Xây dựng phần mềm dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế ở việt nam (2)

Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở việt nam (2)
... TH I GIAN PHI TUY N CHO PHN TCH L M PHT, C U TI N VI T NAM GIAI O N 2000-2011 90 3.1 Th c tr ng v nghiờn c u l m phỏt Vi t Nam th i gian g n ủõy 90 3.2 Xõy d ng ủ ng Phillips phi ... i gian phi n STAR lm cụng c chớnh ủ nghiờn c u lu n ỏn ti n s v tờn ủ ti g n li n v i cụng c chớnh ny l: Mụ hỡnh chu i th i gian phi n (STAR) phõn tớch v d bỏo cỏc ch tiờu kinh t v mụ Vi t Nam ... cỏc bi n kinh t v mụ lm cho cỏc dóy s th i gian xu t hi n quan h phi n Chớnh vỡ th , cỏc mụ hỡnh chu i th i gian phi n ngy cng cú m t v trớ v ng ch c hn lnh v c mụ hỡnh húa ti chớnh v kinh t v...
 • 171
 • 741
 • 2

kinh tế học lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng các chỉ số kinh tế

kinh tế học vĩ mô lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng các chỉ số kinh tế vĩ mô
... Macroeconomic Indicators Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Macroeconomics, Fall 2010 16 Lecture 3: Macroeconomic Indicators Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) • Một số đo mức giá khác số giá tiêu dùng (CPI) • ... Fall 2010 22 11 Lecture 3: Macroeconomic Indicators Các số tài khóa • Ngân sách nhà nước – Thâm hụt thặng dư • Chi tiêu công, đầu tư công • Chính sách tài khóa – Mở rộng thu hẹp 23 Macroeconomics, ... Macroeconomic Indicators Lạm phát hệ số giảm phát GDP • Tỉ lệ lạm phát phần trăm gia tăng mức giá chung • Một số đo mức giá hệ số giảm phát GDP, định nghĩa là: Hệ số giảm phát GDP = 100 x GDP danh...
 • 12
 • 285
 • 0

Đo Lường Các Chỉ Tiêu Kinh Tế

Đo Lường Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô
... Mundell-Fleming (IS-LM-BP) kinh tế nhỏ - mở Kinh tế Kinh tế mở Thương mại hàng hóa dịch vụ (XNK) Thương mại tải sản tài (Đầu tư) hình số nhân Keynes kinh tế mở hình ISLMBP IS LM BP (i,Y) ... Learning-by-doing Một số hình tiêu biểu hình học hỏi thông qua đầu tư hình nguồn vốn nhân lực hình nghiên cứu triển khai (R&D) Chương - Nền kinh tế mở Tỷ giá hối đo i cán cân toán CHUONG ... GDP tiềm Trong hình tăng trưởng, giả định kinh tế mức toàn dùng nhân công Yf=F(Lf, K, A) hình tăng trưởng tân cổ điển Solow Giới thiệu hình Giải thích tăng trưởng kinh tế dài hạn Robert...
 • 8
 • 408
 • 3

Đo Lường Các Chỉ Tiêu Kinh Tế

Đo Lường Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô
... Mundell-Fleming (IS-LM-BP) kinh tế nhỏ - mở Kinh tế Kinh tế mở Thương mại hàng hóa dịch vụ (XNK) Thương mại tải sản tài (Đầu tư) hình số nhân Keynes kinh tế mở hình ISLMBP IS LM BP (i,Y) ... Learning-by-doing Một số hình tiêu biểu hình học hỏi thông qua đầu tư hình nguồn vốn nhân lực hình nghiên cứu triển khai (R&D) Chương - Nền kinh tế mở Tỷ giá hối đo i cán cân toán CHUONG ... GDP tiềm Trong hình tăng trưởng, giả định kinh tế mức toàn dùng nhân công Yf=F(Lf, K, A) hình tăng trưởng tân cổ điển Solow Giới thiệu hình Giải thích tăng trưởng kinh tế dài hạn Robert...
 • 8
 • 452
 • 1

Tiểu luận về hình chuỗi thời gian phi tuyến STAR trong phân tích dự báo chỉ tiêu kinh tế

Tiểu luận về mô hình chuỗi thời gian phi tuyến STAR trong phân tích dự báo chỉ tiêu kinh tế vĩ mô
... HèNH HI QUY CHUYN TIP TRN TRONG PHN TCH KINH T V Mễ Trc ủõy, ủi mt vi cỏc hin tng phi tuyn kinh t, cỏc nh mụ hỡnh thng x lý bng cỏch ly xp x tuyn tớnh cho cỏc hin tng phi tuyn Vi cỏch x lý nh ... giỳp cho cỏc nh kinh t gii thớch ủc mt s cỏc hin tng kinh t phi tuyn Tuy nhiờn, cỏch x lý nh th ny cng ch giỳp cho cỏc nh kinh t gii quyt ủc mt s nh cỏc trng hp riờng l ch khụng phi l mt cỏch trn ... ủnh phi tuyn ủó cho thy tớnh hu ớch ca nú vic gii thớch cho cỏc trng hp phi tuyn V ngy nay, cỏc mụ hỡnh phi tuyn ủó cú mt ch ủng vng chc hn vic mụ hỡnh húa ti chớnh v kinh t v mụ Cỏc mụ hỡnh kinh...
 • 160
 • 206
 • 0

Phân tích ảnh hưởng các yếu tố kinh tế lên chỉ số giá chứng khoán Việt Nam

Phân tích ảnh hưởng các yếu tố kinh tế vĩ mô lên chỉ số giá chứng khoán Việt Nam
... c a giá vàng lên ch s giá CK Gi thuy t H0: Giá vàng không n ch s giá CK (các h s h k n ch s giá CK (t n t i h s h k u b ng 0) Gi thuy t H1: Giá vàng có 8) khác 0) ng c a ch s giá CK lên giá vàng ... s n giá c a t ng CP t n ch s giá CK Các nhân t kinh t Khi nhìn vào s n ch s giá ch ng khoán ng kinh t : m ch s giá CK ta có th rút k t lu n v m suy ng c a m t n n kinh t C th , th i k n n kinh ... Ch s giá ch ng khoán Vi t Nam S ng c a y u t kinh t Nam - Ph m vi nghiên c u: TTCK Vi t Nam n ch s giá ch ng khoán Vi t Ch s giá CK Vi t Na nt n tháng 5/2013 Ch s s n xu t công nghi p, ch s giá...
 • 75
 • 124
 • 0

Sử dụng hình IS-LM để phân tích tác động các chính sách kinh tế trong vấn đề giải quyết việc làm của Việt Nam trong thời gian qua.(Lấy số liệu trong những năm gần đây

Sử dụng mô hình IS-LM để phân tích tác động các chính sách kinh tế vĩ mô trong vấn đề giải quyết việc làm của Việt Nam trong thời gian qua.(Lấy số liệu trong những năm gần đây
... dụng hình IS-LM để phân tích tác động sách kinh tế việc giải việc làm Việt Nam thời gian qua Mục tiêu thảo luận Tìm hiểu vấn đề việc làm sách nhà nước vấn đề giải việc làm nước ta thời gian ... ta thời gian qua Phương pháp nghiên cứu Sử dụng hình IS-LM để phân tích tác động sách kinh tế phủ để giải vấn đề việc làm, thu thập số liệu lấy dẫn chứng cụ thể số liệu qua năm gần I Những ... gia việc làm .Chính phủ sử dụng sách tiền tệ (CSTT) sách tài khóa (CSTK) hai công cụ quản lý kinh tế chủ yếu để tác động lên vấn đề giải việc làm Vậy để hiểu rõ vấn đề tìm hiểu đề tài: Sử dụng...
 • 19
 • 239
 • 0

GDP và các chỉ số kinh tế potx

GDP và các chỉ số kinh tế vĩ mô potx
... trưởng kinh tế GDP thực tế (GDPr) – GDP thực tế sử dụng giá năm sở (gốc) để tính – VD: trường hợp – Việt Nam sử dụng năm sở 1994 để tính GDP thực tế 43 Tính toán tăng trưởng kinh tế Chỉ số điều chỉnh ... gia tăng GDP thực tế năm 2006 so với GDP thực tế năm 2005 GDPr06 − GDPr05 g 06 = ×100% 05 GDPr 45 Tính toán tăng trưởng kinh tế  Tốc độ tăng giá năm 2006 phần trăm gia tăng số điều chỉnh GDP năm ... niệm GDP thực tế tính toán tăng trưởng kinh tế  Giải thích hạn chế tiêu GDP với vai trò thước đo mức sống 47 Hạn chế tiêu GDP  Phúc lợi kinh tế phản ánh mức độ hạnh phúc thỏa mãn dân chúng  GDP...
 • 68
 • 534
 • 2

sự phân cấp tài khoá, các điều kiện kinh tế và sự tăng trưởng kinh tế của úc

sự phân cấp tài khoá, các điều kiện kinh tế vĩ mô và sự tăng trưởng kinh tế của úc
... lợi tăng trưởng Mỹ giai đoạn 1948-1994 Akai Sakata (2002), Stansel (2005) kết luận phân cấp tài khoá đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Mỹ Carrion-i-Silvestre et al.(2008) nhận thấy phân cấp tài ... trước tập trung phân tích mối quan hệ trực tiếp, mà chưa phân tích làm phân cấp tài khoá gián tiếp ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thông qua tác động lên biến số kinh tế quan trọng (Martinez-Vazquez ... phân tích liệu mảng - Đối tượng nghiên cứu: quyền liên bang Úc, quyền thuộc bang vùng tự trị thuộc khối Thịnh vượng Úc LOGO TÁC ĐỘNG CỦA SỰ PHÂN CẤP TÀI KHOÁ ĐỐI VỚI CÁC BIẾN VĨ MÔ 4.1 Tăng trưởng...
 • 36
 • 296
 • 0

Nội dung và tác động của chính sách tiền tệ đối với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế của nước ta hiện nay

Nội dung và tác động của chính sách tiền tệ đối với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô của nước ta hiện nay
... 2.2 Nội dung tác động sách tiền tệ việc thực mục tiêu kinh tế Việt Nam Theo luật Ngân hàng Nhà nước 2010, mục tiêu cao nhất, mục tiêu cuối sách tiền tệ Việt Nam là: Ổn định giá trị đồng tiền ... Nam 2.1 Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2013 mục tiêu kinh tế 2.1.1 Các mục tiêu kinh tế Kinh tế vấn đề bao trùm toàn kinh tế sản lượng quốc gia, tăng trưởng kinh tế, thất ... cầu, sách kinh tế quốc gia, thương mại quốc tế, Các mục tiêu kinh tế bao gồm: - Sản lượng: Nhà nước đặt mục tiêu tăng sản lượng thực tế đạt mục tiêu sản lượng thực tế nghĩa kinh tế có...
 • 10
 • 317
 • 0

ĐO LƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA VIỆT NAM.PDF

ĐO LƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ CỦA VIỆT NAM.PDF
... có ñ tài ño lư ng nh hư ng c a t hóa tài ñ n kinh t c a Vi t Nam B ng ki m ñ nh hai m u ñ c l p phân tích bi t s , ñ tài ño lư ng nh hư ng c a t hóa tài ñ n m t s ch tiêu kinh t ch ... t hóa tài có nh hư ng ñ n kinh t c a Vi t Nam? Tiêu c c hay tích c c? H c viên cao h c khóa trư c c a Trư ng Đ i H c Kinh T Thành Ph H Chí Minh có m t s ñ tài nghiên c u v t hóa tài chính, ... s kinh t khác Vi t Nam ñang không n m xu th TDHTC ñang di n toàn c u, v y trình TDHTC ñó có nh hư ng ñ n kinh t c a Vi t Nam? M c ñ nh hư ng c a TDHTC ñ n m t s ch tiêu kinh t mô...
 • 62
 • 108
 • 0

Các mục tiêu kinh tế của Việt Nam trong năm 2012 Thứ tự ưu tiên và thực tế thực hiện.

Các mục tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2012 Thứ tự ưu tiên và thực tế thực hiện.
... kiến So với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ - 6,5% năm 2012 năm thứ hai liên tiếp Việt Nam không đạt kế hoạch dự kiến Trong 5,03% tăng trưởng chung toàn kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp thủy ... 8,6% so kỳ năm 2011 Từ đó, tạm nhận xét sách kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế có phát huy tác dụng, mức lạm phát giảm kinh tế giữ mức ổn định tầm ngắn hạn Mức lạm phát năm có nhiều ... đăng ký tháng đầu năm 2012 đạt 8,5 tỷ USD, 66,1% kỳ năm 2011 Đầu tư trực tiếp thực tháng đầu năm 2012 đạt 7,28 tỷ USD, 99,7% kỳ năm 2011 Tổng đầu tư xã hội ước tháng đầu năm 2012 đạt 708,6 nghì...
 • 2
 • 308
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô phản ánh kết quả của nền kinh tếcác chỉ tiêu kinh tế vĩ mô 2013các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của việt namcác chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2012các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô 2012các chỉ tiêu kinh tế vĩ môcác chỉ tiêu kinh tế vĩ mô kháccác chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2013xây dựng và hoàn thiện hệ thống điều tiết kinh tế vĩ mô đào tạo đội ngũ quản lý kinh tế và các nhà kinh doanh giỏiphân tích độ nhạy các chỉ tiêu kinh tếcác chỉ số kinh tế vĩ môcác chỉ số kinh tế vĩ mô của việt namcác chỉ số kinh tế vĩ mô năm 2011các chỉ số kinh tế vĩ mô năm 2012các chỉ số kinh tế vĩ mô 2012PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 5. Người lính dũng cảm