1 2 bai tap thuc hanh

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN pot

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN pot
... từ kế toán có liên quan đến tình Ghi sổ kế toán theo hình thức Sổ nhật ký chung Biết rằng: - Công ty kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Hạch toán hang tồn kho theo phương pháp kế ... số … Công ty quảng cáo Mặt Trời) - bảng kê toán tạm ứng duyệt anh Trần Đông Minh sau: - Tiền lại: 700 - Tiền ăn: 1.000 - Công tác phí: 300 - Anh Minh toán tiền tạm ứng theo Hóa đơn GTGT số … CTCP ... 12.000, toán tiền gửi ngân hàng, thời hạn bảo hiểm năm ( Hóa đơn GTGT số … công ty Bảo hiểm BBB, GBN số …) - Mua nguyên vật liệu nhập kho, tổng trị chưa có thuế GTGT 105.000, thuế GTGT 10%, toán...
 • 3
 • 371
 • 1

Giáo trình tin học 12 - Tiết 25 -BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 3 – (tiết 1 /2 Tiết) pptx

Giáo trình tin học 12 - Tiết 25 -BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 3 – (tiết 1 /2 Tiết) pptx
... Table chứa ghi học sinh có điểm >=8 Đặt tên cho Query Q1 Bài tập 2: (Ví dụ 2) Như tập 1, yêu cầu xuất danh sách trường, ngoại trừ trường ID Đặt tên Q2 Bài tập 3: (Ví dụ 3) Như tập 1, yêu cầu xếp ... nhớ sau làm xong phải thực (RUN) để xem kết o Dùng Query để tạo danh sách liệt kê ghi thỏa mãn điều kiện cho trước, cho ẩn/hiện trường danh sách, xếp ghi: Bài tập 1: (Ví d 1) Thiết kế Query , dựa ... cao bình, nhất, MinOFDIEM_SOĐiểm thấp e) Đặt tên cho Query QTONG_KET Dặn dò :Tiết sau thực hành tiếp tục query với tập Rút kinh nghiệm: ...
 • 4
 • 320
 • 1

BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC S7-300 - PHẦN 2: BÀI 1: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM pot

BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC S7-300 - PHẦN 2: BÀI 1: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM pot
... hình phần ng cho PLC S 7-3 00, CPU 31 5-2 DP - Đòa MPI: - Đòa Profibus: - Khai báo đầ y đủ m - un có sẵn củ a S 7-3 00  Thiết lập cấu hình phần ng cho ET-200M - Đòa Profibus: 31 - Khai báo đầ y đủ m - un ... liệu thí nghiệm PLC BÀI HỆ THỐNG PHẢN ỨNG 2.6.1 Thiế t lập phần cứng  Thiết lập cấu hình phần ng cho PLC S 7-3 00, CPU 31 5-2 DP - Đòa MPI: - Đòa Profibus: - Khai báo đầ y đủ m - un có sẵn củ a S 7-3 00 ... liệu thí nghiệm PLC BÀI 4: ĐÈN GIAO THÔNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ 2.4.1 Thiế t lập phần cứng  Thiết lập cấu hình phần ng cho PLC S 7-3 00, CPU 31 5-2 DP - Đòa MPI: - Đòa Profibus: - Khai báo đầ y đủ m - un...
 • 17
 • 1,317
 • 32

Bài tập thực hành kế toán 1.doc

Bài tập thực hành kế toán 1.doc
... Đơn giá thực tế Giá thực tế tồn ĐK + giá thực tế nhập TK bình quân = Số lượng tồn ĐK + Số lượng nhập TK Giá thực tế xuất kho = Số lượng vật liệu XK x Đơn giá thực tế ... liệu dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu sử dụng Kế toán theo dõi tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu TK 1522 Khi xuất kho vật liệu kế toán viết phiếu xuất kho, xí nghiệp sử dụng phương ... TL% Số KH trích Luỹ kế số KH năm trước ghi giảm TSCĐ Giá trị lại TSCĐ kế hoạch 28 16/2 Máy thêu VN 2/2004 35.000.000 10% 19.163.319 46.966.938 66.130.257 dàn 26 Phần II: kế toán thu mua nguyên...
 • 74
 • 1,527
 • 7

Bài tập thực hành với autocad, một số đề thi 1

Bài tập thực hành với autocad, một số đề thi 1
... 2007 Ngời đề Nguyễn Vinh Quy Đề thi hết môn Trờng Đại học s phạm kỹ thuật Hng Yên Khoa Công nghệ thông tin Môn thi: AutoCAD ĐVHT: 03 Khoá: 2003 Lớp: TK1 Thời gian làm bài: 60 phút Đề số: 03 Câu ... 2007 Ngời đề Nguyễn Vinh Quy Đề thi hết môn Trờng Đại học s phạm kỹ thuật Hng Yên Khoa Công nghệ thông tin Môn thi: AutoCAD ĐVHT: 03 Khoá: 2003 Lớp: TK1 Thời gian làm bài: 60 phút Đề số: 04 Câu ... Đề thi hết môn Trờng Đại học s phạm kỹ thuật Hng Yên Khoa Công nghệ thông tin Đề số: 02 Môn thi: AutoCAD ĐVHT: 03 Khoá: 2003 Lớp: Tk1 Thời gian làm bài: 90 phút Câu (4đ):...
 • 6
 • 28,015
 • 976

Tiết bài tập & Thực hành Chương 1 (Cơ Bản)

Tiết bài tập & Thực hành Chương 1 (Cơ Bản)
... DẶN DÒ : TIẾT 10 -11 THỰC HÀNH x u r A Trường THCS & THPT Ngô Gia Tự TIẾT 10 -11 Gv: Phạm Lợi THỰC HÀNH : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN I- MỤC ĐÍCH Khảo sát thực nghiệm ... lệch pha đến biên độ dđth ? 2) Bài : Bài 5 -1 SBT hòa : Cho dao động điều Bài 5-2 SBT : Cho dao động điều hòa : x1 = 5cos(2π t + π 3π ) cm ; x2 = 5cos(2π t + ) 4 π x1 = 4cos(4π t + ) cm x2 = 3cos(4π ... hòa : x1 = 3cos(2,5π t + π π ) cm; x2 = 3cos(2,5π t + ) Tìm dao động tổng hợp : x = x1 +x2 ? HD : A= 2A1cos150 =5,8 cm ϕ= π π π + = 12 x = 5,8cos(2,5π t + ur u A2 π ) ( cm ) u r A u u r α A1 x DẶN...
 • 7
 • 829
 • 2

Bài tập thực hành chương II - Số 1

Bài tập thực hành chương II - Số 1
... LOP MaLOP 01 02 03 10 11 13 TenLOP 12 A1 12 A2 12 A3 12 B1 12 B2 12 C1 Khoi 12 12 12 12 12 12 MaGV V 01 L03 A02 H04 B 01 V 11 Ban KHTN KHTN KHTN CO BAN CO BAN KHXH Phonghoc B 31 B32 B33 B24 B 11 A13 4.3 Bng ... 24/09/98 11 /11 /80 MON Ngỉỵ vàn Váût l Tiãúng Anh Hoạ hc Ngỉỵ vàn Sinh hc EmailGV anh123@hotmail.com bienvn@hotmail.com danh@hotmail.com thanh56@hotmail.com TelGV 854 011 8 512 98 856779 858024 560560 212 343 ... CO BAN CO BAN KHXH Phonghoc B 31 B32 B33 B24 B 11 A13 4.3 Bng HOCSINH MaHS 00 01 0002 0003 0 010 0 011 MaLOP 01 02 10 11 13 Hodem Nguyen Thien Nguyen Quoc Nhat Phan Chien Tran Thanh Hoang Thi Hoa ten...
 • 5
 • 419
 • 4

Bài tập thực hành Chương II - Bài 2

Bài tập thực hành Chương II - Bài 2
... THANH G GD TRE CV QD CV 24 5 687 540 21 8 420 20 01 20 01 20 02 20 02 2003 12 10 15 20 QD 958 20 03 50 TK 460 20 04 10 KD VH 125 348 20 05 20 05 40 65 3.3 Baớng DOCGIA MATHE HE0 12 HE 023 MA031 MA047 LF054 ... 06/10/1985 25 /10/1986 27 /06/1969 16/ 02/ 19 82 15/07/1983 07/07/1986 01/04/1985 DIACHI KP2 - PHUONG KP1 - PHUONG KP2 - PHUONG KP8 - PHUONG KP2 - PHUONG KP6 - PHUONG KP5 - PHUONG LOP 12A1 12B3 11B3 ... AF0 02 HE0 12 A00 02 CS099 HE 023 C4356 CS115 MA031 C0909 AF006 MA047 C1 123 CS1 12 LF054 C1 124 CS114 LF054 C1 125 CS115 PH079 A0 026 AF007 MA047 NGAYMUON 01/11 /20 05 02/ 11 /20 05 05/11 /20 05 05/11 /20 05...
 • 5
 • 317
 • 3

Xem thêm