đề CƯƠNG ôN THI đạo đức học

Hệ thống đề cương ôn thi môn triết học cổ điển Đức

Hệ thống đề cương ôn thi môn triết học cổ điển Đức
... khoa học tạo nên tảng vô vững cho đời triết học đánh giá triết học phát triển xã hội triết học cổ điển Đức Câu hỏi : Những đặc điểm bật triết học cổ điển Đức Trả lời : Các đặc điểm triết học cổ điển ... Trong tinh thần tuyệt đối ông chia thành • Nghệ thuật • Tôn giáo • Triết học - Đánh giá nhận xét hệ thống cấu trúc triết học Hegel o Hệ thống triết học Hegel hệ thống triết học tâm khách quan tâm ... Đức gồm: - Triết học cổ điển Đức giới quan , phương pháp luận giai cấp tư sản Đức giai cấp non yếu yếu ớt mang tính chất thỏa hiệp đầy mâu thuẫn Chính triết học cổ điển Đức nhà triết học cổ điển...
 • 27
 • 187
 • 0

Đề cương ôn thi miễn môn học Tin học đại cương

Đề cương ôn thi miễn môn học Tin học đại cương
... Thi t kế tập tin trình diễn (Presentation file) Tạo quản lý hiệu ứng Actions Hyperlink Thi t kế Slide Master Setup Show Một số tính PowerPoint 2010 Ngày 10 tháng 08 năm 2011 Phụ trách nhóm môn ... PowerPoint 2010 Ngày 10 tháng 08 năm 2011 Phụ trách nhóm môn THVP Nguyễn Thị Thanh Tâm Đề cương ôn thi miễn THĐC Trang ...
 • 2
 • 924
 • 7

Đề cương ôn thi HK2- Sinh học 9

Đề cương ôn thi HK2- Sinh học 9
... Cộng sinh Đặc điểm Sự hợp tác có lợi loài sinh vật Hỗ trợ Hội sinh Cạnh tranh Đối địch Kí sinh, nửa kí sinh Sinh vật ăn sinh vật khác Sự hợp tác hai loài sinh vật, bên có lợi bên lợi hại Các sinh ... đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái định Nằm giới hạn sinh vật yếu dần chết - Nhân tố sinh thái vô sinh ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm tác động lên đời sống sinh vật Nhân tố sinh thái hữu sinh gồm ... hệ sinh thái hoang mạc - Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng - Hệ sinh thái núi đá vôi Các hệ sinh thái nước Các HSTnước mặn Các HSTnước - Hệ sinh thái vùng biển khơi - Các hệ sinh thái sông,...
 • 12
 • 16,872
 • 160

Đề cương ôn thi Tâm lý học Kinh doanh

Đề cương ôn thi Tâm lý học Kinh doanh
... 10: Bầu không khí tâm tập thể lao động Không khí tâm hiểu tính chất mối quan hệ qua lại người tập thể, tâm trạng tập thể thoả mãn người lao động công việc thực Bầu không khí tâm mối quan ... khoa học, kĩ thuật , trị , kinh tế , xh , văn hóa , quân đặc biệt khoa học nghệ thuật quản trị Điều khiển quản sử dụng người công việc: nhà quản trị cần có kiến thức tâm học cá nhân , tâm ... không thoả mãn, từ ảnh hưởng tới bầu không khí tâm lí Sự tương đồng tâm lí yếu tố quan trọng việc xây dựng bầu không khí tâm lí lành mạnh cần ý ảnh hưởng nhóm không thức CÂU 11: Lây lan tâm lý...
 • 12
 • 300
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ôn THI kết THÚC học PHẦN môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ôn THI kết THÚC học PHẦN môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... công cách mạng - tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc có nét đặc sắc không tưởng tuý mà tưởng hoá thân vào cương lĩnh, đường lối, chiến lược nên gọi chiến lược đại doần kết Vì vấn đề ... vấn đề dân tộc thuộc địa - Hồ Chí Minh tiếp cận quyền dân tộc từ quyền người xác lập từ giá trị cách mạng giới mang lại Nhận thức quyền người Hồ Chí Minh kế thừa giá trị tưởng hai Tuyên ngôn ... cận Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội - Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam - Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức nhân văn - Hồ Chí...
 • 19
 • 1,249
 • 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ppt

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ppt
... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Soạn theo định hướng ôn tập của Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh ngày 25 tháng năm 2012 Dành cho sinh viên Khoa Luật Đại học ... 1 .Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 6, tr.46 chất tưởng Hồ Chí Minh, sở giới quan phương pháp luận của tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tưởng Người góp phần ... Mác-Lênin đối với tưởng Hồ Chí Minh thể chỗ: - Quyết định chất giới quan khoa học tưởng Hồ Chí Minh - Quyết định phương pháp hành động biện chứng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa...
 • 30
 • 2,511
 • 19

Đề cương ôn thi môn Triết học Mác- Lê nin potx

Đề cương ôn thi môn Triết học Mác- Lê nin potx
... gồm: triết học Mác- L nin, kinh tế trị học, CNXH khoa học Triết học Mác- L nin ba phận hợp thành chủ nghĩa Mác- L nin - Về vai trò triết học Mác- L nin chủ nghĩa Mác- L nin: Triết học Mác- L nin ... đoạn L nin, triết học Mác- L nin đáp ứng yêu cầu thời đại phong trào công nhân 8 Câu 10: Phân tích đối tượng đặc điểm triết học Mác- L nin? a Đối tượng triết học Mác- L nin: Triết học nói chung triết ... triết học Mác- L nin vì: Nguyên lý thể nội dung toàn học thuyết Mác- L nin Mác nói: triết học giải thích giới mà cải tạo giới Mục đích triết học Mác- L nin thực tiễn, lý luận triết học Mác- Lênin...
 • 79
 • 877
 • 16

Đề cương ôn thi tuyển cao học môn toán phần đại số

Đề cương ôn thi tuyển cao học môn toán phần đại số
... T O ð I H C HU ð CƯƠNG THI TUY N CAO H C Môn: GI I TÍCH Chuyên ngành: KHOA H C T NHIÊN I Yêu c u: ð m b o bao quát toàn b ñ cương, g m ki n th c b n, kh v n d ng t ng h p ð thi ñ m b o tính khoa ... s không gian c th ch ng h n C[a,b], lp , ≤ p ≤ ∞ Toán t n tính liên t c Không gian toán t n tính liên t c Không gian liên hi p Toán t liên hi p Ba nguyên lý b n c a gi i tích hàm Ph n D: Không ... tác gi (1979), Gi i tích toán h c - Các ví d toán, t p1 & 2, Nxb ðH & THCN, Hà N i Hoàng T y (2003), Hàm th c gi i tích hàm, Nxb ðHQG Hà N i V Ghi chú: ð thi ng v i ñ cương g m: Câu 1: thu c ki...
 • 4
 • 174
 • 1

Đề cương ôn thi môn triết học mác lê nin phần chủ nghĩa duy vật biện chứng phần 1

Đề cương ôn thi môn triết học mác  lê nin phần chủ nghĩa duy vật biện chứng phần 1
... quan hệ vật chất ý thức vấn đề triết học Phạm trù vật chất mối liên hệ vật chất ý thức nhà triết học trước Mác quan tâm với nhiều quan điểm khác diển đấu tranh chủ nghĩa tâm chủ nghĩa vật suốt ... sử triết học Quan điểm Mácxit cho có giới thống giới vật chất giới vật chất tồn khách quan có trước độc lập với ý thức người L nin –người bảo vệ phát triển triết học Mác nêu định nghĩa vật ... biện chứng vật Đó tiền đề lý luận quan trọng để hình thành lý luận Mác xít quy luật Trong ba quy luật phép biện chứng vật, V.I L nin coi quy luật thống đấu tranh mặt đối lập “hạt nhân phép biện...
 • 21
 • 1,636
 • 12

Đề cương ôn thi môn triết học mác lê nin phần chủ nghĩa duy vật biện chứng phần 2

Đề cương ôn thi môn triết học mác  lê nin phần chủ nghĩa duy vật biện chứng phần 2
... Minh, "học tập Chủ nghĩa Mác -Lê nin học tập tinh thần xử trí việc, người thân mình, học tập chân lý phổ biến Chủ nghĩa Mác- nin để áp dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế nước ta Học làm" ... hệ biện chứng vật chất ý thức sở lý luận ? Trả lời: Vật chất YT phạm trù triết học, làm sáng tỏ mối quan hệ VC YT góp phần làm sáng tỏ vấn đề triết học, chìa khoa để nghiên cứu vấn đề khác triết ... lớn Trên ý nghĩa định thành bại chủ thể, quốc gia, dân tộc Đặc biệt, nước ta định hướng lên chủ nghĩa 11 xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Sự nghiệp không thành công thi u lý luận khoa học soi đường...
 • 25
 • 1,294
 • 18

Đề cương ôn thi môn triết học mác lê nin phần chủ nghĩa duy vật lịch sử phần 1

Đề cương ôn thi môn triết học mác  lê nin phần chủ nghĩa duy vật lịch sử  phần 1
... người lao động phần dư gọi giá trị thặng dư Trong câu nói Mác quan hệ sản xuất mâu thuẫn nông dân địa chủ Đảng nhận định nước ta nước nông nghiệp, nông dân chiếm 90% số dân, chủ nghĩa đế quốc ... đổi cải tiến hoàn thi n không ngừng gây lên biến đổi sâu sắc toàn tư liệu sản xuất Trình độ phát triển công cụ lao động thước đo trình độ chinh phục tự nhiên người Tuy nhiên L Nin viết: “Lực lượng ... phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất yếu tố chủ quan, tính chất đặc thù q.luật Chủ nghĩa vật lịch sử chứng minh vai trò định lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất song rõ...
 • 19
 • 2,900
 • 24

Đề cương ôn thi môn triết học mác lê nin phần chủ nghĩa duy vật lịch sử phần 2

Đề cương ôn thi môn triết học mác  lê nin phần chủ nghĩa duy vật lịch sử  phần 2
... sinh hoạt Đảng Bồi dỡng cho cán bộ, đảng viên ý chí kiên định đờng lên chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - L nin; phê phán uốn nắn nhữnng quan điểm lệch lạc, nhận thức mơ hồ, khắc ... kiến thức bản, làm chủ kỹ nghề nghiệp, quan tâm hiệu thi t thực, nhạy cảm với mới, có ý thức vơn lên khoa học công nghệ; Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề; đẩy mạnh trình công nhân hoá trí thức ... hớng xã hội chủ nghĩa, để bớc xây dựng sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, phải làm việc với tâm nỗ lực phi thờng Đặc biệt cần ý: Th nht: Trong phỏt trin nn kinh t th trng nht thit phi...
 • 14
 • 1,098
 • 6

Đề cương ôn thi môn triết học mác lê nin phần chủ nghĩa duy vật lịch sử phần 3

Đề cương ôn thi môn triết học mác  lê nin phần chủ nghĩa duy vật lịch sử  phần 3
... tưởng tư sản; vạch trần biến tướng chủ nghĩa hội, chủ nghĩa xét lại phong trào cộng sản công nhân quốc tế; truyền bá giới quan khoa học, cách mạng chủ nghĩa Mác – L nin; xây dựng đời sống tinh thần ... quan điểm Chủ nghĩa Mác nin mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội Theo Mác nin, Tồn xã hội dùng để phương diện vật chất điều kiện sinh hoạt vật chất xã hội Tồn xã hội lĩnh vực vật chất ... luật chung thời đại ngày thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Đó thời kỳ đấu tranh chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư bản, lực lượng hòa bình, dân chủ tiến xã hội với lực lượng phản tiến...
 • 17
 • 1,061
 • 10

ĐỀ CƯƠNG ON THI VAT LY học kì II

ĐỀ CƯƠNG ON THI VAT LY học kì II
... điện tự động * Bài tập ví dụ: Bài tập 18.10/SBT.tr58: Có hai cốc thủy tinh chồng khít vào Một bạn học sinh định dùng nước nóng nước đá để tách hai cốc Hỏi bạn phải làm nào? HD trả lời: Cho nước ... chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc - Các chất nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ xác định - Trong suốt thời gian nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ vật không thay đổi * Bài tập ví dụ: BT (BT24-25.4/SBT.tr73): ... lạnh, hà vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ sau thời gian mặt gương lại sáng trở lại HD trả lời: Trong thở người có nước Khi gặp mặt gương lạnh, nước ngưng tụ thành giọt nước nhỏ làm mờ gương Sau...
 • 8
 • 3,478
 • 11

Xem thêm