So sánh hiệu quả điều trị của kháng sinh amoxicillinclavulanate và ceftriaxone tron điều trị viêm phổi trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện trung ương huế

So sánh hiệu quả điều trị của kháng sinh amoxicillinclavulanate ceftriaxone tron điều trị viêm phổi trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện trung ương huế

So sánh hiệu quả điều trị của kháng sinh amoxicillinclavulanate và ceftriaxone tron điều trị viêm phổi trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện trung ương huế
... sau: nh gi hiệu điều tr Amoxicillin/clavulanate so sánh với Ceftriaxone điều tr viêm phổi trẻ m th ng đến tr nh gi t nh an toàn dung nạp Ceftriaxone điều tr viêm phổi trẻ em từ th ng đến tuổi moxicillin ... NGHIÊN CỨU 2. 1 Đối tƣợng nghiên ứu 2. 1.1 Tiêu chuẩn chọn b nh nhân vào nhóm nghiên cứu Các bệnh nhân từ th ng đến tuổi vào khoa Nhi Tổng hợp 1, Bệnh viện Trung ương Huế chẩn đo n viêm phổi đơn ... trẻ m Amoxicillin clavulanat th ng đến trường hợp) c ftriaxon tuổi điều tr với 98 trường hợp) Khoa Nhi Tổng hợp 1, Bệnh viện Trung ương Huế thời gian từ 5 /20 15- 4 /20 16, có số kết sau: 3.1 Đ 3.1.1...
 • 51
 • 265
 • 1

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổitrẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện sản nhi nghệ an

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện sản nhi nghệ an
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI TRẦN THỊ ANH THƠ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI TRẺ EM TỪ THÁNG ĐẾN TUỔI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN ... BN toàn viện, chủ yếu bệnh nhân viêm phổi Xuất phát từ thực tế thực đề tài: Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ em từ tháng đến tuổi bệnh viện Sản Nhi Nghệ An , với ... điểm bệnh nhân mẫu nghiên cứu Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh mẫu nghiên cứu Đánh giá tính hợp lý sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ em từ tháng đến tuổi khoa Hô Hấp- bệnh viện Sản Nhi...
 • 103
 • 629
 • 6

ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔITRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2013

ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2013
... 174 bệnh nhân từ tháng đến tuổi chẩn đoán viêm phổi, viêm phổi nặng, viêm phổi nặng vào điều trị khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk từ tháng đến tháng năm 20 13 2. 2.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh ... hợp lý Vì tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá việc sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ từ tháng đến tuổi khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk năm 20 13” với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm ... Liên Hương (20 09), Đánh giá sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ em khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai năm 20 08” Tạp chí Nhi khoa tập 2, số 2, tháng 6, 20 09, tr .28 – 34 Nguyễn Tiến Dũng (20 11), “Dược...
 • 14
 • 279
 • 0

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC LẶC THANH HÓA

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC LẶC THANH HÓA
... NỘI LÊ NHỊ TRANG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG TRẺ EM THÁNG ĐẾN TUỔI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC LẶC - THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC ... lệ kháng kháng sinh, tiến hành thực đề tài: Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng trẻ em tháng đến tuổi khoa nhi Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc Thanh ... 24 2. 3.1 Khảo sát số đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 24 2. 3 .2 Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi 25 2. 3.3 Phân tích tính hợp lý việc sử dụng kháng sinh 25 2. 4...
 • 91
 • 3,451
 • 4

thực trạng nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em từ 2 tháng đến 6 tuổi tại hải phòng một số giải pháp can thiệp

thực trạng nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em từ 2 tháng đến 6 tuổi tại hải phòng và một số giải pháp can thiệp
... đặng văn chức Thực trạng nhiễm khuẩn tiết niệu trẻ em từ tháng đến tuổi hải phòng v giải pháp can thiệp Chuyên ngnh: vệ sinh x hội học & tổ chức y tế M số: 62 . 72. 73.15 Luận án tiến sỹ ... [39], [61 ] lại thấy trẻ bị NKTN đợc chia thành lứa tuổi sơ sinh đến 8- 12 tuần tuổi, từ 23 tháng đến dới tuổi từ tuổi đến 6- 7 tuổi tuổi học đờng - Tỷ lệ NKTN tuổi sơ sinh đến 8- 12 tuần: Độ tuổi ... trẻ em từ tháng đến tuổi số khu vực Hải Phòng tháng năm 20 06 Mô tả đặc điểm lâm sàng NKTN phân bố nguyên vi khuẩn, tính nhạy cảm với kháng sinh chúng Mô tả số yếu tố liên quan với bệnh NKTN trẻ...
 • 148
 • 757
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Tỷ lệ mắc vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu ở trẻ em từ 2 tháng đến 6 tuổi trong một số lĩnh vực của Hải Phòng, Việt Nam trong năm 2008" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 45 76. 3 Augmentine 15.3 16 27 .1 34 57 .6 Amoxicilline 22 37.9 3.4 35 59.3 Ampicilline 34 57 .6 17 28 .8 13 .6 387 Ceftriaxone 13 22 .4 13.3 37 63 .8 Cefotaxime 15.3 6. 8 46 78.0 Nalidixic acid 10 16. 9 ... 16. 9 17 28 .8 32 54 .2 Ciprofloxacine 15 25 .4 12 20.3 32 54 .2 Co-trimoxazole 29 49 .2 10 16. 9 20 33.9 Chloramphenicol 30 51.7 18 31.0 10 17 .2 Remarks: E coli is resistant to co-trimoxazol 49 .2% , ampicilline ... subdivided primarily is E.coli: 59/ 128 ( 46. 09%), followed by Proteus: 28 / 128 (21 .87%), Klebsiella: 22 / 128 (17.18%), Enterobacter 13/ 128 (10.15%) and Citrobacter: 6/ 128 (4.71%) - The sensitivity...
 • 8
 • 279
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Một số yếu tố quyết định của nhiễm trùng đường tiết niệu ở trẻ em từ 2 tháng đến 6 tuổi ở Hải Phòng Việt Nam trong năm 2008" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 1.0 -2. 1 95%CI No 2. 4 Yes * 41 4.0 No 87 2. 4 Yes * Under weight 79 26 4.7 1 .6 1.97 30 1.1 -2. 3 6. 6 1.7 1.1-3.3 6. 7 3.7 12. 2 2. 5 Yes * 1.4 -2. 9 1.5 1 02 3.711.9 2. 0 No 1.3-3.3 6. 6 Wasting 1.1 -2. 4 Phimosis ... Unsafe water 31 2. 6 Safe water 97 2. 8 Unware of UTI 115 2. 8 Ware 13 2. 3 Indirect 84 3 .6 3.1 1.7 Ware of UTI Paternal 1.3-3.7 2. 5 1 .6- 3.8 0.9 0 .6- 1.3 1 .2 0.7 -2. 2 1.9 33 1.1 -2. 7 2. 2 Economy Water ... Backward* n 123 Rate % variables 95%CI OR Multi 95%CI variables 2. 9 2. 6 Yes 94 No 34 16 2. 5 No 1 12 0.5-1.4 3.3 Yes 1 .2- 3.9 2. 6 garten 1.9 1 .2 Kinder- 0.5-1.1 0.8 1.1 -6. 3 0.9 Backward, in place 2. 8 Preschool...
 • 7
 • 264
 • 1

Sự biến đổi một số chỉ tiêu sinh lí, sinh hó ở bệnh nhi viêm phổi từ 2 tháng đến 5 tuối tại bệnh viện nhi khoa thanh hóa luận văn thạc sĩ sinh học

Sự biến đổi một số chỉ tiêu sinh lí, sinh hó ở bệnh nhi viêm phổi từ 2 tháng đến 5 tuối tại bệnh viện nhi khoa thanh hóa luận văn thạc sĩ sinh học
... ĐẠI HỌC VINH Lê Thị Thúy Hường SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ, SINH HÓA BỆNH NHI VIÊM PHỔI TỪ THÁNG ĐẾN TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60. 42. 30 ... hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá) Năm 20 09 20 10 20 11 (tháng 110) Tổng số bệnh nhi vào viện 1 651 3 22 227 Tổng số bệnh nhi bị viêm phổi 33 95 49 65 23 424 46 45 Tỉ lệ (%) 20 ,44% 22 ,34% 19,83% Năm 20 09 ... đổi nhịp thở bệnh nhi viêm phổi 22 1.9 Sự thay đổi mạch bệnh nhi viêm phổi từ tháng đến tuổi 22 3.1 Phân bố bệnh nhi nghiên cứu theo tuổi giới 30 3 .2 Sự thay đổi nhi t độ bệnh nhi viêm phổi 33 3.3...
 • 67
 • 736
 • 0

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli Enroflox điều trị bệnh. tại xã Song Mai – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

 Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con và so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli và Enroflox điều trị bệnh. tại xã Song Mai – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang
... sở Song Mai, em thực đề tài: Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli Enroflox điều trị bệnh Song Mai thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang ... thú y Song Mai: Tống Thế Tâm tiến hành đề tài: Điều tra tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn so sánh hiệu lực loại thuốc kháng sinh: Norcoli Enroflox điều trị bệnh, Song Mai- thành phố Bắc Giang- ... cứu Tên đề tài: Điều tra tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn so sánh hiệu lực loại thuốc kháng sinh: Norcoli Enroflox điều trị bệnh, Song Mai- thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang I Đặt vấn đề:...
 • 83
 • 1,082
 • 4

Điều tra tình hình lợn con bị nhiễm bệnh phân trắng so sánh hiệu quả điều trị bệnh của hai loại thuốc multibio norfacoli tại trung tâm giống vật nuôi, tỉnh vĩnh phúc

Điều tra tình hình lợn con bị nhiễm bệnh phân trắng và so sánh hiệu quả điều trị bệnh của hai loại thuốc multibio và norfacoli tại trung tâm giống vật nuôi, tỉnh vĩnh phúc
... CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: "Điều tra tình hình lợn bị nhiễm bệnh phân trắng so sánh hiệu điều trị bệnh hai loại thuốc Multibio Norfacoli Trung tâm Giống vật nuôi, tỉnh Vĩnh phúc" 2.1 Đặt vấn đề Ngành ... hành thực chuyên đề “:” Điều tra tình hình lợn bị nhiễm bệnh phân trắng so sánh hiệu điều trị bệnh hai loại thuốc Multibio Norfacoli Trung tâm Giống vật nuôi, tỉnh Vĩnh phúc 2.1.1 Mục đích việc ... đề tài - Điều tra tình hình lợn bị nhiễm bệnh phân trắng Trung tâm Giống vật nuôi, tỉnh vĩnh Phúc - Đánh giá hiệu sử dụng hai loại thuốc Norfacoli Multibio phòng trị bệnh phân trắng cho lợn giai...
 • 55
 • 2,270
 • 0

Điều tra tình hình lợn con bị nhiễm bệnh phân trắng so sánh hiệu quả điều trị bệnh của hai loại thuốc multibio norfacoli tại trung tâm giống vật nuôi,tỉnh vĩnh phúc

Điều tra tình hình lợn con bị nhiễm bệnh phân trắng và so sánh hiệu quả điều trị bệnh của hai loại thuốc multibio và norfacoli tại trung tâm giống vật nuôi,tỉnh vĩnh phúc
... tra tình hình lợn bị nhiễm bệnh phân trắng Trung tâm Giống vật nuôi, tỉnh vĩnh Phúc - Đánh giá hiệu sử dụng giữa hai loại thuốc Norfacoli Multibio phòng trị bệnh phân trắng cho lợn ... nghiên cứu - Điêu tra tình hình nhiễm bệnh phân trắng lợn Trung tâm giống Vĩnh Phúc 41 41 -Thí nghiệm so sánh hiệu của thuốc multibio norfacoli đối với lợn nhiễm bệnh phân trắng 2.4.3 Phương ... hành thực chuyên đê “:” Điều tra tình hình lợn bị nhiễm bệnh phân trắng và so sánh hiệu quả điều trị bệnh của hai loại thuốc Multibio và Norfacoli Trung tâm Giống vật nuôi, tỉnh...
 • 56
 • 650
 • 0

SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TÚI NHA CHU CỦA ĐẦU SIÊU ÂM THẾ HỆ MỚI V DỤNG CỤ TAY doc

SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TÚI NHA CHU CỦA ĐẦU SIÊU ÂM THẾ HỆ MỚI V DỤNG CỤ TAY doc
... SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TÚI NHA CHU CỦA ĐẦU SIÊU ÂM THẾ HỆ MỚI V DỤNG CỤ TAY TÓM TẮT Mục tiêu: Nghiên cứu thực theo thiết kế thử nghiệm lâm sàng mù đơn nhằm so sánh hiệu điều trị túi nha chu ... công bố có hệ thống hiệu xử lý mặt gốc dụng cụ siêu âm so sánh hiệu v i dụng cụ tay V y, đầu siêu âm hệ hiệu xử lý mặt gốc so v i dụng cụ cầm tay thường sử dụng? Chúng thực nghiên cứu v i mục ... nghĩa loại vi khuẩn, so sánh trước – sau điều trị Hai nhóm : khác biệt ý nghĩa Thời gian điều trị Đầu siêu âm có thời gian điều trị nhanh (p...
 • 31
 • 343
 • 0

so sánh hiệu quả điều trị của phác đồ raltegravir phác đồ efavirenz khi kết hợp với tenofovir emtricitabine trên bệnh nhân hiv đồng nhiễm viêm gan c bắt đầu điều trị arv

so sánh hiệu quả điều trị của phác đồ raltegravir và phác đồ efavirenz khi kết hợp với tenofovir và emtricitabine trên bệnh nhân hiv đồng nhiễm viêm gan c bắt đầu điều trị arv
... vt ch Thuc c cu tr c tng t nucleoside (cu tr c c bn ca ADN), gn vo v trớ c c nucleoside t nhiờn, lm ngn cn s gn ca c c nucleoside kh c, ú ngn cn quỏ trỡnh tng hp ADN ca virỳt C c loi thuc chớnh ... c hi, bnh lý c tớnh hoc c c bin chng ca HIV - V dch hc: bnh nhõn c chn oỏn tht bi iu tr t bo T CD4 gim xung bng hoc di mc CD4 trc bt u iu tr, hoc CD4 gim di 50% so vi mc CD4 cao nht t c, hoc ... thuc c ch integrase ph c iu tr HIV bc Raltegravir c cu tr c húa hc nh sau: Hỡnh 1.5 Cu tr c húa hc ca raltegravir [74] C ch: c ch tng hp men integrase, ú lm ngn cn s tớch hp AND c to thnh ca...
 • 93
 • 363
 • 2

Theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn lợn thịt so sánh hiệu quả điều trị bệnh viêm phổi của một số phác đồ tại trại lợn thị trấn Nếnh - Huyện Việt Yên- Tỉnh Bắc Giang

Theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn lợn thịt và so sánh hiệu quả điều trị bệnh viêm phổi của một số phác đồ tại trại lợn thị trấn Nếnh - Huyện Việt Yên- Tỉnh Bắc Giang
... CỨU - Theo dõi tình hình dịch bệnh đàn lợn thịt nuôi tại trại lợn NếnhViệt Yên -Bắc Giang bao gồm: lợn sau cai sữa, lợn choai lợn vỗ béo tháng đầu năm 2009 - Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm phổi ... so sánh - So sánh hiệu cỏc phỏc đồ điệu trị phương pháp phân lô so sánh theo bảng 3.1 27 Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm so sánh hiệu số phác đồ điều trị bệnh viêm phổi trại lợn Nếnh - Việt Yên - Bắc ... hình mắc bệnh viêm phổi đàn lợn trại - So sánh hiệu số phác đồ điều trị bệnh viêm phổi đàn lợn trại 3.3 NGUYÊN LIỆU * Một số thuốc dùng để điều trị bệnh viêm phổi lợn trại: Kanatialin chế phẩm...
 • 61
 • 556
 • 1

Tình hình nhiễm bệnh lợn con phân trắng so sánh hiệu quả điều trị bệnh của hai loại thuốc Multibio Norfacoli tại Trang trại Công ty Cổ phần giống lâm nghiệp Đông Bắc

Tình hình nhiễm bệnh lợn con phân trắng và so sánh hiệu quả điều trị bệnh của hai loại thuốc Multibio và Norfacoli tại Trang trại Công ty Cổ phần giống lâm nghiệp Đông Bắc
... hnh thc ti Trang tri Cụng ty C phn ging lõm nghip ụng Bc vi chuyờn : Tỡnh hỡnh ln b nhim bnh phõn trng v so sỏnh hiu qu iu tr bnh ca hai loi thuc Multibio v Norfacoli ti Trang tri Cụng ty C phn ... TRNG I HC NễNG LM H HI HONG TèNH HèNH NHIM BNH LN CON PHN TRNG V SO SNH HIU QU IU TR BNH CA HAI LOI THUC MULTIBIO V NORFACOLI TI TRANG TRI CễNG TY C PHN GING LM NGHIP ễNG BC KHểA LUN TT NGHIP I ... hnh thc hin chuyờn : Tỡnh hỡnh ln b nhim bnh phõn trng v so sỏnh hiu qu iu tr bnh ca hai loi thuc Multibio v Norfacoli ti Trang tri Cụng ty c phn ging lõm nghip ụng Bc 2.1.1 Mc ớch ca vic nghiờn...
 • 55
 • 298
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: so sánh hiệu quả kinh tế của mô hìnhn2 vụ lúa một vụ bắp1 9 đồ thị so sánh hiệu quả kinh tế của các công nghệso sánh hiệu quả kinh tế của một số cây dược liệu được trồng phổ biến nhất với một số cây trồng kháctìm hiểu kiến thức và thái độ xử trí chăm sóc của bà mẹ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ 5 tuổi tại khoa nhi hô hấp bệnh viện trung ương huếđiều trị viêm phổi trẻ emphác đồ điều trị viêm phổi trẻ emtỷ lệ nktn ở trẻ 2 tháng đến 6 tuổi tại một số khu vực của hải phòngthuốc trị viêm phổi trẻ emxác định bệnh viêm vú trên bó sữa và so sánh hiệu quả của 2 phác đồ điều trị4 8 so sánh hiêu quả của các phác đồ điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹbiểu 8 so sánh hiệu quả vcđ của công ty năm 2008 với năm 2007đánh giá hiệu quả thu hút trưởng thành đực sâu đục thân lúa 2 chấm của bẫy pheromone và so sánh hiệu quả của các loại bẫy pheromoneso sánh hiệu quảso sánh hiệu quả và hiệu năngso sánh hiệu quả và hiệu suấtĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây