Luận án tốt nghiệp động cơ không đồng bộ

Tài liệu Luận án tốt nghiệp động không đồng bộ phần 1 ppt

Tài liệu Luận án tốt nghiệp động cơ không đồng bộ phần 1 ppt
... E B F H C 90 10 5 12 0 13 0 15 5 18 0 >18 0 75 75 75 11 5 11 5 Nhiệt độ cho phép(ºC) Độ gia tăng nhiệt(ºC) SVTH : Châu Quang Đạt Trang -15 - Luận Án Tốt Nghiệp GVHD : Nguyễn Cửu Trí Vật liệu cách điện ... 88 87 82 - 18 88 90 88 88 - 92 88 87 84 - 22 88 90 90 88 - 91 90 90 81 - 30 90 91 90 90 88 0 90 89 90 83 81 37 90 91 91 90 91 0 90 90 89 82 81 45 91 92 91 91 91 90 90 89 84 78 55 91 92 92 92 ... chuẩn Dãy động điện khơng đồng cơng suất từ 0,55 kW đến 90kW ký hiệu K theo tiêu chuẩn Việt Nam 19 87 -19 94: Cơng suất (kW): 0, 55/ 0, 75/ 1, 1/ 1, 5/ 2, 2/ 3/ 4/5, 5/ 7, 5/ 11 / 15 / 18 , 5/ 22/...
 • 35
 • 232
 • 0

Tài liệu Luận án tốt nghiệp động không đồng bộ phần 2 docx

Tài liệu Luận án tốt nghiệp động cơ không đồng bộ phần 2 docx
... máy, cần chọn: Z2≠Z1 Z2≠0,5*Z1 Z2 2* Z1 Z2≠6*p*g với g=1 ,2, 3… Để tránh momen đồng quay ,ta chọn: Z2≠6*p 2* p*g Z2≠Z1 2* p Z2 2* Z1 2* p Z2≠0,5±p Z2≠Z1±p Để tránh lực hướng tâm momen không đồng sinh quay ... Σ 2* 10-8=7,9*50*14*5,338*10-8 =2, 95*10-4 Ω 21 Điện kháng rôto quy đổi x 2= γ*x2=3389 *2, 95*10-4= Ω Tính theo đơn vị tương đối: x2*=x2’* I1 29 =1* =0,1 32 U1 22 0 22 Điện kháng hổ cảm x 12 x 12= U − I μ *x1 Iμ = 22 0 − 8,15 * 0, 424 ... nghiên λrn=0,5*λt2*( bn t2 )2 =0,5 *2, 038*( 1,18 ) =0,648 1,48 19 Hệ số từ tản rôto Σ 2= λr2+λt2+λ 2+ λrn =2, 04 +2, 038+0,6 12+ 0,648=5,338 20 Điện kháng tản dây quấn rôto x2=7,9*f1*l2* Σ 2* 10-8=7,9*50*14*5,338*10-8 =2, 95*10-4...
 • 22
 • 266
 • 0

Tài liệu Luận án tốt nghiệp động không đồng bộ phần 4 pptx

Tài liệu Luận án tốt nghiệp động cơ không đồng bộ phần 4 pptx
... i 64 momen qn tính tiết diện bậc thang Chọn tiết diện di tiết diện 1a 16 1b 30 1c 16 2a 22 2b 34 2c 20 3a 26 3b 38 3c 24 4a 30 J1= J2= π *d 64 π *d 64 64 = π * d 34 J3= π *16 = 64 π * 22 64 = ... m * U m * 0, 141 0, 141 0, 141 I "2 = 0, 141 * I '2 = 0, 141 * 6,56 = 0,93 A I " *R ' 0,93 * 34, 06 I '1r = I 'đbr + ns = 3,83 + = 4, 74 A C 1*Z 'ns 1,016 * 34, 09 I ' ' * X 'ns 0,93 * 1 ,46 3 I '1x = I ... 34, 09 I 'đbx = 2 I1 = I '1r + I '1x = 4, 742 + 1,192 = 4, 89 A cos'ϕ = I '1r 4, 74 = = 0,97 I '1 4, 89 Từ kết rõ ràng có mạch điều khiển hệ số cơng suất động cải thiện nhiều Dĩ nhiên hiệu suất động...
 • 24
 • 243
 • 0

Tài liệu Luận án tốt nghiệp động không đồng bộ pdf

Tài liệu Luận án tốt nghiệp động cơ không đồng bộ pdf
... Trang-4 - Luận Án Tốt Nghiệp GVHD : Nguyễn Cửu Trí PHẦN THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG NGUN LÝ LÀM VIỆC VÀ KẾT CẤU MÁY ĐIỆN KHƠNG ĐỒNG BỘ I Đại cương máy điện khơng đồng Máy điện khơng đồng ... Luận Án Tốt Nghiệp GVHD : Nguyễn Cửu Trí PHẦN I THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG NGUN LÝ LÀM VIỆC VÀ KẾT CẤU MÁY ĐIỆN KHƠNG ĐỒNG BỘ I Đại cương máy điện khơng đồng ... pha Động pha khơng thể tự mở máy được, để khởi động động pha cần có phần tử khởi động tụ điện, điện trở … III Cấu tạo động khơng đồng Động khơng đồng cấu tạo chia làm hai loại: động khơng đồng...
 • 98
 • 218
 • 0

Tài liệu Luận án tốt nghiệp động không đồng bộ doc

Tài liệu Luận án tốt nghiệp động cơ không đồng bộ doc
... Đạt Trang-4 - Luận án tốt nghiệp động khơng đồng Luận Án Tốt Nghiệp GVHD : Nguyễn Cửu Trí PHẦN THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG NGUN LÝ LÀM VIỆC VÀ KẾT CẤU MÁY ĐIỆN KHƠNG ĐỒNG BỘ I Đại cương ... Luận Án Tốt Nghiệp GVHD : Nguyễn Cửu Trí PHẦN I THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG NGUN LÝ LÀM VIỆC VÀ KẾT CẤU MÁY ĐIỆN KHƠNG ĐỒNG BỘ I Đại cương máy điện khơng đồng ... pha Động pha khơng thể tự mở máy được, để khởi động động pha cần có phần tử khởi động tụ điện, điện trở … III Cấu tạo động khơng đồng Động khơng đồng cấu tạo chia làm hai loại: động khơng đồng...
 • 99
 • 176
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Chữ ký không chối bỏ được và ứng dụng pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Chữ ký không chối bỏ được và ứng dụng pdf
... Đồ án tốt nghiệp Các chữ không chối bỏ ứng dụng Chương CHỮ KÝ SỐ I Chữ số Giới thiệu chung chữ số: Như biết, chữ viết tay “thường lệ” gắn với tài liệu dùng để người Chữ sử dụng ... lược đồ chữ sử dụng giao thức để khắc phục nhược điểm chữ số Đó lý em chọn đề tài “Các Chữ không chối bỏ ứng dụng làm đề tài nghiên cứu Trong đồ án em sâu tìm hiểu lược đồ chữ không chối ... Nguyễn Văn Tân -26- Lớp: CT702 Đồ án tốt nghiệp Các chữ không chối bỏ ứng dụng Chương CHỮ KÝ CHỐNG CHỐI BỎ Giới thiệu: Chữ không chối bỏ công bố Chaum Van Antverpen vào năm 1989 Nó có nét riêng...
 • 63
 • 285
 • 0

Tài liệu Luận án tốt nghiệp : Thiết kế và tính toán động không đồng bộ 3 pha RoTo Lồng Sóc ppt

Tài liệu Luận án tốt nghiệp : Thiết kế và tính toán động cơ không đồng bộ 3 pha RoTo Lồng Sóc ppt
... sau Trang-26 - Luận Án Tốt Nghiệp nguyenvanbientbd47@gmail.com PHẦN II THIẾT KẾ VÀ TÍNH TỐN ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ BA PHA RƠTO LỒNG SĨC Các thơng số ban đầu - Cơng suất định mức: Pđm = 15 kW - ... thước lắp đặc: chiều cao tâm trục chọn theo dãy cơng suất động điện khơng đồng rơto lồng sóc Ký hiệu máy Ví d : 3K 250 M4 - 3K: động điện khơng đồng dày K thiết kế lại lần - 25 0: chiều cao tâm ... Luận Án Tốt Nghiệp nguyenvanbientbd47@gmail.com PHẦN I THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG NGUN LÝ LÀM VIỆC VÀ KẾT CẤU MÁY ĐIỆN KHƠNG ĐỒNG BỘ I Đại cương máy điện khơng đồng...
 • 94
 • 490
 • 0

luận án tốt nghiệp - thiết kế động không đồng bộ

luận án tốt nghiệp - thiết kế động cơ không đồng bộ
... Trang-17 - Luận Án Tốt Nghiệp GVHD : Nguyễn Cửu Trí 55 73 70 67 64 - 86 70 71 65 - 75 77 72 69 68 - 87 73 74 62 - 1 77 75 74 70 - 87 81 74 68 - 81 77 75 74 - 85 83 74 65 - 2 83 80 81 76 - 87 ... 1, 6-2 ,0 2, 2-2 ,5 2, 4-3 ,0 1 5-4 0 1, 7-2 ,2 2, 4-2 ,7 2, 6-3 ,4 >40 2, 2-2 ,8 2, 6-3 ,2 2, 8-3 ,8 Dạng rãnh stato Dạng rãnh phụ thuộc vào thiết kế điện từ loại dây dẫn Rãnh thiết kế cho cho vừa số dây dẫn thiết ... h1=hrs- 0,1*d 2-2 *c-c’=2 4-0 ,1* 9-2 *0, 4-0 ,5=21,8 mm SVTH : Châu Quang Đạt Trang-45 - Luận Án Tốt Nghiệp h2= -( GVHD : Nguyễn Cửu Trí 7,5 d1 -2 *c-c’) =-( -2 80, 4-0 ,5)= -2 ,45 mm 2 b= 7,5 mm h41=0,5mm...
 • 95
 • 176
 • 0

Luận án tốt nghiệp " Thiết kế động không đồng bộ" pps

Luận án tốt nghiệp
... ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG NGUN LÝ LÀM VIỆC VÀ KẾT CẤU MÁY ĐIỆN KHƠNG ĐỒNG BỘ I Đại cương máy điện khơng đồng Trang-4 - Luận Án Tốt Nghiệp nguyenvanbientbd47@gmail.com Máy điện khơng đồng kết ... máy cơng cụ sản xuất - Khoảng cách chân đế (giữa lổ bắc bulon) VI Phương pháp thiết kế - Thiết kế đơn chiết: cấp cơng suất (trong phạm vi luận văn, chọn phương pháp thiết kế này) -Thiết kế dãy: ... - Luận Án Tốt Nghiệp nguyenvanbientbd47@gmail.com Dạng rãnh stato Dạng rãnh phụ thuộc vào thiết kế điện từ loại dây dẫn Rãnh thiết kế cho cho vừa số dây dẫn thiết kế cho rãnh kể cách điện cơng...
 • 93
 • 183
 • 0

luận án tốt nghiệp - thiết kế động không đồng bộ

luận án tốt nghiệp - thiết kế động cơ không đồng bộ
... Trang-15 - Luận Án Tốt Nghiệp GVHD : Nguyễn Cửu Trí 55 73 70 67 64 - 86 70 71 65 - 75 77 72 69 68 - 87 73 74 62 - 1 77 75 74 70 - 87 81 74 68 - 81 77 75 74 - 85 83 74 65 - 2 83 80 81 76 - 87 ... 1, 6-2 ,0 2, 2-2 ,5 2, 4-3 ,0 1 5-4 0 1, 7-2 ,2 2, 4-2 ,7 2, 6-3 ,4 >40 2, 2-2 ,8 2, 6-3 ,2 2, 8-3 ,8 Dạng rãnh stato Dạng rãnh phụ thuộc vào thiết kế điện từ loại dây dẫn Rãnh thiết kế cho cho vừa số dây dẫn thiết ... h1=hrs- 0,1*d 2-2 *c-c’=2 4-0 ,1* 9-2 *0, 4-0 ,5=21,8 mm SVTH : Châu Quang Đạt Trang-43 - Luận Án Tốt Nghiệp h2= -( GVHD : Nguyễn Cửu Trí 7,5 d1 -2 *c-c’) =-( -2 80, 4-0 ,5)= -2 ,45 mm 2 b= 7,5 mm h41=0,5mm...
 • 93
 • 229
 • 1

Đồ án tốt nghiệp động không đồng bộ ba pha lồng sóc

Đồ án tốt nghiệp động cơ không đồng bộ ba pha lồng sóc
... ỏn tt nghip CHNG GII THIU V ễNG C KHễNG NG B PHA I- Gii thiu chung v ng c khụng ng b pha I.1 Khỏi quỏt v ng c khụng ng b pha Trong quỏ trớnh khai thỏc v s dng ti nguyờn thiờn nhiờn ... ng c khụng ng b Rụto lng súc ỏn tt nghip Dũng in pha nh mc P.10 11.10 = = 21,9 A 3.U cos 3.220.0,875.0,87 I1 = S rónh stato Chn s rónh mi pha trờn mt cc q1=4 Khi ú s rónh ca stato l : Z1 = ... di dõy qun ca pha Stato l1 = 2.W1.l1/2 tb.10-2 =2.144.30,264.10-2 = 87,16 (m) 62 in tr tỏc dng ca dõy qun Stato R1 = (750 ) l1 Trong ú: n1 a1 S1 l1 =87,16 (m) chiu di dõy qun ca pha Stato, tớnh...
 • 72
 • 398
 • 4

Tài liệu Đồ Án Tốt Nghiệp - Động không đồng bộ Roto lồng sóc ppt

Tài liệu Đồ Án Tốt Nghiệp - Động cơ không đồng bộ Roto lồng sóc ppt
... 20 10 10 20 30 40 Đặc tính lm việc động điện không đồng rôto lồng sóc 40 KW, Zp = H TNH TON C TNH KHI NG Thit K CKB Pha Roto Lng Súc P2 (KW) Trng HBK-H Ni n Tt Nghip 92 Tham s ca ng c xột n hiu ... mm2 - Din tớch cú ớch ca rónh stato : Sr1 = S/r - Sc = 24 1- 39 = 202 mm2 - H s lp y rónh: kd = u r n1 d cd 30.2.1,585 = = 0,746 Sr 202 Trong ú: ur = 30 Thit K CKB Pha Roto Lng Súc Trng HBK-H Ni ... ú: rtd = 0,824.1 0-4 rv = 0,00935 = 0,329 e in tr rụto ó quy i: r '2 = r2 = 973 0,9967 1 0-4 = 0,0969.1 0-4 = 973 -4 r2 = 0,9967.10 Thit K CKB Pha Roto Lng Súc Trng HBK-H Ni n Tt Nghip...
 • 59
 • 405
 • 0

đồ án tốt nghiệp - động không đồng bộ roto lồng sóc

đồ án tốt nghiệp - động cơ không đồng bộ roto lồng sóc
... 20 10 10 20 30 40 Đặc tính lm việc động điện không đồng rôto lồng sóc 40 KW, Zp = H TNH TON C TNH KHI NG Thit K CKB Pha Roto Lng Súc P2 (KW) Trng HBK-H Ni n Tt Nghip 92 Tham s ca ng c xột n hiu ... mm2 - Din tớch cú ớch ca rónh stato : Sr1 = S/r - Sc = 24 1- 39 = 202 mm2 - H s lp y rónh: kd = u r n1 d cd 30.2.1,585 = = 0,746 Sr 202 Trong ú: ur = 30 Thit K CKB Pha Roto Lng Súc Trng HBK-H Ni ... ú: rtd = 0,824.1 0-4 rv = 0,00935 = 0,329 e in tr rụto ó quy i: r '2 = r2 = 973 0,9967 1 0-4 = 0,0969.1 0-4 = 973 -4 r2 = 0,9967.10 Thit K CKB Pha Roto Lng Súc Trng HBK-H Ni n Tt Nghip...
 • 59
 • 270
 • 0

Đồ án tốt nghiệp động không đồng bộ ba pha lồng sóc

Đồ án tốt nghiệp động cơ không đồng bộ ba pha lồng sóc
... VỀ ĐÔNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ PHA I- Giới thiệu chung động không đồng pha I.1 Khái quát động không đồng pha Trong trính khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho kinh tế quốc dân , không ... Rôto lồng sóc đúc nhôm, chọn số rãnh Rôto theo bảng 4- trang 23, Giáo trình Động không đồng bộ- phối hợp số rãnh Stato số rãnh Rôto máy điện không đồng Rôto lồng sóc: 2p =4 rãnh Rôto nghiêng, động ... thành hạ ( 1/6 động điện chiều ) ,làm việc tin cậy chắn ,hiệu suất cao … Đặc biệt động điện không đồng rô to lồng sóc có kết rô to đơn giản vận hành thuận tiện Ngoài động không động dùng trực...
 • 113
 • 232
 • 0

Xem thêm