trắc nghiệm và bài tập luật hôn nhân gia đình

Trắc nghiệm bài tập Luật Kinh tế

Trắc nghiệm và bài tập Luật Kinh tế
... nghiệp theo quy định Luật này; b) Là cá nhân sở hữu 10% vốn điều lệ công ty người thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế quản trị kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu công ... ký kinh doanh  Kê khai khống vốn đăng ký, không góp đủ hạn số vốn đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không giá trị thực tế  Hoạt động trái pháp luật, lừa đảo; kinh doanh ngành, nghề cấm kinh ... doanh  Kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật  Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông doanh nghiệp thực quyền theo quy định Luật...
 • 8
 • 211
 • 0

GẦN 100 câu TRẮC NGHIỆM bài tập LUẬT đất ĐAI

GẦN 100 câu TRẮC NGHIỆM và bài tập LUẬT đất ĐAI
... sử dụng đất người sử dụng đất quyền quản lý đất đai chủ thể Nhà nước giao đất để quản lý Theo điều 45 LĐĐ trưng dụng đất không dẫn đến hậu chấm dứt quyền sử dụng đất người sử dụng đất Câu 27: ... cho thuê đất UBND cấp Sai Theo điều 37 Luật đất đai UBND xã, phường, thị trấn cho thuê đất (thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng mục đích công ích xã, phường, thị trấn) thẩm quyền giao đất Câu 25.Chủ ... hồi đất, tính tiền bồi thường người có hành vi vi phạm phạm pháp luật v ề đất đai gây thiệt hại cho nhà nước; giá đất tính giá trị quyền s dụng đất Câu 24.Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, ...
 • 13
 • 184
 • 2

bài đọc luật hôn nhân gia đình

bài đọc luật hôn nhân gia đình
... vọng rằng, vào sống, Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi năm 2014 sẽ gia i quyết quan hệ phức tạp lĩnh vực hôn nhân và gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, bền ... định hôn nhân hợp pháp (công nhận thuận tình ly hôn cho ly hôn) hay hủy hôn nhân trái pháp luật, không công nhận là vợ chồng; việc áp dụng các quy định của Luật HN & GĐ gia i ... đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau: truyền thống, văn hóa (về hôn nhân, gia đình, kết hôn) ; lo ngại hôn nhân cùng giới ảnh hưởng đến gia đình và xã hội; lo ngại cặp...
 • 53
 • 336
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm bài tập tình huống quản trị nhân lực

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống quản trị nhân lực
... trình Quản trị nhân lực A B C D A B C D Nhu cầu nguồn nhân lực / phẩm chất, kỹ Chất lượng nguồn nhân lực / lực, kinh nghiệm Kỹ chuyên môn nguồn nhân lực / lực, kinh nghiệm Chất lượng nguồn nhân lực ... B C Câu 40: Nhược điểm phương pháp trả lời câu hỏi? A Thu thông tin không xác B Số câu hỏi trả lời không nhiều C Hỏi câu hỏi D Cả A B 16 Giáo trình Quản trị nhân lực A B C D Câu 41: câu hỏi ... sai Câu 34 Hoạch định nguồn nhân lực sở cho hoạt động: Biên chế nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực, biên chế nguồn nhân...
 • 110
 • 397
 • 1

BÀI TẬP LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

BÀI TẬP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
... hội, khoản Điều 11 Luật hôn nhân gia đình năm 2000, án tuyên bố không công nhận họ vợ chồng; họ có yêu cầu nuôi chia tài sản, Toà án áp dụng khoản khoản Điều 17 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 để ... hội, khoản Điều 11 Luật hôn nhân gia đình năm 2000, án tuyên bố không công nhận họ vợ chồng; họ có yêu cầu nuôi chia tài sản, Toà án áp dụng khoản khoản Điều 17 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 để ... diện Bài tập Luật hôn nhân gia đình Blog Hon yume.vn tập A B vợ chồng hợp pháp, có tài sản chung 500 triệu đồng, thoả thuận văn chia tài sản chung để A kinh doanh riêng để tránh rủi ro cho gia đình...
 • 13
 • 629
 • 2

Một số câu hỏi trắc nghiệm bài tập LHNGĐ.doc

Một số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập LHNGĐ.doc
... phải chia thêm nửa số tiền thuê nhà, A không đồng ý .Hỏi án giải ? A b chung sống vợ chồng năm 190, năm 1994 hai bên mâu thuẫn tự thoả thuận chia tài sản chung văn bản, không chung sống với nữa.Năm ... nữa.Năm 2002 A trúng xổ số 200 triêu đồng chị B yêu cầu chia nửa tài sản .Hỏi án giải ? A B chung sống vợ chồng từ năm 1985, co chung, năm 2002 A có quan hệ ngoại tình với M chung sống vợ chồng, năm ... triệu đồng chi tiêu dùng hết cho đời sống gia đình.Sau A có hành vi ngoại tình dùng số tiền lợi tức cho người tình mình.B yêu cầu ly hôn yêu cầu đòi lại số tài sản có không? ...
 • 5
 • 1,125
 • 12

Trắc nghiệm bài tập bảo hiểm

Trắc nghiệm và bài tập bảo hiểm
... a/hưởng ntn? Tạo nguồn thu cho ngân sách Tính chất BHxh: H/đ theo ng/tắc,đảm bảo qlợi cho người lđ,kết hợp hài hòa lợi ích,đảm bảo mức sống tối thiểu cho người hưởng Trách nhiệm dân h/đ p/sinh nào? ... thành tiền để Trong BH người số tiền BH hợp đồng xác định dựa vào:tuổi cua người th/ga BH Trong BH ng,số tiền hợp đồng xác định dựa vào cứ: K/năng t/c người th/gia BH Trong BH trách nhiệm dân sự,ng ... làm giàu từ BH Ý nghĩa qtrọng việc khai báo rủi ro thiết lập h/đBH: người BH đánh giá rủi ro Bài tập BH 1/2004,ôtô va vao xe máy thiệt hại:cp điều trị 250000đ,xe trị giá 40tr,hư hại giẳm 50%,xe...
 • 8
 • 942
 • 25

65 câu hỏi trắc nghiệm bài tập hóa 9

65 câu hỏi trắc nghiệm và bài tập hóa 9
... b/ 90 0 d/ 350 Câu 65: Cho 23 g rượu phản ứng với axít axêtic, sản phẩm tạo thành este có khối lượng a/ 29, 33 g b/ 44 g c/ 88 g d/ 29 g BÀI TẬP Bài 1: Hoà tan 14g sắt d d H2SO4 9, 8% a/ Tính thể ... mêtan, êtylen, xăng d/ Khí, dầu nặng, mazút, xăng Câu 52: Việt Nam bắt đầu khai thác dầu mỏ vào năm a/ Năm 198 6 c/ Năm 196 8 b/ Năm 1 896 d/ Năm 18 69 Câu 53: Khái niệm sau đúng: a/ Dầu mỏ hỗn hợp tự ... có 4,9g H2SO4 a/ 4,9g b/ 9, 8g c/ 49g d/ 20g Câu 23: Chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống PTHH sau cho thích hợp: AgNO3 + ? AgCl + ? a/ MgCl2, HNO3 c/ HCl, HNO3 b/ HNO3, Cl2 d/ MgCl2, HCl Câu...
 • 8
 • 530
 • 6

65 câu hỏi trắc nghiệm bài tập hóa 9

65 câu hỏi trắc nghiệm và bài tập hóa 9
... b/ 90 0 d/ 350 Câu 65: Cho 23 g rượu phản ứng với axít axêtic, sản phẩm tạo thành este có khối lượng a/ 29, 33 g b/ 44 g c/ 88 g d/ 29 g BÀI TẬP Bài 1: Hoà tan 14g sắt d d H2SO4 9, 8% a/ Tính thể ... mêtan, êtylen, xăng d/ Khí, dầu nặng, mazút, xăng Câu 52: Việt Nam bắt đầu khai thác dầu mỏ vào năm a/ Năm 198 6 c/ Năm 196 8 b/ Năm 1 896 d/ Năm 18 69 Câu 53: Khái niệm sau đúng: a/ Dầu mỏ hỗn hợp tự ... có 4,9g H2SO4 a/ 4,9g b/ 9, 8g c/ 49g d/ 20g Câu 23: Chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống PTHH sau cho thích hợp: AgNO3 + ? AgCl + ? a/ MgCl2, HNO3 c/ HCl, HNO3 b/ HNO3, Cl2 d/ MgCl2, HCl Câu...
 • 8
 • 4,343
 • 160

Một số câu hỏi trắc nghiệm bài tập Vật lý 8 kỳ 2

Một số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Vật lý 8 kỳ 2
... xe lớn t1 = 20 oC Một số tập đònh lượng t2 Hình Đổ 20 0g nước nhiệt độ t1 = 20 oC vào 300g nước nhiệt độ t2 Khi cân nhiệt, nhiệt độ 65oC Nhiệt độ t2 nước là: A 45oC B 85 oC C 95oC D 42, 5oC Thả miếng ... từ 20 oC đến 80 oC Biết nhiệt dung riêng nhôm 88 0J/kg.K Một thỏi đồng có khối lượng 3,5kg nhiệt độ 26 0 oC Sau tỏa nhiệt lượng 25 0kJ nhiệt độ bao nhiêu? Cho biết nhiệt dung riêng đồng 380 J/kg.K Bài ... lượng 26 .104kJ? A 0, 026 kg B 26 .1011kg C 26 kg D 26 g Một ôtô chạy quãng đường 100km với lực kéo 20 00N tiêu thụ hết 10kg xăng Tính hiệu suất động cơ, biết suất tỏa nhiệt xăng 46.106J/kg A 40% B 28 % ...
 • 6
 • 7,556
 • 230

Câu hỏi trắc nghiệm bài tập Excel

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Excel
... án b c Câu 44: Chọn phát biểu đúng: a Trong Excel, cột đánh số thứ tự từ đến 65536 b Một tập tin Excel gọi Worksheet c Trong Excel, chọn (qt khối) vùng khơng liên tục a Khơng có đáp án Câu 45: ... cột Câu 14: Chọn kết nhất: LEFT(“Thanh Da Nang”, 7) trả về: a b c d “Thanh ph” “Thanh p” “Da Nang” Khơng có câu Câu 15: Các phép so sánh hay phép tốn Logic Excel cho kết là: 4/1/2008 10:18 AM Câu ... “DUNG” Sai “SAI” Khơng có câu Câu 20: Khi ta nhập liệu Ngày Tháng Năm, giá trị Ngày tháng năm khơng hợp lệ Excel coi l liệu dạng: a b c d Chuỗi Số Cơng thức Thời gian Câu 21: Kết trả cơng thức:...
 • 11
 • 619
 • 0

Đề tài: “Bài tập lớn môn Luật Hôn nhân gia đình” pptx

Đề tài: “Bài tập lớn môn Luật Hôn nhân gia đình” pptx
... cực luật hôn nhân gia đình 1959, 1980 luật Hôn nhân gia đình năm 2000 qui định: “ Điều 19: Bình đẳng nghĩa vụ quyền vợ chồng Nguy n Th Kim Cúc – 351823 - Nhóm Bài t p l n cu i kì môn Lu t hôn nhân ... trường , vấn đề xã hội hôn nhân gia đình ngày phức tạp Quan niệm hôn nhân mà mở rộng hơn, tình trạng trầm trọng, đời sống chung kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt vợ chồng li hôn để đảm bao ... phía pháp luật cần có chế định cụ thể vấn đề chia tài sản hôn nhân để tránh tình trạng hiếu nhầm vận dụng sai hay “lách luật .Một vấn đề đặt có hay không hợp đồng hôn nhân vợ chồng kết hôn, tài...
 • 16
 • 931
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi bai tap luat hon nhan gia dimhbáo cáo thực tập luật hôn nhân gia đìnhbài tập lớn luật hôn nhân gia đìnhcâu hỏi trắc nghiệm về luật hôn nhân gia đìnhbài tập tình huống về luật hôn nhân gia đìnhbài tập tình huống môn luật hôn nhân gia đìnhbài tập tình huống luật hôn nhân gia đìnhbai tap tinh huong luat hon nhan gia dinhcâu hỏi trắc nghiệm và bài tập nâng cao 5 môn toán tiếng việt lịch sử địa lý và khoa học lớp 4giáo trình luật hôn nhân gia đình tập 1luật hôn nhân gia đình 2014 và các văn bản hướng dẫnnghĩa vụ và quyền của vợ chồng theo luật hôn nhân gia đình việt nambài thuyết trình luật hôn nhân gia đìnhnguyen tac bao ve ba me va tre em trong luat hon nhan gia dinh 2014gia đình và pháp luật hôn nhân gia đìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học