Vong 19 cap quoc GIa violympic

Đề thi và đáp án Violympic lớp 5 vòng 19 cấp quốc gia doc

Đề thi và đáp án Violympic lớp 5 vòng 19 cấp quốc gia doc
... BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1: ... số thóc kho A 150 % số thóc trongkho B Nếu chuyển 450 0kg thóc từ kho A sang kho B lúc số thóc kho A 87 ,5% số thóc kho B Tính tổng số thóc hai kho Trả lời: Tổng số thóc hai kho 33 750 kg ... miếng bìa hình chữ nhật 192 cm hiệu chu vi hai miếng bìa hình chữ nhật 16cm Tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật lớn Trả lời: Diện tích miếng bìa hình chữ nhật lớn 640 Câu 5: T= Trả lời: T = 10...
 • 3
 • 10,312
 • 101

ĐỀ THI VIOLYMPIC lớp 5 VÒNG 19CẤP QUỐC GIA

ĐỀ THI VIOLYMPIC lớp 5 VÒNG 19 – CẤP QUỐC GIA
... là: 150 % x A tổng số tiền thu 60000 x 25% x A Vậy giá bán vé ngày là: (60000 x 1 25% x A) : ( 150 % x A) = 50 000 ( đồng ) Sưu tầm đề thi: GV Trần Đức Nam Trường Tiểu học Vĩnh Khê Đề thi ViOlympic ... 1 05; 110; ; 990; 9 95 Có tất số số cần tìm là: ( 9 95 100 ) : + = 180 ( số ) Câu 11: Giải Coi số ab ( a > 0) Theo ta có: a + b = 10 (*) ab - ba = 54 10 x a + b 10 x b a = 54 x a x b = 54 ... : ( 99 - 21 + 1) x = 158 (chữ số) Số số có chữ số viết tiếp : ( 2013 158 ) : = 618 (dư 1) Sưu tầm đề thi: GV Trần Đức Nam Trường Tiểu học Vĩnh Khê Đề thi ViOlympic Toán lớp năm học: 2012 - 2013...
 • 12
 • 2,235
 • 5

Đề violympic lớp 5 Cấp quốc gia (vòng 17 năm học 2011 2012 )

Đề violympic lớp 5 Cấp quốc gia (vòng 17 năm học 2011 2012 )
... B km/giờ Câu 4: Khi chia số 51 ,52 cho số 12,8 mà lấy thương có chữ số phần thập phân số dư phép chia Câu 5: Hãy cho biết có tất số có chữ số khác mà chia hết cho 5? Trả lời: Có tất số thỏa mãn ... ăn người không thay đổi) Hỏi bếp ăn nhận thêm người nữa? Trả lời: Bếp ăn nhận thêm người Câu 2: Hiện tổng số tuổi hai bố Nam 48 tuổi, biết tuổi bố gấp lần tuổi Nam Hỏi sau năm tuổi bố gấp lần tuổi ... năm tuổi bố gấp lần tuổi Nam? Trả lời: Sau năm tuổi bố gấp lần tuổi Nam Câu 3: Anh Việt từ A đến B với vận tốc 44km/giờ 30 phút Anh Nam từ A đến B 45 phút Tính vận tốc anh Nam từ A đến B Trả...
 • 3
 • 1,472
 • 14

Kết quả thi Violympic TH cấp Quốc gia

Kết quả thi Violympic TH cấp Quốc gia
... Phú Lộc Th a Thi n Huế 200 082'42 Th nh phố Huế Th a Thi n Huế 190 004'49 Huyện Th i Th y Th i Bình 190 029'05 Th nh phố Hạ Long Quảng Ninh 190 031'25 Bình Thuận 190 032'35 Nguyễn Th Thanh Nhung ... Quý Đôn Th nh phố Huế Th a Thi n Huế 270 100'28 Đồng 280 820445 Nguyen Tat Thien Tho Th nh phố Huế Th a Thi n Huế 270 101'30 Đồng 281 816276 Đặng Ngọc Trâm Th xã Hà Giang Hà Giang 260 009'29 Đồng ... Huyện Th ng Nhất Đồng Nai 230 024'14 BDD Huyện Hương Trà Th a Thi n Huế 230 024'33 BDD Huyện Quỳnh Lưu Nghệ An 230 024'33 BDD Huyện Hương Th y Th a Thi n Huế 230 025'30 BDD Huyện Quảng Điền Th a Thi n...
 • 65
 • 1,152
 • 3

Đề thi IOE lớp 3 cấp quốc gia vòng 28

Đề thi IOE  lớp 3  cấp quốc gia  vòng 28
... Tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com Section 2: ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com ... http://thiviolympic.com Section 3: Question 1: Question 2: Question 3: ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com ... _o0o _ Mời thầy cô bạn vào http://thiviolympic.com để có tất Đề thi Violympic Giải toán mạng năm học 2012 -10 13 – Hay tất thông tin - Hướng dẫn giải lớp học xin gửi tieuhocvn@gmail.com =========================================================================...
 • 7
 • 2,153
 • 5

Download đề thi học sinh giỏi môn tin học và chương trình gợi ý kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 dự thi cấp quốc gia năm học 2011 2012 (vòng 1)

Download đề thi học sinh giỏi môn tin học và chương trình gợi ý kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 dự thi cấp quốc gia năm học 2011 2012 (vòng 1)
... 2 Câu 3: (7,0 điểm) Dự án PROJECT.PAS Một dự án xây dựng công trình trọng điểm quốc gia có N gói thầu, gói thầu đánh số từ đến N Do yêu cầu nghiêm ngặt thi t kế giai đoạn thi công hoàn thành ... gói thầu 5, 3, Gói thầu thi công thời điểm Muốn thi công gói thầu phải hoàn thành gói thầu Muốn thi công gói thầu phải hoàn thành gói thầu Gói thầu thi công thời điểm Muốn thi công gói thầu phải ... theo thứ tự cần thi công gói thầu kế hoạch thi công tìm Các số ghi cách dấu cách Nếu có nhiều kế hoạch thi công cần đưa kế hoạch Ví dụ: PROJECT.IN PROJECT.OUT Giải thích: P 6 - Muốn thi công gói...
 • 2
 • 55
 • 0

Download đề thi học sinh giỏi môn tin học và chương trình gợi ý kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 dự thi cấp quốc gia năm học 2011 2012 (vòng 2)

Download đề thi học sinh giỏi môn tin học và chương trình gợi ý kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 dự thi cấp quốc gia năm học 2011 2012 (vòng 2)
... tự đăng ký vào phiếu thuê phòng Mỗi phiếu đăng ký gồm có thông tin sau: + Thời điểm bắt đầu thuê: Bi + Thời gian thuê: Ti + Số tiền phải trả: Mi Hiện nay, ông chủ nhận N phiếu đăng ký thuê Ông ... đăng ký mà xem xét chọn khách hàng thuê Yêu cầu: Hãy giúp ông chủ xác định cần làm hợp đồng với khách hàng để tổng số tiền thu lớn Biết rằng, khoảng thời gian thuê hai người khách không giao kể ... Ví dụ ROOM.INP ROOM.OUT 250 50 300 200 30 230 100 270 350 150 Giới hạn thời gian thực chương trình không giây liệu vào === Hết === ...
 • 2
 • 77
 • 0

đề thi violympic lớp 1 cấp quốc gia

đề thi violympic lớp 1 cấp quốc gia
... hỏi 1: 45 Câu hỏi 2: 46 ; Câu hỏi 3: 86 Câu hỏi 4: 34 Câu hỏi 5: 15 Câu hỏi 6: 65 ; Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: >; Câu hỏi 9: Tuyển tập đề thi Violympic mạng Câu hỏi 10 : Câu hỏi 11 : 13 Câu hỏi 12 : ... Bài thi số : Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: 3; Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: 74 Câu hỏi 4: 18 Câu hỏi 5: 48 Câu hỏi 6: 85 ; Câu hỏi 7: > Câu hỏi 8: Tuyển tập đề thi Violympic mạng Bài thi số : ... tập đề thi Violympic mạng Câu hỏi 10 : Câu hỏi 11 : 13 Câu hỏi 12 : Câu hỏi 13 : 14 _o0o _ Tuyển tập đề thi Violympic mạng ...
 • 4
 • 425
 • 0

Đề thi Violympic toán tiếng Việt cấp Quốc gia lớp 9 năm học 2015 2016

Đề thi Violympic toán tiếng Việt cấp Quốc gia lớp 9 năm học 2015 2016
... C 11 D 97 III Mức khó: Câu 9: Cho hai số x, y thỏa mãn: x > ; y > x + y = Giá trị nhỏ biểu thức A = + : A B C D 27 28 19 15 + Câu 10 : Cho tam giác ABC có AB = cm, AC = cm ∠B + 2∠C = 90 0 Khi ... trung bình : Câu : Thời gian để ba người làm xong công việc nửa thời gian người thứ ba làm xong việc nhanh thời gian mà người thứ người thứ hai làm xong công việc Thời gian để ba người làm xong ... B(-2;3) + – 6√ : -1 :: 0,2 Giá trị lớn biểu thức P = : 0,5 0 Giá trị sin a biết: cos a = 0,7 < a < 90 Giá trị bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác có độ dài ba cạnh 1,5; 2; 2,5 : 1,25 Nghiệm lớn...
 • 5
 • 416
 • 4

Tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học

Tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học
...  Vài nét kết thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2011-2012  Học sinh Việt Nam tham gia Intel ISEF Quốc tế năm 2012  Tổ chức thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2012 -2013 ... • Thi KHKT dành cho HS trung học thi quốc gia thức, năm Bộ GDĐT, bên cạnh kỳ thi chọn HSG quốc gia môn văn hóa • Bộ qui định tổ chức Cuộc thi quốc gia; đơn vị dự thi tổ chức thi địa phương • Cuộc ... nhà khoa học Tại lại tổ chức Cuộc thi KHKT quốc gia dành cho học sinh trung học? Chủ trương đổi PPDH, KTĐG Lợi ích việc tham gia NCKH Hội nhập quốc tế Giáo dục Kinh nghiệm tổ chức tham gia Intel...
 • 38
 • 529
 • 1

Trình bày vấn đề về môi trường đầu tư .Phân biệt môi trường đầu tư cấp tỉnh và môi trường đầu tư cấp quốc gia

Trình bày vấn đề về môi trường đầu tư .Phân biệt môi trường đầu tư cấp tỉnh và môi trường đầu tư cấp quốc gia
... trương chung trung ương Môi trường đầu cấp quốc gia tạo tảng cho môi trường đầu cấp tỉnh Còn môi trường đầu cấp tỉnh sở để môi trường đầu cấp quốc gia phát triển dần hoàn thiện Phương ... lực môi trường đầu cấp tỉnh chịu ảnh hưởng lớn từ sách xây dựng môi trường đầu quốc gia, chí chịu nhiều hạn chế Do có đánh đổi nên có phân chia quản lý thành phần môi trường đầu cấp ... hoạt động đầu nhà đầu quốc gia Như khái niệm môi trường đầu dù tiếp cận góc độ đề cập đến môi trường tiến hành hoạt động đầu kinh doanh, yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu đầu Do vậy,...
 • 22
 • 764
 • 1

Thiết lập và sử dụng hệ thống ngân hàng câu hỏi cấp quốc gia tại Việt Nam (NIBS)

Thiết lập và sử dụng hệ thống ngân hàng câu hỏi cấp quốc gia tại Việt Nam (NIBS)
... ứng dụng khác nhau? VI Cơ sở Hệ thống ngân hàng câu hỏi cấp quốc gia (NIBS) VII Các thành phần hệ thống ngân hàng câu hỏi cấp quốc gia VIII Cách thức xác định tính hữu ích ngân hàng câu hỏi I ... tưởng II Một hệ thống giáo viên sử dụng nào? III Một hệ thống Sở giáo dục đào tạo sử dụng nào? IV Một hệ thống Bộ giáo dục đào tạo sử dụng nào? V Tại hệ thống ngân hàng câu hỏi cấp quốc gia xuất ... trì, quản lý cập nhật ngân hàng câu hỏi • Tổ chức việc tập huấn sử dụng ngân hàng câu hỏi chuyên gia cốt cán đánh giá cấp tỉnh thực Ngân hàng câu hỏi cấp quốc gia bao gồm câu hỏi quy mặt chung theo...
 • 28
 • 253
 • 0

đề thi chọn HSG dự thi cấp quốc gia của Tiền Giang (06-07)

đề thi chọn HSG dự thi cấp quốc gia của Tiền Giang (06-07)
... thi không giải thích thêm ) UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Câu ( 5đ ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN DỰ THI CẤP QUỐC GIA ... triển quốc gia ,dân tộc giới ? Học sinh trình bày suy nghóa riêng vấn đề không nội dung sách giáo khoa phải nêu ý sau : - Xu chủ yếu quan hệ quốc tế xu đối thọai hợp tác,cùng tồn hòa bình quốc gia ... Âu-Á-Phi với kênh đào Suez quan trọng giao thông giới Trình bày tranh chấp lực đế quốc giai đọan trước sau 1945 1,0 khu vực - Sau CTTG thứ ,sau sụp đổ đế quốc Ottoman Anh Pháp thay thống trò...
 • 8
 • 239
 • 0

Xem thêm