống (Forest...
 • 175
 • 606
 • 6

Bài giảng môn thực vật rừng: Cây Rừng ppt

Bài giảng môn thực vật rừng: Cây Rừng ppt
... chương trình môn học Lý thuyết Bài mở đầu: (2 tiết) Khái niệm môn học đối tượng môn Thực vật rừng Mục đích nhiệm vụ môn học Thực vật rừng Phương pháp nghiên cứu học tập môn Thực vật rừng Phần I: ... thực vật rừng Mục đích nhiệm vụ môn học Khái niệm môn thực vật rừng   Môn học thực vật rừng môn học không nhận biết loài thực vật rừng, mà tìm hiểu đặc tính sinh vật học giá trị kinh tế chúng ... phẩu thực vật, khí hậu – thủy văn, đất rừng, phân loại thực vật sinh thái học thực vật 2.Mục đích nhiệm vụ môn học  Nhiều nhà khoa học lâm nghiệp cho rằng, môn Cây rừng vừa mang tính chất môn...
 • 57
 • 1,651
 • 9

Bài giảng Tạo giống cây trồng chuyên khoa 2

Bài giảng Tạo giống cây trồng chuyên khoa 2
... di truyền mía 2. 1.3 phương pháp chọn tạo giống mía 2. 2 TẠO GIỐNG CÂY BÔNG 2, 5 tiết 2. 2.1 Nguồn gốc phân loại 2. 2 .2 Đặc điểm di truyền 2. 2.3 phương pháp chọn tạo giống 2. 3 THẢO LUẬN ... tiết 1.1 TẠO G IỐNG CÂY KHOAI LANG .2 tiết 1.1.1 Nguồn gốc phân loại khoai lang 1.1 .2 Đặc điểm di truyền khoai lang 1.1.3 Các phương pháp chọn tạo giống khoai lang 1 .2 TẠO GIỐNG CÂY ĐẬU ... Các loài trồng trọt G.herbaceum 26 A1 A1 G arboreum 26 A2 A2 G.hirsutum 52 A1 A1 D1D1 G.barbadense 52 A2 A2 D2D2 Các loài hoang dại G.anomalum 26 B1B1 G.thurberi 26 D1D1 G.raimondii 26 D5D5 G.tomentosum...
 • 43
 • 1,305
 • 9

Bài giảng Tạo giống cây trồng chuyên khoa

Bài giảng Tạo giống cây trồng chuyên khoa
... tiết 1.1 TẠO G IỐNG CÂY KHOAI LANG .2 tiết 1.1.1 Nguồn gốc phân loại khoai lang 1.1.2 Đặc điểm di truyền khoai lang 1.1.3 Các phương pháp chọn tạo giống khoai lang 1.2 TẠO GIỐNG CÂY ĐẬU ... NAM Khoa Nông học Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** -CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NG ÀNH ĐÀO TẠO: Khoa học trồng ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC Tên môn học: Tạo giống trồng chuyên ... học: Tạo giống trồng chuyên khoa bao gồm nội dung nguồn gốc phát sinh, phân lo chuyên sâu lĩnh vực tạo giống Tài liệu học tập: Lê Trần Bình tác giả, 1997, Công nghệ sinh học thực vật cải tiến giống...
 • 43
 • 578
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: GIỐNG CÂY RỪNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: GIỐNG CÂY RỪNG
... TRUNG TÂM GIỐNG VÀ CNSH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: GIỐNG CÂY RỪNG (cho ngành Lâm học Công nghệ sinh học) Chương 1: Những vấn đề cải thiên giống rừng Câu 1: Hãy trình bày khái niệm: Giống, Chọn giống, ... Rừng giống Vườn giống Câu 30: Khái niệm rừng giống, vườn giống? Phân biệt rừng giống với vườn giống? Các loại rừng giống, vườn giống? Câu 31:Vì nói: Rừng giống Vườn giống cung cấp nguồn hạt giống ... Giống, Chọn giống, Cải thiện giống Mục tiêu cải thiện giống rừng? Câu 2: Nêu vị trí công tác giống sản xuất lâm nghiệp? Quan hệ Chọn giống rừng với Di truyền học Chọn giống nông nghiệp? Câu 3: Vẽ giải...
 • 4
 • 2,137
 • 19

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: GIỐNG CÂY RỪNG doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: GIỐNG CÂY RỪNG doc
... TRUNG TÂM GIỐNG VÀ CNSH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: GIỐNG CÂY RỪNG (cho ngành Lâm học Công nghệ sinh học) Chương 1: Những vấn đề cải thiên giống rừng Câu 1: Hãy trình bày khái niệm: Giống, Chọn giống, ... Rừng giống Vườn giống Câu 30: Khái niệm rừng giống, vườn giống? Phân biệt rừng giống với vườn giống? Các loại rừng giống, vườn giống? Câu 31:Vì nói: Rừng giống Vườn giống cung cấp nguồn hạt giống ... Giống, Chọn giống, Cải thiện giống Mục tiêu cải thiện giống rừng? Câu 2: Nêu vị trí công tác giống sản xuất lâm nghiệp? Quan hệ Chọn giống rừng với Di truyền học Chọn giống nông nghiệp? Câu 3: Vẽ giải...
 • 4
 • 1,744
 • 11

BÀI TẬP MÔN BỆNH CÂY RỪNG

BÀI TẬP MÔN BỆNH CÂY RỪNG
... loại tính kháng bệnh Dựa vào mức độ kháng bệnh ngời ta chia loại: miễn dịch, kháng bệnh, chống chịu bệnh, cảm bệnh, tránh bệnh - Miễn dịch ( immune) phản ứng bệnh xâm nhiễm vật gây bệnh làm cho ... bệnh biểu phát bệnh nặng, tổn thất lớn - Tránh bệnh ( escape) Cây chủ số điều kiện tránh đợc phát bệnh tránh đợc dịch bệnh, thân chủ cảm bệnh Ví dụ thời kỳ cảm bệnh chủ vật gây bệnh không thời ... trừ bệnh tìm hiểu loài nhỏ sinh lý vật gây bệnh để chọn giống mở rộng loài kháng bệnh, phân tích quy luật dịch bệnh dự tính dự báo bệnh có ý nghĩa thực tiến quan trọng Tính gây bệnh Tính gây bệnh...
 • 4
 • 293
 • 0

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 9 pdf

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 9 pdf
... nghiệm, so sánh giống khu vực hóa Sơ đồ chọn giống mía lai hữu tính (Theo Nguyễ n Huy Ước, 19 94 ) (I)TẠO DÒNG (lai hữu tính) Giống thương phẩm X Giống thương phẩm F1 Ruộng lai(hạt) (II)CHỌN DÒNG(vô ... – 12 8 Erianthus sp 2n = 20 – 30 – 40 – 60 Saccharum 2n = 60 - 80 Saccharum robustum 2n = 60 - 80 Saccharum 2n = 60 - 80 Miscanthus sp 2n = 38 – 11 4 Saccharum 2n = 60 - 80 Saccharum 2n = 60 - ... phương pháp chọn lọc - bồi dục giống, đánh giá khu vực hóa giống mà thân không nhằ m tạo giống 2.2 Phương pháp lai hữu tính Cho đến nay, phương pháp tạo giống mía chủ yếu, nhiề u giống mía tiếng...
 • 7
 • 187
 • 1

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 7 ppsx

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 7 ppsx
... đến cành ghép - Tính chịu lạnh - Tính chịu hạn - Tính chịu úng, đất nặng - Tính chịu đất nhẹ - Tính chịu đất kiềm - Tính chịu Tristeza - Tính chịu Xyloporosis - Tính chịu Exocortis - Tính chịu ... điể m công tác chọn giống người ta sử dụng phương pháp phục tráng bồi dục để chọn giống Đã có giống tạo phương pháp chọn lọc phôi vô tính giống quýt Nucelar 32 Tiệp Khắc (cũ) Các giống nhó m ca ... từ sau nă m 19 75 , sau Trung tâm nghiê n cứu thành lập Cho đến trung tâm nà y thu thập, nghiên cứu, bảo quản gần 1. 500 mẫu giống, gồm 45 giố ng cỏ Châu Á, 56 giố ng Hải Đảo 1. 215 giống luồ i Các...
 • 6
 • 293
 • 2

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 6 pot

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 6 pot
... sánh giống tổng hợp (top cross) Bước 6: Chọn dòng ưu tú - Thử khả thụ phấn riêng (test cross) Bước 4: lập vườn nhân giống nhị dòng (bi -clonia l) đa dòng (poli - clonial) (Đối với phương pháp chọn ... phương pháp chọn giống hữu tính) KĨ THUẬT NHÂN GIỐNG CÀ PHÊ Cà phê nhân giống phương pháp hữu tính vô tính, nhâ n giống hữu tính phổ biến với phương pháp chủ yếu ương hạt bầu 2 .1 Nhân giống hữu ... pháp chọn giống hữu tính vô tính: Bước 1: xây dựng tập đoàn giố ng Bước 2: phát cá thể ưu tú Bước 3: Chọn đầu Bước 3: Chọn ưu tú làm đầu dòng dòng làm bố mẹ: Bước 4: Lập vườn nhân cành giâ m - Thử...
 • 7
 • 203
 • 1

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 4 potx

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 4 potx
... (Cl.5 915 – 93D4 – – – 3, CL 735, CLN 13 0 DC 4- 2 0-0 , ).Ở Việt Na m chọn lọc 26 giống chịu nóng CS (trung tâm rau hoa Hà Nội), MV1 số dòng khác (Bộ môn Di truyền - chọn giố ng trồng, ĐHNN1 Hà Nội) ... attaum, V.dahliae nă m 19 41 đưa giố ng kháng Fusarium Từ 19 52 đưa nhiều giống ng Verticilum (nhó m giống VF) Trong tạo giống kháng Fussarium sử dụng giống Ro ma.Marglobe, Campblle 14 6…, chúng có gen ... (androecious) có hoa đực 4- Cây lưỡng tính đực (andromonoecious) có hoa đực hoa lưỡng tính 5- Cây hoa (gynoecious) có hoa 6- Cây lưỡng tính (gyno monoecio us) có hoa hoa lưỡng tính 7- Cây lưỡng tính (hermaphrodirte)...
 • 8
 • 225
 • 1

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 3 pdf

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 3 pdf
... quản giống nên đảm bảo sức sống hạt, đóng vai trò quan trọng việc bảo quản sản xuất giống 3. 2 Mật độ trồng + Vụ xuân: mật độ 30 3 5cây/ m2 Khoảng cách hàng 35 – 40c m + Vụ thu: mật độ 35 – 4 0cây/ m2 ... cách hàng 25 – 30 cm Lượng giố ng cho vụ xuâ n 14 0 – 15 0kg/ha; vụ thu: 16 0 – 18 0kg/ha 3. 3 Phân bón Đối với lạc giống, cần bón đầy đủ NPK vôi Vai trò lân vôi đặc biệt quan trọng với giống lạc to ... (điều kiện phòng): 90 – 95% + Độ thuần: 98% (không lẫn giống khác) Bài CHỌN TẠO GIỐNG CÀ CHUA VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU CHO CHỌN GIỐNG CÀ CHUA Kết chọn giống cà chua phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có việc đánh...
 • 7
 • 193
 • 1

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 2 docx

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 2 docx
... việc chọn tạo giống khoa học hàng năm phong phú nhờ tư liệ u phương pháp Sử dụng dòng tự phối Chọn lọc bắp hàng Lai giống Chọn lọc hỗn hợp Năm / 18 70 / 18 80 / 18 90 / 19 10 / 19 20 / 19 30 / 19 40 / 19 50 ... dụng dòng tự phối để: - Tạo giống lai đơn dòng (nghĩa giố ng lai hai dòng tự phối) - Tạo giống lai dòng - giống: giống la i giống dòng tự phối giống lai giống la i đơn với giống thường (các gioóng ... rãi 10 0 nă m vùng trồng ngô tạo phương pháp Hiên Mỹ từ giống tạo dòng tự phối WF tha m gia vào nhiều giống lai đơn suất cao (WF9 x 38 11 ) (WF9 x Hy) 2. 2 Lai giống : Người ta sử dụng cách lai giống...
 • 12
 • 349
 • 1

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 1 ppt

BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1 - BÀI 1 ppt
... Bài CHỌN TẠO GIỐNG LÚA 1- CHỌN TẠO GIỐNG LÚA 1. 1 Mục tiê u chọn tạo giống lúa Muốn thực thành công việc chọn tạo giống lúa, nhiệ m vụ phải xác định mục ... đạt kết mong muốn Bài CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG 1. 1 Vật liệ u quầ n thể địa phương 1. 1 .1 Các giống quần thể địa phương Ở nước ta trình trồng ngô tương đối ... nhà khoa học chủ trì lĩnh vực cụ thể Các phương pháp cải tiến giố ng bao gồ m: 1. 2 .1 Các phương pháp gây tạo biến dị - Nhập nội chọn lọc hoá - Lai chọn lọc hệ đột biến vật lí hoá học chọn lọc -...
 • 9
 • 294
 • 2

Xem thêm