Một số lớp mở rộng của môđun nội xạ, xạ ảnh và ứng dụng

Môđun nội xạ mở rộng của môđun nội xạ

Môđun nội xạ và mở rộng của môđun nội xạ
... sở môđun Trong chương tổng hợp số kiến thức lý thuyết môđun Chương Môđun nội xạ mở rộng môđun nội xạ Trọng tâm chương sâu nghiên cứu lớp môđun nội xạ mở rộng lớp môđun mở rộng môđun nội xạ Khóa ... quan đến lớp môđun nội xạ môđun chia Lớp môđun chia mở rộng lớp môđun nội xạ Trong mục sau chúng tô trình bày hướng mở rộng khác lớp môđun nội xạ 2.3 VỀ MỘT SỐ MỞ RỘNG CỦA LỚP MÔĐUN NỘI XẠ Trong ... 2.1.13 Một mở rộng E môđun A gọi mở rộng cốt yếu tối đại môđun A A môđun cốt yếu E E ’ mở rộng thực E A không cốt yếu E’ Một mở rộng E môđun A gọi mở rộng nội xạ tối tiểu môđun A E môđun nội xạ chứa...
 • 37
 • 346
 • 0

Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại ứng dụng trong phân tích

Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích
... tác dẫn xuất azocalixaren với ion kim loại xây dựng quy trình phân tích có ý nghĩa thiết thực Vì vậy, lựa chọn đề tài Nghiên cứu khả tạo phứccủa số dẫn xuất azocalixaren với ion kim loại ứng dụng ... phát phức loại dẫn xuất azocalixaren với ion Eu3+, Ag+ Cu2+ [131] Dựa vào phức chất ion kim loại với azocalixaren, nhiều tác giả xây dựng thành công phương pháp phân tích ion kim loại Ma nhóm nghiên ... azocalixaren ứng dụng phân tích định tính Nghiên cứu Kim cộng dùng hai dẫn xuất azocalixaren để phân tích nhóm ion kim loại [87] Chen cộng khảo sát tương tác dẫn xuất azocalix[4]aren với anion F-,...
 • 126
 • 414
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại ứng dụng trong phân tích

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích
... tin thu thập sở kết nghiên cứu khả tạo phức số dẫn xuất azocalixaren với ion kim loại ứng dụng phân tích, xin đề xuất số hướng nghiên cứu lĩnh vực sau: 23 Nghiên cứu tạo dẫn xuất TEAC đóng vai ... 22 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Kết luận: Nghiên cứu khả tương tác dẫn xuất azocalixaren với ion kim loại môi trường khác nhau, rút kết luận sau: Khả tương tác dẫn xuất MEAC DEAC với số ion kim loại nhóm ... phân tích có ý nghĩa thiết thực Vì vậy, lựa chọn đề tài Nghiên cứu khả tạo phức số dẫn xuất azocalixaren với ion kim loại ứng dụng phân tích với hy vọng xây dựng quy trình phân tích định...
 • 25
 • 220
 • 0

Tích chập của một số phép biến đổi tích phân với nhân lượng giác ứng dụng

Tích chập của một số phép biến đổi tích phân với nhân lượng giác và ứng dụng
... Chương TÍCH CHẬP ĐỐI VỚI PHÉP BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN DẠNG FOURIER 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Định nghĩa tích chập tích chập suy rộng Tích chập phép biến đổi tích phân Fourier với phép biến đổi hình ... 2.2.1 Tích chập phép biến đổi Fourier với dịch chuyển 2.2.2 Tích chập phép biến đổi Fourier với đồng dạng 2.2.3 Tích chập phép biến đổi Fourier với nghịch đảo Tích chập liên kết phép biến đổi ... tích chập phép biến đổi Fourier phép biến đổi Fourier với phép biến đổi hình học, phép biến đổi Hartley, hai phép biến đổi Fourier-cosine Fourier-sine, xét ứng dụng tích chập xây dựng Sử dụng tích...
 • 133
 • 270
 • 0

Hiệu quả một số phần mềm toán học trong giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng toán học

Hiệu quả một số phần mềm toán học trong giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng toán học
... -2001-2005); e Một số ứng dụng phần mềm Maple V (Phạm Ngọc Phúc, Ngô Văn Quyết-2003) ; Phát triển công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng Toán học 11 Phần mềm Matlab[6,10] a .ứng dụng ... công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng Toán học 12 dụng công cụ toán học để giải toán yêu cầu nghiên cứu đặt ra, nhìn chung cha có định hớng rõ rệt chiến lợc sử dụng lâu dài ... dậy học tập Học viện Kỹ thuật Quân sự, việc ứng dụng phần mềm toán học , đặc biệt Maple Matlab đợc trì ngày phát triển thu đợc kết tốt đẹp; Sử dụng phần mềm toán học để giải toán nói chung toán...
 • 6
 • 347
 • 2

Nghiên cứu một số chất tạo hương thuộc nhóm Terpenoid thu nhận từ một số loại quả có múi ở Miền Bắc Việt Nam ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

Nghiên cứu một số chất tạo hương thuộc nhóm Terpenoid thu nhận từ một số loại quả có múi ở Miền Bắc Việt Nam và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
... Nghiên cứu số chất tạo hương thu c nhóm Terpenoid thu nhận từ số loại múi miền Bắc Việt Nam ứng dụng công nghiệp thực phẩm Đề tài nhằm tạo loại hương liệu múi, tận dụng phần vỏ múi góp ... hợp hương liệu sở nghiên cứu sản xuất [5, 14, 17, 87] Trong tinh dầu vỏ múi chứa hợp chất thu c nhóm terpenoid khả tạo mùi thơm hấp dẫn, đặc trưng loại khả ứng dụng thực phẩm, mỹ phẩm ... hương, sản xuất hương liệu múi dạng bột từ cấu tử tạo hương tinh dầu vỏ quả, hoa, múi đặc biệt ứng dụng hương liệu múi dạng bột lĩnh vực thực phẩm khiêm tốn 1.2.3.2 Nghiên cứu Việt Nam...
 • 162
 • 812
 • 0

nghiên cứu sự pha tạp một số kim loại chuyển tiếp vào vật liệu tio2 nano ứng dụng

nghiên cứu sự pha tạp một số kim loại chuyển tiếp vào vật liệu tio2 nano và ứng dụng
... nghiên cứu Với lý trên, chọn đề tài: Nghiên cứu pha tạp số kim loại chuyển tiếp vào vật liệu TiO2 nano ứng dụng Trong đề tài này, nghiên cứu tổng hợp, khảo sát số đặc trưng, tính chất ứng dụng ... Ảnh SEM (A), TEM (B) vật liệu TiO2 pha tạp Ag 5% (T-Ag5) Phổ EDX vật liệu TiO2 pha tạp Ag 5% Phổ UV-Vis rắn mẫu TiO2 pha tạp Ag với hàm lượng 1% - 5% Ảnh TEM vật liệu TiO2 pha tạp Cr 1% 49 Phổ UV-Vis ... trời cao nên tiềm ứng dụng vật liệu xúc tác quang lớn Mặc dù có nhiều kết quan trọng tổng hợp, biến tính ứng dụng vật liệu TiO có cấu trúc nano, nhiên, việc nghiên cứu vật liệu nano TiO vấn đề...
 • 64
 • 2,995
 • 20

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý bệnh viêm phổi ở chó ứng dụng tia hồng ngoại trong điều trị bệnh

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý bệnh viêm phổi ở chó và ứng dụng tia hồng ngoại trong điều trị bệnh
... nghiên c u 34 2.2 N i dung nghiên c u 34 2.2.1 Phân l p, xác ñ nh s lo i s lư ng vi khu n ñư ng hô h p c a 34 chó kh e chó b viêm ph i 2.2.2 Nghiên c u m t s ñ c ñi m b nh b nh viêm ph i chó ... p c a chó kh e chó b viêm ph i 3.1.2 44 S bi n ñ ng v s lư ng vi khu n hi u khí thư ng g p ñư ng hô h p chó b viêm ph i so v i chó kh e m nh bình thư ng chó 45 3.2 ð c ñi m b nh b nh viêm ph ... Streptococcus sp phân chó viêm ph i ph i chó m c b nh viêm ph i l p ñư c t ñư ng hô h p c a chó viêm ph i v i m t s kháng sinh 3.4 3.4.1 ng d ng tia h ng ngo i ñi u tr b nh viêm ph i chó Theo dõi s...
 • 105
 • 398
 • 0

một số phương pháp thám mã hệ mật mã đối xứng ứng dụng trong phát triển hệ mật mã

một số phương pháp thám mã hệ mật mã đối xứng và ứng dụng trong phát triển hệ mật mã
... ii đại học thái nguyên Tr-ờng đại học CÔNG NGHệ THÔNG TIN TRUYềN THÔNG Lấ HU TH MT S PHNG PHP THM M H MT M I XNG V NG DNG TRONG PHT TRIN H MT M LUN VN THC S KHOA HC MY TNH Chuyờn ... ký hiu hai bờn ú l A v B Trong mt mó c in truyn thng, vic trao i ny phi c m bo mt khụng cho bt k mt i tỏc C ( i tỏc th 3) no bit Vỡ khúa mó quyt nh n an ton mt mó Trong lỳc thut toỏn mó/dch ... (ch gm cú b ụi) Trong ú, tn s b ụi múc xớch s c th hin l: Vi, ie, ee, et, tj, jn, na, am gm b ụi Lu ý: - S tt c cỏc b ụi múc xớch bn di n l n - Cũn s tt c cỏc b ụi thng l: [(n)2] Trong ú ký hiu...
 • 79
 • 361
 • 2

Một số bài toán tối ưu trong lý thuyết xếp hàng ứng dụng

Một số bài toán tối ưu trong lý thuyết xếp hàng và ứng dụng
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ PHAN THỊ LOAN MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƢU TRONG LÝ THUYẾT XẾP HÀNG VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: thuyết xác suất thống kê toán học Mã số: ... qu n trọng thuộc thuyết xếp hàng c n c nghiên , chúng t i chọn Một số toán tối ưu thuyết xếp hàng ứng dụng làm tài luận án tiến s Luận án b o gồm ch nghiên c u: + Ch ng số kiến th c liên ... nh v m t toán học gi i o n c gọi thuyết ph c v ám ng, gi i o n s u th thuyết xếp hàng (Queuing Theory) h y m u ng gọi h nh m ng hàng i (Queueing Network) L ch s thuyết xếp hàng c h n...
 • 98
 • 311
 • 2

Một số quy tắc tính toán trong giải tích biến phân ứng dụng

Một số quy tắc tính toán trong giải tích biến phân và ứng dụng
... tính toán bậc vi phân suy rộng giải tích biến phân đầy đủ Hiện nay, phát triển quy tắc tính toán bậc hai chủ đề nghiên cứu có tính thời giải tích biến phân Cùng với việc tìm kiếm quy tắc tính toán ... toán mới, sử dụng quy tắc tính toán thiết lập để khảo sát tính chất ánh xạ, hàm số tập hợp vấn đề quan tâm 1.3 Tính đơn điệu tính Lipschitz tính chất giải tích biến phân ứng dụng Mặc dù tính chất ... thống quy tắc tính toán giải tích biến phân ứng dụng Vì nhiều toán thực tế dẫn đến mô hình bất đẳng thức biến phân tập lồi đa diện, nên kết tính ổn định thiết lập luận án hữu ích cho việc phân tích...
 • 26
 • 202
 • 0

Một số quy tắc tính toán trong giải tích biến phân ứng dụng (FULL)

Một số quy tắc tính toán trong giải tích biến phân và ứng dụng (FULL)
... gần giải tích biến phân, đặc biệt hệ thống quy tắc tính toán, đưa đến cho hy vọng đạt bước tiến theo hướng nghiên cứu Với lý thế, chọn đề tài "Một số quy tắc tính toán giải tích biến phân ứng dụng" ... thống quy tắc tính toán giải tích biến phân phức tạp khó tiếp cận, cách tự nhiên, từ số quy tắc tính toán người ta muốn dẫn nhiều quy tắc tính toán khác tốt Từ kết trên, dễ dàng thu lại quy tắc ... Vinh nguyễn thị quỳnh trang Một số quy tắc tính toán giải tích biến phân ứng dụng Chuyên ngành: Toán giải tích số: 62 46 01 02 luận án tiến sĩ toán học Người hướng dẫn khoa học: PGS...
 • 96
 • 196
 • 1

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ DẠNG LỖ HỔNG BẢO MẬT, CÔNG CỤ PHÁT HIỆN ỨNG DỤNG ĐỂ KIỂM THỬ AN NINH WEBSITE

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ DẠNG LỖ HỔNG BẢO MẬT, CÔNG CỤ PHÁT HIỆN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ KIỂM THỬ AN NINH WEBSITE
... phát nguy an ninh website: Chương mô tả dạng lỗ hổng bảo mật, dạng công phổ biến công cụ nhằm phát lỗ hổng website Chương 3: Triển khai kiểm thử an ninh: Chương sử dụng số công cụ Acunetix, Netsparker, ... 1.4 Một số nguyên nhân phổ biến làm an toàn ứng dụng web 19 1.5 Một số quy tắc để bảo mật website .19 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LỖ HỔNG BẢO MẬT VÀ CÔNG CỤ PHÁT HIỆN NGUY CƠ AN NINH TRÊN WEBSITE ... quan an ninh website: Chương giới thiệu lịch sử phát triền, vấn đề an ninh website nguy gây việc thiếu an toàn bảo mật cho ứng dụng web Chương 2: Tổng quan lỗ hổng bảo mật, công cụ phát nguy an...
 • 67
 • 1,161
 • 11

Một số phương pháp thám mã hệ mật mã đối xứng ứng dụng trong phát triển hệ mật mã

Một số phương pháp thám mã hệ mật mã đối xứng và ứng dụng trong phát triển hệ mật mã
... ĐẶT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THÁM MÃ HỆ MÃ DES TRONG PHÁT TRIỂN HỆ MẬT MÃ 3.1 Đặt vấn đề Qua nghiên cứu lý thuyết chương chương phương pháp thám Trong ba phương pháp thám mã, vào độ an toàn hệ ... bất đối xứng Vào năm 1970 Diffie Hellman phát minh hệ hóa gọi hệ hóa bất đối xứng hay hệ hóa công khai Thuật toán hóa bất đối xứng khác hoàn toàn so với thuật toán hóa đối xứng ... ngữ mật thám mã, khái niệm thám mã, bước để tiến hành thám mã, đặc biệt chương tập trung trình bày phương pháp thám phương pháp công vét cạn, phương pháp thám tuyến tính, phương pháp thám...
 • 74
 • 377
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số phố ẩm thực của hà nộitìm hiểu một số lớp cần thiết của gói thư viện java netmột số giải pháp nhằm nầng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển của dnnnmột số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức oda ở việt nam trong giai đoạn hiện naytình hình thực hiện bao thanh toán tại việt nam và một số giải pháp để đưa sản phẩm bao thanh toán vào ứng dụng taị ngân hàng đầu tư và phát triển việt nammột số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hổ trợ phát triển chính thức oda vở việt nam trong giai đoạn hiện naymô hình arima với phương pháp box – jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của việt namduyệtđề tài một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức oda ở việt nam hiện naymột số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh thanh hóanghiên cứu một số loài thiên địch côn trùng kí sinh bắt mồi và lợi dụng chúng trong phòng trừ tổng hợp sâu đục thân mía vùng bến cát tỉnh bình dương và phụ cậnmột số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị ở công ty xây dựng số 1trên đây là một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý và sử dụng vlđ ở công tytnhh thương mại và tin học calimột số kiến nghị nhằm hoàn thiện việc huy động vốn và sử dụng vốn ở công tymột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệpmột số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút và sử dụng nguồn vốn oda cho ngành giáo dục ở việt nam trong thời gian tớiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học