EBOOK kỹ THUẬT NUÔI bò sữa bò THỊT ở GIA ĐÌNH GS PTS NGUYỄN văn THƯỞNG

Kỹ Thuật Nuôi Thịt docx

Kỹ Thuật Nuôi Bò Thịt docx
... I Kỹ Thuật Làm Chuồng Trại Chuồng trại dùng chăn nuôi thịt cần đủ để che nắng, mưa, chống gió lùa, dễ thao tác vệ sinh, không ... trước cho ăn cách ủ với urê - Loại thức ăn hỗn hợp: Do chết lượng thô xanh cung cấp đầy đủ cho nhu cầu dinh dưỡng thịt, cần phải bổ sung thức ăn tinh giai đoạn bò? mang thai, nuôi giai ... nuôi 2,5 - 3m2 (1 ,5 x 2m)/con, chuồng nuôi phải đảm bảo vệ sinh khô II Thức Ăn Cho Bò: Thức ăn cho bao gồm có ba loại thức ăn sau: - Loại thức ăn thô xanh: Bòlà động vật ăn cỏ nên không loại...
 • 5
 • 276
 • 1

Kỹ thuật nuôi thịt docx

Kỹ thuật nuôi bò thịt docx
... 1,5 – 260 – 350 6/ mang thai: mang thai từ tháng thứ trở đi,ngoài thức ăn thô xanh, phải bổ xung thêm 1- 1,5kg cám hỗn hợp Con Cò C42 /bò/ ngày Chuồng trại dùng chăn nuôi thịt cần đủ để che ... tý trước cho ăn cách ủ với urê Loại thức ăn hỗn hợp: Do chết lượng thô xanh cung cấp đầy đủ cho nhu cầu dinh dưỡng thịt, cần phải bổ sung thức ăn tinh giai đoạn mang thai, nuôi giai đoạn ... chuồng nuôi phải đảm bảo vệ sinh khô Thức ăn cho bao gồm có ba loại thức ăn sau: Loại thức ăn thô xanh: động vật ăn cỏ nên không loại thức ăn có thề thay hoàn toàn cho cỏ Lượng cỏ mà ăn...
 • 7
 • 257
 • 3

Kỹ thuật nuôi thịt ppt

Kỹ thuật nuôi bò thịt ppt
... 1,5 – 260 – 350 6/ mang thai: mang thai từ tháng thứ trở đi,ngoài thức ăn thô xanh, phải bổ xung thêm 1- 1,5kg cám hỗn hợp Con Cò C42 /bò/ ngày Chuồng trại dùng chăn nuôi thịt cần đủ để che ... tý trước cho ăn cách ủ với urê Loại thức ăn hỗn hợp: Do chết lượng thô xanh cung cấp đầy đủ cho nhu cầu dinh dưỡng thịt, cần phải bổ sung thức ăn tinh giai đoạn mang thai, nuôi giai đoạn ... chuồng nuôi phải đảm bảo vệ sinh khô Thức ăn cho bao gồm có ba loại thức ăn sau: Loại thức ăn thô xanh: động vật ăn cỏ nên không loại thức ăn có thề thay hoàn toàn cho cỏ Lượng cỏ mà ăn...
 • 7
 • 275
 • 0

Kỹ thuật nuôi thịt hiệu quả cao

Kỹ thuật nuôi bò thịt hiệu quả cao
... phát triển mạnh đàn thịt đem lại hiệu kinh tế cao, nhiều hộ gia đình giàu lên từ đàn thịt Để việc nuôi thịt đạt hiệu cho suất cao, đòi hỏi bà phải nắm bắt kỹ thuật nuôi, chăm sóc phòng ... PHẦN 3: KỸ THUẬT XỬ LÝ THỨC ĂN CHO BÒ .19 MỤC LỤC I KỸ THUẬT Ủ RƠM VỚI URÊ .19 LỢI ÍCH TỪ VIỆC NUÔI BÒ THỊT PHẦN 1: KỸ THUẬT NUÔI BÒ THỊT II Ủ CHUA THÂN NGÔ LÀM THỨC ĂN DỰ TRỮ CHO BÒ ... cho Khi xây chuồng phải đảm bảo mật độ nuôi 2,5 - 3m (1,5 x 2m)/con, chuồng nuôi phải đảm bảo vệ sinh khô PHẦN KỸ THUẬT NUÔI BÒ THỊT I KỸ THUẬT LÀM CHUỒNG TRẠI Chuồng trại chăn nuôi thịt...
 • 25
 • 332
 • 1

Xem thêm