Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn n hexan của cây an điền nón hedyotis pilulifera (pit ) t n ninh – rubiaceae

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cây an điền nón (hedyotis pilulifera (pit ) t n ninh rubiaceae)

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cây an điền nón (hedyotis pilulifera (pit ) t n ninh  rubiaceae)
... g n mảnh An đi n lindley Dạ cẩm An đi n đen An đi n Philippin An đi n Bắc An đi n thông Răm n i An đi n đầu nhỏ An đi n mouret An đi n Phú Quốc An đi n trứng An đi n s t An đi n dung An đi n nhiều ... bracteata H tenelliflora H uncinella var mekonggensis 65 66 67 68 69 70 An đi n Pếtlot An đi n nhám An đi n nhánh An đi n áo An đi n tai An đi n ph n An đi n cạnh nh n An đi n ph n An đi n g n ... contracta H valerianelloides H crassiflolia H dichotoma An đi n lan An đi n cỏ An đi n lữ đồng An đi n tinh An đi n môi An đi n hai hoa An đi n sớm An đi n ng n An đi n dày An đi n lưỡng phân...
 • 105
 • 458
 • 0

Nghiên cứu thành phần sâu hại mía và thiên địch; diễn biến mật độ bọ hung đen đục gốc (allissonotum impressicolle arrow) và biện pháp phòng chống vụ xuân hè 2010 tại cao phong, hoà bình

Nghiên cứu thành phần sâu hại mía và thiên địch; diễn biến mật độ bọ hung đen đục gốc (allissonotum impressicolle arrow) và biện pháp phòng chống vụ xuân hè 2010 tại cao phong, hoà bình
... F (1993) cho giới có 20 lo i sâu hại mía chủ yếu Các tác giả thống phân lo i sâu hại mía th nh nhóm gồm nhóm sâu đục thân, nhóm sâu hại đất, nhóm sâu hại v nhóm sâu chích hút Theo Hi p h i K ... m t ủ b ủen (A .impressicolle) v xuõn hố 2010 t i Cao Phong, Hũa Bỡnh 56 4.3.4 nh h ng c a mớa tr ng xen v tr ng thu n t i m t ủ b ủen (A impressicolle) v xuõn hố 2010 t i Cao Phong, Hũa Bỡnh ... ủen (A impressicolle) v xuõn hố 2010 t i Cao Phong, Hũa Bỡnh 61 4.3.6 nh h ng c a phng th c tr ng mớa (mớa t v mớa g c) ủ n m t ủ c a b ủen (A .impressicolle) v xuõn hố 2010 t i Cao Phong, Hũa...
 • 120
 • 727
 • 5

Nghiên cứu thành phần và cấu trúc của sản phẩm Sunfat hóa dầu thông

Nghiên cứu thành phần và cấu trúc của sản phẩm Sunfat hóa dầu thông
... phƣơng pháp thƣờng dùng để biến tính dầu thông: - Sulfat hóa dầu thông - Oxy hóa dầu thông - Hydrat hóa dầu thông a Oxy hóa dầu thông -pinen -pinen hai cấu tử dầu thông Chúng dễ bị oxy hoá không khí ... sánh khả tẩy rửa dầu thông sunfat hóa dầu thông chƣa biến tính…………………………………………………………………… ………………… 3.2 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN SẢN PHẨM………………… 3.3 CHẾ TẠO CTR TỪ DẦU THÔNG SUNFAT HOÁ…………………… ... QUAN VỀ DẦU THÔNG VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP BIẾN TÍNH DẦU THÔNG 1.3.1 Dầu thông nguyên liệu – thành phần tính chất Dầu thông sản phẩm thu đƣợc từ việc chế biến nhựa thông Khi chế biến nhựa thông thu...
 • 81
 • 483
 • 0

Đồ án: Nghiên cứu thành phần và cấu trúc của sản phẩm Sunfat hóa dầu thông docx

Đồ án: Nghiên cứu thành phần và cấu trúc của sản phẩm Sunfat hóa dầu thông docx
... phƣơng pháp thƣờng dùng để biến tính dầu thông: - Sulfat hóa dầu thông - Oxy hóa dầu thông - Hydrat hóa dầu thông a Oxy hóa dầu thông -pinen -pinen hai cấu tử dầu thông Chúng dễ bị oxy hoá không khí ... sánh khả tẩy rửa dầu thông sunfat hóa dầu thông chƣa biến tính…………………………………………………………………… ………………… 3.2 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN SẢN PHẨM………………… 3.3 CHẾ TẠO CTR TỪ DẦU THÔNG SUNFAT HOÁ…………………… ... QUAN VỀ DẦU THÔNG VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP BIẾN TÍNH DẦU THÔNG 1.3.1 Dầu thông nguyên liệu – thành phần tính chất Dầu thông sản phẩm thu đƣợc từ việc chế biến nhựa thông Khi chế biến nhựa thông thu...
 • 82
 • 272
 • 0

một số kết quả thu được khi nghiên cứu về phân đoạn thị trường của x-men

một số kết quả thu được khi nghiên cứu về phân đoạn thị trường của x-men
... thể là: _X-Men For Boss:khách hang mục tiêu :là người đàn ông thành đạt.Tiêu thức để phân đoạn thị trường dựa vào tiêu chí nhân học mà cụ thể thu nhập cao _Dr-Men : đoạn thị trường phân khúc ... gội dành cho nữ X-men chia thị trường dầu gội đầu thành hai phân khúc lớn dựa đặc điểm giới tính:nam nữ .X-men lựa chọn thị trường mục tiêu nam giới.Tiêu chí để họ phân khúc yếu tố thu c nhân học:tuổi ... học:tuổi tác(18đến 45) ,thu nhập:có thu nhập trở lên,yếu tố thu c địa lý sống thành thị. Theo nhóm em lựa chọn sáng suốt ICP thời điểm lúc giờ ,thị trường dầu gội đầu chiến trường hai thương hiệu...
 • 4
 • 385
 • 1

Nghiên cứu thành phần, sự biến đổi của ghẹ nguyên liệu sau khi chết, đề xuất công nghệ bảo quản ghẹ sau thu hoạch

Nghiên cứu thành phần, sự biến đổi của ghẹ nguyên liệu sau khi chết, đề xuất công nghệ bảo quản ghẹ sau thu hoạch
... Mục đích nghiên cứu luận án: Nghiên cứu thành phần, biến đổi ghẹ xanh ngun liệu sau chết đề xuất cơng nghệ bảo quản ghẹ sau thu hoạch nhằm nâng cao giá trị kinh tế ghẹ ngun liệu chế biến thủy ... cơng bố biến đổi ghẹ xanh bảo quản lạnh bảo quản đơng, đồng thời nghiên cứu cơng nghệ bảo quản ghẹ xanh sau thu hoạch nhiều hạn chế 1.4.2 Các nghiên cứu ghẹ Việt Nam Tại Việt Nam nghiên cứu ghẹ q ... hàng: thịt ghẹ nhồi mai, thịt ghẹ bọc ghẹ thị trường Nhật Như vậy, thấy cơng trình nghiên cứu luận án thành phần, biến đổi ghẹ sau chết đề xuất cơng nghệ bảo quản ghẹ ngun liệu sau thu hoạch có...
 • 27
 • 622
 • 1

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu thành phần sâu hại mía và thiên địch; diễn biến mật độ bọ hung đen đục gốc (allissonotum impressicolle arrow) và biện pháp phòng chống vụ xuân hè 2010

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu thành phần sâu hại mía và thiên địch; diễn biến mật độ bọ hung đen đục gốc (allissonotum impressicolle arrow) và biện pháp phòng chống vụ xuân hè 2010
... F (1993) cho giới có 20 lo i sâu hại mía chủ yếu Các tác giả thống phân lo i sâu hại mía th nh nhóm gồm nhóm sâu đục thân, nhóm sâu hại đất, nhóm sâu hại v nhóm sâu chích hút Theo Hi p h i K ... c u v thnh ph n sõu h i mớa Đ từ lâu việc nghiên cứu sâu bệnh hại mía đợc nhiều nớc quan tâm; vấn đề n y đợc trọng nghiên cứu nớc có ng nh công nghiệp mía đờng phát triển Trờn th gi i ủó ghi nh ... m t ủ b ủen (A impressicolle) v xuõn hố 2010 t i Cao Phong, Hũa Bỡnh 61 4.3.6 nh h ng c a phng th c tr ng mớa (mớa t v mớa g c) ủ n m t ủ c a b ủen (A .impressicolle) v xuõn hố 2010 t i Cao Phong,...
 • 120
 • 412
 • 0

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VẬT LIỆU CHÁY CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesyia) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUPNÚI BÀ TỈNH LÂM ĐỒNG

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VẬT LIỆU CHÁY CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesyia) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUPNÚI BÀ TỈNH LÂM ĐỒNG
... ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP LÊ VĂN HƯƠNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VẬT LIỆU CHÁY CỦA RỪNG THÔNG BA (Pinus kesyia) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP-NÚI BÀ TỈNH LÂM ĐỒNG CHUYÊN ... gây cháy rừng;  Về thực tiễn Làm sở đề xuất biện pháp phòng cháy cho VQG Bidoup-Núi Bà; 2.1.2 - Giới hạn đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Rừng trồng thông ba ba cấp tuổi I,II,III rừng tự nhiên thông ... 2002) Vật liệu tinh vật liệu tham gia vào trình cháy cháy rừng xẩy vật liệu thô cháy cường độ cháy đạt đến mức độ Trong khuôn khổ nghiên cứu đề tài này, nghiên cứu phân loại vật liệu tinh ban đầu...
 • 119
 • 524
 • 6

Nghiên cứu thành phần hợp chất flavonoit từ cây rì rì (homonoia riparia)

Nghiên cứu thành phần hợp chất flavonoit từ cây rì rì (homonoia  riparia)
... Thầu dầu, Rì 1.1.1 Cây (Homonoia riparia) 1.2 Lớp chất flavonoit, thành phần hoá học có rì 1.2.1 Giới thiệu chung [1, 3, 6, 7, 11] 1.2.2 Các nhóm flavonoit ... Phân lập hợp chất từ rì 25 Hình 4.1.1 Phổ H-NMR hợp chất 27 Hình 4.1.2 Phổ H2-NMR hợp chất 28 Hình 4.1.3 Phổ 13 C-NMR hợp chất 29 Bảng 4.1 Các kiện phổ NMR hợp chất ... làm đối tượng nghiên cứu Mục đích khóa luận Nghiên cứu phân lập thành phần flavonoit từ Homonoia riparia” để tìm tác dụng Từ mục đích trên, đưa nhiệm vụ đề tài: - Thu hái mẫu rì, xử lý mẫu...
 • 45
 • 177
 • 0

Nghiên cứu thanh fphần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn của cây nhục tử gần (sarcosperma affinis gagnep sapotaceae)

Nghiên cứu thanh fphần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn của cây nhục tử gần (sarcosperma affinis gagnep  sapotaceae)
... làm sáng tỏ thành phần hóa học hoạt tính kháng khuẩn Nhục từ gần, đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính kháng khuẩn Nhục tử gần (Sarcosperma affinis Gagnep - Sapotaceae) đƣợc tiến hành ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI HOÀNG XUÂN HUYỀN TRANG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÂY NHỤC TỬ GẦN (Sarcosperma affinis Gagnep - Sapotaceae) ... thấy Nhục tử gần có chứa số hoạt chất có tác dụng kháng khuẩn mạnh Vì vậy, việc nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học loài góp phần vào việc tìm kiếm, bổ sung hợp chất có hoạt tính kháng...
 • 108
 • 240
 • 0

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC PHÂN ĐOẠN CHIẾT ETYL AXETAT CỦA CỦ BÁCH BỘ THÂN ĐỨNG (STEMONA COCHINCHINENSIS) THU HÁI Ở LÀO

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC PHÂN ĐOẠN CHIẾT ETYL AXETAT CỦA CỦ BÁCH BỘ THÂN ĐỨNG (STEMONA COCHINCHINENSIS) THU HÁI Ở LÀO
... chủ sở hữu phần mềm Đa số phần mềm mã nguồn mở miễn phí phần mềm mã nguồn mở phần mềm miễn phí khái niệm không hoàn toàn trùng nhau, số phần mềm mã nguồn mở tiêu biểu như: Hệ điều hành Linux, phần ... - Căn vào yếu tố giá cả, phần mềm máy tính chia làm phần mềm thu phí phần mềm miễn phí Phần mềm thu phí phần mềm mà tác giả chủ sở hữu phần mềm yêu cầu người sử dụng phần mềm phải trả cho họ ... lai, sở để tác giả tiếp tục nghiên cứu, phát triển, so sánh với pháp luật nước để xây dựng hoàn thiện luận văn Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên...
 • 54
 • 188
 • 0

nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn không phân cực từ cây tắc kè đá (drynaria bonii christ )

nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn không phân cực từ cây tắc kè đá (drynaria bonii christ )
... tắc đá, tiến hành nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn không phân cực từ tắc đá (Drynaria bonii Christ. ) Mục tiêu đề tài Tách chiết phân lập số hợp chất từ phân đoạn không phân cực tắc ... (C 6); 28,1 (C 7); 48,0 (C 8); 20,0 (C 9); 26,0 (C1 0); 26,0 (C1 1); 32,9 (C1 2); 45,3 (C1 3); 48,8 (C1 4); 35,0 (C1 5); 26,4 (C1 6); 52,2 (C1 7); 18,0 (C1 8); 29,9 (C1 9); 36,1 (C2 0); 18,3 (C2 1); 35,5 (C2 2); ... (C 5); 21,1 (C 6); 28,0 (C 7); 48,0 (C 8); 20,0 (C 9); 26,0 (C1 0); 26,0 (C1 1); 36,4 (C1 2); 45,2 (C1 3); 48,7 (C1 4); 32,8 (C1 5); 26,4 (C1 6); 52,3 (C1 7); 17,7 (C1 8); 28,1 (C1 9); 36,0 (C2 0); 18,0 (C2 1); ...
 • 75
 • 393
 • 0

NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học PHÂN đoạn KHÔNG PHÂN cực, KHẢO sát HOẠT TÍNH SINH học cây tắc kè đá DRYNARIA BONII CHRIST họ RÁNG (POLYPODIACEAE)

NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học PHÂN đoạn KHÔNG PHÂN cực, KHẢO sát HOẠT TÍNH SINH học cây tắc kè đá DRYNARIA BONII CHRIST họ RÁNG (POLYPODIACEAE)
... CÂY TẮC KÈ ĐÁ Tên khoa học: Drynaria bonii Christ Thuộc họ ráng (Polypodiacea) Tên Việt Nam: tắc đá, ráng đuôi phụng, tổ rồng, ĐẶC ĐIỂM CÂY TẮC KÈ ĐÁ Cây tắc đá Thân rễ khô CÔNG DỤNG CÂY ... MỤC TIÊU Phân lập, xác định cấu trúc hóa học hợp chất tinh khiết từ phân đoạn không phân cực thân rễ tắc đá Thử hoạt tính chống oxi hóa kháng vi sinh vật kiểm định hợp chất phân lập PHẦN TỔNG ... β-amyrin, acetyl lupeol, dryocrassol, isoglaucanone,… THÀNH PHẦN HÓA HỌC 3.1 Cây Drynaria propinqua Năm 1992 Lii SQ cộng Đại học Dược Trung Quốc phân lập (-)-epiafzelechin-3-O-β-allopyranoside (1)...
 • 65
 • 367
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thành phần hóa học thân cây cẩu tíchnghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của polysacharide từ một số loài rong nâu ở tỉnh khánh hòanghiên cứu thành phần hóa học của cây thài lài trắngnghiên cứu thành phần hóa học của cây hàm ếchnghiên cứu thành phần hoá học của cây hồng bì dại cláuena excavata burm fnghiên cứu thành phần hóa học có trong tinh dầu và một số dịch chiết của củ nghệ vàng kon tumnghiên cứu thành phần hoá học cây ngũ vị tử nam schisandra sphenanthera rehd et wils họ schisandraceae ở dak gleikontumnghiên cứu thành phần hoá học tác dụng dược lý và độc tính của re nhaunghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây vông nem erythrina orientalis l murrlời mở đầu nghiên cứu thành phần hóa họcnghiên cứu thành phần hóa học của lá sennghiên cứu thành phần hóa học cây typhonium flagellifornenghiên cứu thành phần hóa học cây typhonium flagelliforne lodd blumenghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu cây diếp cá houttuynia cordata thunb ở nghệ annghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây dấu dầu lá nhẵn tetradium glabrifoliumbenth hartlCultural anthropology canadian 4th edition haviland test bankCultural diversity in health and illness 8th edition spector test bankhướng dẫn ColectionCurrent psychotherapies 10th edition wedding test bankDatabase systems design implementation and management 10th edition coronel test bankDatabase systems design implementation and management 12th edition coronel test bankDevelopmental psychology childhood and adolescence 9th edition shaffer test bankDigital business networks 1st edition dooley test bankDiscovering computers fundamentals your interactive guide to the digital world 8th edition shelly test bankDiscovering the humanities 2nd edition sayre test bankDiscovery series human sexuality 1st edition carroll test bankufphu luc du toan kinh phi dt22349ufquyet dinh giao de tai nckh22351ufthuyet minh de tai nckh22352uftai ve tai day22463(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L7 KHOA 3 2017ufma so kc 01 11 1522257(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L8 KHOA 3 2017ufma so kc 03 11 1522259ufma so kc 04 11 1522260