Xác định một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân theo phương pháp phổ kế gamma

Xác định một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân theo phương pháp phổ kế gamma

Xác định một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân theo phương pháp phổ kế gamma
... tạp,, nhiên đòi hỏi kỹ phân tích xử lý số liệu phức tạp tinh tế Luận văn với đề tài: Xác định số đặc trưng nhiên liệu hạt nhân theo phương pháp phổ kế gamma Luận văn Thạc sĩ Nghĩa Phạm Thị ... toàn hạt nhân Để xác định đặc trưng nhiên liệu urani, có nhiều phương pháp khác sử dụng phân tích phá hủy mẫu, thường sử dụng khối phổ kế hấp thụ nguyên tử, khối phổ kế cảm ứng plasma (ICP-MS), phổ ... nghiên cứu đặc điểm loại Phương pháp xác định đặc trưng vật liệu hạt nhân sử dụng phổ kế gamma bán dẫn ứng dụng phổ biến, với ưu điểm không cần phá mẫu, quy trình thực nghiệm không phức tạp,, nhiên...
 • 45
 • 91
 • 0

Xác định một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân theo phương pháp phổ kế gamma

Xác định một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân theo phương pháp phổ kế gamma
... (2.2) Để xác định độ giàu cần phải xác định tỷ số hoạt độ đồng vị uran 2.2 Xác định tỷ số hoạt độ phóng xạ theo phương pháp phổ gamma 2.2.1 .Phương pháp xác định hàm lượng urani sử dụng phổ kế gamma ... .18 2.2.1 .Phương pháp xác định hàm lượng urani sử dụng phổ kế gamma 18 2.2.2 Mẫu phân tích thiết bị đo phổ gamma nhiên liệu hạt nhân .19 2.3 Phương pháp chuẩn nội xác định tỷ số hoạt độ ... đặc trưng nhiên liệu Urani phương pháp xác định chúng: - Nghiên cứu khái quát nhiên liệu hạt nhân vật liệu Urani Đã khác thành phần đồng vị thành phần phổ gamma phát từ nhiên liệu Urani tự nhiên, ...
 • 45
 • 135
 • 0

Tìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhânxác định độ giàu bằng phương pháp gamma

Tìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân và xác định độ giàu bằng phương pháp gamma
... xử lý số liệu phức tạp tinh tế Luận văn với đề tài: Xác định số đặc trưng nhiên liệu hạt nhân xác định độ giàu phương pháp gamma Trình bày số nội dung nhiên liệu hạt nhân urani, phương pháp ... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  ĐẶNG ĐÌNH NGỌC TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG CỦA NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN VÀ XÁC ĐỊNH ĐỘ GIÀU BẰNG PHƢƠNG PHÁP GAMMA Chuyên ngành : Vật lý nguyên tử Mã số : 60440106 LUẬN ... CÁC ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN CỦA NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN 1.1 Một số đặc trƣng Urani 1.2 Nhiên liệu Urani Error! Bookmark not defined 1.3 Đặc điểm thiết kế nhiên liệu hạt nhân...
 • 11
 • 56
 • 0

Xác định một số đặc trưng của chùm electron từ lối ra của máy gia tốc electron tuyến tính dùng trong xạ trị

Xác định một số đặc trưng của chùm electron từ lối ra của máy gia tốc electron tuyến tính dùng trong xạ trị
... NGHIỆM XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG CỦA CHÙM ELECTRON TỪ LỐI RA CỦA MÁY GIA TỐC ELECTRON TUYẾN TÍNH DÙNG TRONG XẠ TRỊ 2.1 CẤU TẠO MÁY GIA TỐC XẠ TRỊ PRECISE [4,7] Máy gia tốc thiết bị làm tăng tốc ... VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG CỦA CHÙM ELECTRON TỪ LỐI RA CỦA MÁY GIA TỐC ELECTRON TUYẾN TÍNH DÙNG TRONG XẠ TRỊ 17 2.1 CẤU TẠO MÁY GIA TỐC XẠ TRỊ PRECISE [4,7] 17 2.2 ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Nguyễn Thị Ly XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG CỦA CHÙM ELECTRON TỪ LỐI RA CỦA MÁY GIA TỐC ELECTRON TUYẾN TÍNH DÙNG TRONG XẠ TRỊ LUẬN...
 • 69
 • 294
 • 0

Xác định một số đặc trưng sinh hóa và giá trị dinh dưỡng của phế liệu đầu tôm thẻ chân trắng (panaeus vannamei)

Xác định một số đặc trưng sinh hóa và giá trị dinh dưỡng của phế liệu đầu tôm thẻ chân trắng (panaeus vannamei)
... n -tôm c a nư c ta 2 tài: Xác Xu t phát t th c t trên, th c hi n trưng sinh hóa giá tr dinh dư ng c a ph li u nh m t s c u tôm th chân tr ng (Panaeus vannamei) M c ích c a Xác tài nh giá tr dinh ... hóa h c c a ph li u u tôm th chân tr ng (Panaeus vannamei) - Xác nh thành ph n acid amin, thành ph n acid béo khoáng thành ph n c a ph li u - Xác u tôm th chân tr ng (Panaeus vannamei) nh tr ng ... ng 3.1 Thành ph n hóa h c c a u tôm th chân tr ng (Panaeus vannamei) 32 B ng 3.2 Thành ph n acid amine c a B ng 3.3 Thành ph n acid béo c a u tôm th chân tr ng 33 u tôm th chân tr ng 35...
 • 70
 • 342
 • 0

Nghiên cứu xác định một số đặc trưng chất lượng và đánh giá của người tiêu dùng đối với một số loại nước mắm thương mại

Nghiên cứu xác định một số đặc trưng chất lượng và đánh giá của người tiêu dùng đối với một số loại nước mắm thương mại
... Đề tài Nghiên cứu xác định số đặc trưng chất lượng đánh giá người tiêu dùng số loại nước mắm thương mại giúp hiểu rõ vấn đề Bên cạnh nghiên cứu giúp ta hiểu rõ đánh giá người tiêu dùng nhân ... Đánh giá người tiêu dùng tiêu mùi bốn mẫu nước mắm nghiên cứu 48 3.10 Đánh giá người tiêu dùng tiêu vị bốn mẫu nước mắm nghiên cứu 49 3.11 Đánh giá người tiêu ... mẫu nước mắm thương mại 36 3.3 Xác định sẫm màu bốn mẫu nước mắm thương mại 38 3.4 Xác định giá trị PH bốn mẫu nước mắm thương mại 39 3.5 Xác định tỷ trọng bốn mẫu nước mắm thương mại...
 • 76
 • 307
 • 0

Phân lập một số vi khuẩn có hoạt tính kitinaza và xác định một số đặc tính của enzym

Phân lập một số vi khuẩn có hoạt tính kitinaza và xác định một số đặc tính của enzym
... PHƢƠNG PHÁP 2.2.1 Phân lập vi khuẩn 2.2.2 Xác định khả sinh kitinaza * Phương pháp đặt thỏi thạch * Phương pháp nhỏ dịch 2.2.3 Phương pháp xác định số lượng tế bào 2.2.4 Ảnh hưởng số điều kiện nuôi ... 35 chủng vi khuẩn môi trường phân lập NA Bằng phương pháp đặt thỏi thạch với môi trường chất trường hợp kitin tinh kitin thô thu 11 chủng hoạt tính kitinaza 3.2 ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ... LUẬN Từ mẫu đất nghiên cứu, phân lập 35 chủng vi khuẩn Tiến hành thử hoạt tính 11 chủng hoạt tính kitinaza Chọn lọc chủng sinh kitinaza cao xác định nhiệt độ tối ưu chủng HD1 400C, chủng HD5...
 • 11
 • 388
 • 0

Tính toán xác định một số đặc trưng cơ học cho vật liệu composite cốt sợi đồng phương

Tính toán xác định một số đặc trưng cơ học cho vật liệu composite cốt sợi đồng phương
... tỉ lệ thể tích pha sợi kéo theo việc giảm độ lớn hệ số giãn nở nhiệt vật liệu composite ba pha cốt sợi đồng ph-ơng độn hạt cầu Điều đ-ợc thể t-ơng tự nhtrong tr-ờng hợp tỷ lệ sợi không đổi tăng ... thể tích pha hạt kéo theo việc giảm nhiều độ lớn hệ số giãn nở nhiệt loại vật liệu composite ba pha KT LUN Lun ó trỡnh by tng quan v vt liu composite ct si ng phng, gii thiu phng phỏp xp x th ... thnh phn si v ht Vi vt liu composite nn epoxy - ct si thy tinh c kho sỏt, composite ba pha chu nhit tt hn composite hai pha Nhng kt qu tớnh toỏn cho vt liu ny cng cho thy tng t l th tớch ca thnh...
 • 16
 • 481
 • 0

tổng hợp la1-xcexmno3 bằng phương pháp sol-gel citrate, xác định một số đặc trưng và nghiên cứu khả năng xúc tác cho các phản ứng xử lí khí thải gây ô nhiễm môi trường

tổng hợp la1-xcexmno3 bằng phương pháp sol-gel citrate, xác định một số đặc trưng và nghiên cứu khả năng xúc tác cho các phản ứng xử lí khí thải gây ô nhiễm môi trường
... Theo nghiên cứu perovskite La1-xCeMnO3 hứa hẹn có khả xúc tác phản ứng chuyển hoỏ cỏc chất khí độc hại Với lý định chọn đề tài : "Tổng hợp La1-xCexMnO3 phương pháp sol-gel citrate, xác định số đặc ... tập môn học Hóa học Nguyễn Thị Nhã - K55E Ô nhiễm khí Như ô nhiễm không khí kết thải không khí chất thải khí độc hại thể hơi, bụi, khí Làm tăng đột biến chất CO 2, NOX, SOX Hiện nay, ô nhiễm khí ... riêng nhỏ, độ xốp khả xúc tác không cao Vì vậy, sử dụng phương pháp sol-gel citrate để tổng hợp perovskite La1-xCexMnO3 Từ kết công bố khả hoạt tính xúc tác La 1-xSrxMnO3, CeO2 phản ứng chuyển hóa...
 • 39
 • 382
 • 0

Tính toán xác định một số đặc trưng cơ học cho vật liệu Composite cốt sợi đồng phương

Tính toán xác định một số đặc trưng cơ học cho vật liệu Composite cốt sợi đồng phương
... lp, composite cú cu trỳc khụng gian, composite lai Theo cụng ngh, composite c phõn loi da trờn bn cht ca vt liu nn, bao gm cỏc loi c bn nh composite polime, composite kim loi, composite gm, composite ... vt liu composite: da vo cu trỳc ca thnh phn ct hoc bn cht ca vt liu nn Theo c hc, composite c phõn loi da vo cu trỳc ca cỏc thnh phn ct, bao gm composite n ht, composite ct si ng phng, composite ... thnh phn si v ht Vi vt liu composite nn epoxy - ct si thy tinh c kho sỏt, composite ba pha chu nhit tt hn composite hai pha Nhng kt qu tớnh toỏn cho vt liu ny cng cho thy tng t l th tớch ca thnh...
 • 52
 • 572
 • 0

Phân lập một số vi khuẩn có hoạt tính kitinaza và xác định một số đặc tính của enzym165958

Phân lập một số vi khuẩn có hoạt tính kitinaza và xác định một số đặc tính của enzym165958
... Thêm vào vi sinh vật phân giải kitin nhiều nhƣng vi c phân lập xác định hoạt tính kitinaza chúng nhiều khó khăn đặc biệt vi c xác định điều kiện tối ƣu Trong trình xác định hoạt tính nhiều ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phạm Thị Xoè PHÂN LẬP VI KHUẨN CÓ HOẠT TÍNH KITINAZA VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ENZYM Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 60 42 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI ... khoảng giới hạn hoạt động yếu tố ảnh hƣởng thƣờng lớn thay đổi loài vi sinh vật Với ý nghĩa thực tiễn thực đề tài “ Phân lập số vi khuẩn hoạt tính kitinaza xác định số đặc tính enzym” nhằm...
 • 63
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân lập và xác định một số đặc tính sinh học của virus viêm gan vịt cường độc lưu hành trên đàn vịt tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu longphân lập xác định một số đặc tính sinh học của vi khuẩn pasterunelle muntocida streptococcusuis3      một số đặc trưng của phân phối xác suất 23xác định một số đặc điểm sinh học và các bệnh thường gặp của nhím bờm nuôi nhốt trong nông hộ tại tỉnh bắc kạnkhái quát một số đặc trưng của động đấtmột số đặc trưng của thị trường sách việt nammột số đặc trưng của bảo mậtmột số đặc trưng của dân số họcmột số đặc trưng của hoạt động cho vay doanh nghiệp quy mô lớnmột số đặc trưng của liên kếtxác định một số tính chất của chất kháng sinhxác định một số tính chất của chế phẩmmột số đặc trưng của phụ gia zeolit polime xmột số đặc điểm của công ty có ảnh hưởng tới công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lựcmột số đặc thù của hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa xnk bằng đường biển tại chi nhánhufky thuat dien26163[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Ma 570ufcong nghe ky thuat dieu khien va tu dong hoa25986ufcong nghe ky thuat nhiet25987ufkhoa hoc may tinh25988ufhe thong thong tin25990[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Ma 718ufcong nghe thong tin25992Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự việt namSANG KIEN KINH NGHIEM CONG TAC CHU NHIEMPháp luật về giới hạn cấp tín dụng để đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt namXác định tài sản có của thương nhân theo pháp luật phá sản ở việt nambài giảng nguyên lý hệ điều hànhbáo cáo thực tập trạm y tếBÀI GIẢNG địa lý tài NGUYÊN DU LỊCHBÀI DỰ THI TÌM HIỂU NQTW4 VÀ TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINHĐạo thiên chúa hay đạo công giáoCó được phép xưng tội qua mọi phương tiện internet khôngCó cần thiết phải thực hành đức tin trong giáo hội để được cứu rỗi khôngChơi môn đấm đá boxing có tội không