Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng

Phép tính tenxơ một số ứng dụng trong học vật rắn biến dạng

Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐÀO THỊ BÍCH THẢO PHÉP TÍNH TENXƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG Mã số: 60440107 Chuyên ngành: học vật ... - MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH TENXƠ 33 2.1 Ứng dụng tenxơ xác định phƣơng trình cân bằng- chuyển động .33 2.2 Ứng dụng tenxơ xác định thành phần liên hệ biến dạng- chuyển vị .42 2.3 Ứng ... Các phép tính tenxơ hạng hai Tenxơ hạng cao Đối với tenxơ hạng hai tenxơ hạng cao, phép tính đƣợc thực tƣơng tự nhƣ tenxơ hạng Chú ý phép tính cộng, trừ áp dụng đƣợc với tenxơ hạng loại Phép...
 • 62
 • 416
 • 2

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Phép tính tenxơ một số ứng dụng trong học vật rắn biến dạng

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐÀO THỊ BÍCH THẢO PHÉP TÍNH TENXƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG Mã số: 60440107 Chuyên ngành: học vật ... - MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH TENXƠ 33 2.1 Ứng dụng tenxơ xác định phương trình cân bằng- chuyển động 33 2.2 Ứng dụng tenxơ xác định thành phần liên hệ biến dạng- chuyển vị 42 2.3 Ứng ... không nói rõ bước biến đổi để thu kết Luận văn trình bày rõ ràng khái niệm, phép tính bản, phép biến đổi tenxơ Trên sở vận dụng phép tính tenxơ để xác định phương trình liên hệ biến dạng - chuyển...
 • 62
 • 309
 • 0

PHÉP TÍNH TENXƠ một số ỨNG DỤNG

PHÉP TÍNH TENXƠ và một số ỨNG DỤNG
... hạng Ví dụ: xét tenxơ hạng hai : Phép cộng Phép trừ Phép nhân vô hướng Tích tenxơ Phép nhân( tích tenxơ) ten xơ dẫn đến tenxơ hạng cao với ý sau phép cộng nhân tenxơ, số số dưới, số số 1.2.2 Hệ tọa ... tenxơ có dạng 200 201 đạo hàm hiệp biến 202 203 Chương - MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH TENXƠ 204 2.1 Ứng dụng tenxơ xác định phương trình cân bằng- chuyển động 205 Trong phần luận văn sử dụng ... tenxơ hạng hai Tenxơ hạng cao Đối với tenxơ hạng hai tenxơ hạng cao, phép tính thực tương tự tenxơ hạng Chú ý phép tính cộng, trừ áp dụng với tenxơ hạng loại Phép nhân thực với hai tenxơ có hạng...
 • 43
 • 438
 • 1

lập luận mờ trên sở đại số gia tử một số ứng dụng trong tin học

lập luận mờ trên cơ sở đại số gia tử và một số ứng dụng trong tin học
... Trên sở kết đạt đƣợc đề tài "Lập luận mờ sở đại số gia tử – Mã số T.05.TN.70, là: + Một số chế lập luận mờ sở đại số gia tử + Một số phƣơng pháp nội suy mờ giải toán mô hình mờ + Bƣớc đầu ứng dụng ... TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Lập luận mờ, nội suy mờ Đại số gia tử - ánh xạ định lƣợng ngữ nghĩa - tập mờ loại dựa sở đại số gia tử Các phƣơng pháp lập luận mờ sở đại số gia tử nhƣ nội suy, lập luận ... logic mờ ứng dụng lập luận mờ lĩnh vực sở liệu khai phá liệu mờ Đó ứng dụng lập luận mờ Tin học đáng đƣợc quan tâm + Chƣơng trình bày ứng dụng lập luận mờ thực tiễn Trong chƣơng đề cập đến ứng dụng...
 • 81
 • 293
 • 2

Tia Laser một số ứng dụng trong y học doc

Tia Laser và một số ứng dụng trong y học doc
... thực tế Độ an toàn laser xếp từ I đến IV Với độ I, tia laser tương đối an toàn Với độ IV, chùm tia phân kỳ làm hỏng mắt hay bỏng da Chuyên khoa mắt có ứng dụng sớm laser y học kỹ thuật quang ... Mới đ y, nhà khoa học Đức sử dụng kỹ thuật nano laser chẩn đoán điều trị từ tế bào đơn lẻ Họ sử dụng tia nanolaser cắt vào mô sống với bề rộng 70 nanomet Điều mở khả can thiệp cấp độ gen tia laser ... khoa Laser Ruby năm 1976 Từ 1981 đến nay, laser ứng dụng nhiều chuyên khoa mang lại hiệu tích cực -Trong chuyên khoa mắt: điều trị loét giác mạc, hàn bong võng mạc, viêm tắc lệ đạo -Trong chuyên...
 • 6
 • 322
 • 3

Hệ thống bài tập định tính vật lí THPT phần điện học một số vận dụng trong dạy học vật lí lớp 11 12 THPT

Hệ thống bài tập định tính vật lí THPT phần điện học và một số vận dụng trong dạy học vật lí lớp 11 12 THPT
... phú Đó chọn đề tài:“ Hệ thống tập định tính vật THPT phần điện học số vận dụng dạy học vật lớp 11 - 12 THPT ” Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu sở luận tập định tính dạy học vật - ... kỹ phần điện học phần điện học 11 - 12 THPT nhằm tạo sở xây dựng hệ thống tập định tính - Xây dựng hệ thống tập định tính phần điện học 11 - 12 THPT theo định hƣớng đề - Gợi ý vận dụng tập định ... nghiên cứu - Bài tập định tính môn vật phần điện học chƣơng trình vật THPT Phạm vi nghiên cứu - Cơ sở luận tập định tính - Bài tập định tính phần điện học phần điện học 11 - 12 THPT Nhiệm...
 • 107
 • 534
 • 7

Hình học xạ ảnh một số ứng dụng trong hình học cấp

Hình học xạ ảnh và một số ứng dụng trong hình học sơ cấp
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VĂN ĐỨC CHÍN HÌNH HỌC XẠ ẢNH VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: Phương pháp Toán cấp số: 60 46 01 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC ... phẳng xạ ảnh 14 1.3.4 Đối ngẫu phép chiếu xuyên tâm 15 Ứng dụng hình học xạ ảnh hình học cấp 2.1 16 Một số kết hình học cấp thu từ định lý mặt phẳng xạ ảnh ... trục ánh xạ xạ ảnh Định lý 1.3.7 Điều kiện cần đủ để ánh xạ xạ ảnh phép chiếu xuyên trục đường nối hai tâm phải tự ứng 15 Chương Ứng dụng hình học xạ ảnh hình học cấp Từ mô hình xạ ảnh mặt...
 • 45
 • 531
 • 3

Tìm hiểu về tế bào gốc một số ứng dụng trong y học

Tìm hiểu về tế bào gốc và một số ứng dụng trong y học
... đổi từ tế bào loại sang tế bào loại khác Đặc điểm tế bào gốc 4.1 Tế bào gốc tế bào không chuyên dụng Tế bào gốc không chứa cấu trúc mô đặc biệt nên không thực chức chuyên dụng Một tế bào gốc phối ... không chuyên dụng lại biến đổi thành tế bào chuyên dụng tế bào tim, tế bào máu, tế bào não 4.2 Tế bào gốc tự phân chia tái tạo Không giống tế bào cơ, tế bào máu…không thể tự tái tạo, tế bào gốc tự ... tế bào gốc phân chia, tế bào vừa có khả trở thành tế bào gốc vừa trở thành loại tế bào khác với chức chuyên biệt tế bào cơ, tế bào hồng câu hay tế bào não II Nghiên cứu tế bào gốc Các nguồn tế...
 • 37
 • 267
 • 1

Một số phương pháp tính toán ổn định trong học vật rắn biến dạng

Một số phương pháp tính toán ổn định trong cơ học vật rắn biến dạng
... trình tìm lue tói han Truóng hgp tài ben tuyén tinh he thùc trén dua ve phuang trình bàc vói s Trong bào dà tinh toàn bang so cho hai két càu cu the, dà so sành lue tói han truóng hgp dàn bòi ... thuòng thi ^ ;£ Do tir he thùc dàn dén he thih: cho i^ép tìm tài tói han nhu sau: (9) {pX^q)\p,X^py trongdó-^=| \2na) ,K = /7%/ = — Cuc tiéu hoà (9) la thu duoc: h (10) ^(-^1 K,X* + K^X'' + K^X^ + ... gon ta thu duoc: 4iV;r •2 C 4Cal{N 2-2 _2 R'Tt^P 1+ 9+ Nb' 4U' dò 9K ) 9KC J a; 9Kar^ (12) 9K ^^ Trong iruòng hgp mành tru dai, vò tru làm bang vài liéu khòng nén dugc, (12) quy ve két qua dà biét...
 • 90
 • 194
 • 0

Một số phương pháp tính toán ổn định trong học vật rắn biến dạng tt

Một số phương pháp tính toán ổn định trong cơ học vật rắn biến dạng tt
... cùa vò tru tròn chiù mòmen xoàn Tim nghiém duói dang gàn dùng toàn dà dugc nghién cùu truóc day Trong còng trình dà tìm dugc dang nghiém mò tà chinh xàc dang vóng thuc cùa két càu Dà thiét lap...
 • 7
 • 176
 • 0

Hàm rbf một số ứng dụng trong đồ họa máy tính

Hàm rbf và một số ứng dụng trong đồ họa máy tính
... hình 2.11 minh họa ứng dụng việc khớp liệu hàm RBF với sụ phục hồi lƣới Trong hình 2.1(b) hàm RBF khớp lƣới không hoàn toàn thu đƣợc từ máy quét laser Hình ảnh chứng minh khả hàm ghép trơn song ... Các ứng dụng: Phần mềm FastRBF đƣợc ứng dụng số lĩnh vực khác khoa học nghiên cứu vấn đề từ tạo nguyên mẫu nhanh CADCAM, tạo ảnh y học, đồ họa máy tính xử lý tín hiệu… 3.5 Các kết đạt sử dụng ... điểm tính toán cho phép hàm RBF tính toán độ xác định trƣớc phép tính trực tiếp cho đám gần tới điểm tính toán cho phép hàm RBF tính toán tới độ xác biết trƣớc với giảm đáng kể thời gian tính...
 • 62
 • 492
 • 0

PHÉP NGHỊCH đảo một số ỨNG DỤNG

PHÉP NGHỊCH đảo và một số ỨNG DỤNG
... Chuyên đề: Phép nghịch đảo ứng dụng Cỏc khỏi nim khỏc liờn quan: a) Xột phộp nghch o f ( O, k ) vi k > ng trũn tõm O, ... thng d khụng i qua tõm nghch o O v song song vi tip tuyn ca ng trũn (C) ti O Chuyên đề: Phép nghịch đảo ứng dụng Tớnh cht 7: nh ca ng trũn ( ) khụng i qua tõm nghch o O l mt ng trũn ( ') ng trũn ... (C) An A1 a1 Xột phộp nghch o tõm M O A2 A4 phng tớch k A3 d A'1 A'2 A'3 A'4 Chuyên đề: Phép nghịch đảo ứng dụng Khi ú phộp nghch o f ( M , k ) bin ng trũn (C) thnh ng thng d khụng i qua M ' ' '...
 • 19
 • 108
 • 0

Phép tính tenxơ vài ứng dụng trong học, vật lý 5

Phép tính tenxơ và vài ứng dụng trong cơ học, vật lý 5
... Mọi phép tính đại số tenxơ với tính chất chúng trình bày chương III hoàn toàn đưa vào tenxơ cho điềm đa tạp; không cần phải nhắc lại Ngược lại khong tồn phép tính vi phân tuyệt đối trường tenxơ ... niệm tenxa T h í du 5. 4 Hệ thống a^7 lập thành tenxơ, chúng thay dổi theo quy luật Các phép tính tenxơ củng thực điểm mặt m chiều, kể cà phép nâng hạ chi số nhờ tenxơ mêtric Gap 5. 3.4 H ê số liê ... hai chi sổ i với k tenxơ độ cong R^ipk Rip — R l'èpi- (5. 45) Biết R.ìpk ““ Rmtpk, nen Rtp = gịTnRmtpi- (5. 46) Thay biểu thức Rrntpi theo (5. 42) vào (5. 46) ta xác định biểu thức tenxơ Ricci - Einst.ein...
 • 48
 • 176
 • 7

Phép tính tenxơ vài ứng dụng trong học, vật lý 4

Phép tính tenxơ và vài ứng dụng trong cơ học, vật lý 4
... hip bin dieT cỏc h thc (4. 39), (4. 41) v (4. 42), (4. 43) ta cú a k < U = jE ;dx , ú a = Vfca'gi = VfcOtg* dxk T h du 4. 20 Tớnh i lng i4 = VV* = V i 4* V 2U2 4- V 3V3 h ta tr v h ta cu Ta cú T7 j ... y m ' Vi cỏc h thc (4. 32) v (4. 33), ta thy nu bit c h s lin thụng, thỡ tỡm c phộp bin i (4. 32) v ngc li bit (4. 32) thỡ cụng thc (4. 33) xỏc nh h s liờn thụng T h du 4. 15 Trong ta cc y = X1 cosx ... TRONG KHễNG GIAN EUCLIDR Ta Cể th vit ( dak Dak = V j a kd j = ( - r i j a t ) d x i dxi vy V; Q* - d x ii - r k a' (4- 43) l h thc o hm hip bin ca vect hip bin dieT cỏc h thc (4. 39), (4. 41)...
 • 64
 • 172
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực và một số ứng dụng trong xây dựng giao thông thuỷ lợipic16f84 và một số ứng dụngcây và một số ứng dụnglogic mờ và một số ứng dụngcác định lí về hàm khả vi và một số ứng dụngnội suy ảnh và một số ứng dụngbài toán dạng cauchy kovalepskaya và một số ứng dụngvành địa phương nửa địa phương và một số ứng dụngmột số nghiên cứu về các lũy đẳng trong các vành địa phương nửa địa phương và một số ứng dụngmột số ứng dụng của cơ sở dữ liệubài 11 một số ứng dụng tâm lý học giáo dục họchãy kể thêm một số ứng dụng của cơ cấu này mà em biếtchế tạo nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titanphương trình hàm sinh bởi phép quay và một số áp dụngđịnh lý phổ thông trong cđại số và một vài ứng dụngkết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)GIBBERELLIN và ỨNG DỤNGBC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anđề thi anh 8 phú ninhphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegkiểm tra hóa chương 2 lớp 11BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhchuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §10. Làm tròn sốNiên luận Stop And Waitchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênTuần 4. Bím tóc đuôi samLuyện tập chung Trang 42lớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch