EBOOK kỹ THUẬT TRỒNG cây CAO SU với DIỆN TÍCH NHỎ văn CHƯƠNG, NGUYỄN văn MINH

Kỹ thuật trồng cây cao su

Kỹ thuật trồng cây cao su
... Quy trình kỹ thuật khai thác mủ & chăm sóc cao su kinh doanh: Quy trình kỹ thuật khai thác mủ 1.1 Tiêu chuẩn loại vườn cao su cạo mủ a Tiêu chuẩn vườn cao su đưa vào cạo mủ: Cây cao su đạt tiêu ... xen vườn cao su a Quy định chung Có thể trồng xen họ đậu, lúa, rau màu hàng cao su năm đầu Lưu ý: Cây trồng xen không ảnh hưởng cao su không ký chủ mầm bệnh cao su Phải bón phân cho trồng xen, ... cao su rộng bên 1,5 m Phát dọn chồi, cỏ hàng cao su để tránh mồi lửa Trong lô cao su dọn cỏ, để làm đường băng cách ly rộng 10 m cách 100 m Tuyệt đối không đốt lửa lô cao su b Bảo vệ lô cao su...
 • 36
 • 574
 • 3

Nghiên cứu xác định các tiểu vùng và các biện pháp kỹ thuật trồng cây cao su tại tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu xác định các tiểu vùng và các biện pháp kỹ thuật trồng cây cao su tại tỉnh Lai Châu
... su t i Lai Châu 2.4 Ph 54 ng pháp nghiên c u 54 2.4.1 Nghiên c u i u ki n t nhiên xác nh ti u vùng có kh n ng phát tri n cao su t i Lai Châu 54 2.4.2 L a ch n dòng/gi ng cao su tr ng 61 Lai Châu ... nh Lai Châu t Feralit vàng t nh Lai Châu 73 77 không khí trung bình n m t nh Lai Châu ng mu i nhi t th p i v i cao su t nh Lai Châu 3.6 B n v trí 80 a lý c a t nh Lai Châu so v i vùng tr ng cao ... B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT VI N KHOA H C NÔNG NGHI P VI T NAM NGUY N TR NGHIÊN C U XÁC NG AN NH CÁC TI U VÙNG VÀ CÁC BI N PHÁP K THU T TR NG CÂY CAO SU T I T NH LAI CHÂU Chuyên...
 • 281
 • 427
 • 2

tóm tắt luận án nghiên cứu xác định các tiểu vùng và các biện pháp kỹ thuật trồng cây cao su tại tỉnh lai châu

tóm tắt luận án nghiên cứu xác định các tiểu vùng và các biện pháp kỹ thuật trồng cây cao su tại tỉnh lai châu
... n vùng khí h u, t phù h p v i cao su t i t nh Lai Châu 3.1 Xác 3.1.1 V CH NG K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N nh ti u vùng có kh n ng phát tri n cao su t i Lai Châu t Hình 3.1 B n t t nh Lai Châu ... ph m d c t , nhóm t mùn vàng nh t núi cao núi á, sông su i C n c vào yêu c u v t tr ng cao su l i th so sánh Lai Châu ch nên tr ng cao su t Feralit vàng Nhóm t vàng vùng nghiên c u có lo i t v ... a cao su vùng t m i vùng tr ng cao su truy n th ng - Thông qua nghiên c u m i quan h gi a y u t khí h u, t v i trình sinh tr ng, phát tri n c a cao su m t s ti u vùng sinh thái t nh Lai Châu ánh...
 • 28
 • 157
 • 0

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CAO SU

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CAO SU
... đất tới Trồng xen: Có thể trồng xen họ đậu, lúa, rau màu hàng cao su năm đầu, trồng xen cách hàng cao su bên 1,5m II CHĂM SÓC CAO SU TRỒNG MỚI VÀ CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN: Làm cỏ hàng cao su: Ởnhững ... thác mủ cao su Phòng trị: dùng thuốc trừ sâu: Superxit, NuGor… VII QUY TRÌNH KỶ THUẬT KHAI THÁC MỦ Tiêu chuẩn loại vườn cao su cạo mủ : a Tiêu chuẩn vườn cao su đưa vào cạo mủ: + Cây cao su đạt ... Sau trồng xong phải dọn mặt quanh gốc cao su rộng 2m( cách gốc cao su bên 1m) lần/năm, cỏ quanh gốc cao su phải nhổ tay, tránh dùng cuốc dễ làm hư + Năm thứ II trở đi: Làm cỏ cách gốc cao su bên...
 • 10
 • 201
 • 0

kỹ thuật trồng mới cao su doc

kỹ thuật trồng mới cao su doc
... cường tồ chức cho cán bộ, tiếp tục nghiên cứu, học tập gương đạo đức Người, nhằm góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng người đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam Phương hướng phấn đấu, ... lối sống, tác phong cán Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, không ngưng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đế hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thực hành tiết kiệm công tác sở ... sắc tư tương, đạo đức gương Hồ Chí Minh Xuất phát từ hiểu biết đó, lúc hết, phải không ngừng nâng cao học tập làm theo gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạo nên nguồn động lực mạnh mẽ, nguồn lực người...
 • 2
 • 189
 • 0

Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Mới Cao Su docx

Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Mới Cao Su docx
... định b Thời vụ trồng Chỉ trồng thời tiết thuận lợi, đất có đủ độ ẩm Thời vụ trồng sau : - Trông Tum từ 1/6 - 31/7 - Trồng bầu 15/5 - 31/8 Kỹ thuật trồng a Kỹ thuật trồng Tum - Mỗi hố trồng Tum - ... Không làm bể phần đất bầu c Trồng bầu có tầng - Chọn trồng vào lúc tầng cuối ổn định - Khi vận chuyển bầu phải cẩn thận không làm gãy chồi bể bầu - Các thao tác trồng giống trồng bầu mắt ngủ - Lấp ... lớn, chiều cao hàng d Bảo vệ chồi ghép Dùng máng tre dài 25-30cm, rộng 4-5cm, cắm sâu chặt, cắm cách gốc 5cm phía đối diện với mắt ghép e Trồng dặm - Chuẩn bị 20-25% giống để trồng dặm - Trồng dặm...
 • 5
 • 253
 • 1

Qui trình kỹ thuật trồng mới cao su. pot

Qui trình kỹ thuật trồng mới cao su. pot
... Đất trồng cao su phải có độ dốc 30o, cao độ 700m , không bị ngập úng, lớp laterit tầng sỏi, đá độ sâu 80cm cách mặt đất Khai hoang làm đất trồng cao su - Khi bàn giao để tái canh, trồng cao su, ... sau ngưng trồng xen 6.2 Khoảng cách trồng xen - Trồng xen đậu lúa: + Năm thứ nhất: Trồng xen cách hàng cao su mõi bên m đậu 1,5 m lúa + Năm thứ hai, năm thứ ba: trồng xen cách hàng cao su tối ... chuẩn bị đủ dặm vào đầu vụ trồng Trồng xen vườn cao su Qui định chung Cây trồng xen không ảnh hưởng đến sinh trưởng không ký chủ mầm bệnh cao su Phải bón phân cho trồng xen, luân canh hợp lý dùng...
 • 5
 • 187
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai (erythropalum scandens blume) tại tỉnh thái nguyên, bắc kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai (erythropalum scandens blume) tại tỉnh thái nguyên, bắc kạn
... đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh thái học biện pháp kỹ thuật trồng khai (Erythropalum Scandens Blume) tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn thực với mục đích tổng quát là: Xác định số sở khoa học để ... Thái Nguyên Bắc Kạn Nội dung II: Nghiên cứu số đặc điểm sinh thái tự nhiên khai Nội dung III: Nghiên cứu thử nghiệm số biện pháp kỹ thuật nhân giống gây trồng khai làm rau xanh (Kỹ thuật nhân ... vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu số đặc điểm sinh thái học khai tự nhiên thử nghiệm số biện pháp kỹ thuật trồng trọt theo hướng thâm canh điều kiện canh tác thông thường tỉnh Bắc Kạn, ...
 • 167
 • 578
 • 5

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai (erythropalum scandens blume) tại tỉnh thái nguyên, bắc kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai (erythropalum scandens blume) tại tỉnh thái nguyên, bắc kạn
... đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh thái học biện pháp kỹ thuật trồng khai (Erythropalum Scandens Blume) tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn thực với mục đích tổng quát là: Xác định số sở khoa học để ... Thái Nguyên Bắc Kạn Nội dung II: Nghiên cứu số đặc điểm sinh thái tự nhiên khai Nội dung III: Nghiên cứu thử nghiệm số biện pháp kỹ thuật nhân giống gây trồng khai làm rau xanh (Kỹ thuật nhân ... vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu số đặc điểm sinh thái học khai tự nhiên thử nghiệm số biện pháp kỹ thuật trồng trọt theo hướng thâm canh điều kiện canh tác thông thường tỉnh Bắc Kạn, ...
 • 152
 • 352
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai (ERYTHROPALUM SCANDEN BLUME) tại tỉnh thái nguyên, bắc kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai (ERYTHROPALUM SCANDEN BLUME) tại tỉnh thái nguyên, bắc kạn
... địa khai - Một số đặc điểm sinh thái học khai - Một số biện pháp kỹ thuật nhân giống trồng trọt khai CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐÓI TƯỢNG VÀ GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU ... tượng nghiên cứu Cây khai - Erythropalum scandens Blume 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu số đặc điểm sinh thái học khai tự nhiên thử nghiệm số biện pháp kỹ thuật trồng ... Thái Nguyên Bắc Kạn Nội dung II: Nghiên cứu số đặc điểm sinh thái tự nhiên khai Nội dung III: Nghiên cứu thử nghiệm số biện pháp kỹ thuật nhân giống gây trồng khai làm rau xanh (Kỹ thuật nhân...
 • 164
 • 112
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và kỹ thuật trồng cây hương bài nhằm mục đích cung cấp nguyên liệu sản xuất hương và nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và kỹ thuật trồng cây hương bài nhằm mục đích cung cấp nguyên liệu sản xuất hương và nâng cao hiệu quả sử dụng đất
... 21 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái kỹ thuật trồng hương nhằm mục đích cung cấp nguyên liệu sản xuất hương nâng cao hiệu sử dụng đất CHƯƠNG 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NHỜ CÂY HƯƠNG ... Trang Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái kỹ thuật trồng hương nhằm mục đích cung cấp nguyên liệu sản xuất hương nâng cao hiệu sử dụng đất PHẦN NỘI DUNG 1.1 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI, HÌNH ... mạch thân Hương Trang Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái kỹ thuật trồng hương nhằm mục đích cung cấp nguyên liệu sản xuất hương nâng cao hiệu sử dụng đất 1.1.3 Đặc điểm hình thái Hương gồm...
 • 28
 • 557
 • 4

Xem thêm