BÀI GIẢNG QUẢN lý RỪNG CỘNG ĐỒNG

Nghiên cứu cơ sở luận và thực tiễn cho quản rừng cộng đồng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho quản lý rừng cộng đồng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
... trng Vn Yờn qun 3.325,5 - Ht kim lõm qun 2.375,7 - UBND xó qun 750,8 10% 16% Hộ gia đình, cá nhân quản Lâm trờng Văn Yên quản 31% Hạt kiểm lâm quản 43% UBND x- quản Hỡnh 1.1: ... phn cung cp cỏc dn liu cho lónh o a phng xut cỏc gii phỏp cho quỏ trỡnh t chc thc hin qun rng cng ng, tụi tin hnh thc hin ti: "Nghiờn cu c s lun v thc tin cho qun rng cng ng ti huyn ... rng, õy l c s phỏp quan trng t chc qun phỏt trin rng cng ng Tuy nhiờn qun rng cng ng ang l bi toỏn t cho cỏc nh qun lý, nh hoch nh chớnh sỏch cng nh lm th no cng ng qun ti nguyờn rng...
 • 126
 • 132
 • 0

Nghiên cứu cơ sở luận và thực tiễn cho quản rừng cộng đồng tại huyện văn yên, tỉnh yên bái

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho quản lý rừng cộng đồng tại huyện văn yên, tỉnh yên bái
... trng Vn Yờn qun 3.325,5 - Ht kim lõm qun 2.375,7 - UBND xó qun 750,8 10% 16% Hộ gia đình, cá nhân quản Lâm trờng Văn Yên quản 31% Hạt kiểm lâm quản 43% UBND x- quản Hỡnh 1.1: ... 9% 16% Hộ gia đình, cá nhân quản BQL dự án 661 huyện Văn Yên Cộng đồng thôn 75% Hỡnh 1.2: Din tớch t lõm nghip theo ch qun sau nm 2008 Nh vy, cú th thy rng qun rng cng ng ti xó Lõm Giang ... rng, õy l c s phỏp quan trng t chc qun phỏt trin rng cng ng Tuy nhiờn qun rng cng ng ang l bi toỏn t cho cỏc nh qun lý, nh hoch nh chớnh sỏch cng nh lm th no cng ng qun ti nguyờn rng...
 • 126
 • 114
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
... nạp Thực trạng quản rừng cộng đồng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái Các giải pháp quản rừng cộng đồng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái Hình 2.1: Sơ đồ lôgic trình nghiên cứu đề tài 40 2.2.1 Phương pháp ... rừng cộng đồng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái? - Những tác động sách vĩ mô đến quản rừng cộng đồng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái? - Những hình thức quản rừng cộng đồng tồn huyện Lục Yên kinh ... trung nghiên cứu vấn đề sau đây: 2.1.1 Thực trạng quản rừng cộng đồng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái - Tiến trình hình thành phát triển quản rừng cộng đồng - Thực trạng quản rừng cộng đồng huyện...
 • 120
 • 133
 • 1

Quản rừng cộng đồng của tỉnh Gia La

Quản lý rừng cộng đồng của tỉnh Gia La
... ha), giao cho cộng đồng quản theo quy chế quản rừng phòng hộ; Rừng sản xuất chưa giao cho chủ rừng rừng sản xuất phân tán gần cộng đồng dân c thuộc Ban QLRPH, lâm trường, giao cho cộng đồng ... Cộng đồng có nhu cầu quản rừng khu rừng giao phục vụ trực tiếp cho lợi ích cộng đồng; Cộng đồng phải có phương án quản lý, sử dụng rừng cộng đồng, UBND xã thông qua UBND huyện phê duyệt; Cộng ... cộng đồng để quản sử dụng lâu dài, theo hướng: • • • Tiến hành thử nghiệm giao rừng cho cộng đồng thôn quản lý; Đối tượng rừng giao: rừng sản xuất rừng phòng hộ chưa có chủ quản lý; Thời gian...
 • 9
 • 323
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản rừng cộng đồng ở Việt nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng ở Việt nam
... cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu quản rừng cộng đồng Chơng II: thực trạng quản rừng cộng đồng Chơng III: Một số giải pháp để nâng cao hiệu quản rừng cộng đồng Đây đề tài rộng, trình ... gia đình nằm cộng đồng để đạt đợc hiệu cao công tác quản Sự quản đợc coi quản gián tiếp Các nhân tố ảnh hởng đến hình thức quản rừng cộng đồng Cuộc sống ngời dân vùng rừng núi có nhu ... niên, họi phụ nữ 1.2 Khái niệm quản rừng cộng đồng Quản rừng cộng đồng hình thức quản truyền thống khu vực miền núi Việt Nam từ trớc Các cộng đồng dân tộc Việt Nam với quy mô khác nhau: Bộ...
 • 68
 • 981
 • 3

Kế hoạch quản rừng cộng đồng buôn TUL

Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng buôn TUL
... vụ quản bảo vệ rừng cộng đồng Chi cho khen thưởng Quản Quỹ phát triển rừng cộng đồng: Mở tài khoản ngân hàng với tên Ban quản rừng cộng đồng Buôn Tul trưởng ban quản rừng cộng đồng ... triển rừng cho cộng đồng phê duyệt kế hoạch quản rừng cộng đồng nam, kế hoạch khai thác gỗ thương mại năm năm 2008 - UBND xã phê duyệt kế hoạch quản rừng năm 2008 - Tổ chức cộng đồng thực ... sản xuất buôn bê tông hoá Nước sinh hoạt khó khăn nhiều hộ, thường thiếu nước để sinh hoạt vào mùa khô Mục tiêu kế hoạch quản rừng cộng đồng năm Kế hoạch quản rừng cộng đồng buôn Tul xây...
 • 52
 • 1,264
 • 5

Quản rừng cộng đồng ở việt nam chính sách và thực tiễn

Quản lý rừng cộng đồng ở việt nam chính sách và thực tiễn
... rừng cộng đồng Việt Nam QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM: THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP Nguyễn Bá Ngãi Thực trạng quản rừng cộng đồng Việt Nam Việt Nam, quản rừng cộng đồng thực tiễn ... từ rừng cộng đồng Những quy định cộng đồng xây dựng dựa vào lợi ích cộng đồng cá nhân cộng đồng Thực tiễn từ mô hình quản rừng cộng đồng cho thấy cộng đồng quản rừng công cụ quản sau: ... này, cộng đồng dân cư thôn tiến tới thực chủ thể đầy đủ quản sử dụng rừng Khuôn khổ pháp sách liên quan đến quản rừng cộng đồng Hiện nay, cộng đồng quản rừng thực tiễn Thực tiễn nhiều...
 • 82
 • 535
 • 3

Thực trạng, thách thức quản rừng cộng đồng

Thực trạng, thách thức quản lý rừng cộng đồng
... n r ng s h tr c a Nhà nư c v kinh phí, r ng v n ñư c qu n t t Th c t công tác qu n r ng c ng ñ ng ñ t nhi u v n ñ c n gi i quy t ðó hi n có hàng tri u hécta r ng ñang c ng ñ ng qu n lý, ... không Nhà nư c không th a nh n v m t pháp c ng ñ ng ch r ng? Ai s ngư i thay th c ng ñ ng qu n di n tích r ng nói trên? M t s ñ a phương hình th c qu n r ng d a vào c ng ñ ng theo lu t t ... lu m , ñó hình th c qu n r ng t p trung thông qua t ch c nhà nư c l i chưa g n bó ch t ch v i l i ích c a c ng ñ ng d n ñ n qu n r ng hi u qu ð t o khuôn kh pháp cho c ng ñ ng dân cư...
 • 2
 • 219
 • 0

Về quản rừng cộng đồng của tỉnh Gia Lai

Về quản lý rừng cộng đồng của tỉnh Gia Lai
... ha), giao cho cộng đồng quản theo quy chế quản rừng phòng hộ; Rừng sản xuất chưa giao cho chủ rừng rừng sản xuất phân tán gần cộng đồng dân c thuộc Ban QLRPH, lâm trường, giao cho cộng đồng ... Cộng đồng có nhu cầu quản rừng khu rừng giao phục vụ trực tiếp cho lợi ích cộng đồng; Cộng đồng phải có phương án quản lý, sử dụng rừng cộng đồng, UBND xã thông qua UBND huyện phê duyệt; Cộng ... giao cho cộng đồng quản theo quy chế quản rừng sản xuất; Tiến hành thử nghiệm mô hình quản lâm nghiệp cộng đồng tỉnh Gia Lai Thí điểm giao khoán rừng cho hộ cộng đồng hưởng lợi theo...
 • 9
 • 592
 • 6

[Luận văn]thực trạng quản rừng cộng đồng của huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

[Luận văn]thực trạng quản lý rừng cộng đồng của huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ
... Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quản rừng cộng đồng huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Thực trạng quản rừng cộng đồng huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Tình hình chung Mô hình rừng cộng đồng quản ... "quản rừng cộng đồng" quản rừng đợc thực cộng đồng Cộng đồng chủ thể quản rừng cộng đồng tham gia quản rừng đợc chia sẻ lợi ích từ rừng Hay nói cách khác, "quản 13 rừng cộng đồng" ... thấy Quản rừng cộng đồng quản tài nguyên rừng đợc thực cộng đồng; cộng đồng chủ thể quản rừng cộng đồng tham gia quản rừng đợc chia sẻ lợi ích từ rừng Nói cách khác, quản rừng cộng...
 • 126
 • 657
 • 6

QUY CHẾ (HƯƠNG ước) nội bộ THÔN bản về QUẢN RỪNG CỘNG ĐỒNG

QUY CHẾ (HƯƠNG ước) nội bộ THÔN bản về QUẢN lý RỪNG CỘNG ĐỒNG
... phạm quy định trên: - Lấn chiếm đất rừng: phạt hành 100.000 đồng, bồi thờng 500 đồng/ 1 m2 - Đốt nơng gây cháy rừng: phạt hành 100.000 đồng, bồi thờng 500 đồng/ 1 m2 rừng cháy - Đốt nơng sai quy ... tiền vi phạm quy ớc bản, tiểu khu từ 5.000 đồng đến 30.000 đồng/ 1 vụ phạt bồi thờng từ rừng 100.000 đồng đến 150.000 đồng/ 1 vụ với giá trị lâm sản không vợt 100.000 đồng Nếu vợt mức quy định phải ... Trồng lại rừng phải chịuchi phí trồng lại rừng + Nếu không xác định đợc lâm sản thiệt hại thj bồi thờng nh sau: * Rừng phòng hộ: 2.000 đồng/ 1 m2; * Rừng sản xuất: 1.000 đồng /1 m2 C Một số quy định...
 • 8
 • 625
 • 2

QUẢN RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM:THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM:THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
... rừng cho rừng cộng đồng giải thích Một số kiến nghị giải pháp thúc đẩy quản rừng cộng đồng Từ phân tích thực trạng vấn đề tồn cho quản rừng cộng đồng Việt Nam, để giải vấn đề thúc đẩy quản ... thúc đẩy quản rừng cộng đồng Việt Nam có hiệu hơn, số kiến nghị giải pháp đề xuất sau: Kiến nghị sách cho quản rừng cộng đồng ▪ Phân nhóm cộng đồng cho quản rừng Mỗi cộng đồng có điều ... hiệu quản rừng cộng đồng để làm sở quy hoạch rừng cộng đồng, hợp hóa diện tích rừng cộng đồng quản sử dụng theo sách đất đai rừng Một số nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm quản rừng cộng...
 • 15
 • 1,480
 • 8

Khóa luận quản rừng cộng đồng và sinh kế của người dân xã phong sơn, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Khóa luận quản lý rừng cộng đồng và sinh kế của người dân xã phong sơn, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế
... CHƯƠNG II: QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN XÃ PHONG SƠN, HUYỆN PHONG ĐIỀN 2.1 CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở XÃ PHONG SƠN, HUYỆN PHONG ĐIỀN 2.1.1 Căn điều kiện giao rừng 2.1.1.1 ... Quả, Thanh Tân, Phong Sơn, huyện Phong Điền * Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn Phong Sơn, huyện Phong Điền * Tình hình quản rừng cộng đồng sinh kế người dân Phong Sơn, huyện Phong Điền từ ... cho cộng đồng thôn Công Thành quản bảo vệ Để hiểu rõ tình hình thực dự án giao rừng cộng đồng dân Phong Sơn tác động dự án đến sinh kế người dân, chọn đề tài Quản rừng cộng đồng sinh...
 • 71
 • 794
 • 11

Tài liệu Giải pháp xác lập cơ chế hưởng lợi trong quản rừng cộng đồng doc

Tài liệu Giải pháp xác lập cơ chế hưởng lợi trong quản lý rừng cộng đồng doc
... sách hưởng lợi hành nguyên tắc đề xuất để xác định chế hưởng lợi quản rừng cộng đồng Các nội dung Giới hạn sách hành quản rừng cộng đồng Nguyên tắc xác định hưởng lợi quản rừng cộng đồng ... thích hợp để làm cho quản cộng đồng mang lại lợi ích cho người dân rừng quản bền vững Giải pháp thảo luận đề xuất để lập kế hoạch thiết lập chế hưởng lợi quản rừng cộng đồng theo hướng tạo ... cộng đồng Hưởng lợi quản rừng cộng đồng Chưa xác định cụ thể cho quản rừng cộng đồng Cần xây dựng sách hưởng lợi cho nhóm hộ, cộng đồng Tiêu chuẩn rừng khai thác: - trạng thái rừng - luân...
 • 12
 • 350
 • 0

Xem thêm