Xác định phân bố liều bức xạ photon ở lối ra của máy gia tốc primus – siemens dùng trong xạ trị

Xác định liều phân bố liều bức xạ phooton lối ra của máy gia tốc Primus- Siemens dùng trong xạ trị

Xác định liều phân bố liều bức xạ phooton ở lối ra của máy gia tốc Primus- Siemens dùng trong xạ trị
... c o bng n v Rad Rad l liu hp th 100 erg trờn gam Ta cú: rad = 100 erg/g (1.33) Do 1J = 107 erg v kg = 1000g nờn: rad = 0,01 Gy hay 1Gy = 100 rad (1.34) Qua cỏc nh ngha, ta nhn thy gia liu hp th ... (1.35) Trong ú D l liu hp th, X l liu chiu, f l h s t l Trong khụng khớ h s f = 0,869 rad/R Trong c th ngi, f= 0,869 rad/R b) Sut liu hp th Sut liu hp th * D chớnh l liu hp th mt n v thi gian, ... x tr dựng mỏy gia tc CHNG MY GIA TC PRIMUS SIEMENS DNG TRONG X TR 2.1 GII THIU CHUNG V MY GIA TC 2.1.1 Lch s phỏt trin iu tr ung th bng phúng x ó c bit n t hng trm nm V thut ng gia tc thỡ ú...
 • 58
 • 411
 • 1

Xác định một số đặc trưng của chùm electron từ lối ra của máy gia tốc electron tuyến tính dùng trong xạ trị

Xác định một số đặc trưng của chùm electron từ lối ra của máy gia tốc electron tuyến tính dùng trong xạ trị
... NGHIỆM XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG CỦA CHÙM ELECTRON TỪ LỐI RA CỦA MÁY GIA TỐC ELECTRON TUYẾN TÍNH DÙNG TRONG XẠ TRỊ 2.1 CẤU TẠO MÁY GIA TỐC XẠ TRỊ PRECISE [4,7] Máy gia tốc thiết bị làm tăng tốc ... VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG CỦA CHÙM ELECTRON TỪ LỐI RA CỦA MÁY GIA TỐC ELECTRON TUYẾN TÍNH DÙNG TRONG XẠ TRỊ 17 2.1 CẤU TẠO MÁY GIA TỐC XẠ TRỊ PRECISE [4,7] 17 2.2 ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Nguyễn Thị Ly XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG CỦA CHÙM ELECTRON TỪ LỐI RA CỦA MÁY GIA TỐC ELECTRON TUYẾN TÍNH DÙNG TRONG XẠ TRỊ LUẬN...
 • 69
 • 292
 • 0

Mô phỏng máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị bằng phương pháp monte carlo

Mô phỏng máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị bằng phương pháp monte carlo
... c a MCNP5 Hình 4.1: hình máy gia t c 2D, bên trái hình máy gia t c phát chùm photon 6MV bên ph i hình máy gia t c phát chùm photon 15MV 48 Hình 4.2: hình máy gia t c 3D ñư c v b ng ... 2.3: M t c t c a ng d n gia t c sóng d ng c a máy gia t c n tính 6MV 2.3 ð U ðI U TR MÁY GIA T C TUY N TÍNH [15] ð u máy gia t c m t nh ng thành ph n quan tr ng nh t c a máy gia t c Nó ch a ñ ng ... ð I H C QU C GIA THÀNH PH H TRƯ NG ð I H C KHOA H C T CHÍ MINH NHIÊN LÊ THANH XUÂN MÔ PH NG MÁY GIA T C TUY N TÍNH DÙNG TRONG X TR B NG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO Chuyên ngành: V T LÝ...
 • 75
 • 305
 • 2

Xác định đặc trưng của bức xạ photon và electron phát ra từ máy gia tốc electron và ứng dụng trong nghiên cứu quang hạt nhân

Xác định đặc trưng của bức xạ photon và electron phát ra từ máy gia tốc electron và ứng dụng trong nghiên cứu quang hạt nhân
... Xác định đặc trưng xạ photon electron phát từ máy gia tốc electron ứng dụng nghiên cứu quang hạt nhân' ’ coi tiếp nối Đề tài QG 07-06 Đối tượng Đề tài máy gia tốc electron SiemensPrimus dùng xạ ... chương.: Chương Đặc trưng chùm xạ phát từ máy gia tốc Chương Phương pháp thực nghiệm xác định đặc trưng chùm electron photon từ máy gia tốc electron Primus- Siemens Chương Phản ứng hạt nhân Phần ... pháp thực nghiệm xác định đặc trưng chùm electron photon từ máy gia tốc electron primus-siemens 27 2.1 Xác định phân bố liều chùm electron chùm photon từ máy gia tốc electron primus-siemens...
 • 71
 • 428
 • 0

Xác định phân bố ứng suất trong kết cấu dầm hàn ppt

Xác định phân bố ứng suất trong kết cấu dầm hàn ppt
... 2010) Chương – Tính toán ứng suất cho kết cấu hàn Trang 19 Ch VVP® Xác định phân bố ứng suất kết cấu dầm hàn (K52 - Cơ khí - 2010) Chương – Tính toán ứng suất cho kết cấu hàn Trang 20 ... toán ứng suất cho kết cấu hàn Trang 16 III.2 Tính toán ứng suất Ví dụ xác định phân bố ứng suất cắt dầm hàn tổ hợp VVP® Các bước thực hiện: Xác định Mômen quán tính tĩnh phần tiết diện ngang Xác ... 2010) Chương – Tính toán ứng suất cho kết cấu hàn Trang 12 III.2 Tính toán ứng suất Ví dụ 1: Về xác định phân bố ứng suất dầm hàn tổ hợp VVP® ? ? Các bước thực hiện: Xác định Mômen quán tính phần...
 • 20
 • 444
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Xác định phân bố không gian của các hằng số điều hòa thủy triều tại vùng biển vịnh Bắc Bộ " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... sóng triều vùng biển vịnh Bắc Bộ phân tích xác định giá trị số điều hoà sóng triều (O1, K1, P1,Q1, M2, N2, K2,S2 ) không gian vùng biển vịnh Bắc Bộ trích xuất giá trị biên độ pha sóng triều lưới ... 5.27 4,4 2.24 20,4 20.74 Kết luận Các kết tính toán phân bố không gian số điều hòa thủy triều cho thấy phù hợp phân bố tính chất độ lớn thủy triều vùng vịnh Bắc Bộ, với kết hS2(cm) thuc tinhtoan ... phân giải 1/30 độ kinh vĩ (3,7km x 3,7km) phục vụ việc xây dựng sở liệu số điều hòa thủy triều sử dụng tính toán dự tính thủy triều cho toàn vịnh Bắc Bộ theo điểm trích xuất số liệu số điều hòa...
 • 11
 • 167
 • 0

Xác định Phân tử lượng và các thông số động học của Urease từ Đậu nành hạt vàng Việt nam

Xác định Phân tử lượng và các thông số động học của Urease từ Đậu nành hạt vàng Việt nam
... 3.1 Xác định phân tử lượng urease đậu nành: Trong thí nghiệm này, chúng tơi sử dụng phương pháp điện di gel poliarylamid 7,5% để xác định phân tử lượng mẫu urease đậu nành hạt vàng Việt Nam tinh ... urease đậu nành Việt Nam Trên điện di đồ thấy rõ khoảng di chuyển urease đậu nành d = 0,1 cm Từ phương trình đường chuẩn vừa tìm xác định phân tử lượng urease đậu nành vào khoảng 440 000 Da 3.2 Xác ... 3.5: Các thơng số động học urease đậu rựa đậu nành Đậu Vmax (mM/phút) Km (mM) Đậu rựa 4,89.10-3 3,84 Đậu nành -3 6,77.10 5,3 Từ kết phân tích cho thấy giá trị Km urease đậu rựa thấp đậu nành, ...
 • 10
 • 381
 • 2

Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm công ty CP May 19

Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19
... 12.025.000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Có 12.025.000 Giám đốc (Ký, họ tên) 2.3 Kế toán xác định kết tiêu thụ 2.3.1 Tài khoản sử dụng Để xác định kết tiêu thụ thành phẩm, công ty May 19 sử dụng ... 277.743.502 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Có 330.248.975 330.248.975 Giám đốc (Ký, họ tên) 2.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết bán hàng 2.2.1 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm công ty CP May 19 2.2.1.1 ... phương thức tiêu thụ thành phẩm chứng từ sử dụng: * Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm công ty CP May 19 14 14 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Do công ty sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo đơn đặt hàng ký kết từ...
 • 34
 • 87
 • 0

Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm công ty CP May 19

Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19
... 277.743.502 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Có 330.248.975 330.248.975 Giám đốc (Ký, họ tên) 2.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết bán hàng 2.2.1 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm công ty CP May 19 2.2.1.1 ... tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Có 12.025.000 12.025.000 12.025.000 12.025.000 Giám đốc (Ký, họ tên) 2.3 Kế toán xác định kết tiêu thụ 2.3.1 Tài khoản sử dụng Để xác định kết tiêu thụ thành phẩm, ... phương thức tiêu thụ thành phẩm chứng từ sử dụng: * Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm công ty CP May 19 Lớp K13KT2 14 Đỗ Hà Thanh 14 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Do công ty sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo...
 • 34
 • 87
 • 0

Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm công ty CP May 19

Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19
... 277.743.502 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Có 330.248.975 330.248.975 Giám đốc (Ký, họ tên) 2.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết bán hàng 2.2.1 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm công ty CP May 19 2.2.1.1 ... phương thức tiêu thụ thành phẩm chứng từ sử dụng: * Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm công ty CP May 19 Lớp K13KT2 14 Đỗ Hà Thanh 14 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Do công ty sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo ... tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Có 12.025.000 12.025.000 12.025.000 12.025.000 Giám đốc (Ký, họ tên) 2.3 Kế toán xác định kết tiêu thụ 2.3.1 Tài khoản sử dụng Để xác định kết tiêu thụ thành phẩm, ...
 • 34
 • 162
 • 0

Phương pháp đo dữ liệu chùm photon và chuẩn liều photon năng lượng cao cho máy gia tốc y tế thẳng tuyến tính.PDF

Phương pháp đo dữ liệu chùm photon và chuẩn liều photon năng lượng cao cho máy gia tốc y tế thẳng tuyến tính.PDF
... QUAN VỀ ĐO DỮ LIỆU CHÙM PHOTON VÀ CHUẨN LIỀU CHO M Y GIA TỐC Y TẾ TUYẾN TÍNH CHƯƠNG - M Y GIA TỐC Y TẾ TUYẾN TÍNH 2.1 Sơ lược cấu tạo m y gia tốc y tế tuyến tính 2.2 Nguyên lý ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Ngọc Huynh PHƯƠNG PHÁP ĐO DỮ LIỆU CHÙM PHOTON VÀ CHUẨN LIỀU PHOTON NĂNG LƯỢNG CAO CHO M Y GIA TỐC Y TẾ THẲNG TUYẾN TÍNH Chuyên ... Đo liệu chùm photon chuẩn liều liều photon lượng cao cho m y gia tốc y tế tuyến tính” có nhiệm vụ: - Nghiên cứu, thực hành phương pháp đo liệu chùm photon phục vụ mục đích commissioning cho máy...
 • 93
 • 465
 • 2

Nghiên cứu Quy trình thử ô nhiễm công nhận kiểu phương tiện cơ giới đường bộ hạng nhẹ theo tiêu chuẩn Châu Âu và đánh giá khả năng áp dụng trong điều kiện Việt Nam - chương 1

Nghiên cứu Quy trình thử ô nhiễm công nhận kiểu phương tiện cơ giới đường bộ hạng nhẹ theo tiêu chuẩn Châu Âu và đánh giá khả năng áp dụng trong điều kiện Việt Nam - chương 1
... Bng 1. 7 Hng s phn ng to thnh NO theo mụ hỡnh Zeidovitch, [3] Phn ng (1. 3) (1. 4) (1. 5) K thun 7,6 .10 exp (-3 800/T) 6,4 .10 9 T exp (-3 15 0/T) 1, 4 .10 13 13 K nghch 1, 6 .10 13 1, 5 .10 9 exp ( -1 9500/T) 2 .10 14 ... c mt s tiờu chun Vit Nam (TCVN) cú liờn quan (nh TCVN 22 4-0 1; TCVN 6 211 1996; TCVN 643 1- 1 998; TCVN 643 8-2 0 01; TCVN 656 8 -1 999; TCVN 678520 01; TCVN 678 7-2 0 01; TCVN 862 1- 2 0 01 ) Cỏc tiờu chun ny u ... ti Vit Nam l khỏ ln (Bng 1. 4) Bng 1. 4 Lng nhiờn liu tiờu th lnh vc giao thụng ti ti Vit Nam, [4] Nm 19 94 Nhiờn liu xng, (10 00 tn) 370 Nhiờn liu diesel, ( 10 00 tn) 530 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 2000...
 • 19
 • 363
 • 1

NHIỄU TẦN SỐ RADIO TỪ BỘ ĐIỀU BIẾN CỦA MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH

NHIỄU TẦN SỐ RADIO TỪ BỘ ĐIỀU BIẾN CỦA MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH
... cách cụ thể điều biến máy gia tốc tuyến tính mà công suất sóng ngắn máy tạo nhờ magnetron II-NGUYÊN LÝ Nhiễu RF từ điều biến máy gia tốc tuyến tính đo điện tử sẵn có (E) máy dò cường độ từ trường ... không bàn luận nguồn nhiễu RF có liên hệ với máy gia tốc tuyến tính Mục đích nghiên cứu để tìm nguồn nhiễu RF từ điều biến công suất máy gia tốc tuyến tính Chúng giới thiệu kết từ phép đo mô phỏng, ... xác định nguồn nhiễu RF để lọai trừ máy móc nguồn gây nhiễu RF Các kết từ nghiên cứu có ích cho hệ thống cộng hưởng từ- tuyến tính nơi mà phát sinh nhiễu RF từ máy gia tốc tuyến tính quan trọng...
 • 20
 • 229
 • 0

Tính toán phân bố liều trong thùng hàng chiếu xạ và xây dựng phần mềm xác định chế độ chiếu xạ trên thiết bị

Tính toán phân bố liều trong thùng hàng chiếu xạ và xây dựng phần mềm xác định chế độ chiếu xạ trên thiết bị
... tài Tính tốn phân bố liều thùng hàng chiếu xạ xây dựng phần mềm xác định chế độ chiếu xạ thiết bị SVST Co-60/B” nhằm mục đích Khi tia gamma nguồn xạ Co-60 (với lượng 1173keV 1332 keV) vào vật ... Hệ báo động đất Thiết bị chiếu xạ SVST-Co60/B có hai chế độ vận hành bản: chế độ chiếu xạ chạy liên tục chế độ chiếu theo mẻ Chế độ chạy chiếu xạ liên tục thường sử dụng chiếu xạ loại hàng, số ... bình thùng hàng chiếu xạ theo mật độ hàng khác nhau, thiết bị chiếu xạ SVST Co-60/B dùng nguồn Co-60, từ xác định thời gian chiếu xạ cần thiết theo liều u cầu Cũng sở tính tốn xác định liều cực...
 • 97
 • 279
 • 0

phương pháp phân tích huynh quang và hóa phát quang: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT HUỲNH QUANG TRONG ĐO LIỀU BỨC XẠXÁC ĐỊNH SẢN PHẨM CHIẾU XẠ

phương pháp phân tích huynh quang và hóa phát quang: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT HUỲNH QUANG TRONG ĐO LIỀU BỨC XẠ VÀ XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM CHIẾU XẠ
... thuyết Ứng dụng phương pháp nhiệt huỳnh quang đo liều xạ anpha mẫu gốm cổ Ứng dụng phương pháp nhiệt huỳnh quang xác định sản phẩm thực phẩm Ứng dụng phương pháp nhiệt huỳnh quang đo liều xạ môi ... 60) Ứng dụng phương pháp nhiệt huỳnh quang xác định sản phẩm thực phẩm Đo tín hiệu nhiệt huỳnh quang Ứng dụng phương pháp nhiệt huỳnh quang xác định sản phẩm thực phẩm  Kết xác định với sản phẩm ... phẩm ức chế nảy mầm, làm chậm trình chín 3 Ứng dụng phương pháp nhiệt huỳnh quang xác định sản phẩm thực phẩm  Nguồn chiếu xạ Ứng dụng phương pháp nhiệt huỳnh quang xác định sản phẩm thực phẩm...
 • 54
 • 1,941
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xác định phân bố công suất tổn thất công suất điện năng trong toàn lưới điệnxác định phân bố hiệu suấtphân cấp nsnn phân cấp nsnn là sự phân định trách nhiệm quyền hạn nghĩa vụ và lợi ích của các cấp chính quyền nhà nước trong quản lý nsnnphân cấp nsnn là sự phân định trách nhiệm quyền hạn nghĩa vụ và lợi ích của các cấp chính quyền nhà nước trong quản lý nsnncác thành phần chính của máy gia tốc uerl 10 15s2nghiên cứu xác định liều bức xạ bêta hằng năm trong mẫu gốm bằng vật liệu lif mg cu pbộ phận hấp thụ bức xạphân bố liều trong xạ trịxác định phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu quan hệ potxnăm 1927 leonard sử dụng nhiễu xạ tia x để xác định sự bố trí của khoáng zeolite cấu trúc tinh thể zeolite được xác định vào năm 1930 bởi taylor và paulingcân bằng công suất tác dụng và phản kháng trong hệ thống điện xác định sơ bộ dung lượng bùxác định sơ bộ lượng bù công suất phản khángxác định sơ bộ lượng bù công suất phản kháng3xác định các bộ phận khácxác định phần mạc treo sẽ cắt bỏRèn luyện kỹ năng giúp học sinh lớp 12 làm tốt phần đọc hiểu văn bản trong đề thi THPT quốc gia môn ngữ vănĐổi mới dạy học lịch sử địa phương qua hình thức ngoại khoá ở trường THPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng học tập bộ môn lịch sử bậc THPT600 Câu trắc nghiệm chuyên đề số phứcCách xưng hô trong gia đình việt namSử dụng phương pháp thuyết trình nhóm trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngVận dụng kết hợp kĩ thuật khăn phủ bàn và kĩ thuật x y z trong dạy học một số bài lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1945 lớp 12 ở trườVẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn GIẢNG dạy LỊCH sử địa PHƯƠNG ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHUYÊN LAM sơnVận dụng sơ đồ n g đairi trong khai thác và sử dụng sách giáo khoa khi dạy về hoạt động của nguyễn ái quốc từ 1919 1925Một số kinh nghiệm giảng dạy tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn lớp 10 ở trường THPT ngọc lặcMột vài kinh nghiệm giúp học sinh làm tốt phần đọc hiểu trong đề thi THPT quốc gia môn ngữ vănNâng cao hiệu quả trong dạy học môn ngữ văn bằng phương pháp dạy học theo nhóm và phương pháp dạy học vấn đápNghệ thuật trào phúng trong truyện ngắn tinh thần thể dục của nguyễn công hoanTổ chức hoạt động dạy học truyện an dương vương và mị châu, trọng thuỷ theo hướng tích hợp nhằm giáo dục lòng yêu nước cho học sinhBài 13. Cấu tạo ngoài của thânBài 10. Cấu tạo miền hút của rễBài 16. Thân to ra do đâu ?Tuyển tập vât lý vũ đình hoàng câu hỏi trắc nghiệm có đáp ánPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MAYHAI đối với sản phẩm áo sơ mi namhóa vô cơ- nước