Khảo sát hiệu quả và tính an toàn của việc sử dụng erythropoietin ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại đơn nguyên thận nhân tạo, bệnh viện xanh pôn

Khảo sát hiệu quả độ an toàn của albendazol những người bị nhiễm giun tròn phối hợp

Khảo sát hiệu quả và độ an toàn của albendazol ở những người bị nhiễm giun tròn phối hợp
... HIỆU QUẢ CỦA ALBENDAZOL TRONG Đ lỀ TRỊ BỆNH NHIỄM GIUN TRÒN PHỐI HỢP .16 3.2.5 HIỆU QUẢ CỦA ALBENDAZOL Đ ố i VỚI SựPH Ụ C H i THE TRẠNG CỦA BỆNH N H Â N .18 3.2.6ĐỘ AN TOÀN ... hiêu albendazol người bị nhiễm giun tròn phối hợp 3- Độ an toàn vầ hơp lý dược chất ngưòi điều trị - - PH Ầ N TỔNG QUAN 2.1 VÀI NÉT VỂ BỆNII GIUN TRÒN KÝ SINH ĐƯỜNG RUỘT(KSĐR) 1.1 TÌNH HÌNH NHIỄM ... giun tròn KSĐR phát triển lan rộng cộng Trên toàn quốc, ước tính số người bị nhiễm giun đũa 60 triệu, giun tóc 40 triệu, giun móc 40 triệu.Tính riêng Miền Bắc, tỷ lệ nhiễm phối hợp 2,3 loại giun...
 • 34
 • 183
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng EPO bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ tại đơn nguyên thận nhân tạo, bệnh viện saint paul

Khảo sát tình hình sử dụng EPO ở bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ tại đơn nguyên thận nhân tạo, bệnh viện saint paul
... nhằm khảo sát tình hình sử dụng EPO Đơn nguyên Vì vậy, tiến hành nghiên cứu Khảo sát tình hình sử dụng EPO bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ Đơn nguyên Thận nhân tạo, Bệnh viện Saint ... Saint Paul với mục tiêu sau: Khảo sát đặc điểm sử dụng EPO bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ Đơn nguyên Thận nhân tạo, Bệnh viện Saint Paul Đánh giá hiệu việc sử dụng EPO bệnh nhân ... ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI VŨ THANH HIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG EPO BỆNH NHÂN BỆNH THẬN GIAI ĐOẠN CUỐI LỌC MÁU CHU KỲ TẠI ĐƠN NGUYÊN THẬN NHÂN TẠO, BỆNH VIỆN SAINT PAUL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC...
 • 66
 • 340
 • 1

Hiệu quả tính an toàn của phương pháp gây dính màng phổi bằng bột talc qua ống dẫn lưu trong điều trị tràn khí màng phổi bệnh nhân COPD

Hiệu quả và tính an toàn của phương pháp gây dính màng phổi bằng bột talc qua ống dẫn lưu trong điều trị tràn khí màng phổi ở bệnh nhân COPD
... lý bệnh liên quan Tổng quan nghiên cứu TKMP bệnh nhân COPD Chẩn đoán tràn khí màng phổi bệnh nhân COPD Mức độ tràn khí màng phổi 13 Các ph-ơng pháp điều trị TKMP bệnh nhân COPD ... sàng, cận lâm sàng tràn khí màng phổi bệnh nhân COPD Đánh giá hiệu qủa ph-ơng pháp gây dính màng phổi bột talc qua ống dẫn l-u điều trị TKMP bệnh nhân COPD 3 Ch-ơng tổng quan tài liệu 1.1 Giải ... Tổng quan tràn khí màng phổi bệnh nhân COPD 1.2.1 Định nghĩa phân loại tràn khí màng phổi * Tràn khí màng phổi xuất khí khoang MP Đ-ợc phân loại nh- sau [2],[9][23][26]: Tràn khí màng phổi tự...
 • 89
 • 414
 • 1

nghiên cứu đánh giá hiệu quả tính an toàn của hệ động lực sử dụng động cơ bộ mitsubishi làm máy chính trên tàu lưới vây tỉnh bình định

nghiên cứu đánh giá hiệu quả và tính an toàn của hệ động lực sử dụng động cơ bộ mitsubishi làm máy chính trên tàu lưới vây tỉnh bình định
... lực tàu lưới vây Bình Định 77 3.5.1 Đánh giá tính an toàn hệ động lực phân hệ 77 3.5.2 Đánh giá tính an toàn phần tử phân hệ 78 3.6 Đánh giá hiệu sử dụng động Mitsubishi làm máy tàu đánh ... tiễn hệ động lực tàu lưới vây Bình Định sử dụng động Mitsubishi làm máy nhằm phục vụ việc nghiên cứu vấn đề đặt  Đánh giá hiệu sử dụng động Mitsubishi làm máy tàu lưới vây Bình Định Đánh giá ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG  BÙI XUÂN NAM NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA HỆ ĐỘNG LỰC KHI SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ BỘ MITSUBISHI LÀM MÁY CHÍNH TRÊN TÀU LƯỚI...
 • 121
 • 255
 • 2

nghiên cứu hiệu quả tính an toàn của infliximab (remicade) sau 14 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp

nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của infliximab (remicade) sau 14 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp
... HNG ĐáNH GIá HIệU QUả TíNH AN TOàN CủA INFLIXIMAB( REMICADE) SAU ĐIềU TRị BệNH VIÊM CộT SốNG DíNH KHớP TạI KHOA CƠ XƯƠNG KHớP BệNH VIệN BạCH MAI CNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2 014 DANH MC CH VIT ... with infliximab Arthritis Resther 2005: 7: R439-44 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH THU HNG ĐáNH GIá HIệU QUả TíNH AN TOàN CủA INFLIXIMAB( REMICADE) SAU ĐIềU TRị BệNH VIÊM CộT SốNG ... tớnh an ton ca Infliximab (Remicade) sau 14 tun iu tr bnh viờm ct sng dớnh khp nhm mc tiờu: ỏnh giỏ hiu qu ca thuc Infliximab( Remicade) sau 14 tun iu tr bnh viờm ct sng dớnh khp ỏnh giỏ tớnh an...
 • 49
 • 1,005
 • 5

bước đầu đánh giá hiệu quả tính an toàn của tocilizumab(actemra) phối hợp với methotrexat trong điều trị viêm khớp dạng thấp

bước đầu đánh giá hiệu quả và tính an toàn của tocilizumab(actemra) phối hợp với methotrexat trong điều trị viêm khớp dạng thấp
... hiệu tính an toàn tocilizumab điều trị VKDT Chính vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài Bước đầu đánh giá hiệu tính an toàn tocilizumab(actemra) phối hợp với methotrexat điều trị Viêm khớp dạng thấp ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THƯỢNG VŨ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA TOCILIZUMAB (ACTEMRA) PHỐI HỢP VỚI METHOTREXAT TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG ... trị qua số khớp đau 4.3.4 Hiệu điều trị qua số khớp sưng 4.3.5 Hiệu điều trị theo số Ritchie 4.3.6 Hiệu điều trị qua thang điểm HAQ 4.3.7 Hiệu điều trị qua số viêm 4.3.8 Hiệu điều trị qua DAS28...
 • 61
 • 343
 • 0

Đánh giá hiệu quả tính an toàn của etanercept sau 12 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của etanercept sau 12 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp
... (Enbrel) sau 12 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp Đánh giá tính an toàn thuốc etanercept (Enbrel) sau 12 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp 3 CHƢƠNG TỔNG QUAN ... đau cột sống 36 3.2.4 Hiệu điều trị sau 12 tuần đánh giá số BASDAI 37 3.2.5 Hiệu điều trị sau 12 tuần đánh giá số BASFI 39 3.2.6 Hiệu điều trị sau 12 tuần đánh giá thay đổi độ giãn cột sống ... TNF-α điều trị VCSDK Vì tiến hành nghiên cứu “Nghiên cứu hiệu tính an toàn etanercept (Enbrel) sau 12 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp nhằm mục tiêu: Đánh giá hiệu thuốc etanercept...
 • 98
 • 337
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍNH AN TOÀN của ETANERCEPT PHỐI hợp với METHOTREXAT TRONG điều TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ và TÍNH AN TOÀN của ETANERCEPT PHỐI hợp với METHOTREXAT TRONG điều TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
... nhân không t c lui b nh nhóm nghiên c u ch 1,2% Tính an toàn c a etanercept methotrexat i u tr VKDT B ng Các tác d ng không mong mu n ng n h n c a Etanercept Nhóm Tác d ng ph Ph n ng t i ch tiêm ... tr ph i h p etanercept methotrexat có hi u qu t t h n so v i i u tr methotrexat ơn thu n Tính an toàn c a ETN MTX i u tr i cao: ch g p tác d ng ph VKDT tương ph n ng nh t i ch tiêm viêm ng hô ... Research, vol 64, No 5, p 625-639 Van der HD, Klareskog L et al(2007), “Disease remission and sustained halting of radiographic progression with combination Etanercept and Methotrexate in patients with...
 • 3
 • 106
 • 0

HIỆU QUẢ TÍNH AN TOÀN CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG HÓA CHẤT

HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG HÓA CHẤT
... để gây dính 1.3 Tổng quan phơng pháp GDMP bột talc qua ÔDLMP Đã có nhiều hóa chất đợc sử dụng kể từ lần gây dính màng phổi vào năm 1935 Theo y văn có 30 tác nhân đợc sử dụng để gây dính màng phổi ... hấp mạn tính không cho phép phẫu thuật nội soi màng phổi phẫu thuật mở lồng ngực Chính gây dính màng phổi hóa chất qua ống dẫn lu màng phổi phơng pháp đợc lựa chọn [6][40][55] Ngoài phơng pháp đơn ... tính KMP : Khoang màng phổi LS : Lâm sàng MP : Màng phổi NSMP : Nội soi màng phổi ÔDLMP : ống dẫn lu màng phổi O2 : Khí oxy TB : TB TDMP : Tràn dịch màng phổi TH : Trờng hợp TKMP : Tràn khí màng...
 • 81
 • 159
 • 0

HIỆU QUẢ TÍNH AN TOÀN CỦA AZITHROMYCIN TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG CẤP DO VI KHUẨN NGƯỜI LỚN

HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA AZITHROMYCIN TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG CẤP DO VI KHUẨN Ở NGƯỜI LỚN
... hấp Vi m mũi xoang cấp siệu vi vi khuẩn (ABRS) Vi m mũi xoang cấp vi khuẩn đứng hàng thứ số bệnh kê toa sử dụng kháng sinh Nếu không điều trị tốt, vi m mũi xoang cấp có biến chứng nguy hiểm đe do ... bacterial sinusitis, Azithromycin MỞ ĐẦU Vi m mũi xoang cấp -tình trạng vi m cấp niêm mạc xoang cạnh mũi, bệnh lý thường gặp phòng khám tai mũi họng Hầu hết vi m mũi xoang cấp xảy sau đợt vi m nhiễm đường ... ngày Azithromycin bệnh vi m mũi xoang cấp vi khuẩn Trên giới, có nhiều công trình nghiên cứu hiệu tính an toàn Azithromycin điều trị vi m mũi xoang cấp( 1,2,3) Tuy nhiên, Vi t Nam chưa có nghiên...
 • 11
 • 106
 • 0

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ TÍNH AN TOÀN của PHÁC đồ MIFEPRISTONE PHỐI hợp với MISOPROSTOL để kết THÚC THAI NGHÉN CHO TUỔI THAI từ 13 đến 20 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ và TÍNH AN TOÀN của PHÁC đồ MIFEPRISTONE PHỐI hợp với MISOPROSTOL để kết THÚC THAI NGHÉN CHO TUỔI THAI từ 13 đến 20 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG
... - 201 5 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NH THU HềA NGHIÊN CứU HIệU QUả TíNH AN TOàN CủA PHáC Đồ MIFEPRISTONE PHốI HợP VớI MISOPROSTOL Để KếT THúC THAI NGHéN CHO TUổI THAI Từ 13 ĐếN 20 ... Từ 13 ĐếN 20 TUầN TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh : Sn ph khoa Mó s : 6072 0131 CNG LUN VN THC S Y HC NGI HNG DN KHOA HC TS V VN DU Hà nội 201 5 MC LC PH LC T VN Phỏ thai khụng phi ... phỏ thai ba thỏng gia Tui thai t 13- 22 tun tui cú hai phng phỏp: (1) nong v gp t 13 n 18 tun tui; (2) phỏ thai bng thuc mifepristone kt hp vi misoprostol hoc misoprostol n thun cho tui thai t 13...
 • 42
 • 259
 • 2

Đánh giá hiệu quả độ an toàn của thuốc Phụ Lạc Cao trên bệnh nhân lạc nội mạc tử cung

Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của thuốc Phụ Lạc Cao trên bệnh nhân lạc nội mạc tử cung
... hiệu điều trị độ an toàn thuốc Phụ Lạc Cao bệnh nhân lạc nội mạc tử cung , Đề tài cấp sở Bệnh viện Phụ sản Trung Ương 18 Tiêu chuẩn nhà nước dược điển Việt Nam (Thuốc dân tộc) (1994), Bộ y tế, ... Đánh giá hiệu điều trị thống kinh Phụ Lạc Cao đối tượng sinh viên nữ trường Đại học Y Hà Nội 2) Khảo sát tác dụng không mong muốn Phụ Lạc Cao lâm sàng cận lâm sàng 3 DỰ KIẾN KẾT LUẬN THUỐC PHỤ ... 2 viện Phụ sản Trung ương cho thấy 93,3% bệnh nhân nghiên cứu có thống kinh giảm đau rõ rệt sau điều trị Phụ Lạc Cao [17] Vì tiến hành đề tài nghiên cứu: Đánh giá tác dụng Phụ Lạc Cao điều...
 • 12
 • 481
 • 2

Tính an toàn của việc sử dụng Bt ppsx

Tính an toàn của việc sử dụng Bt ppsx
... ruộng Tính an toàn trồng bảo vệ Bt chứng minh nhờ đặc tính sau:  Cây trồng bảo vệ Bt độc tố tới người không tìm thấy dấu hiệu dị ứng  Dựa hai tiêu chí (về lương thực thực phẩm) trồng Bt an toàn ... nguyên liệu thực vật Bt cánh đồng có nguyên liệu thực vật truyền thống (Donegan cộng sự, 1995), không quan sát thấy khác biệt cánh đồng trồng Bt không chuyển gen Bt (Donegan cộng sự, 1996 ) Động ... trùng có quan hệ gần gũi với vật chủ đích,  Protein Cry,các marker trồng Bt không tìm thấy rủi ro tới môi trường Hiện trạng công nghệ Bt Đến cuối năm 2005, diện t ích trồng mang gen Bt vào khoảng...
 • 5
 • 160
 • 0

Phân tích tác động của Bt protein đến các sinh vật không phải là mục tiêu (côn trùng, động vật,vi sinh vật đất). Hãy đưa ra các bằng chứng để thuyết phục về tính an toàn của việc sử dụng Bt

Phân tích tác động của Bt protein đến các sinh vật không phải là mục tiêu (côn trùng, động vật,vi sinh vật đất). Hãy đưa ra các bằng chứng để thuyết phục về tính an toàn của việc sử dụng Bt
... không? việc sử dụng Bt an toàn hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, nhóm chúng em vào tìm hiểu chuyên đề Phân tích tác động Bt protein đến sinh vật mục tiêu (côn trùng, động vật, vi sinh vật ... với sinh vật cụ thể  Nồng độ không gây ảnh hưởng quan sát được(NOEL)  Hàm lượng protein trồng tạo  Những tranh luận trồng Bt tác động đến sinh vật mục tiêu 1) Tranh luận ngô Bt tác động đến ... đặc tính chủ yếu CNSH kháng sâu kháng thuốc trừ cỏ III Tác động Bt protein đến sinh vật mục tiêu Mối quan tâm đặc biệt trồng chuyển gen Bt chúng ảnh hưởng đến sinh vật không chủ đích hay không Các...
 • 23
 • 558
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hiệu quả và độ an toàn của vancomycin so với teicoplanin một phân tích tổng hợp và tổng quan chuyên đề svetitsky s et al antimicrob agents chemother 2009 oct 53 10 4069 79đánh giá hiệu quả và tính bền vững của đề ánđánh giá tiến độ thực hiện dự án hiệu quả và tính chính xác của các loại báo cáo của dự ánhiệu quả và tính chính xác của các loại báo cáo của dự ánánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nghĩa hưng tỉnh nam địnhmột số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả và tính bắt buộc trong việc thực hiện bhtndsbài 7 áp dụng quy tắc ramsey và các tiêu chuẩn khác để đánh giá chính sách thuế tại vn tính hiệu quả và tính công bằng của một sắc thuếnâng cao chất lượng hiệu quả và tính cạnh tranh của tin quốc tế đối nội ttxvnnâng cao chất lượng hiệu quả và tính cạnh tranh của từng sản phẩm thông tinthám mã và tính an toàn của các hệ mật mã 1tính an toàn của thẻ tín dụngđánh giá tình trạng dinh dưỡng điều tra khẩu phần ăn thực tế và thực trạng tư vấn dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ tại khoa thận nhân tạo bệnh viện bạch maiđánh giá hiệu quả kinh tế xã hội môi trường tính hợp lý của việc sử dụng đấtthẩm định mức độ phù hợp mục tiêu dự án với quy hoạch tính hợp lý của việc sử dụng đất phương án đền bù giải phóng mặt bằng và định giá tài sản góp vốn của bên việt namtính cấp thiết của việc sử dụng phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương tại công ty cố phần giải pháp điện tử thông tinBáo cáo thí nghiệm chi tiết máy (1)Mau bao cao bdtx nam 2015NÂNG CAO kỹ NĂNG GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM 100% DẠNG bài, NGUYÊN hàm, TÍCH PHÂN và ỨNG DỤNGMau bao cao boi duong thuong xuyen nam 2014Mau dang ky thi dua 17 18KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM 7Điều dưỡng sản phụ khoa BYTTiểu luận môn học thiết kế hình học và cảnh quan đường đh XDBan tu danh gia qua trinh cong tacBài tập môn học nền móng và tường chắnDe thi giua hoc ki i toan 9Tiểu luận môn triết học phép biện chứng hegelXác định một số gen mã hóa yếu tố quyết định kháng nguyên của xoắn khuẩn Leptospira interrogans gây bệnh Leptospirosis tại Việt Nam (LV thạc sĩ)BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở MÔN HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNGCHUNG TAY bảo vê hồ tây KHỎI rácdown load CV đi số 358(1)Down CV đi số 366 2down loadCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báo