Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất 2 amino 4 aryl 4h chromen 3 cacbonitril thế

NGHIÊN cứu TỔNG hợp CHUYỂN hóa một số hợp CHẤT 2 AMINO 4 ARYL 4h CHROMEN 3 CACBONITRIL THẾ

NGHIÊN cứu TỔNG hợp và CHUYỂN hóa một số hợp CHẤT 2 AMINO 4 ARYL 4h CHROMEN 3 CACBONITRIL THẾ
... nhạt 4OCH3 33 87 – 32 1 8 21 87 1656 1 620 11 53 330 0 65 20 5 – Vàng 21 0 nhạt 4- Cl 33 84 31 97 21 84 1 646 1 625 1156 33 00 56 190 - Vàng 196 nhạt 3- NO2 34 4 9 22 05 1 645 1581 11 53 330 0 62 155 – 168 33 37 Ngoài ... .19 2. 1.TỔNG HỢP CHẤT LỎNG ION 2- HYDROXY ETHYLAMONI ACETAT 21 2. 2.TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT 2- AMINO- 7-HYDROXY -4- PHENYL4H -CHROMEN- 3- CACBONITRIL .21 2. 3. TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT 3 -AMINO- 7-HYDROXY -4- PHENYL1 ,4- DIHYDROCHROMENO [2, 3- c]PYRAZOL ... chảy 21 4 -21 70C 2. 3 .2 Tổng hợp 3 -amino- 7-hydroxy -4- (4- methoxy phenyl)-1,4dihydrochromeno [2, 3- c]pyrazol 24 H3CO H3CO N N H 2N H 2. H 2O NH2 e th a n o l HO O NH2 N O HO N H Hòa tan 1 ,47 g 2- amino- 7-hydroxy -4- (4- methoxyphenyl) -4H- chromen- 3carbonitril...
 • 69
 • 85
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp CHUYỂN hóa một số hợp CHẤT 2 AMINO 4 ARYL 4h CHROMEN 3 CACBONITRIL THẾ

NGHIÊN cứu TỔNG hợp và CHUYỂN hóa một số hợp CHẤT 2 AMINO 4 ARYL 4h CHROMEN 3 CACBONITRIL THẾ
... 1 145 33 00 70 140 - Vàng 148 nhạt 4OCH3 33 87 21 87 1656 1 620 11 53 330 0 65 20 5 – Vàng 4- Cl 33 84 31 97 21 84 1 646 1 625 1156 33 00 56 190 - Vàng 196 nhạt 3- NO2 34 4 9 – 33 37 22 05 1 645 1581 11 53 330 0 62 ... 2- AMINO- 4- ARYL- 7HYDOXY -4H- CHROMEN- 3- CACBONITRIL 24 2 Tổng hợp 2- amino- 7-hydroxy -4- phenyl4H -chromen- 3- cacbonitril 25 2 Tổng hợp 2- amino- 7-hydroxy -4- (4- methoxyphenyl )4H- chromen- 3- cacbonitril ... 25 2 Tổng hợp 2- amino- 7-hydroxy -4- (4- clorophenyl)6 4H- chromen- 3- cacbonitril 26 2 Tổng hợp 2- amino- 7-hydroxy -4- (3- nitrophenyl)-4Hchromen -3- cacbonitril 26 TỔNG HỢP MỘT VÀI...
 • 73
 • 337
 • 0

Nghiên cứu chiết tách chuyển hóa một số dẫn xuất của axit asiatic từ cây rau má [centella asiatica (l ) urban]

Nghiên cứu chiết tách và chuyển hóa một số dẫn xuất của axit asiatic từ cây rau má [centella asiatica (l ) urban]
... ñ t nhi m v nghiên c u chi t tách chuy n hoá m t s d n xu t c a axit asiatic t rau [Centella asiatica (L. ) urban] “ M C TIÊU NGHIÊN C U - Chi t tách tinh ch axit asiatic t rau Vi t Nam ... ng axit asiatic axit madecassic Lư ng m u (g) N ng ñ EtOH ( %) Axit asiatic m u (g) Axit madecassic (g) 80 70 0,310 (0,39 %) 0,465 (0,58 %) 80 80 0,412 (0,52 %) 0,618 (0,77 %) 80 90 0,262 (0,32 %) 0,390 ... 4.2 THÀNH PH N HOÁ H C C A CÂY RAU MÁ (Centella asiatica (L. ) Urban .) 4.2.1 Ch t ( 9) (RM 1): Axit asiatic 12 - Ch t (RM 1): 3,4 gam, 0,37% tính theo tr ng lư ng m u rau thô, ñư c phân l p t c...
 • 26
 • 502
 • 3

Đề tài: Nghiên cứu dẫn giống thuần hóa một số loài cây gỗ có hoa đẹp, phục vụ công tác trồng cây đường phố

Đề tài: Nghiên cứu dẫn giống và thuần hóa một số loài cây gỗ có hoa đẹp, phục vụ công tác trồng cây đường phố
... MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ I NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Tên đề tài: Nghiên cứu dẫn giống, hóa số loài gổ hoa đẹp, phục vụ công tác trồng đường phố 1.2 Mã số: 1.3 ... thành phố - Thu thập giống: hạt, hom, đồng thời thực nghiệm biện pháp gieo ươm, nhân giống chăm sóc vườn ươm Trên sở 15 loài nghiên cứu Đề xuất loài gỗ hoa đẹp phục vụ công tác trồng đường phố ... chủng loại hoa đẹp , trồng đường phố, tạo cảnh quang đẹp, cho Thành Phố Hồ Chí Minh Hiệu sinh thái, bảo vệ môi trường Phục vụ công tác học tập nghiên cứu khoa học IV DỰ TOÁN KINH PHÍ CỦA ĐỀ TÀI...
 • 9
 • 492
 • 0

Nghiên cứu thiết kế mô phỏng một số tính chất hoạt động của hệ thống truyền động thủy lực cho bộ phận di động trên máy nông nghiệp tự hành

Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng một số tính chất hoạt động của hệ thống truyền động thủy lực cho bộ phận di động trên máy nông nghiệp tự hành
... kéo, máy nông nghi p t hành 16 2.3.1 Các nghiên c u nư c v truy n ñ ng th y l c máy kéo, máy nông nghi p t hành 16 2.3.2 Các nghiên c u v truy n ñ ng th y l c máy kéo, máy nông ... hành 2.3.1 Các nghiên c u nư c v truy n ñ ng th y l c máy kéo, máy nông nghi p t hành Các nghiên c u v truy n ñ ng ñi u n th y l c cho b ph n di ñ ng máy kéo, máy nông nghi p t hành th gi i ñã ... C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - - VŨ CÔNG C NH NGHIÊN C U THI T K VÀ MÔ PH NG M T S TÍNH CH T HO T ð NG C A H TH NG TRUY N ð NG TH Y L C CHO B PH N DI ð NG TRÊN MÁY NÔNG...
 • 70
 • 363
 • 1

Nghiên cứu chế tạo khảo sát một số tính chất vật lí của họ vật liệu trên nền PbTiO3

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số tính chất vật lí của họ vật liệu trên nền PbTiO3
... c-Co a-Mn c-Mn 4.05 4.00 3.95 3.90 Tỉ số c/a Hằng số mạng () 4.10 1.04 1.03 Fe-500 Ni-500 Co-500 Mn-500 1.02 10 12 10 12 Nồng độ tạp chất (%) Nồng độ tạp chất (%) Hỡnh 3.12 S bin i ca (a) hng ... cht 3d suy bin 1.020 Hệ số Tolerance, c/a Fe Ni Co Mn -2 4+ 1.04 1.016 Ni 1.012 2+ Co 1.02 Mn Fe 1.008 1.03 2+ 3+ 1.005 10 Nồng độ tạp chất (%) 12 14 1.05 Tỉ số c/a Hệ số Tolerant, 1.015 1.010 ... LIU PbTiO3 S nh hng ca nhit nung mu v nguyờn t cht lờn tớnh cht dao ng, tớnh cht quang hc v tớnh cht t ca vt liu PbTiO3 T ú, chỳng tụi rỳt kt lun v kh nng pha kim loi chuyn tip vo vt liu PbTiO3...
 • 24
 • 134
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa một số 4 acetylsydnone tetra o acetyl β d galactopyranosyl thiosemicarbazon thế

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 4 acetylsydnone tetra o acetyl β d galactopyranosyl thiosemicarbazon thế
... -(2’,3’ ,4 ,6’- (TETRA- O- ACETYL- β- DGALACTOPYRANOSYLAMINO)-5-(3”-ARYLSYDNONE)-6H-1,3 ,4- THIADIAZIN - Phổ hồng ngoại Phổ hồng ngoại 2-(2’,3’ ,4 ,6’ -tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosylamino)-5-[3’’-(4bromophenyl)sydnone]-6H-1,3 ,4- thiadiazin ... 2O5 anhydrid acetic với có mặt acid percloric, từ tổng hợp 4- bromoacetyl-3aryl sydnone tương ứng Đã tổng hợp hợp chất 2-(2’,3’ ,4 ,6’- (tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl amino)-5(3”-arylsydnone)-6H-1,3 ,4- thiadiazinbằng ... activity of sydnonyl Rthiazolidinone and thiazoline derivatives”, Bioorganic and medicinal chemistry, pp 46 33 -46 43 22 Lech Stefaniak (1977), “14NNMR study of some sydnones, sydnonimines and delated...
 • 15
 • 203
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa một số 4 formylsydnone tetra o acetyl β d galactopyranosyl thiosemicarbazon thế

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 4 formylsydnone tetra o acetyl β d galactopyranosyl thiosemicarbazon thế
... sau: + Tổng hợp hợp chất 3-aryl -4- formylsydnone + Tổng hợp tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl thiosemicarbazide + Tổng hợp (tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl) thiosemicarbazon 4formylsydnone Để ... - Tổng hợp hợp chất 3-aryl -4- formyl sydnone - Tổng hợp tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl thiosemicarbazide - Tổng hợp (tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl) thiosemicarbazon 4- formylsydnone phương ... 2 Tổng hợp tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl thiosemicarbazide Tổng hợp (tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl) thiosemicarbazon 4formylsydnone phương pháp lò vi sóng Nghiên cứu (tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl) thiosemicarbazon...
 • 12
 • 314
 • 0

nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa một số xeton α, β-không no thành các hợp chất dị vòng chứa nitơ, lưu huỳnh đi từ 6-axetyl-5-hiđroxi-4-metylcumarin

nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số xeton α, β-không no thành các hợp chất dị vòng chứa nitơ, lưu huỳnh đi từ 6-axetyl-5-hiđroxi-4-metylcumarin
... chuyn húa ca xeton ,-khụng no- Tớnh cht húa hc Xeton ,-khụng no cú cụng thc tng quỏt: R1 C C C R2 R3 R4 O H liờn hp C=C v C=O lm cho cỏc xeton ,- khụng no bn vng hn cỏc xeton khụng no khụng liờn ... vi xeton , - khụng no u tiờn xy quỏ trỡnh cng vo liờn kt 3,4 ca xeton , - khụng no to dn xut ca - thiolpropenon, dn xut ny cha nhúm SH li tn cụng vo liờn kt 3,4 ca phõn t xeton , - khụng no th ... Tớnh cht ph ca xeton ,-khụng no, 1,3,5-triaryl-2-pirazolin, 2amino-4,6-iarylpirimiin v 2,3-ihiro-1H-1,5-benzoiazepin 1.2.3.1 Ph ca xeton ,- khụng no Nh ó núi trờn, xeton ,- khụng no cú th tn ti...
 • 149
 • 237
 • 0

nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa một số 4-acetylsydnone tetra-o-acetyl-β-d-galactopyranosyl thiosemicarbazon thế

nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 4-acetylsydnone tetra-o-acetyl-β-d-galactopyranosyl thiosemicarbazon thế
... HỌC TƢ̣ NHIÊN  Bùi Thị Hồng Phƣơng NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ CHUYỂN HÓA MỘT SỐ 4-ACETYLSYDNONE TETRA-OACETYL-β-D-GALACTOPYRANOSYL THIOSEMICARBAZON THẾ Chuyên ngành: Hoá Hữu Mã số: 60 44 ... 54 3.1.1 Tổng hợp hợp chất N-(R-phenyl)glycine 54 3.1.2 Tổng hợp hợp chất N-nitroso-N-(R-phenyl)glycine 56 3.1.3 Tổng hợp hợp chất 3-(R-phenyl)sydnone 56 3.1.4 Tổng hợp 4-acetyl-3-(R-phenyl)sydnone ... tính chất hóa học và hoạt tính sinh học Đồng thời, nhằm góp phần vào nghiên cứu lĩnh vực hợp chấtthiadiazin,luận văn Thạc sĩvới đề tài là Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 4-acetylsydnone...
 • 105
 • 137
 • 0

nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa một số 4-formylsydnone tetra-o-acetyl-β-d-galactopyranosyl thiosemicarbazon thế

nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 4-formylsydnone tetra-o-acetyl-β-d-galactopyranosyl thiosemicarbazon thế
... TNG HP CC HP CHT 3-ARYL -4-FORMYLSYDNONE (TETRA-OACETYL--D-GALACTOPYRANOSYL )THIOSEMICARBAZON 42 2.3.1 Tng hp 3-phenyl -4-formylsydnone (tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl )thiosemicarbazon (8a) ... 3-(4-methylphenyl) -4-formylsydnone (tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl )thiosemicarbazon (8b) 43 2.3.3 Tng hp 3-(3-methylphenyl) -4-formylsydnone (tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl )thiosemicarbazon ... 3-(4-ethoxyphenyl) -4-formylsydnone (tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl )thiosemicarbazon (8d) 43 2.3.5 Tng hp 3-(2,4-dimethylphenyl) -4-formylsydnone (tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl)thiosemicarbazon...
 • 98
 • 169
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp CHẤT LỎNG ION họ PIRIDINIUM ỨNG DỤNG TRONG CHUYỂN hóa HESPERIDIN THÀNH DIOSMIN

NGHIÊN cứu TỔNG hợp CHẤT LỎNG ION họ PIRIDINIUM và ỨNG DỤNG TRONG CHUYỂN hóa HESPERIDIN THÀNH DIOSMIN
... Đại học Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Công nghệ kỹ thuật hóa học Chuyên ngành : Hóa dầu : Nghiên cứu tổng hợp chất lỏng ion họ piridinium ứng Tên đề tài dụng chuyển hóa hesperidin thành diosmin ... chất chất lỏng ion thích hợp làm dung môi tổng hợp hữu xúc tác dầu khí [41] Vậy tiến hành nghiên cứu tổng hợp chất lỏng ion (ILs) họ pyridinium ứng dụng tổng hợp hữu đặc biệt điều chế thuốc diosmin ... môi chất lỏng ion Chất lỏng ion hợp chất làm hoàn toàn ion, không độc hại thân thiện với môi trường [1] Trong phạm vi đề tài này, tiến hành nghiên cứu tổng hợp chất lỏng ion họ pyridinium để ứng...
 • 98
 • 310
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu thuc tran va xac dinh mot so yeu to lien quan ty so gioi tinh khi sinhnghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học không ion dialkanolamide từ acid oleicnghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh trì – hà nộinghiên cứu tổng hợp chất màu xanh cho đồ gốm trên cơ sở tinh thể nền spinelkhóa luận tốt nghiệp nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng rổ nam trường thpt phan châu trinh đà nẵnggóp phần nghiên cứu tổng hợp chất s reichstein từ 16 dpanghiên cứu tổng hợp vật liệu cumcm41 cu ở dạng phức chất axetat và hoạt tính của nó đối với phản ứng oxi hóa phenolnghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcnghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinnghiên cứu tổng hợp thu nhận và ứng dụng bột màu chất nhũ hóa sinh học và dẫn xuất của axit amin s adenosyl l menthionine từ vi sinh vậtnghiên cứu tổng hợp atenolol và metoprolol tartratnghiên cứu tổng hợp và mở vòng hợp chất aziridinnghiên cứu tổng hợp cấu tạo của một số phức chất của pdii với dẫn xuất thiosemicacbazonnghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tácnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101111Nghi quyet DHCD 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2thong bao ngay dang ky cuoi cungbao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox