Nghiên cứu tạo phôi lợn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Nghiên cứu tạo phôi lợn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Nghiên cứu tạo phôi lợn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm
... phương pháp bảo tồn giống lợn phôi đông lạnh Với mục đích trên, đề tài “ Nghiên cứu tạo phôi lợn phương pháp thụ tinh ống nghiệm đặt ba nội dung để giải là: Thử nghiệm tạo phôi in vitro từ trứng lợn ... trình thụ tinh ống nghiệm Chuẩn bị tinh trùng: Một số nghiên cứu cho thấy tinh ngăn cản kiện toàn lực thụ tinh chứa số chất ức chế hoạt động tinh trùng nên phải loại bỏ tinh trước thụ tinh Trong ... tượng thụ tinh đa tinh trùng thụ tinh ống nghiệm 25 1.7 Nuôi phôi ống nghiệm _26 1.7.1 Quá trình phát triển phôi 26 1.7.2 Môi trường nuôi phôi sau thụ tinh ...
 • 76
 • 202
 • 0

Nghiên cứu tạo phôi lợn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Nghiên cứu tạo phôi lợn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm
... phương pháp bảo tồn giống lợn phôi đông lạnh Với mục đích trên, đề tài “ Nghiên cứu tạo phôi lợn phương pháp thụ tinh ống nghiệm đặt ba nội dung để giải là: Thử nghiệm tạo phôi in vitro từ trứng lợn ... hoạt hóa tinh trùng in vitro 38 2.3.8 Phương pháp thụ tinh ống nghiệm 38 2.3.9 Phương pháp nuôi hợp tử ống nghiệm _39 2.3.10 Phương pháp đánh giá chất lượng phôi ... giống tốt ngân hàng gen [42], [43], [71] So với việc tạo phôi lợn phương pháp in vivo việc tạo phôi lợn phương pháp in vitro có số ưu điểm vượt trội Đó phương pháp giảm thiểu việc sử dụng lợn...
 • 75
 • 741
 • 0

phân tích thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản hà nội

phân tích thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản hà nội
... cứu: Phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị sinh phương pháp thụ tinh ống nghiệm Bệnh viện Phụ sản Nội Mục tiêu nghiên cứu là: Phân tích số đặc điểm bệnh nhân đặc điểm sử dụng thuốc ... hiệu điều trị phương pháp IVF Bệnh viện Phụ Sản Nội Vì vậy, để góp phần đánh giá việc sử dụng thuốc, phác đồ kích thích buồng trứng lựa chọn điều trị kết thực phương pháp IVF viện, tiến hành ... muốn, chống định: tương tự Puregon 26 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Bệnh nhân: Các bệnh nhân điều trị sinh phương pháp IVF, bệnh viện Phụ Sản Nội thời...
 • 80
 • 485
 • 2

tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương
... sinh phương pháp thụ tinh ống nghiệm 3- Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng tâm bệnh nhân điều trị sinh phương pháp thụ tinh ống nghiệm TỔNG QUAN TÀI LIỆU - sinh - ĐN: Theo WHO, ... giá tâm người vợ ảnh hưởng đến kết làm TTON MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1- Đặc điểm bệnh nhân sinh điều trị phương pháp thụ tinh ống nghiệm 2- Đánh giá tình trạng tâm bệnh nhân điều trị sinh ... đến yếu tố tâm việc thành công phương pháp điều trị sinh - Hiện tại, Việt nam có nghiên cứu lĩnh vực - Tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, hàng năm có 2000 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm (TTON)...
 • 27
 • 437
 • 0

565 CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM SỬ DỤNG TINH TRÙNG TỪ MÔ TINH HOÀN TRỮ LẠNH

565 CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM SỬ DỤNG TINH TRÙNG TỪ MÔ TINH HOÀN TRỮ LẠNH
... với tinh trùng từ tinh dịch(2) Tiếp sau ñó, tinh trùng từ mào tinh ñược ñông lạnh sử dụng cho ICSI Năm 1996, trường hợp thai ñầu tiên phương pháp ICSI với tinh trùng từ tinh hoàn trữ lạnh ... nhận tả trường hợp thai ñầu tiên KẾT QUẢ Từ tháng ñến tháng năm 2009, ñã thực ICSI sử dụng tinh trùng từ tinh hoàn trữ lạnh cho 13 trường hợp tinh bế tắc Đặc ñiểm trường hợp thai ... pháp ICSI sử dụng tinh trùng từ tinh hoàn trữ lạnh – rã ñông – nuôi cấy ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đây nghiên cứu tả loạt ca lâm sàng Báo cáo tả trường hợp thụ tinh ống nghiệm...
 • 3
 • 82
 • 0

Tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương full

Tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương full
... nguyen nhan vo sinh nit cao han vo sinh nam (47,5% so vai 30,6%), va vo sinh khong r8 nguyen nhan la 10,9% Trong vo sinh nam chi' yeu la tinh trimg yeu va khong CO tinh trUng, va v8 sinh nit chu ... la vo sinh, can dugc kham va dieu tri son Vo sinh nguyen phat (vo sinh I) la chua c6 thai lan nao, vo sinh thu Oat (vo sinh II) la tien sir d5 tong c6 thai it nhAt 1&'n V6 sinh nam la vo sinh ... 11,36%, vo la 68%, ch6ng la 43,2% Trong vo sinh nam chAt luting tinh kern gap ca a vo sinh va vo sinh II nhung chi' yeu gap er vo sinh I (44,32%) va nguyen nhan vo sinh II a nit phAn Ian tic voi...
 • 46
 • 185
 • 0

Luận văn tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Luận văn tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương
... nguyen nhan vo sinh nit cao han vo sinh nam (47,5% so vai 30,6%), va vo sinh khong r8 nguyen nhan la 10,9% Trong vo sinh nam chi' yeu la tinh trimg yeu va khong CO tinh trUng, va v8 sinh nit chu ... la vo sinh, can dugc kham va dieu tri son Vo sinh nguyen phat (vo sinh I) la chua c6 thai lan nao, vo sinh thu Oat (vo sinh II) la tien sir d5 tong c6 thai it nhAt 1&'n V6 sinh nam la vo sinh ... 11,36%, vo la 68%, ch6ng la 43,2% Trong vo sinh nam chAt luting tinh kern gap ca a vo sinh va vo sinh II nhung chi' yeu gap er vo sinh I (44,32%) va nguyen nhan vo sinh II a nit phAn Ian tic voi...
 • 46
 • 211
 • 0

Đồ án tốt nghiệp đại học tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đồ án tốt nghiệp đại học tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương
... nguyen nhan vo sinh nit cao han vo sinh nam (47,5% so vai 30,6%), va vo sinh khong r8 nguyen nhan la 10,9% Trong vo sinh nam chi' yeu la tinh trimg yeu va khong CO tinh trUng, va v8 sinh nit chu ... la vo sinh, can dugc kham va dieu tri son Vo sinh nguyen phat (vo sinh I) la chua c6 thai lan nao, vo sinh thu Oat (vo sinh II) la tien sir d5 tong c6 thai it nhAt 1&'n V6 sinh nam la vo sinh ... 11,36%, vo la 68%, ch6ng la 43,2% Trong vo sinh nam chAt luting tinh kern gap ca a vo sinh va vo sinh II nhung chi' yeu gap er vo sinh I (44,32%) va nguyen nhan vo sinh II a nit phAn Ian tic voi...
 • 46
 • 160
 • 0

đánh giá kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (ivf) tại bệnh viện phụ sản hà nội từ tháng 6 2006 đến tháng 6 2008

đánh giá kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (ivf) tại bệnh viện phụ sản hà nội từ tháng 6 2006 đến tháng 6 2008
... Nội, tiến hành đề tài : "Đánh giá kết phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) Bệnh viện Phụ sản Nội từ tháng 6/ 20 06 đến tháng 6/ 2008" với mục tiêu sau: 1- Xác định tỷ lệ có thai lâm sàng phương ... 26/ 6/2001 Bệnh viện Phụ sản Nội kết hợp với Bộ môn Mô - Phôi thức áp dụng kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm từ tháng năm 20 06 Để góp phần đánh giá kết phương pháp khoa HTSS – Bửnh viện Phụ sản ... viện Phụ sản Nội từ tháng 6/ 20 06 đến tháng 30/ 06/ 2008 Tiêu chuẩn lựa chọn: Chọn tất hồ sơ bệnh án bệnh nhân điều trị phương pháp TTTON (IVF) khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Nội thời...
 • 73
 • 400
 • 0

đặc điểm hội chứng quá kích buồng trứng nặng do phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả điều trị bệnh viện phụ sản trung uơng

đặc điểm hội chứng quá kích buồng trứng nặng do phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả điều trị bệnh viện phụ sản trung uơng
... ch ng kích bu ng tr ng n pháp th tinh ng nghi m k t qu u tr t i B nh vi n Ph s n i m c tiêu: Mô t bu ng tr ng m lâm sàng c n lâm sàng b nh nhân kích b nh nhân kích thích bu ng tr ng làm th tinh ... sinh ph tinh ng nghi r t nhi u BN u t qu cho th y u tr b tinh ng nghi u so v i u tr ng t cung T t c BN c a BN b kích bu ng tr ng m n ng sau kích thích bu ng tr ng b ng tiêm FSH nghi làm th tinh ... 3.2 li u FSH s d ng trung bình Chính v y nên BN c ng d b kích bu ng tr ng kích bu ng tr ng c ng n ng h n v i m khác Tuy nhiên nghiên c u ch l a ch n BN kích bu ng tr ng m c nh trung bình th n ng...
 • 45
 • 213
 • 0

Đánh giá kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 6/2006 đến tháng 6/2008

Đánh giá kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 6/2006 đến tháng 6/2008
... tiến hành đề tài: "Đánh giá kết phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) Bệnh viện Phụ sản Nội từ tháng 6/2006 đến tháng 6/2008" với mục tiêu sau: 1- Xác định tỷ lệ có thai lâm sàng phương pháp ... 26/6/2001 Bệnh viện Phụ sản Nội kết hợp với Bộ môn Mô - Phôi thức áp dụng kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm từ tháng năm 2006 Để góp phần đánh giá kết phương pháp khoa HTSS – Bửnh viện Phụ sản Nội, ... TTTON (IVF) khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Nội thời gian năm từ 6/2006 đến 30/ 06/2008 2.1.2.Địa điểm nghiên cứu Tại khoa Hỗ Trợ Sinh Sản Bệnh viện Phụ sản Nội Số liệu thu thập xử lý...
 • 76
 • 315
 • 0

Luận văn đặc điểm hội chứng quá kích buồng trứng nặng do phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả điều trị bệnh viện phụ sản trung uơng

Luận văn đặc điểm hội chứng quá kích buồng trứng nặng do phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả điều trị bệnh viện phụ sản trung uơng
... ch ng kích bu ng tr ng n pháp th tinh ng nghi m k t qu u tr t i B nh vi n Ph s n i m c tiêu: Mô t bu ng tr ng m lâm sàng c n lâm sàng b nh nhân kích b nh nhân kích thích bu ng tr ng làm th tinh ... sinh ph tinh ng nghi r t nhi u BN u t qu cho th y u tr b tinh ng nghi u so v i u tr ng t cung T t c BN c a BN b kích bu ng tr ng m n ng sau kích thích bu ng tr ng b ng tiêm FSH nghi làm th tinh ... 3.2 li u FSH s d ng trung bình Chính v y nên BN c ng d b kích bu ng tr ng kích bu ng tr ng c ng n ng h n v i m khác Tuy nhiên nghiên c u ch l a ch n BN kích bu ng tr ng m c nh trung bình th n ng...
 • 45
 • 216
 • 1

Tài liệu Báo cáo khoa học: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP THỨ BẬC TRONG TÌM KIẾM KHOÁNG SẢN VOLFRAM KHU VỰC PLEIMEO , KONTUM" pdf

Tài liệu Báo cáo khoa học:
... tích thứ bậc tìm kiếm khoáng sản wonfram khu vực Pleimeo, Kontum 2.2.1 Khái quát đặc điểm địa chất khu vực Pleimeo, Kontum: 2.2.1.1 Vị trí địa lý Khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 37 8,5 km 2,thuộc ... chuyên gia,đó số tỷ lệ quán 2.1.2 Phương pháp GIS GIS tập hợp nguyên l , phương pháp, dụng cụ liệu quy chiếu không gian ược sử dụng để nhập, lưu tr , chuyển đổi, phân tích, lập mô hình, mô , lập ... quặng thiếc, bismut, vàng, khoáng hóa sulfur - đa kim Phát đối tượng chứa quặng hóa W, Au, khoáng hóa vàng có quy mô lớn diện phân bố 1.5 Sử dụng phương pháp toán logic, kết hợp phương pháp toán...
 • 21
 • 616
 • 4

Báo cáo khoa học : Thử nghiệm tạo phôi chó nhà (canis domesticus) bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Báo cáo khoa học : Thử nghiệm tạo phôi chó nhà (canis domesticus) bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
... Hương Thử nghiệm tạo phôi chó nhà kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm KẾT QUẢ 2: 3.2.1 Kết thụ tinh, tạo phôi chó in vitro Sau nuôi thành thục trứng chó, thời điểm 48 giờ, 60 giờ, 72 sau nuôi, tinh trùng ... xử lý thống kê oneway anova phần mềm Statgraphics XV Nội dung nghiên cứu 26 Ngô Thị Mai Hương Thử nghiệm tạo phôi chó nhà kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm NỘI DUNG 2: Thụ tinh, tạo phôi chó in vitro ... đạt tỉ lệ thụ tinh 30%, nửa số thụ tinh đa tinh trùng Các tác giả cho biết tỷ lệ thụ tinh Tổng quan tài liệu 19 Ngô Thị Mai Hương Thử nghiệm tạo phôi chó nhà kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm trứng...
 • 44
 • 293
 • 0

tạo phôi bò giai đoạn blastocyst bằng công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm từ nguồn giao tử nội và ngoại nhập

tạo phôi bò giai đoạn blastocyst bằng công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm từ nguồn giao tử nội và ngoại nhập
... tinh sữa họ sợ sữa sinh đực chắn giá trị kinh tế thịt Trên sở đó, tiến hành đề tài Tạo phôi giai đoạn blastocyst công nghệ thụ tinh ống nghiệm từ nguồn giao tử nội ngoại nhập ... Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU TÊN ĐỀ TÀI TẠO PHÔI BÒ GIAI ĐOẠN BLASTOCYST BẰNG CÔNG NGHỆ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TỪ NGUỒN GIAO TỬ NỘI VÀ NGOẠI NHẬP Chủ nhiệm đề tài: Phan Kim Ngọc Cơ quan ... tạo cán kỹ thuật cho lĩnh vực CNSH động vật NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nội dung 1: Tạo phôi giai đoạn blastocyst từ trứng lò mổ tinh trùng nhập ngoại đông lạnh Nội dung 2: Tạo phôi giai đoạn blastocyst...
 • 104
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sản xuất nước sắn dây đóng lon bằng phương pháp chiết xuất nguội trong môi trường alcolkhảo sát tổn thương viêm phổi do mycoplasma hyopneumonia và viêm màng phổi do actinobacillus pleuropneumoniae ở lợn bằng phương pháp cho điểm tại một số trại lợn và lò mổ tại hà nộichữa bệnh hernia trên lợn bằng phương pháp không chảy máutạo giống mới bằng phương pháp gây đột biếnbài báo nghiên cứu có ứng dụng cao phương pháp von ampe hòa tanchọn tạo giống lúa bằng phương pháp lai hữu tínhchế tạo màng đơn bằng phương pháp cánchế tạo bánh răng bằng phương pháp bao hìnhbiết sự giống và khác nhau giữa thiết kế nghiên cứu hỗn hợp mixed đa phương pháp hỗn hợp khám phá hỗn hợp giải thích và hỗn hợp gắn kếtcong nghe che tao kim loai bang phuong phap moiquy trình chế tạo vật liệu composite bằng phương pháp thủ côngxử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong các công trình nhân tạophần ii ấp trứng gia cầm nhân tạo bằng phương pháp thủ công cổ truyền có cải tiến và ấp tự nhiên con mái ấpấp trứng gia cầm nhân tạo bằng phương pháp thủ côngnghiên cứu tạo chủng giống bằng kỹ thuật gen mã hóa sinh tổng hợp enzim bêta galactóidazaQuyết định 3773 2016 QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh HóaQuyết định 32 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh LongQuyết định 2149 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 1553 QĐ-UBND Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2016Quyết định 2303 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Sản xuất và kinh doanh mật ong Cao nguyên đá tỉnh Hà GiangQuyết định 2484 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh Hòa Bình quản lýQuyết định 63 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32 2015 QĐ-UBND do tỉnh Phú Yên ban hànhQuyết định 613 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangQuyết định 1168 QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Quyết định 5479 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà NộiQuyết định 3948 QĐ-BCT năm 2016 về Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công thươngQuyết định 523 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Quyết định 2483 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 50 QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hànhQuyết định 2900 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Bảng giá đất phi nông nghiệp tại Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái BìnhQuyết định 5554 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Rửa phổi toàn bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 1142 QĐ-UBND năm 2016 Quy định về Phương thức hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon TumQuyết định 2124 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng YênQuyết định 1789 QĐ-UBND năm 2016 về Bảng xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiQuyết định 3272 2016 QĐ-UBND Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng NinhQuyết định 1285 QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành