đề CƯƠNG ôN THI lý LUẬN dân CHỦ cơ sở

1@Đề cương ôn thi 6(Trắc Ng)2010-2011

1@Đề cương ôn thi Lý 6(Trắc Ng)2010-2011
... liệu ứng với trọng lượng học sinh THCS? A 4N B 40N C 400N D 400N Câu 17: Để đo thể tích vật rắn không thấm nước, người ta dùng: A Cân Rôbecvan B Bình chia độ bình tràn C Bình chứa D Lực kế Câu 18: ... 21: Cho hình vẽ: Cách đặt mắt để đọc xác kết quả? A) Nhìn xuống B) Nhìn lên C) Nhìn ngang D) Không có cách Câu 22: Thước thước gì: A) Thước mét B) Thước thẳng C) Thước kẻ D) Thước dây Câu 23: ... Mạnh nhau, phương, khác chiều Câu 24: Khi sử dụng bình tràn bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước người ta xác định thể tích vật cách: A) Đo thể tích bình tràn B) Đo thể tích bình...
 • 3
 • 185
 • 0

Đề cương ôn tập luận dạy học hiện đại

Đề cương ôn tập lý luận dạy học hiện đại
... dụng dạy học giải vấn đề - Dạy học giải vấn đề (dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết giải vấn đề) quan điểm dạy học nhằm phát huy lực tư duy, khả nhận biết giải vấn đề - Dạy học giải vấn đề đường ... thực hành dạy học Sử dụng phương tiện dạy học cần phù hợp với mối quan hệ phương tiện dạy học PPDH - Đa phương tiện công nghệ thông tin vừa nội dung dạy học vừa phương tiện dạy học dạy học đại Bên ... nhỏ nhằm thực tắc dạy học làm tảng, tiêu dạy học xác định, phù điều khiển sở thuyết hợp với nội dung trình dạy học luận dạy học, điều điều kiện dạy học cụ thể kiện dạy học tổ chức định hướng...
 • 7
 • 2,726
 • 118

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ 12
... 1,74g B 0,26g C.0,0625 g D.1,875g Bài 12: Phát biểu sau sai nói động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện? Chọn đáp án A Động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng ... êlectrôn phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích D Động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện phụ thuộc vào chất kím loại dùng làm catốt C Động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện không phụ ... phương thẳng đứng lan truyền không gian dạng sóng B Điện tích dao động xạ sóng điện từ C Vận tốc sóng điện từ chân không nhỏ nhiều lần so với vận tốc ánh sáng chân không D Tần số sóng điện từ nửa...
 • 7
 • 160
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 12(B)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ 12(B)
... ln vi Bi 11 : Mt vt dao ng iu hũa vi biờn A = 10 cm, tn s f = Hz thi im ban u thi gian= 0, vt chuyn ng ngc chiu dng thi im thi gian= 2s, vt cú gia tc Ly Phng trỡnh dao ng ca vt l: A B C D ... f l A B C D Chúc bạn thành công Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT CĐ ĐH năm học 2009 - 2010 Hớng dẫn đáp án Bi (C) Trong dao ng iu hũa chng t th biu din s bin thi n ca tc theo li dao ng iu ... nam chõm in trc mt lỏ st Ni nam chõm in vi ngun in xoay chiu thỡ lỏ st s Chúc bạn thành công Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT CĐ ĐH năm học 2009 - 2010 A Hỳt y luõn phiờn liờn tc ti ch ; B B nam...
 • 5
 • 201
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 12(C)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ 12(C)
... sai A Sau khong thi gian bng hai ln chu kỡ bỏn ró, cht phúng x cũn li mt phn t lng ban u Chúc bạn thành công Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT CĐ ĐH năm học 2009 - 2010 B Sau khong thi gian bng ... vi Chúc bạn thành công Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT CĐ ĐH năm học 2009 - 2010 Bi 6(D): Trong mch in dao ng in t LC, in tớch gia hai bn t cú biu thc: thỡ nng lng tc thi ca cun cm v ca t ... thành công Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT CĐ ĐH năm học 2009 - 2010 Vy ó tng thờm ben so vi Bi 17 (D) Bi 18(C) Bi 19 (B) Da theo cụng thc: ta suy cõu B sai vỡ vi Bi 20(B)Sut in ng cm ng tc thi...
 • 7
 • 89
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 12 (D)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ 12 (D)
... bước sóng đặt không khí -> Vậy đáp án B Bài 5(D) Bài 6(D) theo đề đầu cố định suy điểm nút l = n nhìn thấy nút giũa suy n=4 (m) suy v= Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng bị Tµi liÖu «n thi tèt nghiÖp THPT ... thi tèt nghiÖp THPT – C§ vµ §H n¨m häc 2009 - 2010 HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN Bài 1(B ) Trong hệ sóng dừng sợi dây khoảng cách nút liên tiếp nửa bước sóng Vậy B đáp án Bài 2(B) Bài 3(D) Thời gian cần thi t ... nhiêu? Cho biết vận tốc truyền âm không khí 330m/s A Trường hợp (1), f = 75Hz B Trường hợp (2), f = 100Hz C Trường hợp (1), f = 100Hz D Trường hợp (3), f = 125 Hz Bài 18: Điều sau sai nói sóng...
 • 5
 • 109
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ
... công suất điện 12 000kW Biết hiệu điện HĐT hai đầu cuộn thứ cấp 120kV a Máy máy tăng hay máy hạ thế? b Tính hiệu điện đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp? c Biết điện trở toàn đường dây 200Ω Tính công ... Tính công suất hao phí tỏa nhiệt đường dây? d Muốn công suất hao phí giảm ½ phải tăng HĐT lên ? Bài 2: Một vật AB có độ cao h = 2cm đặt vuông góc với trục TKHT tiêu cự f = 12cm cách TK khoảng ... A’B’ AB tạo TK cho b Tính chiều cao h’ ảnh khoảng cách d’ từ ảnh đến TK Bài 3: Đặt vật sáng AB vuông góc với trục TKHT có tiêu cự f = 20cm Điểm A nằm trục chính, cách TK khoảng d = 15cm a Ảnh AB...
 • 3
 • 153
 • 0

Đề cương ôn thi 9 ( thuyết + Bài tập)

Đề cương ôn thi lý 9 ( Lý thuyết + Bài tập)
... : U= IRtđ = 0, 3( R 1+ R2) (1 )  R1 R2  Khi R1 // R2 : U= I'R'tđ = 1,6  R + R ÷   (2 ) Vì U không đổi , ta có: 0, 3( R 1+ R2)=12⇒ R 1+ R2 = 40   RR 15 R1 R2 1,6  R + R ÷=12⇒ R + R = ⇒ R1 R2 = ... m¹ch: + §¬n vÞ cđa c«ng st lµ (O¸t) (W) + 1kW = 1000W (kW: Kil« o¸t) + 1MW = 1000000W (MW: mªga o¸t) - C«ng cđa dßng ®iƯn cßn ®ỵc tÝnh b»ng Wh (o¸t giê) kWh (ki l« o¸t giê) + 1Wh = 3600J + 1kWh ... PP ÷    ÷ P P2 ÷ = ÷ ( P + P2 ) ÷  60.402 P1' = 60 + 40 = 9, 6W ( ) Gi¸o viªn: Lª V¨n San Trêng THCS Hång Thủ (4 ) §Ị c¬ng «n tËp vËt BÀI TẬP CÔNG –CÔNG SUẤT ĐIỆN Bài 1: Có hai bóng đèn...
 • 49
 • 301
 • 1

DE CƯƠNG ON THI LY 09-10-HKI

DE CƯƠNG ON THI LY 09-10-HKI
... Đọc, ghi kết đo quy định M1- Câu 3: ( điểm ) Dụng cụ để đo thể tích chất lỏng bình chia độ, ca đong Để đo thể tích vật rắn không thấm nước chìm nước ta dùng dụng cụ bình chia độ, bình tràn M1-...
 • 8
 • 96
 • 0

Đề cương ôn thi học kì 2

Đề cương ôn thi Lý học kì 2
... biến đổi sau:  p1  p '2  p2    (1)V1  (2' )V2  (2) V2 → → T T T 1 1  D B 5 2 Cho p2=p1=3,0.10 N/m , V1=10 lít, T1=300K, p 2= 1,5.10 N/m - Hãy tính V2 T2 H .2 - Vẽ đường biểu diễn ... công mà khí thực trình? Sở GD - ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 Trường THPT PHAN CHÂU TRINH MÔN : VẬT LÝ – LỚP 10 Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian giao đề ... GD - ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Trường THPT PHAN CHÂU TRINH NĂM HỌC 20 12 - 20 13 MÔN : VẬT LÝ – LỚP 10 Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian giao đề ) I PHẦN CHUNG: ( Dành cho...
 • 12
 • 405
 • 1

đề Cương ôn thi môn triết học + chủ nghĩa xã hội khoa học ( đáp án)

đề Cương ôn thi môn triết học + chủ nghĩa xã hội khoa học ( có đáp án)
... lên chủ nghĩa hội? Câu 17 Trình bày đặc trưng chủ nghĩa hội? Câu 18 Quan niệm chủ nghĩa Mác – Lênin dân chủ đặc trưng dân chủ hội chủ nghĩa? Câu 19: Tôn giáo ? Tại tiến trình xây dựng chủ ... lớn lịch sử + Trong lịch sử chủ nghĩa tâm hai hình thức chủ nghĩa tâm khách quan chủ nghĩa tâm chủ quan + Đối lập với chủ nghĩa tâm, chủ nghĩa vật nguồn gốc từ phát triển khoa học thực tiễn, ... độ hội tạo cách tổ chức lao động kỷ luật lao động - Thứ tư, hội hội chủ nghĩa chế độ hội thực nguyên tắc phân phối theo lao động, coi nguyên tắc - Thứ năm, hội hội chủ nghĩa xã...
 • 26
 • 378
 • 0

Đề cương ôn thi lớp 10 theo chủ đề

Đề cương ôn thi lớp 10 theo chủ đề
... =(-3) +1 =10; ' = 10 -phơng trình có hai nghiệm phân biệt 12 ễn thi lp 10 theo ch x =-3- 10 ; x =-3+ 10 b Phơng trình có nghiệm x= ,thay vào phơng trình ta có (m-4)2-2 m+m-2=0 m =10( 3+2 ) c.-Phơng ... trình 10 120 60 = (2) x y 10 100 80 x y 160 80 x y 100 80 100 80 x = y x y =0 Từ (1) (2) ta có hệ phơng trình 120 60 = 40 20 = x x y 10 y 10 60 12 =0 = x = 50 x 10 (thoả ... 2100 = 28 ễn thi lp 10 theo ch Gii phng trỡnh ta c x1 = 10 (tho món); x2 = - 210 (khụng tho món) Vy lói sut cho vay l 10 % mt nm Vớ d 2: Theo k hoch hai t sn xut 600 sn phm mt thi gian nht nh...
 • 46
 • 153
 • 0

Xem thêm