BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 1 ppt

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 1 ppt
... nghiên cứu sau - Robert Koch (18 43 – 19 10) phát vi khuẩn lao - Metnhicov (18 45 – 19 16) đề học thuyết miễn dịch học - Eclic (18 54 – 19 15) nêu thuyết miễn dịch học dịch thể - Omelanski (18 67 – 19 28) ... quang • - Kính hiển vi điện tử: Có độ phóng đại từ 10 .00 0- 10 0.000 lần, dùng quan sát Virus, cấu trúc siêu hiển vi tế bào • - Kính hiển vi điện tử qt: Có độ phóng đại từ 10 .00 0- 10 0.000 lần, quan ... cách 1, 5 tỷ năm Vết tích Palaeolyngbya cách 950 triệu năm • - Năng lực thích ứng mạnh, dễ phát sinh biến dị • II Vị trí SV sinh giới Vi sinh Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan • - Linneaus (17 0 7 -1 778)...
 • 86
 • 330
 • 2

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 2 pdf

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 2 pdf
... rượu tác dụng VSV • C6H12O6 C2H5OH + 2CO2 • • • • • - Sacharomyces cerevisiae - S Carlbergensis (elip) - S vini (elip) - Shizo sacharomyces (que) - Kluyveromyces (que • - Có khả tổng hợp hai loại ... (2 1 -2 4%), N (1 5-1 8%), H (6. 5-7 .3%), S (0. 024 %) ngồi có Fe, Cu, B, Zn, Mn, Ca • - Glucid chiếm khoảng 1 0-3 0% trọng lượng khơ • - Tồn chủ yếu dạng Polysacharit, Glycogen, Granaluza, dextran • - ... bào - Xác định số lượng tế bào Đếm khuẩn lạc • - Phương pháp xác định sinh khối tế bào • IV Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển vi sinh vật • Nhiệt độ • • • - VSV ưa nóng 5 0-6 5oC -...
 • 71
 • 228
 • 1

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 3 pdf

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 3 pdf
... hại - Sữa bị acid hoá: - Sữa đông cấp độ acid - Sữa bị thối rửa - Sữa bị đắng - Sữa bị ôi - Sữa có mùi xà phòng - có màu xanh - Có màu vàng - Đắng mặn • • • • • • • • • VSV gây bệnh cho người - ... • - Do người trình thu hái, vận chuyển bảo quản, chế biến mang lại • - Từ đất • - Từ nước • - Từ không khí • - Lây nhiễm sinh vật môi giới lan truyền • Các trình sinh hóa xảy bảo quản rau • - ... • • • • • • • • • VSV gây bệnh cho người - Bệnh lao - Bệnh sẩy thai - Bệnh lở mồm long móng - Bệnh vi m vú - Bệnh tả - Thương hàn - Kiết lỵ - Ngộ độc ...
 • 52
 • 197
 • 1

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 4 doc

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 4 doc
... đường • - Nhiễm nội sinh: Là vật bị bệnh • - Nhiễm ngoại sinh: nhiễm bẩn từ bên vào thịt • Các dạng hư hỏng thịt • - Thịt bị thối rửa • - Do Penicillium • - Do Fusarium • - Do Stachybotrys • - Do ... chất độc • II Vi sinh vật gây bệnh thực phẩm • Coliform • Coliform nhóm vi sinh vật bao gồm vi sinh vật sau • Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klensiella • Coliform nhóm vi sinh vật hình ... gồm - toxin β-toxin • - - toxin có khả phân giải hồng cầu gây tổn hại hồng cầu • - β-toxin: gây độc cho nhiều tế bào, kể hồng cầu • • • • • • Độc tính - Gây sốt - Tạo vết đỏ da, mụn nhọt - Làm...
 • 68
 • 188
 • 1

bài giảng công nghệ sau thu hoạch - chương 1

bài giảng công nghệ sau thu hoạch - chương 1
... 14 9 27 62 279 282 10 0 18 0 439 84 1. 266 227 449 230 13 0 66 13 2 16 3 1, 015 1, 765 1, 575 1, 882 1, 9 21 2,953 3,270 NĂM 19 91 1992 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 22 /10 /2009 TRƯƠNG THN MỸ LINH 19 • Ở Việt Nam ... Một vài nét công nghệ sau thu hoạch ngành thu sản việt nam Công nghệ sau thu hoạch cà phê Công nghệ sau thu hoạch rau cũ Những vấn đề ưu tiên cho công nghệ sau thu hoạch Việt nam 22 /10 /2009 TRƯƠNG ... phát triển CNSTH nước ta? 22 /10 /2009 TRƯƠNG THN MỸ LINH 10 1. Tầm quan trọng công nghệ sau thu hoạch Công nghệ sau thu hoạch xem phát triển mức độ cao hoạt động sau thu hoạch Nhằm giảm tối thiểu...
 • 54
 • 656
 • 4

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 1

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 1
... 14 9 27 62 279 282 10 0 18 0 439 84 1. 266 227 449 230 13 0 66 13 2 16 3 1, 015 1, 765 1, 575 1, 882 1, 9 21 2,953 3,270 NĂM 19 91 1992 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 22 /10 /2009 TRƯƠNG THN MỸ LINH 19 • Ở Việt Nam ... Một vài nét công nghệ sau thu hoạch ngành thu sản việt nam Công nghệ sau thu hoạch cà phê Công nghệ sau thu hoạch rau cũ Những vấn đề ưu tiên cho công nghệ sau thu hoạch Việt nam 22 /10 /2009 TRƯƠNG ... phát triển CNSTH nước ta? 22 /10 /2009 TRƯƠNG THN MỸ LINH 10 1. Tầm quan trọng công nghệ sau thu hoạch Công nghệ sau thu hoạch xem phát triển mức độ cao hoạt động sau thu hoạch Nhằm giảm tối thiểu...
 • 54
 • 494
 • 3

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 2b

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 2b
... giá hóa phong phú rõ dấu hiệu sau: - Hiện tượng rụng quan (lá, hoa, ) - Hiện tượng vàng - Hiện tượng giảm trao đổi chất, hấp thu dinh dưỡng-Hiện tượng chín nẫu - Hiện tượng bị xâm nhiễm tác nhân ... chế cảm ứng auxin cảm ứng tổng hợp enzyme biến đổi SAM thành - ACC từ - ACC, etylen tạo thành Xytokinin nồng độ 1 0-8 - 1 0-4 làm tăng 2-4 lần Sự sản sinh etylen, axit abxixic làm tăng sản sinh etylen ... hoa hồng, cNm chướng, hoa kèn trắng Đối với hoa cắt loại gây nở hoa nhân tạo sau thu hoạch Vì vậy, người ta thường thu hoạch chúng giai đoạn nụ N gay hoa hoa cNm chướng, phận vòi nhụy cánh hoa có...
 • 102
 • 699
 • 3

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 4

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 4
... sau thu hoạch? Thường xuất giai đọan thu hái hòan thiện sản phẩm, q trình bảo quản , vận chuyển, người bán bn, bán lẽ Là kết lây nhiễm sản phẩm trước chế biến đến tay người tiêu dùng •Bệnh sau ... nhiễm sản phẩm trước chế biến đến tay người tiêu dùng •Bệnh sau thu hoạch thơng thường xuất 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh Post-harvest diseases(PDs) of fruits and Vegetables Symptoms (triệu ... Linh 40 citrus fruits Blue mold caused by Penicillium italicum 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 41 citrus fruits Green mold caused by Penicillium digitatum 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 42 ...
 • 143
 • 424
 • 3

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 5

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 5
... thất sau thu hoạch sản xuất hạt ngủ cốc Trung Quốc giảm từ 1 2-1 5% (1970) 5- 1 0% (19 95) Sự giảm tổn thất sau thu hoạch tiết kiệm 20 triệu hạt, đủ nuôi 3 0-4 0 triệu người Trung Quốc đặt kế hoạch ... tương ứng Độ ẩm không khí (RH%) Ngô Thóc Gạo Đậu tương 65 12 ,5 12 ,5 14,0 12 ,5 70 12 ,5 13 ,5 15, 0 13,0 80 15, 5 15, 0 16 ,5 16,0 85 18,0 16 ,5 17,0 18,0 Th.S truong Thi My Linh Bảng : Độ ẩm RH% tối ... đương 5, 75 tỷ USD Th.S truong Thi My Linh Bảng : Tổn thất sau thu hoạch số rau Ấn độ (Số liệu A.Ramesh, Viện CFTRI, 2001) Loại Tổn thất (%) Chuối 1 2-1 4 Xoài 1 7-3 7 Cam 1 0-3 1 Táo 1 0-2 5 Nho 2 3-3 0...
 • 78
 • 540
 • 3

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 6

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 6
... Truong Thi My Linh 14 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 15 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 16 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 17 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 18 10/23/2009 Th.S Truong ... Truong Thi My Linh 24 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 25 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 26 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 27 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 28 10/23/2009 Th.S Truong ... Truong Thi My Linh 34 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 35 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 36 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 37 10/23/2009 Th.S Truong Thi My Linh 38 10/23/2009 Th.S Truong...
 • 80
 • 393
 • 2

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 7

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 7
... 21,0 3,8 - - 118 14 Thịt gà 65,6 20,3 13,1 - - 199 15 Thịt lợn nạc 73 ,0 19,0 7, 0 - - 139 16 Cá chép 79 ,1 16,0 3,6 - - 96 17 Trứng gà 72 ,0 14,8 11,6 0,5 - 166 18 Sữa bò 86,2 3,9 4,4 4,8 - 74 Thành ... 27, 5 0,1 26,5 1,2 116 Bắp cải 90,0 1,8 - 5,4 1,6 29 Dưa chuột 95,0 0,8 - 3,0 0 ,7 15 10 Bưởi 91,4 0,2 - 7, 3 0 ,7 30 11 Chuối 74 ,4 1,5 0,2 22,2 0,8 97 12 Dưa lê 93,3 0,4 - 4,2 0,5 18 13 Thịt bò 74 ,1 ... thất sau thu hoạch cao Ngồi ra, chín sau thu hoạch, hoạt động sinh lí rau, làm cho chất lượng rau, biến đổi nhanh chóng Để bảo quản tốt cho rau, tươi cơng nghệ bảo quản cần đạt u cầu sau: + Thu...
 • 68
 • 915
 • 5

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 8

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 8
... men: - phỳt/m, trng lng dit men: 5 -8 kg/m + Nhit dit men: Nhit chố 9 0-9 5oC 3-4 phỳt u Nhit chố 8 0 -8 5oC 2-3 phỳt sau - Vũ chố v sng ti: + Thi gian vũ chố: 1 5-2 5 phỳt/m + Vn tc thit b vũ chố: 6 0-6 3 ... hu c 4-6 Nc 8 5 -8 7 Pectin 0,2 0,3 Amygdalin 0,0 180 ,024 Cỏc cht khoỏng Kali (mg) 315 320 Photpho 20 -2 2 Canxi 16 18 Magiờ 1 1-1 3 D-mandelonitrile--D-gentiobioside, C20H27O11N AMYGDALIN CN -Glu ... Thanh trựng: Cụng thc trựng cho tng c hp: Hp 30oz - 10 - 40 - 25/115oC Hp 20oz - 10 - 35 - 25/115oC Hp 15oz -1 0 10 - 32 - 25 /115oC Hp A10 - 17 - 56 - 25 /115oC * Bo ụn: hp phi c bo ụn nhit 37oC...
 • 72
 • 278
 • 0

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 9

Bài giảng Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Chương 9
... lịch, với tuổi từ 4-5 tuổi trở lên Thời gian chiếu sáng ban đêm: từ 4-8 Khoảng cách từ bóng đèn đến tán từ 0, 5-1 m Thu hoạch: Thanh Long nên thu hoạch thời gian 2 8-3 1 ngày sau nở hoa để trái ... bầm dập, rụng cuống trái thu hoạch Khi thu hoạch cần ý tránh va chạm trái tạo vết thương làm cho bệnh dễ xâm nhập vào cách đặt trái vào thùng chứa giấy báo Trái sau thu hoạch xử lý nước nóng 52 ... diệt nấm,vi sinh vật côn trùng xông khí SO2, bảo quản 1 5-1 6 ngày Bảo quản 1 0-1 20C kéo dài 30 ngày, tỷ lệ hao hụt dập nát 5-7 % Xoài sau thu hoạch, phân loại, rữa ngâm dung dòch CaCl2 Ca(NO3)2, vớt...
 • 178
 • 404
 • 0

Bài giảng công nghệ sau thu hoạch-chương 1- tiết 3-Tổn thất sau thu hoạch

Bài giảng công nghệ sau thu hoạch-chương 1- tiết 3-Tổn thất sau thu hoạch
... S Lí THUYT CễNG NGH SAU THU HOCH Tit 3: Tn tht sau thu hoch Ni dung tit hc Mt s khỏi nim v phõn loi tn tht STH Nhng nguyờn nhõn gõy tn tht sau thu hoch Nhng bin phỏp nhm hn ch tn tht sau thu hoch ... nhau: mt mỏt, hao phớ, h hng, thi nỏt Tn tht sau thu hoch c hiu l tng tn tht thuc cỏc khõu thuc giai on sau thu hoch, bao gm tn tht thuc cỏc khõu: thu hoch, s ch, bo qun, chuyn, ch bin v marketing ... chớn sau ca cỏc loi rau qu hay ht sau ó thu hoch v nh Quỏ trỡnh chớn sau úng mt vai trũ rt quan trng cụng ngh sau thu hoch, quỏ trỡnh ny enzyme ni ti tin hnh 29 Quỏ trỡnh chớn Quỏ trỡnh chớn sau...
 • 50
 • 353
 • 1

bài giảng công nghệ sau thu hoạch các biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sản

bài giảng công nghệ sau thu hoạch các biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sản
... trình bảo quản lạnh động bị dao động lượng formaldehyde hình thành tăng 3 .Các biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sản 3.1 Lưu giữ vận chuyển cá sống Để tránh hư hỏng giảm sút chất lượng cá cách ... chậm lại ươn hỏng sản phẩm tan giá sau thời gian bảo quản lạnh đông không bị thay đổi tính chất ban đầu nguyên liệu tươi Bảo quản lạnh lạnh đông thường áp dụng thủy sản xuất Thủy sản lạnh đông xuất ... trình bảo quản Vì chọn lựa bao gói cần phải thích hợp cho loại sản phẩm 4.1.5. Bảo quản lạnh đông   4.1.5.1 Nhiệt độ bảo quản Hạ nhiệt độ bảo quản xuống thấp làm chậm lại hư hỏng thủy sản lạnh...
 • 54
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng công nghệ sau thu hoạchbài giảng công nghệ sau thu hoạch ngũ cốcbài giảng vi sinh vật thú ybai giang cong nghe sau thu hoach rau quabài giảng công nghệ sau thu hoạch chương 1bài giảng vi sinh vật họcbài giảng vi sinh đại cươngbài giảng vi sinh vậtbài giảng vi sinh vật môi trườngbài giảng vi sinh thực phẩmbài giảng vi sinh ký sinh trùngbài giảng vi sinh y họcbài giảng vi sinhbài giảng vi sinh vật học thực phẩmebooks bài giảng vi sinh thực phẩmMốt vẽ phòng cho bé yêuNGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING tại KHÁCH sạn CENTURY RIVERSIDE HUẾThiết kế môn học cầu thép thiết kế cầu dầm liên hợp l = 33m8b mau the cu tri, phieu bau cu (28 01)231 PHU LUC 3 GIAO TRINH 06 doc3000 tu vung tieng anh thong dung nhat cua oxford8156 4 chuyen de ky nang soan thao van bananswer 122answer keybai t3Chương 7 bảo vệ so lệch nchuyen lop (1)Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và phát triển các tổ hợp lúa lai có bố mẹ được sản xuất trong nước (Nhị ưu 63, HYT 83, TH 3-3)Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho Đồng bằng sông Hồng - sông Thái BìnhCLARITY 2hoc 2Hướng dẫn quay màn hình (2)ica SMARTGoalWorksheetMầm bệnh từ nito oxitmarket leader coursebooks and audio full1