giáo án sinh học 10 bài 1

GIÁO ÁN SINH HỌC 10 - Bài 41: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT docx

GIÁO ÁN SINH HỌC 10 - Bài 41: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT docx
... thẩm thấu …Đó yếu tố vật Để hiểu rõ tìm hiểu 41: Ảnh hưởng yếu tố vật đến sinh trưởng vi sinh vật b Giảng mới: HOẠT ĐỘNG 1: “Tìm hiểu ảnh hưởng nhiệt độ” HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Yêu cầu HS ... bào nên ảnh hưởng tối ưu? đến tốc độ sinh trưởng vi sinh vật − Treo tranh hình 41 − Nhiệt độ tối ưu SGK phóng to yêu - Thảo luận nhóm đưa nhiệt độ mà vi khuẩn cầu HS xác định đáp án sinh trưởng ... ngâm đường bị mốc - Tranh, ảnh hình 41 SGK trang 137 - Phiếu học tập số 1: “Tìm hiểu nhóm vi sinh vật ưa nhiệt” - Phiếu học tập số 2: “Tìm hiểu nhóm vi sinh vật ưa pH” Học sinh: - Nghiên cứu trước...
 • 13
 • 6,041
 • 37

Giáo án sinh học 10 bài 27 các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV

Giáo án sinh học 10 bài 27 các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV
... Giáo án giảng dạy sinh học 10 loãng 10 - 15’? Hoạt động Hãy hoàn thành phiếu học tập sau? HS: Thảo luận nhóm trả lời GV: Nhận xét, bổ sung II Các yếu tố vật lí: Nhiệt độ Độ ẩm Độ pH ảnh hưởng ... 2: Các chất phenol alcol, halogen, chất ôxi hoá Các chất hữu gọi ? A Chất hoạt động bề mặt C Chất dinh dưỡng phụ B Chất ức chế sinh trưởng D Yếu tố sinh trưởng Câu 3: Nhóm VSV sinh trưởng tối ... kìm hãm sinh trưởng VSV Nước dùng để khống chế sinh trưởng VSV Tạo điều kiện nuôi cấy thích hợp Dùng xạ ánh sáng để ức chế, tiêu diệt VSV: làm biến tính A.Nu, Prôtien áp suất Gây co nguyên sinh...
 • 3
 • 18,240
 • 72

Giáo án sinh học 10 bài 1 các cấp tổ chức của thế giới sống

Giáo án sinh học 10 bài 1 các cấp tổ chức của thế giới sống
... dung Hoạt động 1: GV Cho HS quan sát tranh hình SGK, tìm I Các cấp tổ chức giới sống hiểu cấp tổ chức giới sống 1) Khái niệm GV: Em nêu cấp tổ chức giới sống? - Thế giới sống tổ chức theo nguyên ... quần xã  hệ sinh thái sinh quan GV: Các cấp tổ chức giới sống? HS: Tế bào, thể, quần thể, quần xã hệ sinh thái - Tế bào đơn vị cấu tạo nên thể sinh vật - Các cấp tổ chức giới sống bao gồm: ... → sinh - Các tổ chức sống cấp làm tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp - Tế bào đơn vị cấu tạo nên thể sống - Mọi hoạt động sống diễn tế bào Bào quan tế bào mô quancơ thể… GV nhận xét, đánh...
 • 4
 • 8,207
 • 23

Giáo án sinh học 10 bài 2 các giới sinh vật

Giáo án sinh học 10 bài 2 các giới sinh vật
... - Giới khởi sinh - Giới nguyên sinh - Giới nấm - Giới thực vật - Giới động vật II.Đặc điểm giới: Giới khởi sinh( Monera): a Đặc điểm: Sv nhân sơ, kích thước nhỏ 15micrômet Sống hoại sinh, sinh ... (?) Giới gì? Cho ví dụ? đặc điểm định HS Hệ thống phân loại sinh giới: chia thành giới: (?) Sinh giới chia thành giới ?là giới nào? HS Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm giới: (?) Giới khởi sinh ... khả tự tổng hợp chất hữu (?) Giới nguyên sinh gồm có sinh b Đại diện: vi khuẩn, VSV cổ(Sống 00Cvật ? Đặc điểm giới gì? 100 0C, độ muối 25 %) HS: Giới nguyên sinh: (?) Giới nấm có đặc điểm gì? HS:...
 • 4
 • 491
 • 0

Giáo án sinh học 10 bài 3 các nguyên tố hóa học và nước

Giáo án sinh học 10 bài 3 các nguyên tố hóa học và nước
... động1: Tìm hiểu nguyên tố hoá học Nội dung I Các nguyên tố hoá học GV: Tại tế bào khác lại cấu tạo chung từ số nguyên tố định? - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên giới - Tại nguyên tố C, H, O, N ... phí hoá học có vài chục nguyên tố cần thiết cho sống 1) Các nguyên tố đa lượng vi lượng GV: Quan sát bảng em có nhận xét tỷ a Nguyên tố đa lượng lệ nguyên tố thể (Đa lượng vi - Các nguyên tố có ... có tỷ lệ  10 - ( 0,01%) lượng) HS: Các nguyên tố chiếm tỉ lệ lớn, nhỏ khác - C, H, O, N, S, P, K… thể: nguyên tố đa lượng vi b Các nguyên tố vi lượng lượng - Các nguyên tố có tỷ lệ  10 - ( 0,01%)...
 • 5
 • 2,305
 • 5

Giáo án sinh học 10 bài 18

Giáo án sinh học 10 bài 18
... tế bào sinh dưỡng nguyên phân lần liên tiếp số tế bào bao nhiêu? A 23 = B 2.3 = C (2+3) .10 = 20 Dặn dò nhà - Học thuộc học - Đọc mục: Em có biết? - Xem trước 19 trang 76, SGK Sinh học 10 D (23 ... trình nguyên phân có ý nghĩa sinh vật nhân thực đơn bào đa bào? - Với sinh vật nhân thực đơn bào; nguyên phân chế sinh sản HV: Dựa vào SGK trả lời Ý nghĩa sinh học - Với sinh vật nhân thực đa bào: ... nghĩa sinh học - Với sinh vật nhân thực đa bào: làm tăng số lượng TB giúp thể sinh trưởng phát triển - Giúp thể tái sinh mô hay TB bị tổn thương 2 Ý nghĩa thực tiễn GV: Qúa trình nguyên phân ứng...
 • 3
 • 300
 • 2

Giáo án Sinh học 12 bài 10

Giáo án Sinh học 12 bài 10
... cứu trẻ đồng sinh - Thế trẻ đồng sinh? ( Nhiều trẻ đợc sinh lần sinh) - Có trờng hợp trẻ đồng sinh? Có hai TH: + Đồng sinh trứng + Đồng sinh khác trứng a) Đồng sinh trứng: - Thế đồng sinh trứng? ... lòng Hôn phối vô sinh Trang 60 Đồng sinh trứng Đồng sinh khác trứng Đẻ non Ngời mẹ dị Chết chơng v di truyền học ngời - 10 Phơng pháp nghiên cứu di truyền ngời ứng dụng y học - Biên soạn: ... học ngời - 10 Phơng pháp nghiên cứu di truyền ngời ứng dụng y học - Biên soạn: Nguyễn Văn Vu - Theo em, ngời nhng sinh vật nh sinh vật khác, liệu áp dụng phơng pháp nghiên cứu di truyền nh sinh...
 • 6
 • 1,359
 • 12

Bài giảng giao an sinh học 10 KII

Bài giảng giao an sinh học 10 KII
... Giáo án Sinh Học 10- Cơ Bản máy pha? Gv:Khái niệm kì trung gian? Hs:3 pha:G1,S,G2 Hs:Dựa vào sgk trả lời Gv:Phát phiếu học tập yêu cầu học sinh hoàn thành làm việc theo nhóm -Chiếm thời gian dài ... án Sinh Học 10- Cơ Bản Diễn biến b.Hướng dẫn nhà:Trả lời câu hỏi sgk 5.Rút kinh nghiệm: Giáo viên:Dương Thị Vui Tổ Sinh –Công Nghệ Trường THPT Phạm Phú Thứ Giáo án Sinh Học 10- Cơ Bản Tiết 21 Bài ... thành phiếu học tập Giáo viên:Dương Thị Vui Nội dung -Loại tế bào tham gia: Tế bào sinh dục chín I.Giảm phân I Tổ Sinh –Công Nghệ Trường THPT Phạm Phú Thứ Giáo án Sinh Học 10- Cơ Bản Phiếu học tập...
 • 8
 • 389
 • 3

Bài soạn giao an sinh học 10 KII

Bài soạn giao an sinh học 10 KII
... Giáo án Sinh Học 10- Cơ Bản máy pha? Gv:Khái niệm kì trung gian? Hs:3 pha:G1,S,G2 Hs:Dựa vào sgk trả lời Gv:Phát phiếu học tập yêu cầu học sinh hoàn thành làm việc theo nhóm -Chiếm thời gian dài ... án Sinh Học 10- Cơ Bản Diễn biến b.Hướng dẫn nhà:Trả lời câu hỏi sgk 5.Rút kinh nghiệm: Giáo viên:Dương Thị Vui Tổ Sinh –Công Nghệ Trường THPT Phạm Phú Thứ Giáo án Sinh Học 10- Cơ Bản Tiết 21 Bài ... thành phiếu học tập Giáo viên:Dương Thị Vui Nội dung -Loại tế bào tham gia: Tế bào sinh dục chín I.Giảm phân I Tổ Sinh –Công Nghệ Trường THPT Phạm Phú Thứ Giáo án Sinh Học 10- Cơ Bản Phiếu học tập...
 • 8
 • 476
 • 11

Giáo án sinh học 12 bài 5

Giáo án sinh học 12 bài 5
... kháng sinh Nhóm xạ khuẩn có khả tổng hợp loại kháng sinh quý nhng với tốc độ chậm nên giá thành cao Để khắc phục ngời ta cấy gen tổng hợp kháng sinh xạ khuẩn vào chủng VK dễ nuôi có tốc độ sinh ... chế phẩm sinh học có hoạt tính cao nh: axit amin, prôtêin, VTM, E, hoocmon, kháng sinh Ngời ta nắm đợc cấu trúc nhiều loại hoocmôn (hoocmôn tuyến giáp, thận ) nhng việc tổng hợp hoá học hoocmôn ... dùng mẫu ARN đặc hiệu có đánh dấu phóng xạ: đoạn ADN đợc lai với mẫu ARN đánh dấu để chọn ADN có mang gen, đợc phát qua ảnh chụp Trang Chơng IV-ứng dụng DTH vào CG- 5. Kỹ thuật di truyền- Biên...
 • 7
 • 1,343
 • 2

Giáo án Sinh học 12 bài 6

Giáo án Sinh học 12 bài 6
... tích điện dơng 2e Tia có loại, loại tích điện âm 1e loại tích điện dơng 1e Học sinh đợc học tia cách cụ thể sách vật lý 12, phần quang phân tử - Cơ chế tác dụng tác nhân? - Cơ chế: Các tia phóng ... 6. Đột biến nhân tạo - Biên soạn: Nguyễn Văn Vu I Gây đột biến nhân tạo tác nhân vật lý Các loại tia phóng xạ Học sinh đọc SGK - Loại tác nhân gây ĐB? - ... bào tử hạt phấn mà không dùng để xử lý đối tợng khác nh quan sinh sản ĐV? (Vì đặc điểm loại tác nhân khả xuyên sâu) Sốc nhiệt : Học sinh đọc SGK - Loại tác nhân gây ĐB gì? - Cơ chế tác dụng tác...
 • 7
 • 744
 • 1

Giáo án sinh học 10 trọn bộ

Giáo án sinh học 10 trọn bộ
... động giáo Hoạt động học Nội dung viên sinh (A) (B) (C) - GV giới thiệu loại 1) Cấu trúc hoá đờng cách: học: - Cho học sinh nếm thử đờng glucô, đờng kính, bột sắn dây, sữa bột không đờng - Học sinh ... 1 Chu Văn An Giáo án sinh học 10 Bài : Các giới sinh vật Ngời soạn: Lê Việt Hà, Tống Quang Lộc, Phạm Quỳnh Thi, Đoàn Thị Thuỳ Giáo viên Sinh học trờng THPT Chu Văn An , Kiến ... Mục tiêu: Học sinh nắm đợc loại đờng vai trò chúng hoạt động cấu trúc tế bào Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - GV giới thiệu loại đờng Cấu trúc hoá học cách: + Cho học sinh nếm...
 • 147
 • 16,053
 • 104

Giáo án Sinh học 10 hoàn chỉnh

Giáo án Sinh học 10 hoàn chỉnh
... vật khác Sinh sản nhanh -Phương thức sống: hoại sinh, sinh, tự dưỡng 2/ Giới nguyên sinh (Protista) (?)Giới nguyên sinh gồm TL: Tảo, nấm nhầy, ĐV sinh vật nào?Chúng có đặc nguyên sinh: sinh điểm ... vẽ 3/ Thái độ -Thấy sinh giới thống từ nguồn gốc chung -Giáo dục HS ý thức bảo tồn đa dạng sinh học II PHƯƠNG PHÁP Giảng giải+ hỏi đáp Hoạt động nhóm III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1/ Chuẩn bò GV -Tranh ... biệt giới -Giới khởi sinh: tế bào nhân sơ (?) Thế giới sinh vật chia HS quan sát hình nhận xét: -Nguyên sinh thành giới nào? Thế giới sinh vật chia làm -Nấm giới:khởi nguyên sinh, nấm, -Thực vật...
 • 89
 • 1,176
 • 17

giao an sinh hoc 10 NC (tron bo)

giao an sinh hoc 10 NC (tron bo)
... Giáo án sinh học 10 Ban KHTN The end Phần III: Sinh học vi sinh vật Chơng 2: sinh trởng sinh sản vi sinh vật Tiết 40 (Bài 38): sinh trởng vi sinh vật I Mục tiêu học: * Học xong tiết học sinh phải: ... vi sinh vật? ? Prrotein đợc tổng hợp nh tế bào vi sinh vật? ? Lipit đợc tổng hợp nh tế bào vi sinh vật? Giáo án sinh học 10 Ban KHTN Do có tốc độ sinh trởng tổng hợp sinh khối cao nên vi sinh ... 38: Sinh trởng vi sinh vật I Khái niệm sinh trởng vi sinh vật: GV: Yêu cầu học sinh đọc - Là tăng số lợng tế bào sgk quan sát tranh vẽ - Do kích thớc tế bào vi sinh vật nhỏ, nên nghiên cứu sinh...
 • 45
 • 653
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học 8 bài 18giáo án sinh học 8 bài 17giáo án sinh học 8 bài 16giáo án sinh học 8 bài 15giáo án sinh học 8 bài 14giáo án sinh học 8 bài 13giáo án sinh học 9 bài 19giáo án sinh học 9 bài 18giáo án sinh học 9 bài 17giáo án sinh học 9 bài 14giáo án sinh học 9 bài 13giáo án sinh học 9 bài 12giáo án sinh học 9 bài 11giáo án sinh học 9 bài 1giáo án sinh học 7 bài 18Bi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HC c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng LongBÀI tập đề CƯƠNG THỰC tập NHA TRANGDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 11 năm 2016.doc65 c u tr c nghi m VECT TRONG KH NG GIAN File word c h ng d n gi iTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iM r ng ho t ng kinh doanh th thanh to n t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n chi nh nh ng aTh c tr ng ho t ng kinh doanh c a chi nh nh NHNo v PTNT chi nh nh B ch KhoaHo n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng c a c ng ty Gas PetrolimexQuy trinh lap de nghi xay dung luat, pL do CP trinh theo qd cua Luat BHVBQPPL 2015.docThi tuyen lanh dao cap VuN ng cao n ng l c c nh tranh c a chi nh nh Ng n h ng C ng th ng Ch ng D ng trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N iBài 38. eo, aoGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iph n t ch b o c o t i ch nh t i c ng ty v n t i thu IBài 19. s, rM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N INghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch u