Tổng quan về marketing quốc tế

Tổng quan về marketing quốc tế

Tổng quan về marketing quốc tế
... http://Clubtaichinh.net [[Public Relation [PR], open source for e-commerce * Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Click Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click ]] * Http://ecvin.net Chia se tu http://Clubtaichinh.net ... http://Clubtaichinh.net [[Public Relation [PR], open source for e-commerce * Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Click Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click ]] * Http://ecvin.net Chia se tu http://Clubtaichinh.net ... http://Clubtaichinh.net [[Public Relation [PR], open source for e-commerce * Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Click Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click ]] * Http://ecvin.net Chia se tu http://Clubtaichinh.net...
 • 14
 • 653
 • 1

slide bài giảng marketing quốc tế tổng quan về marketing quốc tế

slide bài giảng marketing quốc tế tổng quan về marketing quốc tế
... quốc tế có vai trò quan trọng • Không quan trọng lựa chọn thị trường quốc tế, quan trọng trình hoạt động sau • Mức độ hấp dẫn thị trường • Yêu cầu: Chiến lược Marketing quốc tế, Kế hoạch Marketing ... nghi với môi trường kinh doanh quốc tế Phối hợp với Marketing nước • Vốn/Ngân sách dành cho Marketing quốc tế • Tận dụng lợi từ marketing nước • Tận dụng tương đồng từ marketing nước • Sự tương đồng ... Tác động Marketing Quốc tế • • • • Toàn cầu hóa tác động nến kinh tế Tác động đến tất doanh nghiệp Tác động trực tiếp đến xuất nhập Tác động gián tiếp từ hoạt động vĩ mô Marketing quốc tế góp phần...
 • 14
 • 2,306
 • 0

Bài giảng Tổng quan về marketing quốc tế

Bài giảng Tổng quan về marketing quốc tế
... giới quốc gia MARKETING QUỐC TẾ (INTERNATIONAL MARKETING) • Thay đổi chiến lược marketing tổng thể cho phù hợp với đòa phương SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING MARKETING ĐA QUỐC GIA (MULTINATIONAL MARKETING) : ... cần làm gì??? KHÁI NIỆM MARKETING QUỐC TẾ (INTERNATIONAL MARKETING –IM) ứng dụng khái niệm nguyên tắc MARKETING vào thò trường nước (foreign market place) MARKETING QUỐC TẾ đặt mục tiêu sử dụng ... công ty nội đòa quốc tế (domestic & international companies) Những hội bên TT quốc nhờ mở rộng yếu tố marketing mix Thực hành marketing nơi không yêu cầu thích ứng Marketing quốc tế thứ yếu so...
 • 25
 • 441
 • 1

Marketing quốc tế tổng quan về Marketing Quốc tế

Marketing quốc tế tổng quan về Marketing Quốc tế
... Chương 1: Tổng quan marketing quốc tế Quốc tế hoá công ty quốc tế • Bản chất marketing quốc tế • Kế hoạch chiến lược marketing xuất • Mục đích doanh nghiệp tham gia thị trường giới I Quốc tế hoá ... tranh… I Quốc tế hoá công ty quốc tế (t.t) Công ty bối cảnh quốc tế hoá: Khi tiến hành quốc tế hoá • • • • • cần lưu ý vấn đề: Sứ mệnh Tầm nhìn công ty sao? Có phù hợp với định hướng quốc tế hoá ... chất marketing quốc tế (t.t) Khái niệm Bản chất marketing quốc tế Marketing xuất (Export marketing) - Là hoạt động marketing giúp doanh nghiệp bán sản phẩm khỏi thị trường nội địa - Liên quan...
 • 21
 • 280
 • 0

chương 1 tổng quan về marketing quốc tế

chương 1  tổng quan về marketing quốc tế
... dung: Tổng quan Marketing quốc tế Bản chất Marketing quốc tế Tầm quan trọng & cần thiết Marketing quốc tế Bản chất Marketing quốc tế 1. 1 Giới thiệu khái quát Marketing & Marketing quốc tế: Marketing ... Bản chất Marketing quốc tế 1. 2 Các định hướng quản trị M quốc tế: Mở rộng thị trường nội địa Thị trường đa nội địa Marketing toàn cầu Các định hướng Marketing Bản chất Marketing quốc tế 1. 2 Các ... International Marketing Marketing Global Global Marketing Marketing Tầm quan trọng & cần thiết Marketing quốc tế 2 .1 Những lợi ích M quốc tế: Khả riêng biệt (1) Đạt - Các điểm mạnh đạt mức hiệu quả,...
 • 21
 • 66
 • 0

Tổng quan về marketing quốc tế

Tổng quan về marketing quốc tế
... hình kinh tế 1.2 Bản chất marketing quốc tế 1.3 Điểm khác biệt marketing quốc tế marketing nội địa 1.4 Các lý marketing quốc tế 1.5 Các loại hình tiếp thị - kinh doanh quốc tế 1.6.Các nhân tố thúc ... ??? 1.2 Bản chất marketing quốc tế Marketing quốc tế việc thực chiến lược marketing phạm vi biên giới thị trường nội địa Ngoài có marketing xuất khẩu, marketing đa quốc gia, marketing toàn cầu ... khẩu, marketing đa quốc gia, marketing toàn cầu 1.3 Điểm khác biệt marketing quốc tế marketing nội địa Marketing quốc tế Marketing nội địa - Dữ liệu có sẵn - Chung đồng tiền toán - Chung văn...
 • 17
 • 224
 • 0

Bài giảng tổng quan về thuế quốc tế

Bài giảng tổng quan về thuế quốc tế
... THUẾ QUỐC TẾ NỘI DUNG Những vấn đề chung thuế Các khái niệm thuế quốc tế Mục tiêu thuế quốc tế Các nguyên tắc thuế quốc tế Những vấn đề chung thuế • Khái niệm • Các yếu tố hình thành loại thuế ... • Thuế công cụ kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Các khái niệm thuế quốc tế Thuế quốc tế - Các vấn đề thuế mang tính quốc tế - sử dụng để phản ánh khía cạnh quốc tế luật thuế quốc ... 1: Tổng quan thuế quốc tế Chương 2: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Chương 3: Chuyển giá quốc tế cạnh tranh thuế hệ thống thuế Chương 4: Thuế chống bán phá giá thuế chống trợ cấp Chương 5: Thuế...
 • 69
 • 255
 • 0

Tổng quan về marketing xuất khẩu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế

Tổng quan về marketing xuất khẩu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế
... dụng marketing xuất doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .35 2.1 Định nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .35 2.1.1 Một số định nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .35 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp ... nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Nguyễn Thị Nguyệt Nương Kinh tế Quốc tế 46 Chuyên đề tốt nghiệp 10 GVHD: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Chương Tổng quan marketing xuất doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam số kinh nghiệm ... vừa nhỏ cua Việt Nam số kinh nghiệm quốc tế Chương Thực trạng áp dụng marketing xuất doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Chương Giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc áp dụng marketing xuất doanh nghiệp...
 • 112
 • 405
 • 1

Tổng quan về marketing thương mại quốc tế

Tổng quan về marketing thương mại quốc tế
... International Marketing 1.3 Cỏc quan im qun tr v trit lý marketing TMQT 1.3.1 Cỏc quan im qun tr marketing TMQT 1.3.2 Cỏc trit lý marketing TMQT CTK.9/13 International Marketing 1.3.1 Cỏc quan im qun tr marketing ... Tng quan v marketing TMQT 1.2 Cỏc hc thuyt TMQT 1.3 Cỏc quan im qun tr v trit lý marketing quc t 1.4 i tng, ni dung v phng phỏp nghiờn cu hc phn CTK.9/13 International Marketing 1.1 Tng quan v marketing ... International Marketing 1.1.2 c trng ca marketing TMQT Marketing thõm nhp L hot ng marketing ca cỏc cụng ty c xõy dng mt nc ngoi vi nhim v thc hin marketing ti th trng nc ngoi ú CTK.9/13 International Marketing...
 • 22
 • 171
 • 1

TỔNG QUAN VỀ QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ IMF

TỔNG QUAN VỀ QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ IMF
... Quỹ tiền tệ quốc tế IMF  Cho tới năm 1914, toán trao đổi thương mại tài chánh cường quốc kinh tế dựa Hệ Thống Tiền Tệ Vàng mà tiêu biểu hệ thống tiền tệ Anh quốc Ngân Hàng Quốc Gia ... trợ từ IMF, những nước buộc phải chấp nhận chương trình cải tổ kinh tế “khổ hạnh” mà IMF đưa MỤC LỤC 16 Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Lời nói đầu………………………………………………Trang I /Tổng quan Quỹ tiền tệ ……………………………Trang ... điều kiện rổ tiền tệ, bao gôm loại tiền tệ sử dụng thương mại toán quốc tế: - Tỷ lệ loại tiền tệ tạo SDR chọn theo tầm quan trọng thương mại toán quốc tế. Việc xác định loại tiền tệ rổ SDR tỷ lệ...
 • 19
 • 943
 • 3

Báo cáo "Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển " pptx

Báo cáo
... phòng chống ô nhiễm dầu, điều ước quốc tế giải bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu từ tàu đời, là: Công ước trách nhiệm dân thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC) 1969, 1992; Công ước quốc tế thành lập quỹ quốc ... 3.2 Nhóm công ước phòng, chống ô nhiễm dầu biển (1) Công ước quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm biển dầu (OILPOL 54) Ngày 12/5/1954, Hội nghị quốc tế ô nhiễm biển dầu họp Anh Hội nghị thông qua Công ước ... ước quốc tế trách nhiệm dân thiệt hại ô nhiễm dầu Bunker, 2001; v.v… 32 N.B Diến / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 27 (2011) 30-41 Các công ước quốc tế phòng, chống bồi thường thiệt hại ô nhiễm...
 • 12
 • 350
 • 0

Tổng quan về quỹ tiền tệ quốc tế IMF

Tổng quan về quỹ tiền tệ quốc tế IMF
... lớn nước châu Âu thành viên ASEM trở thành trung tâm kinh tế quan trọng với việc hìn Liên minh tiền tệ Châu Âu (EMU) việc sử dụng đồng tiền chung EURO vào tháng l năm 1999 Liên châu Âu (EU) đẩy ... kinh tế trị quốc tế với tiềm hội thương mại đầu tư liên kết hại khối kinh tế lớn nây thông qua ASEM tạo ta thúc đẩy trao đổi thương mại đầu tư hai Châu lục phát triển, tạo nên sức mạnh tổng ba ... ba khôí kinh tế lớn EU, Nhật Bản nước châu Á phát triển Ngoài ra, bối cảnh Mỹ nước Bắc Mỹ xây dựng phát triển mạnh mẽ quan hệ kinh tế với nước Châu Á tro khổ diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á -...
 • 3
 • 243
 • 0

Tổng quan về marketing trong doanh nghiệp thương mại

Tổng quan về marketing trong doanh nghiệp thương mại
... nhà sản xuất, nhà thương mại người tiêu thụ” 2.2 Bản chất marketing thương mại Mục tiêu marketing thương mại cuối đảm bảo lợi nhuận có doanh nghiệp tham gia vào trình kinh doanh thị trường Nhưng, ... thông lý thuyết marketing có lợi ích từ việc ứng dụng marketing vào lĩnh vực hoạt động thương mại tổ chức kinh tế, chấp nhận khái niệm marketing thương mại sau: Marketing thương mại trình tổ chức, ... độ nay, marketing có khả đáp ứng tốt yêu cầu đặt cho thành công hoạt động thương mại doanh nghiệp Nhưng, tính chất trực tiếp phục vụ cho trình thương mại doanh nghiệp dường bị che lấp Marketing...
 • 105
 • 1,971
 • 11

Tổng quan về marketing dịch vụ.doc

Tổng quan về marketing dịch vụ.doc
... Hằng Dịch vụ cốt lõi định chất dịch vụ, quy định dịch vụ loại dịch vụ loại khác Dịch vụ cốt lõi gắn liền với hệ thống sản xuất, cung ứng dịch vụ lõi kỹ thuật dịch vụ Dịch vụ bao quanh gồm dịch ... hàng có cảm nhận tốt dịch vụ cốt lõi Dịch vụ cốt lõi dịch vụ bao quanh dịch vụ riêng biệt hệ thống để tạo dịch vụ tổng thể Thông thường doanh nghiệp phải bỏ chi phí lớn để tạo dịch vụ cốt lõi khoảng ... biệt marketing dịch vụ Phạm vi hoạt động marketing dịch vụ rộng lớn nhiều so với marketing hàng hóa hữu hình Marketing dịch vụ đòi hỏi đổi mới, mở rộng giới hạn suy nghĩ phương thức hoạt động marketing...
 • 57
 • 2,553
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: 1 tổng quan về marketing quốc tếtổng quan về marketing quốc tế marketing một số định nghĩatổng quan về marketing quốc tế bản chất của marketingtổng quan về marketing quốc tế các khái niệm cơ bảntổng quan về marketing quốc tế mối quan hệ giữa các khái niệm cơ bảntổng quan về marketing quốc gia và vai trò của marketing quốc gia trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoátổng quan về thuế quốc tếtổng quan về mkt quốc tếtổng quan về marketing và marketing quốc tếtổng quan về nền kinh tế trung quốctổng quan về nền kinh tế hàn quốctổng quan về marketing quốc tếtổng quan kinh nghiệm quốc tế trong việc quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thảiquản trị marketing quốc tế lưu ý về việc liên lạc với giảng viêntổng quan pháp luật quốc tế về phân địnhQuyết định 2128 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà GiangQuyết định 46 2016 QĐ-UBND bổ sung Quyết định 4960 2004 QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hànhQuyết định 50 2016 QĐ-UBND về đơn giá sản phẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú YênQuyết định 3233 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2025-2035Quyết định 4988 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc trên địa bàn thành phố Hà NộiQuyết định 2186 QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Sơn LaQuyết định 18 2016 QĐ-UBND Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng YênQuyết định 21 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tỉnh Bạc LiêuQuyết định 1190 QĐ-UBND về mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý đất đai năm 2016 do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 28 2016 QĐ-UBND bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà NẵngQuyết định 51 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý do tỉnh Phú Yên ban hànhQuyết định 3533 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Đồng Bể, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3537 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Bỉnh Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3538 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Đồng Ngư, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3534 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình đầu mối Bái Thượng, tỉnh Thanh HóaQuyết định 1478 QĐ-UBND năm 2016 Quy định thực hiện chế độ, chính sách về bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQuyết định 20 2016 QĐ-UBND Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Cao BằngQuyết định 45 2016 QĐ-UBND về quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre do tỉnh Bến Tre ban hànhQuyết định 3586 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3589 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Yên Mỹ, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa