Di truyền học của menden bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12

Tài liệu Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 (Phần ứng dụng đạo hàm) docx

Tài liệu Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 (Phần ứng dụng đạo hàm) docx
... 3t t + 3t > ∀t > ⇒ f (u ) = f (v) ⇔ u = v nghiệm pt  π π tg2 x + cosx=2 với x ∈  - ; ÷ (HSG Lớp 12 Nam Định 2006) Bài 2: Giải pt: e  2  π π tg2 x + cosx với x ∈  - ; ÷, ta có Giải: Xét ... nghiệm: a) x x + x + 12 = m( - x + - x ); b) 3+x + - x c)tg2 x + cot g2 x + m(tgx + cotgx)+3=0; d) cos6 x + sin6 x cos2 x - sin x (3 + x )(6 - x ) = m = m.tg2 x III Các tốn cực tri- chứng minh BĐT: ... x = 2.Tìm m để số nghiệm pt: 15 x − 2(6m2 + 1) x − 3m + 2m = khơng nhiều số nghiệm pt: (3m − 1) 212 x + x3 + x = (36 m − 9) 28m − 0, 25 (HSG Nghệ an 1998) Tìm tất giá trị a để bpt: ln(1 + x) ≥...
 • 10
 • 701
 • 16

Tài liệu Tuyển tập các bài toán số học bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 pptx

Tài liệu Tuyển tập các bài toán số học bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 pptx
...       ) Theo cách chia nhóm trên, nhóm có số, nhóm có số, nhóm có số, nhóm có số Các số thuộc nhóm 1, số thuộc nhóm 2, số thuộc nhóm 3, số thuộc nhóm Vậy A = 1.3 + 2.5 + 3.7 + 4.9 = 70 ... 1999.1 183 Cho số x, y x + y số hữu tỉ Chứng minh số x ; y số hữu tỉ 181 CMR, ∀n ∈ Z+ , ta có : 184 Cho a = 3+ − ; b = + 2 + − CMR : a, b số hữu tỉ 3− CHUYÊN ĐỀ : BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU ... ĐỀ : BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU  x y4   x y2   x y  c)  + ÷−  + ÷+  + ÷ ≥ x  y x  y x y 24 Chứng minh số sau số vô tỉ : a) 1+ b) m + với m, n số hữu tỉ, n ≠ n 25 Có hai số...
 • 46
 • 465
 • 6

tài liệu bồi dượng học sinh giỏi lớp 12 môn lịch sử theo cấu trúc

tài liệu bồi dượng học sinh giỏi lớp 12 môn lịch sử theo cấu trúc
... hội theo kiểu xơ viết Lần nhân dân ta thực nắm quyền địa phương 4 Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm a Ý nghĩa lịch sử: - Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao Xơ Viết Nghệ Tĩnh kiện lịch sử ... nhân, ý nghĩa kiện lịch sử - Tập trả lời câu hỏi sách giáo khoa -HẾT PHẦN I LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919-1930 I MỤC TIÊU BÀI HỌC - Tái kiến thức học, nắm kiến thức ... thắng lợi ý nghĩa lịch sử 26 Ngun nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước Nội dung VI.Cơng xây dựng bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa (1975-2000) 27.Hồn cảnh lịch sử, chủ trương,...
 • 59
 • 1,324
 • 11

skkn kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn địa lý thpt hồ xuân hương

skkn kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn địa lý thpt hồ xuân hương
... trưng riêng phương pháp kỹ làm Qua thực tiễn bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 trường THPT Hồ Xuân Hương rút bước tiến hành sau: Bước 1: Thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 - Yêu cầu ... thi tốt nghiệp THPT dạy đội tuyển Việc dạy đội tuyển Địa lí lớp 12 trường THPT Hồ Xuân Hương có khó khăn khác số học sinh có nguyện vọng theo học khối C ít, theo đội tuyển địa 12 Vì việc động ... luận dạy học môn Địa lí” chuyên đề bồi dưỡng môn lí luận cho giáo viên để dạy đặc trưng môn học cách kiểm trá đánh giá môn học thời đại Bước 9: cập nhật phương pháp thi kiểm tra đánh giá môn...
 • 12
 • 125
 • 0

BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPT HỒ XUÂN HƯƠNG

BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPT HỒ XUÂN HƯƠNG
... trưng riêng phương pháp kỹ làm Qua thực tiễn bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 trường THPT Hồ Xuân Hương rút bước tiến hành sau: Bước 1: Thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 - Yêu cầu ... Địa - Giúp học sinh nâng cao kiến thức, kỹ tìm phương hướng học môn để học sinh yêu thích học môn - Giúp cho thân người dạy đồng nghiệp bổ sung vào phương pháp dạy học môn học thực tiễn ... vận dụng kiến thức - kĩ để làm thi ĐH - CĐ thi tốt nghiệp THPT dạy đội tuyển Việc dạy đội tuyển Địa lớp 12 trường THPT Hồ Xuân Hương có khó khăn khác số học sinh có nguyện vọng theo học khối...
 • 10
 • 426
 • 0

bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 _Wriiting_

bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 _Wriiting_
... contact@susasoft.com,chaptergoat@gmail.com Địa chỉ: 45 Nguyễn Ảnh Thủ,Hiệp Thành,Quận 12, Tp.HCM Website: www.susasoft.com Bồi dưỡng HSG – K .12 ... agree or disagree? Write a composition of 200 words, giving your opinion on the topic Bồi dưỡng HSG – K .12 Công ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com Write ... on the table MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM GẦN ĐÂY: Bồi dưỡng HSG – K .12 Công ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com 1.Thiết...
 • 6
 • 119
 • 1

Kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý

Kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý
... Địa lí - Giúp học sinh nâng cao kiến thức, kỹ tìm phương hướng học môn để học sinh yêu thích học môn - Giúp cho thân người dạy đồng nghiệp bổ sung vào phương pháp dạy học môn học thực tiễn ... tiễn bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 trường THPT Hồ Xuân Hương rút bước tiến hành sau: Bước 1: Thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 - Yêu cầu phải thành lập đội có em nhận thức ham học ... luận dạy học môn Địa lí” chuyên đề bồi dưỡng môn lí luận cho giáo viên để dạy đặc trưng môn học cách kiểm trá đánh giá môn học thời đại Bước 9: cập nhật phương pháp thi kiểm tra đánh giá môn...
 • 7
 • 103
 • 2

SKKN dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn địa lý trường THPT hồ xuân hương

SKKN dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn địa lý trường THPT hồ xuân hương
... tuyển học sinh giỏi lớp 12 trường THPT Hồ Xuân Hương rút bước tiến hành sau: Bƣớc 1: Thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 - Y u cầu ph i thành lập đội có em nhận thức h m học tập môn đị lí học ... ơng h ng học môn để học sinh y u thích học môn nữ - Giúp cho b n th n ng i dạy nh đồng nghiệp bổ sung vào ph ơng pháp dạy học môn củ nh có học thực tiễn - Góp phần đẩy mạnh phong trào tự học, tự ... chuy n môn kh tự học, tự đào tạo thực ph ơng ch m học th học suốt đ i CHƢƠNG II NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ng xuy n, Mỗi môn học trường THPT có đặc trưng riêng phương pháp kỹ làm Qua thực tiễn bồi dưỡng...
 • 8
 • 56
 • 0

skkn PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC NHỮNG nội DUNG CHỦ yếu PHẦN LỊCH sử THẾ GIỚI HIỆN đại từ năm 1945 đến năm 2000 TRONG bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 12 môn LỊCH sử

skkn PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC NHỮNG nội DUNG CHỦ yếu PHẦN LỊCH sử THẾ GIỚI HIỆN đại từ năm 1945 đến năm 2000 TRONG bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 12 môn LỊCH sử
... đề đề cập đến phần: + Phần kiến thức + Phần nội dung cần khai thác NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN KHAI THÁC TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN 2000 Bài 1: Trật tự giới sau chiến ... việc giảng dạy lịch sử phần lịch sử giới đại từ 1945 đến 2000 - Căn vào chuẩn kiến thức – kĩ dạy học lịch sử - Căn vào giới hạn nội dung kiến thức Sở giáo dục cho kì thi HSG lớp 12 năm CƠ SỞ THỰC ... luận Cơ sở thực tiễn Nội dung chủ yếu cần khai thác bồi dưỡng HSG phần lịch sử giới đại từ 1945 đến 2000 Kết đạt kinh nghiệm rút từ đề tài a Kết đạt b Kinh nghiệm rút từ đề tài Kết luận GV: Nguyễn...
 • 13
 • 126
 • 0

boi duong on thi hoc sinh gioi lop 12

boi duong on thi hoc sinh gioi lop 12
... and concentration Television gets a bad (6)… as far as children are concerned, mainly because too many spend too much time watching programs not intended for their age (7)…… Too many television ... reading a book after seeing it (9)… on television, so children will pounce on books which (10)…… their favorite television characters, and videos can add a new dimension to a story known from a book ... advertising, media, international airports, and air traffic controllers Today there are more than 700 million English users in the world, and over half of these are nonnative speakers, constituting the largest...
 • 4
 • 259
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh hải dương năm 2012 môn tiếng anh

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh hải dương năm 2012 môn tiếng anh
... solve this problem: (10 points) Họ tên thí sinh: Số báo danh Họ Tên, chữ ký Giám thị 1: Họ Tên, chữ ký Giám thị 2: 6/6 S GIÁO D C – ÀO T O H I D NG H­íng dÉn chÊm ®Ò thi ... thị 2: 6/6 S GIÁO D C – ÀO T O H I D NG H­íng dÉn chÊm ®Ò thi häc sinh giái tØnh M«n TiÕng Anh - n¨m häc 2 012- 2013 ************************ A LISTENING (15 points) Part I points (1.0 ... provide fresh food for city dwellers, saving them money and making their diets healthier Rooftop gardens are not only something everyone can enjoy, they are also a smart environmental investment 66...
 • 8
 • 657
 • 12

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Hải Dương năm 2013 môn Tin học pptx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Hải Dương năm 2013 môn Tin học pptx
... thí sinh: Số báo danh: Giám thị số 1: Giám thị số 2: Trang: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 ... LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 MÔN THI: TIN HỌC ĐÁP ÁN TỔNG QUAN VỀ CÁC BÀI THI TRONG ĐỀ Bài Tên file chương trình BAI1.* BAI2.* BAI3.* BAI4.* BAI5.* Dữ liệu nhập Dữ liệu xuất Điểm bàn phím bàn ... chung kết thi “Vietnam Next Top Model” VTV3 thí sinh đánh số báo danh số nguyên dương có giá trị không vượt 1000 Khán giả xem truyền hình bình chọn cho thí sinh yêu thích cách nhắn tin qua điện...
 • 11
 • 640
 • 10

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Hải Dương năm 2013 môn Văn pdf

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Hải Dương năm 2013 môn Văn pdf
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012- 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN A YÊU CẦU CHUNG - Giám khảo phải nắm nội dung trình bày làm thí sinh, tránh đếm ... mạnh, đề cao sức mạnh chi tiết xây dựng tác phẩm văn chương -> “chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn” 0,25 0,25 Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM ... THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012- 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN A YÊU CẦU CHUNG - Giám khảo phải nắm nội dung trình bày làm thí sinh, tránh đếm ý cho điểm Vận dụng linh hoạt...
 • 7
 • 619
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12tài liệu chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 phần hình họctài liệu chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn toán phần hình họcchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12sáng kiến kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn địa lýđề thi học sinh giỏi lớp 12 tỉnh hải dươngđề thi học sinh giỏi lớp 12 thpt tỉnh hải dương năm học 2010 2011 môn tin họcđề thi học sinh giỏi lớp 12 thpt tỉnh hải dương năm học 2012 2013 môn vật lý sở gdđề thi học sinh giỏi lớp 12 thpt tỉnh hải dương năm 2103 môn vật lý pptxkỳ thi học sinh giỏi lớp 12 của sở giáo dục và đào tạo hà nộiđề thi học sinh giỏi lớp 12 thpt tỉnh hải dương năm 2014 môn vật lý pptxhọc sinh giỏi lớp 12đề thi học sinh giỏi lớp 12tài liệu ôn toán học sinh giỏi lớp 12draft solution of shareholdersGiao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVThông báo cho cổ đông - Thong bao cho co dong dontunhiembksso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISK111CV giai trinh loi nhuan qui III 2010111Nghi quyet DHCD nam 2010Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 2011ssg ky hop dong kiem toan bctc nam 2016 signed4. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20167.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)8. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017110 amazing magic tricks4. Bao cao ban kiem soat nam 20165. Bao cao SXKD nam 20156. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015Don de cu nam 2016-vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG