TIÊU CHUẨN QUỐC GIA GIẤY BAO GÓI XI MĂNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT
... Masonry cement Tiêu chuẩn áp dụng cho xi măng xây trát - TCVN 6882 : 2001 Phụ gia khoáng cho xi măng - TCVN 4787 : 2001 Xi măng Phương pháp lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử - TCVN 6016 : 1995 Xi măng Phương ... bố Xi măng xây trát - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật Xi măng xây trát Masonry cement - Part 1: Specifications Tiêu chuẩn quy định thành phần tiêu chất lượng xi măng xây trát dùng để chế tạo vữa xây ... 32 4:2 004 TCVN 920 2: 2012 Tiêu chuẩn quy định thành phần tiêu chất lượng xi măng dùng để chế tạo vữa xây hoàn thiện TCVN 920 2: 2012 chuyển đổi từ TCXDVN 32 4:2 004 theo quy định khoản Điều 69 Luật Tiêu...
 • 9
 • 216
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9203 : 2012 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHỤ GIA KHOÁNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9203 : 2012 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHỤ GIA KHOÁNG
... TCVN 478 7:2 009 Mục Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng xi măng PCB Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng xi măng poóc lăng hỗn hợp Phần Phần I: Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Phương ... Phần I: Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng biết hợp phần ban Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng xi măng poóc lăng đầu hỗn hợp ... quy định phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng xi măng poóc lăng hỗn hợp biết hợp chất ban đầu Phần II: Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng hợp phần...
 • 11
 • 254
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PENCYCURON YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PENCYCURON YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
... 3.3 Yêu cầu tính chất lý - hóa 3.3.1 Thuốc bảo vệ thực vật dạng bột thấm nước có chứa pencycuron 3.3.1.1 Tỷ suất lơ lửng Sau tạo huyền phù sản phẩm nước cứng chuẩn 300C ± 20C 30 min, hàm lượng pencycuron ... kiện môi trường bình thường THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất pencycuron - yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử 10TCN 431-2001, 2001 [2] Manual on development and use of ... lượng hoạt chất 4.2.1 Nguyên tắc Hàm lượng pencycuron xác định phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao, với detector tử ngoại (UV) 4.2.2 Thuốc thử Chỉ sử dụng thuốc thử tinh khiết phân tích, nước đạt tiêu...
 • 6
 • 220
 • 0

Báo cáo khoa học: "một số kết quả Nghiên cứu đánh giá việc áp dụng một số tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế bánh răng với sự trợ giúp của máy tính" ppsx

Báo cáo khoa học:
... Biện pháp để đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn bánh Để đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế bánh trớc hết ta so sánh việc áp dụng tiêu chuẩn cũ phơng pháp thiết kế bánh Sau so sánh kết áp dụng ... - Nghiên cứu đánh giá để huỷ bỏ số tiêu chuẩn không phù hợp - Nghiên cứu đánh giá tiêu chuẩn quan trọng để đa vào danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng - Nghiên cứu tiêu chuẩn áp dụng cho phù hợp ... hiệu - Nghiên cứu tiêu chuẩn đợc áp dụng để đăng ký chất lợng hàng hóa xuất nhập Đề tài hớng nghiên cứu quan trọng số hớng nghiên cứu 2.2 Các tiêu chuẩn hành phơng pháp thiết kế theo tiêu chuẩn...
 • 7
 • 251
 • 1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8733:2012 ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU, VẬN CHUYỂN, LỰA CHỌN VÀ BẢO QUẢN MẪU ĐÁ DÙNG CHO CÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8733:2012 ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU, VẬN CHUYỂN, LỰA CHỌN VÀ BẢO QUẢN MẪU ĐÁ DÙNG CHO CÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG
... bảo quản mẫu không 60 ngày kể từ ngày lấy mẫu đến bắt đầu thí nghiệm MỤC LỤC Lời nói đầu TCVN 8733:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn bảo quản mẫu đá ... đá dùng cho thí nghiệm phòng Phạm vi áp dụng Quy định chung Lấy mẫu 3.1 Lấy mẫu từ hố khoan 3.2 Lấy mẫu điểm lộ mỏ đá thiên nhiên Lập nhãn mẫu, phiếu mẫu Đóng gói, vận chuyển mẫu Lựa chọn bảo quản ... thí nghiệm Phải lập biên giao nhận mẫu với nội dung đầy đủ thông tin công trình, số lượng mẫu, yêu cầu thí nghiệm, thời gian nhận kết quả,… Lựa chọn bảo quản mẫu đá phòng thí nghiệm 6.1 Trước lựa...
 • 5
 • 431
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
... công trình thủy lợi - Mẫu nõn khoan hố khoan kiểm tra để đánh giá chất lượng thi công thân công trình chất lượng thi công xử lý công trình thủy lợi; - Mẫu nõn khoan hố khoan khảo sát trạng chất ... chung 3.1 Mẫu nõn khoan 3.2 Bảo quản mẫu nõn khoan 3.3 Các loại mẫu nõn khoan sau đối tượng phải bảo quản Yêu cầu quy định cụ thể 4.1 Yêu cầu mức độ bảo quản mẫu nõn khoan khảo sát ĐCCT thủy lợi 4.1.1 ... bảo quản mẫu nõn khoan 4.4.1 Bảo quản tạm thời mẫu nõn khoan đơn vị khảo sát ĐCCT Trong trình thực hố khoan loạt hố khoan khảo sát ĐCCT, tổ khoan phải tự bảo quản mẫu nõn khoan theo yêu cầu sau:...
 • 15
 • 340
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9150 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CẦU MÁNG VỎ MỎNG XI MĂNG LƯỚI THÉP - YÊU CẦU THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9150 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CẦU MÁNG VỎ MỎNG XI MĂNG LƯỚI THÉP - YÊU CẦU THIẾT KẾ
... 0,000 -0 ,019 -0 ,076 -0 ,165 -0 ,282 -0 ,418 -0 ,564 MMo -0 ,069 -0 ,069 -0 ,069 -0 ,069 -0 ,069 -0 ,069 -0 ,069 -0 ,069 Mq 0,000 -0 ,015 -0 ,074 -0 ,191 -0 ,376 -0 ,629 -0 ,939 MP -0 ,045 -0 ,207 -0 ,551 -1 ,126 -1 ,953 ... cho kết cấu xi măng lưới thép 8.1 Vữa xi măng 8.2 Lưới thép 8.3 Cốt thép chịu lực 8.4 Các chất phụ gia 8.5 Cấp phối vật liệu vữa xi măng lưới thép Tính toán thiết kế cầu máng xi mămg lưới thép ... THÂN MÁNG THEO LÝ THUYẾT DẦM A.1 Số liệu tính toán Thiết kế thân cầu máng vỏ mỏng chữ U xi măng lưới thép theo số liệu thiết kế sau: - Cầu máng kiểu dầm đơn có chiều dài nhịp : L = 10 m; - Đường...
 • 36
 • 466
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG
... phân tích nhiễu x tia X, sau nghiền trộn mẫu, tiến hành tạo mẫu phân tích 4.3 Chuẩn bị mẫu hỗn hợp: Cân khoảng 1,7 gam clanhke xi măng poóc lăng 0,3 gam chất chuẩn CaF2 gia công (4.1), x c đến ... vòng tròn trung tâm nhiễu x Goniometer Chế độ đo: theo chế độ đo loại máy nhiễu x tia X; riêng với nhiễu x sử dụng ống phát tia đồng (CuKα) U = 40 Kv; I = 40 mA; khe chiếu tia X rộng 0,2 mm Detector ... chất chuẩn CaF2; Tỷ số (1/k) khoáng x c định: C 3S = 7,23; C2S = 28,08; C3A = 3,79; C4AF = 5,24; Tỷ số (Inc / ICaF2) đo giản đồ nhiễu x tia X mẫu phân tích trên; Hàm lượng CaF2 ( CCaF2 ) cố định...
 • 3
 • 117
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9276 : 2012 SƠN PHỦ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP - HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9276 : 2012 SƠN PHỦ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP - HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
... TCVN 878 9:2 011, Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử TCVN 879 0:2 011, Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công nghiệm thu TCVN 209 2:2 008, Sơn vecni - Xác định thời gian chảy ... gian chảy phễu chảy TCVN 209 7:1 993, Sơn - Phương pháp xác định độ bám dính màng Ý nghĩa ứng dụng 3.1 Tiêu chuẩn dùng để hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát chất lượng sơn phủ bảo vệ Một số nội dung ... (atlat) ASTM D2200 (SSPC - VIS1; SSPC-VIS 1-8 9) TCVN 879 0:2 011 để so sánh giúp cho Tư vấn giám sát trình giám sát làm bề mặt kết cấu thép, kiểm tra mức độ xử lý bề mặt kết cấu thép phải đạt theo yêu...
 • 19
 • 425
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9356:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9356:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG
... đường kính thép, đo chiều dày lớp bảo vệ, ngược lại, biết chiều dày lớp bảo vệ, xác định đường kính cốt thép Đối với máy đo thị số có đầu dò đường kính: sau xác định vị trí trục thép đầu dò vị ... hành xác định đường kính cốt thép máy đo điện từ IZC-3 B.1 Xác định vị trí chiều dày lớp bảo vệ cốt thép Đặt đầu dò mặt tông cấu kiện, theo thang đo máy đường quan hệ hiệu chuẩn, xác định ... số Dải đo độ xác - Chiều dày: từ mm đến 50 mm - Đường kính: từ mm đến 16 mm - Chiều dày: từ mm đến 300 mm - Đường kính: từ mm đến 45 mm - Chiều dày: từ mm đến 200 mm - Đường kính: từ mm đến 40...
 • 11
 • 423
 • 0

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
... nhân viên phục vụ (mục 4) 2.5 TCVN 7798:2009 Căn hộ du lịch - Xếp hạng Phụ lục B: Phương pháp đánh giá xếp hạng hộ du lịch - Quy mô hộ du lịch (mục 1.4) - Chất lượng trang thiết bị, tiện nghi ... nhân viên phục vụ (mục 4) 2.6 TCVN 7799:2009 Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch Phụ lục B: Phương pháp đánh giá nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch - Nhà hàng, bar (mục 1.2.4 quy định nhà ... viên phục vụ (mục 4) 2.2 TCVN 7795:2009 Biệt thự du lịch - Xếp hạng Phụ lục B: Phương pháp đánh giá xếp hạng biệt thự du lịch - Tổ chức không gian biệt thự (mục 1.4) - Chất lượng trang thiết...
 • 3
 • 1,084
 • 4

Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp

Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp
... chức quốc tế và/ hoặc quốc gia, nhóm thực đề tàichủ trì không vào tiêu chuẩn tổ chức mà bổ sung yêu cầu khác từ nhiều tiêu chuẩn nước tổ chức tiêu chuẩn quốc tế giới Mục tiêu tiêu chuẩn nội dung ... 19 Bổ sung số tiêu chuẩn vật liệu chế tạo ống 20 Bổ sung thêm số đo tiêu tiêu cho ống nhựa uPVC 21 Bổ sung tiêu chuẩn cho ống nhựa xoắn HDPE, ống tổ hợp HDPE đo với tiêu cho ống HDPE 22 Bổ sung ... thực đề tài soạn thảo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật” Dự thảo tiêu chuẩn gồm nội dung sau: Lời nói đầu Phạm vi áp dụng Tài liệu...
 • 30
 • 401
 • 2

Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: chất lượng kỹ thuật tín hiệu truyền hình Internet

Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: chất lượng kỹ thuật tín hiệu truyền hình Internet
... thiệu tiêu chuẩn 1.1 Tên tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Quốc gia chất lượng kỹ thuật tín hiệu truyền hình Internet 1.2 Kí hiệu TCVN xxx: 2012 Sự cần thiết xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật tín hiệu truyền Internet ... ảnh - Tính liên tục âm hình ảnh 5.1 Nội dung dự thảo Tiêu chuẩn Dự thảo tiêu chuẩn Kèm theo thuyết minh dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia chất lượng kỹ thuật tín hiệu truyền hình Internet Các nội dung ... định chất lượng Video tín hiệu truyền hình Internet dựa 03 đặc tính chất lượng video, gồm: - Tính nguyên trạng hình ảnh - Tính liên tục hình ảnh - Tính trung thực hình ảnh 17 4.2.2.3 Chất lượng tín...
 • 20
 • 686
 • 3

Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với thiết bị điều hòa không khí

Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với thiết bị điều hòa không khí
... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Đặt vấn đề Quá trình xây dựng TCVN HSNL cho máy điều hòa không khí Xu hướng tiêu chuẩn quốc tế ĐHKK Tình hình tiêu chuẩn ... nội dung tiêu chuẩn quốc gia hiệu suất lượng máy điều hòa không khí ĐẶT VẤN ĐỀ • Quyết định 51/2011/QĐ-TTg – Bộ KHCN có trách nhiệm ban hành tiêu chuẩn hiệu suất lượng mức hiệu suất lượng tối ... Điều hòa không khí – Phương pháp xác định hiệu suất lượng – Theo ISO 5151 MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG TCVN VỀ HSNL ĐỐI VỚI ĐHKK  TCVN 7830:2012, Máy điều hòa không khí không ống gió – Hiệu suất...
 • 12
 • 1,462
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tiêu chuẩn quốc giacông bố tiêu chuẩn quốc giaquyết định công bố tiêu chuẩn quốc giavăn bản về tiêu chuẩn quốc giatiêu chuẩn quốc gia việt namquản lý tiêu chuẩn quốc giakế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc giatiêu chuẩn quốc gia về xây dựngxây dựng tiêu chuẩn quốc giathẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc giaquyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc giatiêu chuẩn quốc gia là gìtiêu chuẩn quốc gia cây đầu dòngtiêu chuẩn quốc gia về đường ô tôtiêu chuẩn quốc gia về trường mầm non10. TT 85 2004 TTLT BTC BKHCN14. HD1895 QLHDKHCN Bieu mau16. Luat so 38 2009 QH12Chủ đề tết và mùa xuânSach chuyen khao 201602 Don ung cu thanh vien HĐQT02 Don ung cu thanh vien HĐQTBài báo quốc tế khác | Hanoi University of Science, VNU Bao qte khac2016San pham ung dung 2011 2015San pham ung dung 201602. Chuong trinh hop du kienLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUBài 25. Trang trí lều trạiLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUTiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn casaigontel PcP4mWtkFLBài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòa