Sự tha hóa của con người trong sáng tác của nam cao trước 1945

Sự tha hóa của con người trong sáng tác của Nam Cao trước 1945

Sự tha hóa của con người trong sáng tác của Nam Cao trước 1945
... Nghiên cứu Nam Cao để tự trang bị cho thân công tác giảng dạy văn học Chương 1: NAM CAO VỚI CHỦ ĐỀ THA HÓA TRONG SÁNG TÁC TRƯỚC 1945 1.1 Khái niệm tha hóa: 1.1.1 Một số định nghĩa: Tha hóa từ dùng ... tiếc.” {60; 27 – 28} Chương 2: PHƯƠNG DIỆN VÀ HỆ QUẢ CỦA SỰ THA HÓA TRONG SÁNG TÁC CỦA NAM CAO TRƯỚC 1945 2.1.Các phương diện tha hóa: 2.1.1 Tha hóa đạo đức - nhân cách: Đạo đức – hình thái ý thức ... 1.2 Vấn đề tha hóa sáng tác Nam Cao: 1.2.1 Quan niệm Nam Cao tha hóa: Vấn đề người trọng tâm sáng tác nhà văn, vấn đề nghiên cứu nhà khoa học nhà triết học Họ trăn trở câu hỏi: Con người từ đâu...
 • 101
 • 1,540
 • 11

báo cáo đề tài sự tha hóa của con người trong sáng tác của nam cao trước 1945

báo cáo đề tài sự tha hóa của con người trong sáng tác của nam cao trước 1945
... dung: Chương 1: Nam Cao với chủ đề tha hoá sáng tác trước 1945 Chương 2: Phương diện hệ tha hoá sáng tác Nam Cao trước 1945 Chương 3: Nghệ thuật thể tha hoá sáng tác Nam Cao trước 1945 C Kết luận: ... chủ đề phong cách sáng tác Đóng góp đề tài Tìm hiểu tha hoá người sáng tác Nam Cao trước năm 1945 góp phần giúp nhận thức cách toàn diện người tài phẩm giá, đóng góp Nam Cao văn học Việt Nam ... Tiểu học K53 Đề tài văn học GVHD: Trần Thị Mỹ Hồng B NỘI DUNG Chương 1: NAM CAO VỚI CHỦ ĐỀ THA HÓA TRONG SÁNG TÁC TRƯỚC 1945 1.1 Khái niệm tha hóa: 1.1.1 Một số định nghĩa: Tha hóa từ dùng theo...
 • 36
 • 372
 • 1

Sự vận động của quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác của nguyễn khải trước và sau 1945

Sự vận động của quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác của nguyễn khải trước và sau 1945
... cứu Tìm hiểu vấn đề: Sự vận động quan niệm nghệ thuật người sáng tác Nguyễn Khải trước sau 1975 nhằm tìm điểm độc đáo mẻ, tiến quan niệm nghệ thuật người Nguyễn Khải trước sau 1975 Thông qua nhằm ... tộc để nhìn nhận rõ quan niệm nghệ thuật người sáng tác Nguyễn Khải trước 1975, xin hệ thống lại hình tượng người sáng tác Nguyễn Khải trước 1975 sau: 2.1.1 Con người tích cực Trong sáng tác ... hết vận động quan niệm nghệ thuật người Vì vậy, nghiên cứu vấn đề Sự vận động quan niệm nghệ thuật người sáng tác Nguyễn Khải trước sau 1975” không cung cấp cho điểm tựa vững để hiểu nội dung tác...
 • 124
 • 886
 • 2

Quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác của nguyên hồng trước cách mạng tháng tám

Quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác của nguyên hồng trước cách mạng tháng tám
... nhân quan trọng quan niệm nghệ thuật nhà văn 2.4-Những nhân tố chi phối quan niệm ngời tác phẩm Nguyên Hồng trớc cách mạng tháng Tám Từ phân tích tìm hiểu ta thấy nhận thức ngời Nguyên Hồng vừa ... gian nghệ thuật tác phẩm Nguyên Hồng thể quan niệm ông ngời giới Không gian góp phần tạo nên phong cách đặc sắc sáng tác ông phong cách trử tình lãng mạn 3.6.Thời gian nghệ thuật Thời gian nghệ thuật ... nghiên cứu quan niệm nghệ thuật chi phối sáng tác nhà văn việc miêu tả ngời ông Đây vấn lớn nên đặt nhiệm vụ cụ thể sau: 1.Từ giới nghệ thuật Nguyên Hồng khái quát phơng diện quan niệm nghệ thuật...
 • 57
 • 1,293
 • 3

Quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác dành cho người lớn của tô hoài trước cách mạng tháng tám

Quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác dành cho người lớn của tô hoài trước cách mạng tháng tám
... tha gắn bó sáng tác Hoài năm trớc cách mạng Chơng 2: Con ngời quan niệm Hoài qua sáng tác dành cho ngời lớn trớc cách mạng tháng tám 2.1 Từ thực sống đến quan niệm sáng tác Hoài ngời ... ngời sáng tác dành cho ngời lớn Hoài trớc cách mạng tháng tám 3.1 Thế giới nhân vật sáng tác dành cho ngời lớn Hoài trớc cách mạng tháng tám "Nói đến nhân vật nói đến ngời đợc miêu tả thể tác ... tác Hoài khái quát phơng diện quan niệm nghệ thuật ngời ông - Trên sở biểu quan niệm nghệ thuật ngời sáng tác dành cho ngời lớn Hoài trớc cách mạnh tháng tám V- Phơng pháp nghiên cứu - Giải...
 • 64
 • 978
 • 0

Quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác về đề tài miền núi của tô hoài sau cách mạng

Quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác về đề tài miền núi của tô hoài sau cách mạng
... đến cách mạng làm cách mạng cách hăng say Nh quan niệm nghệ thuật ngời sáng tác đề tài miền núi Hoài thể cách nhìn ngời cách tiến vận động biện chứng Với quan niệm nghệ thuật này, Hoài ... cứu đối tợng cách sâu sắc, từ có nhìn toàn diện quan niệm nghệ thuật ngời sáng tác đề tài miền núi Hoài sau cách mạng III Đối tợng phạm vi nghiên cứu Sáng tác đề tài miền núi Hoài bao gồm ... Chơng 2: Con ngời sáng tác đề tài miền núi Hoài sau cách mạng Giai đoạn cuối sáng tác trớc cách mạng, Hoài tác phẩm tiến gần với cách mạng (Xóm giếng ngày xa) Ông tham gia cách mạng từ...
 • 64
 • 872
 • 9

quan điểm nghệ thuạt về con người trong sáng tác của thạch lam

quan điểm nghệ thuạt về con người trong sáng tác của thạch lam
... sẻ sâu sắc Con người văn Thạch Lam người giới nội tâm, sắc thái tế vi đời sống tâm hồn vốn phong phú phức tạp.Có người gọi người nội tâm Con người quan niệm sáng tác Thạch Lam mối quan hệ với ... Thiện -Về quan niệm viết truyện Thạch Lam- Tạp chí Văn nghệ quân đội,số 05,1999 Lê Thị Dục Tú -Quan niệm người sáng tác Thạch Lam- Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 04,1993 Nhiều tác giả- Tự lực văn đoàn -con ... nhấn mạnh số nét quan niệm nghệ thuật người văn Thạch Lam: Thạch lam nhà văn coi trọng thành thực Ông quan niệm người văn học phải thật đời thực .Trong người có tổng hoà tốt lẫn xấu, người lí tưởng...
 • 4
 • 712
 • 2

Quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác của Phùng Quán

Quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác của Phùng Quán
... tác Phùng Quán Trên sở tìm hiểu quan niệm nghệ thuật người sáng tác Phùng Quán vận dụng lý thuyết thi pháp học Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Cho thấy quan niệm nghệ thuật người sáng tác Phùng Quán ... mà quan niệm nghệ thuật người biểu phong phú đa dạng, từ người ta chung ,con người anh hùng cách mạng người cá nhân thời bình 25 2.2 Quan niệm nghệ thuật người sáng tác Phùng Quán 2.2.1 Con người ... Chương QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI 2.1 Khái niệm quan niệm nghệ thuật người “Văn học nhân học” ( M.Gorki) Quan niệm nghệ thuật người định nghĩa: “Là lý giải, cắt nghĩa, cảm thấy người hóa...
 • 98
 • 313
 • 1

quan hệ về con người trong sáng tác của nguyễn huy thiệp

quan hệ về con người trong sáng tác của nguyễn huy thiệp
... ĐỀ CON NGƯỜI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM SAU NĂM 1975 VÀ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN HUY THIỆP 18 1.1 Con người văn học thuật ngữ quan niệm người .18 1.2 Vấn đề người truyện ngắn Nguyễn Huy ... đề người sáng tác Nguyễn Huy Thiệp, chưa có công trình đề cập đến cách có hệ thống quan niệm người truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Do đó, luận văn: Quan niệm người sáng tác Nguyễn Huy Thiệp (khảo ... v.v…) đè nặng lên số phận người Đấy bi kịch vĩ đại người Sáng tác Nguyễn Huy Thiệp chứa đựng quan niệm nghệ thuật mẻ, bất ngờ người Con người theo quan niệm Nguyễn Huy Thiệp đầy mâu thuẫn, xung...
 • 134
 • 304
 • 0

Chuyên đề quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác của nguyễn trãi

Chuyên đề quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác của nguyễn trãi
... sang quan niệm nghệ thuật Quan niệm gắn liền với phương tiện nghệ thuật (…) Khi nhà văn thay đổi quan niệm nghệ thuật thay đổi phương tiện Do muốn đổi nghệ thuật thơ ca trước hết phải đổi quan niệm .[8, ... từ người xã hội, tự nhiên, tâm linh … Đó bước tiến dài việc thay đổi quan niệm nghệ thuật người văn học thời kỳ đổi Quan niệm nghệ thuật người sáng tác Nguyễn Khải Nguyễn Khải, tên khai sinh Nguyễn ... Quan niệm nghệ thuật người – vấn đề quan trọng thi pháp học 1.1 Khái niệm Quan niệm nghệ thuật người khái niệm nhằm thể khả khám phá, sáng tạo lĩnh vực miêu tả, thể người người nghệ sĩ nói riêng...
 • 19
 • 281
 • 4

Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực con người trong công ty than nam mẫu

Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực con người trong công ty than nam mẫu
... cấu theo nghề IV Ảnh hưởng việc nâng cao chất lượng NNL tới phát triển công ty Việc nâng cao chất lượng NNL công ty vấn đề mấu chốt cho thành công doanh nghiệp, Việt Nam gia nhập WTO Một doanh ... PHẦN II:ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NNL TRONG CÔNG TY THAN NAM MẪU I Tổng quan công ty: Quá trình hình thành phát triển: Xí nghiệp than Nam Mẫu xí nghiệp khai thác than hầm lò Được thành lập vào ngày ... cao Nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh: Nói cung tất công ty than có nhiệm vụ sản xuất khai thác than đặc điểm than tài nguyên phong phú việc khai thác than đem lại nguồn lợi to lớn cho công ty than...
 • 71
 • 60
 • 0

Con người trong sáng tác nguyễn công trứ

Con người trong sáng tác nguyễn công trứ
... lòng sáng tác Nguyễn Công Trứ Luôn kẻ tài tử Nguyễn Công Trứ hình ảnh nhân tình, ngời làm cho kẻ đa tình phải tơng t, nhng phần nét vẻ phong lu hành trạng nam nhi Trong ý thức Nguyễn Công Trứ, ... lu", Nguyễn Công Trứ thể quan niệm thời đại ngã sáng tác mà hệ thống nhân vật đợc quan tâm chuyên xây dựng tự thể cô đọng Có điểm cần phải nhấn mạnh tìm hiểu nhân vật sáng tác Nguyễn Công Trứ, ... sách Việt Nam Trung Hoa xuất nhiều sáng tác Nguyễn Công Trứ Đây nhìn hồi cố nhằm bộc lộ thái độ tác giả đời, ngời Không điển cố, mà tâm trực tiếp Nguyễn Công Trứ ngời, đời khứ, để từ liên hệ tới...
 • 116
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: con nguoi trong sang tac cua nam caosự tha hóa của con ngườikhảo sát việc sử dụng từ ngữ hán việt trong sáng tác của nam caovan hoa va con nguoi trong di chuc ho chi minhcái bi trong những sáng tác viết về người nông dân của nam cao trước cách mạng tháng tám 19453 lê công sự quan niệm về con người trong triết học l phoiơbắc 16 1 2012 tạp chí nghiên cứu con ngườiyếu tố con người trong công tác lãnh đạocon người trong văn học việt nam sau 1975yếu tố con người trong công tác quản lýcon người trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mớinêu các đề tài chính trong sáng tác của nam cao trước cách mạng tháng tám văn mẫuđề tài sáng tác của nam cao trước cách mạngtieu su tom tat cua nam caonhân vật sám hối trong truyện ngắn của nam cao trước cách mạngngôn ngữ miêu tả trong truyện ngắn của nam cao trước cách mạng tháng támBài 8. Ăn, uống sạch sẽPhân tích hàm lượng chất không tan trong bột giặtChương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ sốTuần 33. LượmTuần 23. Bác sĩ SóiBài 9. Đề phòng bệnh giunTuần 13. Bông hoa Niềm VuiTuần 7. Người thầy cũTuần 7. Người thầy cũChương I. §7. Độ dài đoạn thẳngÔn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiênChương I. §18. Bội chung nhỏ nhấtChương I. §13. Ước và bộiChương III. §17. Biểu đồ phần trămBÀI KIỂM TRA VẬT LÝ10698 camera10698 fathers day10698 groundhog day10698 mothers dayChương III. §5. Tính chất tia phân giác của một góc