Trắc nghiệm ARN cơ chế tổng hợp ARN

chế tổng hợp ARN

Cơ chế tổng hợp ARN
... chế mã ? ADN Sao mã Giải mã Prôtêin chế mã I So sánh cấu trúc ADN ARN chế mã I So sánh cấu trúc ADN ARN chế mã I So sánh cấu trúc ADN ARN chế mã I So sánh cấu trúc ADN ARN chế ... Chức ARN Các loại ARN: -tARN: ARN vận chuyển -rARN: ARN ribôxom -mARN: ARN thông tin chế mã III Quá trình mã 3.1 Tổng quát chế mã III Quá trình mã 3.2 Chi tiết - Các bước khởi đầu chế ... -Các bước khởi đầu - Kéo dài chế mã III Quá trình mã -Các bước khởi đầu - Kéo dài - Kết thúc chế mã Củng cố chế mã Mô tả diễn biến trình mã theo mô hình sau: chế mã ...
 • 14
 • 478
 • 6

CHẾ TÁI BẢN ADN VÀ CHẾ TỔNG HỢP ARN ppt

CƠ CHẾ TÁI BẢN ADN VÀ CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN ppt
... nờn nh cỏi da ch Protein SSB giỳp mch ADN khụng gn li vi ADN primase tng hp ADN mi giỳp cho ADN polymerase bt u tng hp chui ADN Giai on 2: Kộo di: ADN mu gm hai si n mu i lp nhau, si c ... Quỏ trỡnh tng hp ARN Phõn loi gm: ARN di truyn v ARN khụng di truyn mARN tARN - Cu trỳc dng c ba lỏ (dng ba thựy), cu trỳc nycnnhnhcỏc liờn kt b sung mt s vựngtrờnphõnttARN - V trớkhụng ... sinh tng hp ARN t bo t khuụn ADN din di tỏc dng ca cỏc loi enzym ARN polymerase ADN cha nhõn c m xon cc b v thnh si n gi l si cú trớ úc dựng lm khuụn cho tng hp ARN Phn ng tng hp ARN din theo...
 • 43
 • 1,589
 • 8

CẤU TRÚC ARN, CHẾ TỔNG HỢP ARN, Ý NGHĨA CỦA SỰ TỔNG HỢP ARN, CHỨC NĂNG CỦA CÁC LOẠI ARN doc

CẤU TRÚC ARN, CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN, Ý NGHĨA CỦA SỰ TỔNG HỢP ARN, CHỨC NĂNG CỦA CÁC LOẠI ARN doc
... phiên mã mARN riêng biệt, mARN sau phải chế biến lại cách loại bỏ đoạn vô nghĩa, giữ lại đoạn có nghĩa tạo mARN trưởng thành Ý nghĩa tổng hợp ARN Sự tổng hợp ARN đảm bảo cho gen cấu trúc thực ... prôtêin cần thiết cho tế bào Chức loại ARN - mARN: phiên thông tin di truyền từ gen cấu trúc trực tiếp tham gia tổng hợp prôtêin dựa cấu trúc trình tự ba mARN - tARN: vận chuyển lắp ráp xác axit ... A-U, G-X xảy Kết tạo mARN có chiều 5’ – 3’ Sau mạch gen lại liên kết với theo NTBS Sự tổng hợp tARN rARN theo chế Ở sinh vật trước nhân, phiên mã lúc nhiều phân tử mARN, mARN sử dụng trở thành...
 • 4
 • 4,177
 • 14

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Tổng hợp hóa hữu ppt

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Tổng hợp hóa hữu cơ ppt
... Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Hocmai.vn Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc ĐÁP ÁN TỔNG HỢP HOÁ HỌC HỮU CƠ TỔNG HỢP HOÁ HỌC HỮU CƠ ... thành a mol chất T (biết Y, Z, T hợp chất hữu cơ) Phân tử khối T A 44 B 58 C 82 D 118 Câu 36: Hai hợp chất hữu X Y đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với Na có phản ứng tráng bạc Biết phần trăm khối lượng ... CH3-C6H3(OH)2 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc C HO-CH2-C6H4-OH D HO-C6H4-COOH Câu 35: Chất hữu X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch...
 • 8
 • 629
 • 10

100 câu TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 TỔNG HỢP (CÓ ĐÁP ÁN) (tiếp theo)

100 câu TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 TỔNG HỢP (CÓ ĐÁP ÁN) (tiếp theo)
... Theo bạn, đâu điểm khác tổng hợp ADN tổng hợp mARN? Loại enzim xúc tác; Kết tổng hợp; Nguyên liệu tổng hợp Động lực tổng hợp; Chiều tổng hợp Câu trả lời là: Chọn đáp án A 1, 2, 3, 4; B 2, 3, ... : 54 Quá trình tổng hợp ARN xảy phận tế bào? Chọn đáp án A Nhân; B Nhiễm sắc thể; C Nhân con; D Eo thứ nhất; Đáp án : (B) Bài : 55 Sự tổng hợp ARN xảy kỳ trình phân bào? Chọn đáp án A Kì đầu ... vững Đáp án : (A) Bài : 97 Sự chuyển hoá chất hệ sinh thái tuân theo quy luật: Chọn đáp án A Sinh thái B Hình tháp sinh thái C Bảo toàn chuyển hoá lượng D Cả B C Đáp án : (D) Bài : 98 Hiệu suất sinh...
 • 25
 • 1,756
 • 3

Trắc nghiệm TA 12 - unit tổng hợp từ u1-u5

Trắc nghiệm TA 12 - unit tổng hợp từ u1-u5
... and his men landed on the Atlantic Coast of America, they corn A never tastedB had never tasted C have never tasted D never taste 34 As far as we know, no one the Atlantic Ocean from Southern Europe ... Indirect: - I asked them A if we taught music here B if did we teach music here C if they taught music there D.if did they teach music there 39 “ Why don’t you tell her your prolem?” Indirect: - He ... here D how long you have been here 37 “ I wish my children would eat vegetables.” she said Indirect: - She her children vegetables A asked/ would have eaten B wished/ would eat C begged/ would eat...
 • 4
 • 277
 • 2

chế tổng hợp ADN

Cơ chế tổng hợp ADN
... cấu trúc phân tử tARN V CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN: 1.Vị trí: + Xảy nhân, NST, vào kỳ trung gian + Các loại ARN tổng hợp khuôn ADN 2.Diễn tiến: - Enzim xúc tác: ARN – polymeraza - ADN tháo xoắn đoạn ứng ... gian ARN ARN tổng hợp ? a)Theo nguyên tắc bổ sung hai mạch gen b)Theo NTBS, mạch gen c)Tùy giai đoạn, lúc mạch làm khuôn, lúc mạch làm khuôn d)mARN tổng hợp từ gen nhân, tARN rARN tổng hợp từ gen ... BÀI CŨ Vì nói trình tự nhân đôi ADN trình tự ? a)Vì ADN giống hệt ADN mẹ b)Vì cấu trúc đặc thù ADN trì ổn định c)Vì thông tin di truyền chứa ADN mẹ chép sang ADN d)Vì thông tin di truyền truyền...
 • 22
 • 504
 • 1

Tài liệu Cấu trúc, chế tổng hợp, chức năng của prôtêin ppt

Tài liệu Cấu trúc, cơ chế tổng hợp, chức năng của prôtêin ppt
... Nghĩa mARN tổng hợp nhiều prôtêin loại Sự tổng hợp prôtêin góp phần đảm bảo cho prôtêin thực chức biểu tính trạng cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên bào quan va` đảm nhận nhiều chức khác Chức prôtêin ... Có prôtêin cấu trúc xoắn cuộn xoắn phần pôlipeptit - Cấu trúc bậc 3: Là hình dạng phân tử prôtêin không gian ba chiều, xoắn cấp theo kiểu đặc trưng cho loại prôtêin, tạo thành khối hình cầu - Cấu ... prôtêin Gồm giai đoạn: Giai đoạn 1: Tổng hợp ARN để chuyển thông tin di truyền từ gen sang sản phẩm prôtêin (xem phần tổng hợp ARN) Giai đoạn 2: Tổng hợp prôtêin tế bào chất gồm bước + Bước 1:...
 • 12
 • 537
 • 0

BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC ADN VÀ CHẾ TỔNG HỢP ADN doc

BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC ADN VÀ CƠ CHẾ TỔNG HỢP ADN doc
... có cấu trúc mạch kép B ARN có cấu trúc mạch đơn C ADN cấu trúc mạch kép D ADN cấu trúc mạch đơn Câu 12: Một gen dài 5100A0 có 3900 liên kết hiđrô nhân đôi lần liên tiếp Hãy xác định Tổng ... dụng chuỗi pôlinuclêôtit có Trang TTLTĐH Vĩnh Viễn GV : Nguyễn Thái Định 2011 BÀI TẬP VEÀ CẤU TRÚC ARN VÀ CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN Câu Giả sử phân tử mARN gồm hai loại nuclêôtit A U số loại côđon mARN ... tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo đoạn ADN có chiều dài chiều dài phân tử mARN Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit loại cần phải cung cấp cho trình tổng hợp đoạn ADN là: A G = X = 320,...
 • 26
 • 2,895
 • 34

Bài tập trắc nghiệm về chế di truyền và biến dị Sinh học 12

Bài tập trắc nghiệm về cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12
... Loại biến dị di truyền phát sinh trình lai giống A đột biến gen B đột biến NST C biến dị tổ hợp D biến dị đột biến Câu 8: Nguồn nguyên liệu làm sở vật chất để tạo giống A biến dị tổ hợp B biến dị ... Người C Di truyền Y học D Di truyền Y học tư vấn Câu 15: Bệnh di truyền người mà có chế gây bệnh rối loạn mức phân tử gọi A bệnh di truyền phân tử B bệnh di truyền tế bào C bệnh di truyền miễn dịch ... hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học...
 • 63
 • 15,755
 • 876

Cấu trúc chế tổng hợp chức năng, tính đặ trưng và đa dạng của protein pptx

Cấu trúc cơ chế tổng hợp chức năng, tính đặ trưng và đa dạng của protein pptx
... prôtêin đặc trưng va` đa dạng cho loài sinh vật - Đặc trưng số lượng, thành phần, trình tự phân bố chuỗi polipeptit phân tử prôtêin Đặc trưng kiểu cấu trúc không gian loại prôtêin để thực chức sinh ... Tóm lại, prôtêin đảm nhận nhiều chức liên quan đến toàn hoạt động sống tế bào, quy định tính trạng thể sống Tính đặc trưng tính đa dạng prôtêin - Prôtêin đặc trưng số lượng thành phần, trình ... Nghĩa mARN tổng hợp nhiều prôtêin loại Sự tổng hợp prôtêin góp phần đảm bảo cho prôtêin thực chức biểu tính trạng cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên bào quan va` đảm nhận nhiều chức khác Chức prôtêin...
 • 2
 • 193
 • 0

CẤU TRÚC, CHẾ TỔNG HỢP, TÍNH ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA ADN ppsx

CẤU TRÚC, CƠ CHẾ TỔNG HỢP, TÍNH ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA ADN ppsx
... tiên Tính đặc trưng phân tử ADN + Đặc trưng số lượng, thành phần trình tự phân bố nuclêôtit, từ loại nuclêôtit tạo nên nhiều loại phân tử ADN đặc trưng cho loài + Đặc trưng tỷ lệ : A+T/G+X + Đặc ... ý nghĩa tổng hợp ADN a) Sự tổng hợp ADN Vào kì trung gian phân bào nguyên phân, giảm phân ADN trở trạng thái ổn định Dưới tác dụng enzim ADN- polimeraza, liên kết hiđro bị cắt mạch đơn ADN tách ... đơn ổn định kể ADN tái phiên mã - Từ loại nuclêôtit tạo nên tính đa dạng va` đặc thù ADN loài sinh vật số lượng, thành phần, trình tự phân bố nuclêôtit b) Cấu trúc không gian ADN - Vào năm 1953,...
 • 6
 • 581
 • 2

CẤU TRÚC, CHẾ TỔNG HỢP, CHỨC NĂNG CỦA PRÔTÊIN, TÍNH ĐẶC TRƯNG VÀ ĐA DẠNG CỦA PRÔTÊIN ppt

CẤU TRÚC, CƠ CHẾ TỔNG HỢP, CHỨC NĂNG CỦA PRÔTÊIN, TÍNH ĐẶC TRƯNG VÀ ĐA DẠNG CỦA PRÔTÊIN ppt
... sống tế bào thể Tóm lại, prôtêin đảm nhận nhiều chức liên quan đến toàn hoạt động sống tế bào, quy định tính trạng thể sống Tính đặc trưng tính đa dạng prôtêin - Prôtêin đặc trưng số lượng thành ... loại prôtêin đặc trưng va` đa dạng cho loài sinh vật - Đặc trưng số lượng, thành phần, trình tự phân bố chuỗi polipeptit phân tử prôtêin Đặc trưng kiểu cấu trúc không gian loại prôtêin để thực chức ... Nghĩa mARN tổng hợp nhiều prôtêin loại Sự tổng hợp prôtêin góp phần đảm bảo cho prôtêin thực chức biểu tính trạng cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên bào quan va` đảm nhận nhiều chức khác Chức prôtêin...
 • 7
 • 515
 • 1

Tìm ra bí ẩn của chế tổng hợp vitamin C ở thực vật pdf

Tìm ra bí ẩn của cơ chế tổng hợp vitamin C ở thực vật pdf
... tổng hợp đề xuất để giải thích chế tổng hợp vitamin C cối C c nghiên c u từ l c đến x c minh phần lớn chế này, gen th c c thứ bảy tổng số 10 bư c chuyển hóa glucose thành vitamin C đề xuất ẩn ... h c Dr Carole Linster thu c UCLA mà enzyme VTC2 thể tinh chế từ vi khuẩn Sau chuẩn bị galactose GDP-L-, nhóm nghiên c u chứng minh gen VTC2 chịu trách nhiệm bư c thứ bảy, bư c mà nhà nghiên c u ... gen VTC2 nguyên tử c u hình lại để hướng đến vi c tổng hợp vitamin C, đ c biệt tạo loại vitamin kh c Ba giai đoạn lại giống đường quanh co c n kh c ngoặt lựa chọn th c chạy lùi lại Nhờ nỗ l c hướng...
 • 7
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ chế tổng hợp adncơ chế tổng hợp proteintrắc nghiệm phần cơ chế di truyền và biến dịbài tập cơ chế tổng hợp proteinbài tập trắc nghiệm về cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12trắc nghiệm phần cơ chế tiến hóa có đáp ánbài tập về cấu trúc adn và cơ chế tổng hợp adntrac nghiem phan co che di truyen va bien di co dap ancâu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ tổng hợp báo cáo hoạt động phòng chống tệ nạn x4 hộitrắc nghiệm lí lớp 10 tổng hợpco che tong hop chat beocơ chế tổng hợp gellancơ chế tổng hợp penicillin gbài tập trắc nghiệm arncac bai tap trac nghiem ve sat va hon hop sat co dap anphân tích rủi ro công ty tnhh xnk tm nguồn sống việtphân tích tình hình tài chính công ty cổ phần dệt lưới sài gònphong cách lãnh đạo của ông michale dellphương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩuphương pháp quy nạp toán họcNGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG kỹ THUẬT học máy vào bài TOÁN PHÁT HIỆN mã độcphương pháp quy nạp trong toán họcquỹ đầu tư và công ty quản lý quỹquy luật chuyển hóa giữa lượng và chất vận dụng quy luật lượng chất vào việc phát triển hệ thống ngân hàng sacombank hiện nayquy trình công nghệ sản xuất shorteningSản xuất giống cây trồng sạch bệnhsử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá chèThị trường thương phiếu việt nam – thực trạng và giải phápthiết kế mạng máy tính cho trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minhthực tiễn và biện pháp thúc đẩy marketing mix tại công ty kính viglacera đáp cầuThực trạng phân đoạn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của samsung vinatiểu luận nguyên nhân, cách khắc phục và phòng ngừa bệnh timTìm hiểu chuỗi cung ứng của công ty cổ phần sữa TH true milkTìm hiểu công nghệ sản xuất amoniac và tính toán cân bằng cho tháp tổng hợp amoniacTìm hiểu về chế định thừa kế, cho các ví dụ về tranh chấp quyền thừa kế và các quy định của pháp luật