BÀI GIẢNG PHÁT TRIỂN của tôm HE (PENAEUS)

PHÁT TRIỂN CỦA TÔM HE (PENAEUS)

PHÁT TRIỂN CỦA TÔM HE (PENAEUS)
... thước màu sắc buồng trứng thay đổi suốt q trình phát triển Người ta chia q trình phát triển buồng trứng tơm he thành giai đoạn: MƠ TẢ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN Giai đoạn (giai đoạn non) Buồng trứng ... micron MƠ TẢ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (tt) Giai đoạn (giai đoạn phát triển) Buồng trứng có màu trắng đục vàng nhạt, phân biệt rõ với ống tiêu hố nằm phía Nỗn bào phát triển theo hướng sinh trưởng ... (giai đoạn phơi nang) PHÁT TRIỂN PHƠI (tt) - sau thụ tinh, hình thành phần phụ 11-12 sau thụ tinh, chuẩn bị nở 13 sau thụ tinh, vừa nở PHÁT TRIỂN PHƠI (tt) Ví dụ thời gian phát triển phơi tơm sú...
 • 35
 • 426
 • 5

PHÁT TRIỂN CỦA TÔM HE (PENAEUS )

PHÁT TRIỂN CỦA TÔM HE (PENAEUS )
... micron MƠ TẢ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (tt) Giai đoạn (giai đoạn phát triển) Buồng trứng có màu trắng đục vàng nhạt, phân biệt rõ với ống tiêu hố nằm phía Nỗn bào phát triển theo hướng sinh trưởng ... trứng thay đổi suốt q trình phát triển Người ta chia q trình phát triển buồng trứng tơm he thành giai đoạn: MƠ TẢ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN Giai đoạn (giai đoạn non) Buồng trứng mảnh, hình sợi, ... gian phát triển phơi tơm he phụ thuộc vào lồi nhiệt độ nước xác định từ lúc trứng thụ tinh nở ấu trùng Nauplius PHÁT TRIỂN PHƠI (tt) sau thụ tinh (2-4 phơi bào) sau thụ tinh (64-128 phơi bào) 30...
 • 35
 • 667
 • 10

Đại cương về Mô và Phôi : Phát triển của tôm he part 5 pot

Đại cương về Mô và Phôi : Phát triển của tôm he part 5 pot
... gian phát triển giai đoạn Nauplius phụ thuộc vào nhiệt độ nước tuỳ loài: Ví d : Tôm sú (Penaeus monodon) : Nhiệt đ : 28 – 30 0C; 27 – 28 0C; < 27 0C Thời gian: 40 – 42 giờ; 42 – 48 giờ; 48 – 60 Tôm ... giờ; 42 – 48 giờ; 48 – 60 Tôm bạc: (Penaeus merguiensis) Nhiệt đ : 28 – 30 0C Thời gian: 38 – 42 Tôm he Nhật bản: (Penaeus japonicus) Nhiệt đ : 28 – 30 0C Thời gian: 36 – 37 CÁC GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG ... ngực, mắt kép chủy CÁC GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG (tt) Giai đoạn Zoea (tt) Về hình dạng bên ngoài, phân biệt ba giai đoạn phụ sau: Zoea 1: Cơ thể kéo dài phần đầu ngực có vỏ giáp, phần bụng chưa phân đốt...
 • 5
 • 463
 • 7

Đại cương về Mô và Phôi : Phát triển của tôm he part 4 pps

Đại cương về Mô và Phôi : Phát triển của tôm he part 4 pps
... PHÁT TRIỂN PHÔI (tt) sau thụ tinh (2 -4 phôi bào) sau thụ tinh ( 64- 128 phôi bào) 30 phút sau thụ tinh (4 phôi bào) 3 -4 sau thụ tinh (giai đoạn phôi nang) PHÁT TRIỂN PHÔI (tt) - sau ... vừa nở PHÁT TRIỂN PHÔI (tt) Ví dụ thời gian phát triển phôi tôm sú (Penaeus monodon), điều kiện độ mặn 30 – 35 ppt sau: Nhiệt độ nước (0C) 28 – 30 27 – 28 26 – 27 < 26 Thời gian phát triển phôi ... (giờ) 13 - 14 16 – 18 18 – 20 > 20 Ở nhiệt độ 27 – 30 0C, loài Penaeus merguiensis, thời gian phát triển phôi từ 12 – 13 giờ, loài Penaeus japonicus, thời gian phát triển phôi từ 13 – 14 6 CÁC...
 • 5
 • 712
 • 14

Đại cương về Mô và Phôi : Phát triển của tôm he part 3 pot

Đại cương về Mô và Phôi : Phát triển của tôm he part 3 pot
... trứng tôm đạt đến giai đoạn 4, tác động điều kiện môi trường bên biến đổi đặc điểm sinh lý bên trong, tôm mẹ đẻ trứng vào môi trường nước Trứng thành thục từ hai phía buồng trứng chuyển vào noãn ... SINH DỤC Tác nhân bên ngoài: Nhiệt độ nước > 26 0C; S > 30 ppt thành thục nhiều thời điểm nước cường Tác nhân bên trong: Tuyến Y nằm buồng mang tôm Tuyến X nằm mắt tôm Tuyến X kìm hảm thành thục ... cho trứng Trứng thụ tinh sau 30 phút PHÁT TRIỂN PHÔI (tt) Trứng sau đẻ, keo chất từ trứng nhanh chóng tỏa ngoài, nhìn qua kính hiển vi, thấy vầng sáng xung quanh, gọi vành phóng xạ Do keo chất từ...
 • 5
 • 361
 • 9

Đại cương về Mô và Phôi : Phát triển của tôm he part 2 docx

Đại cương về Mô và Phôi : Phát triển của tôm he part 2 docx
... bào: 25 - 30 micron MÔ TẢ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (tt) Giai đoạn (giai đoạn phát triển) Buồng trứng có màu trắng đục vàng nhạt, phân biệt rõ với ống tiêu hoá nằm phía Noãn bào phát triển theo ... đổi từ màu xanh mạ chuyển sang màu xanh Noãn bào vào thời kỳ tính lũy noãn hoàng Đường kính noãn bào: 180 -20 0 micron MÔ TẢ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (tt) Giai đoạn (giai đoạn thành thục) Buồng ... sinh chất Đường kính noãn bào từ 70 - 90 micron Quanh noãn có lớp tế bào nang bao bọc MÔ TẢ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (tt) Giai đoạn (giai đoạn thành thục) Buồng trứng gia tăng kích thước nhanh chóng...
 • 5
 • 369
 • 6

Bài giảng concepts in enterprise resource planning (2nd edition) chương 2 sự phát triển của các hệ thống ERP

Bài giảng concepts in enterprise resource planning (2nd edition)  chương 2 sự phát triển của các hệ thống ERP
... xem hội để chuyển sang hệ thống ERP Concepts in Enterprise Resource Planning, Second Edition 20 Y2K • Sự cố Y2K tạo hội tốt cho hệ thống ERP  bùng nổ lượng bán hệ thống ERP • Hiện tượng dẫn tới ... thống ERP dẫn tới phát triển hệ thống e-Commerce Concepts in Enterprise Resource Planning, Second Edition 46 Maximizing ERP Value • Để ERP phát huy giá trị, công ty nên: • Tương tác: hệ thống ERP ... hệ thống mạng cách gắn thêm server • Hệ thống Mainframe mở rộng Thực việc đồng nghĩa với việc mua hệ thống • Về dài hạn, hệ thống Client-server kinh tế hệ thống máy mainframe Concepts in Enterprise...
 • 50
 • 267
 • 6

Bài giảng phát triển tầm nhìn, sứ mạng, hệ thống giá trị cốt lõi và mục tiêu của doanh nghiệp

Bài giảng phát triển tầm nhìn, sứ mạng, hệ thống giá trị cốt lõi và mục tiêu của doanh nghiệp
... www.pdffactory.com 10 Hệ tư tưởng cốt lõi- giá trị cốt lõi • Các giá trị cốt lõi yếu tố cần thiết niềm tin lâu dài tổ chức • Các giá trị cốt lõi không đòi hỏi minh chứng bên ngoài, chúng có giá trị tầm quan ... www.pdffactory.com 16 Hệ tư tưởng cốt lõi- mục đích cốt lõi Mục đích cốt lõi: lý tồn tổ chức Nó mục tiêu hay chiến lược kinh doanh Mục đích phải thể lý hữu sâu xa tổ chức – Mục đích doanh nghiệp tiền ... www.pdffactory.com 12 Hệ tư tưởng cốt lõi- giá trị cốt lõi Theo Ralph S Larson, tổng giám đốc điều hành Johnson & Johnson, thì: “ Những giá trị cốt lõi nằm sâu ẩn niềm tin lợi cạnh tranh, lý có giá trị Chúng...
 • 39
 • 246
 • 0

Bài giảng Phat trien tu duy cua HS qua bai toan bdt

Bài giảng Phat trien tu duy cua HS qua bai toan bdt
... HSG cần đẩy mạnh Năm học 2006-2007, phân công dạy đội tuyển Toán Giải toán máy tính, số lượng dự thi 4HS Tôi lựa chọn HS để ôn thi nhằm phát triển tư cho nhóm HS Mục “phát triển tư học sinh qua ... cách biến đổi để tạo 15 HS không sâu sắc yêu cầu chứng minh 15 việc khó khăn HS Khi đến tập này, GV cần cho HS thời gian để tư duy, nhớ lại số bước biến đổi Sau thực tập HS trưởng thành nhiều kể ... phát triển tư tốt Lứa tu i THCS phát triển mạnh tư nên giáo viên cần quan tâm không xem nhẹ vấn đề Qua toán phát triển tư lô gíc, tư trừu tượng, tư lí luận học sinh Điều quan trọng giáo viên...
 • 24
 • 244
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp phát triển nuôi tôm he chân trắng (penaeus vannamei boone, 1931)đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở hải phòng

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp phát triển nuôi tôm he chân trắng (penaeus vannamei boone, 1931)đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở hải phòng
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NHA TRANG NGUY N VĂN HÒA ðÁNH GIÁ HI N TR NG VÀ ð XU T CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N NUÔI TÔM HE CHÂN TR NG (Penaeus vannamei Boone, 1931) ð M B O AN TOÀN V SINH ... tr ng (Penaeus vannamei Boone, 1931) ñ m b o an toàn v sinh th c ph m H i Phòng M c tiêu nghiên c u: - ðánh giá ñư c hi n tr ng v nuôi tôm he chân tr ng H i Phòng - ð xu t m t s gi i pháp phát ... c T năm 1999 tôm he chân tr ng ñư c ñưa vào nuôi ñ n năm 2002 Thái lan ñã th c ban hành quy ñ nh v nh p kh u tôm he chân tr ng S n lư ng tôm he chân tr ng t nuôi tr ng tăng r t nhanh năm 2002...
 • 72
 • 255
 • 0

Bài giảng phát triển phần mềm mã nguồn mở chương 1 giới thiệu tổng quan hệ thống mã nguồn mở

Bài giảng phát triển phần mềm mã nguồn mở  chương 1 giới thiệu tổng quan hệ thống mã nguồn mở
... niệm phần mềm nguồn mở Lợi ích phần mềm nguồn mở Nhược điểm hệ thống nguồn mở Các loại giấy phép Phân loại nhóm phần mềm nguồn mở http://www.thayphet.net KHÁI NIỆM VỀ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ 1. 1 ... http://www.thayphet.net BÀI TẬP Phần mềm nguồn mở gì? Trình bày ưu khuyết điểm PMNM Trình bày loại giấy phép Phân biệt phần mềm nguồn mở phần mềm nguồn đóng Phân biệt phần mềm nguồn mở phần mềm miễn ... Loại hệ thống chuyên CMS/Portal 19 http://www.thayphet.net PHÂN LOẠI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ  Loại hệ thống chuyên Forum 20 http://www.thayphet.net PHÂN LOẠI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ  Loại hệ thống...
 • 31
 • 221
 • 1

Bài giảng phát triển phần mềm mã nguồn mở chương 3 hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Bài giảng phát triển phần mềm mã nguồn mở  chương 3 hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
... CÔNG CỤ ĐỒ HỌA MYSQL GUI TOOLS  MySQL Administrator 45 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ Chƣơng 3: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL HẾT 46 ... hệ QT CSDL đa luồng, nguồn mở  Chứ SQL Server, Oracle…Chuyên dụng cho mức độ  Phát triển Cty tư vấn phát triển ứng dụng Thụy Điển TcX sau đổi tên thành MySQL AB Hiện MySQL Oracle mua  MySQL ... tác câu lệnh  Tải MySQL GUI Tools web thức MySQL( http://dev .mysql. com/downloads/gui-tools/5.0.html) Bộ công cụ bao gồm công cụ :  MySQL Administrator: Quản trị MySQL Server  MySQL Query Browser:...
 • 46
 • 206
 • 1

BÀI GIẢNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

BÀI GIẢNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN
... SV dễ dàng, khoa học, hiệu Hệ thống Hệ thống Hệ thống tồn không tồn mà tương tác với môi trường hệ thống – Đường biên phân tách hệ thống với môi trường – Hệ thống lấy đầu vào từ bên , xử ... kế hệ thống Hệ thống Hệ thống (system) tập quy trình nghiệp vụ liên quan đến nhau, quy trình kết hợp với để thực mục đích cụ thể – Ví dụ: Hệ thống quản lý SV phòng Đào tạo lưu giữ thông tin ... tích thiết kế hệ thống Nội Dung  Tổng quan phát triển HTTT:  Định nghĩa Hệ thống Thông tin, phân tích thiết kế HTTT  Các phương pháp Phân tích Thiết kế HTTT  Vòng đời phát triển HTTT (SDLC)...
 • 40
 • 376
 • 1

Vận dụng quy luật về sự phù hợp của lực lượng sản xuất với trình độ phát triển của quan hệ sản xuất vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.DOC

Vận dụng quy luật về sự phù hợp của lực lượng sản xuất với trình độ phát triển của quan hệ sản xuất vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.DOC
... quy luật phổ biến toàn thể loài ngời Đó quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất Quy luật phù hợp khả phối hợp quan hệ sản xuất với lực lợng sản xuất ... với trình độ phát triển quan hệ sản xuất: Lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất hai mặt phơng thức sản xuất tác động biện chứng với Sự liên hệ tác động biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất ... nghiên cứu đề tài "Vận dụng quy luật phù hợp lực lợng sản xuất với trình độ phát triển quan hệ sản xuất vào nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam" nội dung phức tạp rộng Do trình độ có hạn, nên...
 • 32
 • 1,236
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng phát triển hệ thốngbài giảng phát triển thương hiêubài giảng phát triển thực vật có hoabài giảng phát triển du lịch bền vữngbài giảng phát triển cộng đồnglịch sử phát triển của bảng hệ thống tuần hoànbài giảng phát triển ở thực vật có hoabài giảng phát triển mã nguồn mởlịch sử phát triển của các hệ điều hànhbài giảng phát triển phần mềm mã nguồn mởtập bài giảng phát triển cộng đồngsự phát triển của quan hệ thương mại quốc tếsoạn bài sự phát triển của từ vựngttbài sự phát triển của từ vựng ttbài giảng phát triển ứng dụng mã nguồn mởỨng dụng đường tròn lượng giác để giải bài tập tìm thời điểm, thời gian và quãng đường của vật trong giao động cơ học cho học sinh lớp 12 trường THPT như thanh 2Vận dụng bài tập định tính và câu hỏi thực tế trong chương trình vật lý 10 trường THPT quan sơnXÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU TÍA TÔ Perilla frutescens (L.) Britt. họ LamiaceaePhương pháp giải bài toán về sóng ánh sáng trong bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc THPTRèn luyện kỹ năng giải bài tập và phát huy tính sáng tạo của học sinh lớp 12 khi giải quyếHướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp khối tâm để giải một số bài toán về chuyển động trong chương trình vật lý THPT nhằm bồi dưỡng tư duy trong dạy học vật lý cho học sinhHướng dẫn học sinh trường THPT quảng xương 3 thiết kế, chế tạo và làm một số thí nghiệm về chất khí chương trình vật lý lớp 10Hướng dẫn học sinh vận dụng phương pháp “chuẩn hoá số liệu” vào giải một số bài tập vật lý phần điện xoay chiều lớp 12Kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý trường THPT hậu lộc 2 tỉnh thanh hóaVận dụng kiến thức quang học để giải thích một số hiện tượng quang học thường gặp trong đời sống nhằm gây hứng thú học vật lý cho học sinh THPTVận dụng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải nhanh bài toán liên quan đến thời gianHướng dẫn học sinh có học lực trung bình và yếu, sử dụng kiến thức toán học hàm số mũ để giải nhanh và chính xác các bài toán phần điện tích điện trườngHướng dẫn học sinh đọc và giải các bài toán đồ thịHướng dẫn học sinh giải bài tập phản ứng hạt nhân trongchương trình vật lí lớp 12 THPTHướng dẫn học sinh phương pháp giải một số dạng bài tập về va chạm của con lắc lò xo trong dao động điều hòaMột số phương pháp giải bài toán cực trịHỢP TÁC TRUYỀN THÔNG TRÊN VTCKinh nghiệm lồng ghép tuyên truyền “nói không với thực phẩm bẩn” vào bài 27 (các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật)Một số giải pháp tạo hứng thú học tập môn sinh học cho học sinh ở trường THPT triệu sơn 5Tích hợp giáo dục kiến thức sản xuất và sử dụng thực phẩm sạch trong một số tiết dạy sinh học lớp 11 ban cơ bản