nghiên cứu mô phỏng an toàn chuyển động vượt của ô tô

Nghiên cứu phỏng an toàn chuyển động vượt của ô

Nghiên cứu mô phỏng an toàn chuyển động vượt của ô tô
... đề tài Nghiên cứu an toàn chuyển động vượt ô tác giả tính toán: Chỉ tiêu an toàn quay vòng Chỉ tiêu an toàn phanh Chỉ tiêu an toàn chuyển động đường với vận tốc cao để vượt ô khác - ... LabVIEW, Carsim để - ô chuyển động: cụ thể trường hợp chuyển đường vượt ô khác di chuyển chiều, ngược chiều - ô bán tải cụ thể ô Ford Ranger số liệu ban đầu nhà chế tạo cung ... quỹ đạo chuyện động an toàn ô vượt - Sử dụng phần mềm Carsim để trình chuyển động ô theo quỹ đạo chuyển động vượt an toàn - Dựa kết đánh giá ổn định an toàn trình vượt 1.4.2 Giới...
 • 22
 • 51
 • 0

NGHIÊN cứu PHỎNG AN TOÀN CHUYỂN ĐỘNG vượt của ô

NGHIÊN cứu mô PHỎNG AN TOÀN CHUYỂN ĐỘNG vượt của ô tô
... i lái ô thông km đư ng bánh lái chuyển động c a ô 33 ô ô chia làm lo i: trung tâm xa trung tâm Khi tia nhìn từ mắt ngư i lái ô ô ô 20 độ coi đ điều kiện để lái ô làm việc ... thấp ô c a Và vượt ô tô, b n ph i xác định ô sau ý định vượt ô vượt ô để tránh nguy hiểm trư ng hợp vượt ô song song Cần lưu ý không vượt ô tình hu ng: Khi ô trước có tín hiệu ... LabVIEW, Carsim để ph ng - ph ng ô chuyển động: cụ thể trư ng hợp chuyển đư ng vượt ô khác di chuyển chiều, ngược chiều - ph ng ô bán t i cụ thể ô Ford Ranger s liệu ban đầu nhà...
 • 102
 • 193
 • 0

Nghiên cứu phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước

Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước
... dụng hình trình mưa dòng chảy phục vụ dự báo lũ sử dụng hợp tài nguyên nước, đất lưu vực sông thượng nguồn miền trung 103 4.1 ứng dụng hình trình mưa dòng chảy phục vụ dự báo lũ ... 2005); 3) Nghiên cứu trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp tài nguyên nước đất số lưu vực sông ngòi Miền Trung (QG 0 7-1 5, 2007); 4) Nghiên cứu áp dụng phương pháp SCS phục vụ công tác ... tra cứu mối quan hệ loại đất tình hình sử dụng đất số CN trường hợp ACM II (Ia = 0.2 S) [92] * * * Với mục tiêu "Nghiên cứu trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp tài nguyên nước đất...
 • 178
 • 612
 • 0

Nghiên cứu phỏng quá trình chuyển hóa condensate rồng đôi

Nghiên cứu mô phỏng quá trình chuyển hóa condensate rồng đôi
... 130.000 tn Condensate nng (Condensate BongkotThailand), v 65.000 tn Condensate nh (Condensate Bch H t nh mỏy ch bin khớ Dinh C) mi nm Tỡnh hỡnh sn xut hin nay: nh mỏy ch cú h thng chng ct condensate ... 87,7 (i vi ngun condensate Bch H) v t 59,1 lờn 87,1 (i vi ngun condensate Nam Cụn Sn) 1.4 KHO ST HIN TRNG CễNG NGH NH MY CH BIN CONDENSATE (CPP) TNG CễNG TY DU VIT NAM Nh mỏy ch bin condensate (CPP) ... isome hoỏ ca IFP 1.4 H thng bn b ca nh mỏy ch bin condensate CPP 1.5 Tớnh cht condensate Bch H 1.6 Tớnh cht condensate Lan Tõy 1.7 Tớnh cht c bn ca condensate Rng ụi 1.8 Tớnh cht chung phõn on (Ts-80oC)...
 • 83
 • 459
 • 2

Nghiên cứu phỏng quá trình mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông ngòi miền trung phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất

Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông ngòi miền trung phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất
... tiêu “ N ghiên cứu m ô trình mưa - dòng cháy sò lưu vực sông ngòi M iền Trung phục vụ sử dụng hợp tài nguyên nước đất D áy lù hướng tiế p cận 44 Chương ĐIỂU KI ỆN ĐỊA LÝ T ự NHIÊN VÀ KINH T Ê ... HÌNH MUA - DÒNG CHẢY VÀ PHUƠNG PHÁP s c s 15 1 T ống quan nghiên cứu mò hình toán phục vụ sử dụ ng hợp tài nguyên đất nước lưu vực s ô n g 15 / / / N ghiên cứu, áp dụng m õ ... đề tài là: 1) Hoàn thiện phương pháp mõ phóng trình mưa - dòng cháy lưu vực sông miền núi.; 2) Kết cùa đè tài có the sử dụng làm công cụ giúi quvết vấn đé thực tiền vé sử dụng hợp lv tài nguyên...
 • 177
 • 234
 • 0

Nghiên cứu phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn Miền Trung tt

Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn Miền Trung tt
... dựng hình ch-ơng trình tính toán: hình lũ KW1D l-u vực sông ngòi Miền Trung 450 Q(m3/s) - c xây dựng sở 400 sơ đồ khối (Hình 3.4) - c đóng thành 350 phần mềm 300 3.3.4 Kết phỏng: ... số xây dựng - c cho l-u vực sông đáng tin cậy Các thông số dải, phần tử lòng dẫn - c đo trực tiếp nên sử dụng tr-ờng hợp điều kiện mặt đệm thay đổi đột ngột Kết luận ch-ơng hình lũ l-u ... hình lũ l-u vực sông ngòi Miền Trung - c xây dựng sở ph-ơng pháp SCS ph-ơng trình sóng động học chiều, PTHH (KW1D), sử dụng ph-ơng pháp Runge-Kutta bậc với sơ đồ tổng hợp sơ đồ có tính...
 • 43
 • 94
 • 0

Nghiên cứu phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn Miền Trung

Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn Miền Trung
... -1 69] - Tính l-ợng m-a sinh dòng chảy (hay gọi l-ợng m-a hiệu dòng chảy tràn) - c - c tính thông qua ph-ơng trình khuyếch tán ẩm, ph-ơng trình Boussinerq [10, 48, 167], ph-ơng pháp luận - ... đ-a thuyết hình thành dòng chảy s-ờn dốc Trong đó, dòng chảy s-ờn dốc - c chia dạng: dòng v-ợt thấm, với c-ờng độ m-a lớn c-ờng độ thấm; dòng chảy bão hoà l-ợng m-a rơi v-ợt khả chứa thấm; số ... tầng đất nh- sau: - Dòng chảy mặt xuất tầng mặt s-ờn dốc - Dòng chảy sát mặt (xuất sau dòng chảy mặt tr-ớc dòng chảy ngầm) hình thành tầng đất từ bề mặt l-u vực đến tầng thấm t-ơng đối (đất tầng...
 • 182
 • 183
 • 0

NGHIÊN cứu, PHỎNG cầu XE tự ĐỘNG điều KHIỂN

NGHIÊN cứu, mô PHỎNG cầu XE tự ĐỘNG điều KHIỂN
... đ ng - Nghiên c u ph ng phápđiều n lo i cầu xe tự đ ng điều n - phỏng trình phơn b ố men của cầu xe tự đ ng điều n tùy thu c vào ch đ làm việc cầu xe 1.3.2 Gi iăh năđềătài Do điều kiện ... - Nghiên c u cầu xe tự đ ng điều n dùng vi sai có ma sát dòng xe Audi - Điều kiện ho t đ ng cầu xe có thay đổi hệ số bám m t bánh xe, xe quay vòng - Sự phân bố men cầu xe đ c th phần mềm ... 30 γ.β Cầu xe tự đ ng điều n s d ng vi sai h n ch tr t ki u ly h p 31 3.2.1 Cầu xe tự đ ng điều n s d ng vi sai h n ch tr t ki u ly h p ma sát đ n 31 3.2.2 Cầu xe tự đ ng điều n s d ng...
 • 89
 • 166
 • 0

Chương II LÝ THUYẾT CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CỦA Ô ppt

Chương II LÝ THUYẾT CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CỦA Ô TÔ ppt
... vận tốc chuyển động ô Trên trục tung đặt giá trị lực kéo tiếp tuyến ứng với số truyền khác hộp số ( PkI , PkII , PkIII , …) Trục hoành đặt giá trị vận tốc ô số vòng quay trục khuỷu động ne ... cầu trước có lợi ô chuyển động với lực cản lớn Khi ô chuyển động đường tốt, PC nhỏ, gài cầu trước dẫn đến tải trọng phụ tác dụng lên cụm hệ thống truyền lực động thời sinh công suất tuần hoàn ... bôi trơn, li hợp  Khi tính toán thường lấy ηtl làm (bảng 67 _lý thuyết ô tô) N ηtl = k 100 ⇒ N k = N e ηtl = M e ωe ηtl ; M k = M e itl ηtl Ne IV Phương trình động lực học chuyển động thẳng ô...
 • 17
 • 252
 • 0

Bài giảng lý thuyết ô chương 3 cơ học chuyển động thẳng của ô

Bài giảng lý thuyết ô tô  chương 3 cơ học chuyển động thẳng của ô tô
... Ý nghĩa sử dụng : 3. 3.2.2 .3 Mức độ sử dụng cơng suất động : YN = Nψ + Nω Nk = Nψ + Nω Ne η (3. 1 13) 3. 3.2 .3 Đặc tính động lực học tơ : 3. 3.2 .3. 1 Khái niệm đặc tính động lực học tơ : P k − Pω  ... k A2 b1 Hình 3. 10 : Sơ đồ minh họa lăn bánh xe đàn hồi 3. 3 CƠ HỌC CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CỦA Ơ TƠ : 3. 3.1 Các lực tác dụng lên tơ chuyển động tổng qt Lực riêng cơng suất tương ứng : 3. 3.1.1 Các lực ... động Ta có : X = Px , Z = Gb X = Pf (3. 31) Pf = f.Z (3. 32) Phương trình cân tâm bánh xe : Z.a = Pf.rd = f.Z.rd = Mf Từ hình 3. 4 ta rút quan hệ : tgα = a / rd = P f / Z = f (3. 34) (3. 33) 3. 2 .3. 2...
 • 58
 • 171
 • 0

luận văn, nghiên cứu phỏng chuyển động của ôtô con khi phanh trên đường vòng

luận văn, nghiên cứu mô phỏng chuyển động của ôtô con khi phanh trên đường vòng
... 2.1.4.3 hình cấu phanh bánh xe Cơ cấu phanh đĩa gồm xy lanh công tác má phanh, đĩa phanh Trên hình ta xét cấu phanh đĩa a hình xy lanh công tác 25 Hình 2-13 hình cấu phanh ... sơ đồ lại với ta sơ đồ khối ứng xử động lực học ôtô hình Hình 2-26 Sơ đồ ứng xử ôtô 43 CHƯƠNG MÔ PHỎNG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỘNG ĐIỂN HÌNH Để khảo chuyển động ô tô phanh đường vòng ... động ôtô Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, giảng dạy trường Đại học, Cao đẳng Trung tâm nghiên cứu chuyên ngành…, đề tài: “ Nghiên cứu chuyển động ôtô phanh đường...
 • 106
 • 423
 • 2

Luận văn, nghiên cứu phỏng chuyển động của ôtô con khi phanh trên đường vòng

Luận văn, nghiên cứu mô phỏng chuyển động của ôtô con khi phanh trên đường vòng
... Phạm vi nghiên cứu Chuyển động ô tô phanh cung đường cong không ¼ đường tròn với vận tốc không lớn * Phương pháp nghiên cứu Dùng tả toán học matlab-simulink CHƯƠNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG Y * hình ... d12 S =  xl1  CHƯƠNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG 2.2 hình môi trường matlab-simulink CHƯƠNG KẾT QUẢ MÔ PHỎNG Các trường hợp phỏng: 3.1 chuyển động ô tô phanh đường vòng với v = 10m/s, Fbđ ... 280N, βvl là: 600 1200 - 1800 3.2 chuyển động ô tô phanh đường vòng với βvl 1200, Fbđ = 490N, v là: 10m/s – 15m/s – 20m/s 3.3 chuyển động ô tô phanh đường vòng với βvl = 600, v = 20m/s, Fbđ...
 • 31
 • 257
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mô phỏng an toàn điệnnghiên cứu vấn đề an toàn mạng cục bộ không dâynghiên cứu bảo đảm an toàn thông tin bằng kiểm soát truy trậpnghiên cứu tình hình an toàn giao thôngnghiên cứu mô phỏng hệ thống thủy lực trên máy đào komasu 2008nghiên cứu mô phỏng các phương pháp điều chế cơ bản trong hệ thống tin số với các kênh truyền khác nhauđề tài nghiên cứu vệ sinh an toàn thực phẩmphương pháp nghiên cứu vệ sinh an toàn thực phẩmde tai nghien cuu khoa hoc an toan giao thong o tieu hocnghiên cứu mô phỏng hệ thống thủy lực trên máy xúc đào komatsu pc200 8nghiên cứu mô phỏng và thiết kế sợi quang tinh thể pcfs lõi chiết suất cao cấu trúc 6 cạnhnghiên cứu mô hình tính toán tin cậy hỗ trợ phát hiện gian dối và áp dụng vào thương mại điện tửnghiên cứu bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sốngđề tài nghiên cứu khoa học an toàn thực phẩmnghien cuu khoa hoc an toan giao thongBài giảng mạng lưới điện 1 (đại học chính quy)Bài giảng điện tử công suất và truyền động điệnBài giảng điều khiển hệ thống khí nén thuỷ lựcBài giảng điều khiển mờBài giảng tính toán kinh tế và quản lý điện năngBài giảng thiết bị mayBài giảng thiết kế mẫu 3Tập bài giảng môn học đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam ( trình độ cđđh )Đề cương bài giảng động học và thiết bị phản ứngBài 6. Trợ từ, thán từBài giảng đánh giá tác động môi trường và rủi roĐề cương bài giảng suy thoái và bảo vệ đấtĐề cương bài giảng tổng hợp điện hóa các hợp chất hữu cơĐề cương bài giảng công nghệ phân bónĐề cương bài giảng hóa phân tích 1Đề cương bài giảng hóa phân tích 2Đề cương bài giảng kỹ thuật gia công và chế biến cao suThông tư 11 2015 TT-NHNN hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mớiThông tư 28 2015 TT-BCT về thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEANTrắc nghiệm mũ và logarit