Hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản trong đường lối kháng chiến chống thực dân pháp của đảng

phân tích những nội dung bản trong công tác khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

phân tích những nội dung cơ bản trong công tác khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ
... trọng đến công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ + Các hình thức khai thác sử dụng: Các hình thức sử dụng khai thác chủ yếu lưu trữ là: * Cung cấp thông tin cho người sử dụng (cơ quan ... thư Lưu trữ nhà nước để quản lý tài liệu lưu trữ phục vụ khai thác tài liệu IV: Các hình thức khai thác sử dụng tài liệu: Tài liệu lưu trữ nguồn di sản văn hóa có giá trị đặc biệt dân tộc Tài liệu ... tục khai thác sử dụng tài liệu Tài liệu lưu trữ Bộ sử dụng để phục vụ nhu cầu công tác cán bộ, công chức trong, quan nhu cầu riêng đáng Cán bộ, công chức khối quan Bộ có nhu cầu khai thác, sử dụng...
 • 22
 • 1,010
 • 4

Báo cáo những nội dung bản trong luật sửa đổi, bổ sung bộ luật hình sự

Báo cáo  những nội dung cơ bản trong luật sửa đổi, bổ sung bộ luật hình sự
... c c thc hin "trong tỡnh hỡnh thiờn tai, dch bnh v chin tranh".(11) u tranh ngn chn hnh vi u c, Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut hỡnh s ó b sung thờm trng hp thc hin hnh vi u c "trong tỡnh hỡnh ... nghiên cứu - trao đổi Nam l thnh viờn, vic sa i, b sung mt s ti xõm phm trt t qun lớ kinh t trung vo nhng ni dung chớnh sau õy: Th nht, sa i, b sung ti u c (iu 160) theo hng m rng phm vi x lớ hỡnh ... nhiờn, so vi T trỡnh v D ỏn Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut hỡnh s nm 1999 ngy 09/10/2008 thỡ Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut hỡnh s cũn hn ch l cha b sung thờm cỏc quy nh 27 nghiên cứu - trao...
 • 8
 • 60
 • 0

Báo cáo " Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người - nội dung bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá pháp luật" docx

Báo cáo
... Chớ Minh Ton t p, T p 1, Nxb Chớnh tr qu c gia, H.1995, tr.435, 436, 478 (2).Xem: "Nh n c v Cỏch m ng", Nxb Phỏp lớ, 1985, tr.18 5-1 88 (6) Theo ti li u c a Vi n b o tng cỏch m ng Vi t Nam - kớ ... n hnh cụng vi c qu n lớ Nh n c N i dung v s c m nh c a phỏp lu t l phỏt huy quy n lm ch c a nhõn dõn lao ng m nũng c t l liờn minh gi a giai c p cụng nhõn v giai c p nụng dõn Ngay sau Cỏch m ng ... (1926), H Chớ Minh óg nv n c l p dõn t c v i v n quy n t c a ng i V n gi i phúng dõn t c v gi i phúng ng i - nh ng giỏ tr ti n b , c H Chớ Minh nờu lờn nh nh ng v n mang Tạp chí luật học số...
 • 5
 • 477
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI DUNG BẢN TRONG QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUYỆN TAM ĐẢO VĨNH PHÚC

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUYỆN TAM ĐẢO VĨNH PHÚC
... Quy hoạch lâm nghiệp cấp huyện Quy hoạch lâm nghiệp cấp huyện nội dung quy hoạch lâm nghiệp tương tự quy hoạch lâm nghiệp tỉnh, nhiên thực cụ thể, chi tiết tiến hành phạm vi địa bàn huyện Quy hoạch ... Quy hoạch lâm nghiệp cho cấp a) Quy hoạch lâm nghiệp cho cấp quản lý SXKD Quy hoạch lâm nghiệp cho cấp quản lý SXKD bao gồm: Quy hoạch Tổng công ty lâm nghiệp, Công ty lâm nghiệp; Quy hoạch lâm ... HỌC NÔNG LÂM ĐỖ HỮU MẠNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUYỆN TAM ĐẢO - TỈNH VĨNH PHÖC Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 62.62.60 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP...
 • 138
 • 242
 • 0

TRÌNH BÀY NỘI DUNG BẢN TRONG TÁC PHẨM “CỦA CẢI CỦA CÁC DÂN TỘC” CỦA ADAM SMITH. TẠI SAO A. SMITH ĐƯỢC COI LÀ CHA ĐẺ CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

TRÌNH BÀY NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TÁC PHẨM “CỦA CẢI CỦA CÁC DÂN TỘC” CỦA ADAM SMITH. TẠI SAO A. SMITH ĐƯỢC COI LÀ CHA ĐẺ CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
... hóa Nội dung Tác phẩm lớn A Smith Của cải dân tộc” (The Wealth of Nations) – 1776: Đề tài: Trình bày nội dung tác phẩm cải Dân tộc” Adam Smith Tại Adam Smith coi Cha đẻ cuar Kinh tế thị trường ... cứu trường kết hợp với thực tế, nhóm sâu nghiên cứu chọn đề tài: Trình bày nội dung tác phẩm Của cải dân tộc” Adam Smith Tại A Smith, coi cha đẻ kinh tế thị trường Đề tài: Trình bày nội dung tác ... tộc” Adam Smith Tại Adam Smith coi Cha đẻ cuar Kinh tế thị trường 20 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Minh Tuấn Nhóm Đề tài: Trình bày nội dung tác phẩm cải Dân tộc” Adam Smith Tại Adam Smith coi...
 • 21
 • 2,098
 • 6

NHỮNG NỘI DUNG BẢN TRONG “LÝ THUYẾT TỔNG QUÁT” CỦA JOHN MAYNARD KEYNES VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG “LÝ THUYẾT TỔNG QUÁT” CỦA JOHN MAYNARD KEYNES VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA NÓ
... Nổi tiếng tác phẩm “Lý thuyết chung việc làm, lãi suất tiền tệ” (1936) II NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT KINH TẾ TỔNG QUÁT CỦA KEYNES: thuyết Tổng cầu”: Về tổng cầu”, theo Keynes, kinh tế ... suất………………………………………………………………… Lý thuyết vai trò điều chỉnh kinh tế nhà nước tư sản…………………… III NHẬN XÉT LÝ THUYẾT KINH TẾ TỔNG QUÁT CỦA KEYNES …………… IV Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA LÝ THUYẾT KINH TẾ TỔNG QUÁT CỦA KEYNES ………………………………………………………………………… ... MỤC LỤC * LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………… Trang I HOÀN CẢNH RA ĐỜI LÝ THUYẾT KINH TẾ TỔNG QUÁT CỦA KEYNES …… II NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT KINH TẾ TỔNG QUÁT CỦA KEYNES …………………………………………………………………………...
 • 15
 • 1,236
 • 1

Phân tích mối quan hệ và những nội dung bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Phân tích mối quan hệ và những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
... học: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH : Đề: Đồng chí phân tích mối quan hệ nội dung tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội BÀI LÀM Như nhận thức tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc ... SEMINAR Môn học: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Chủ đề: Đồng chí phân tích mối quan hệ nội dung tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội BÀI LÀM Chủ tịch Hồ Chí Minh tiêu biểu tinh ... SEMINAR Môn học: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề: Đồng chí phân tích mối quan hệ nội dung tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội BÀI LÀM Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa lãnh tụ thiên...
 • 36
 • 2,953
 • 4

Đề tài triết học " MỘT SỐ NỘI DUNG BẢN TRONG TƯ TƯỞNG DÂN SINH CỦA TÔN TRUNG SƠN " pptx

Đề tài triết học
... MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG DÂN SINH CỦA TÔN TRUNG SƠN NGUYỄN TÀI THƯ(*) Dân sinh tưởng bật chủ nghĩa Tam dân Tôn Trung Sơn Để làm rõ giá trị tưởng dân sinh, tác giả ... “Thượng thư”, tưởng dân tín” Khổng Tử, tưởng dân vi quý” Mạnh Tử, tưởng dân nước, vua thuyền” Tuân Tử xuất phát từ lập trường trị, tưởng dân sinh Tôn Trung Sơn lại xuất phát ... tr.378 (14) Tôn Trung Sơn Sđd., tr.392 (15) Tôn Trung Sơn Sđd., tr.345 (16) Tôn Trung Sơn Sđd., tr.392 (17) Tôn Trung Sơn Sđd., tr.377 (18) Tôn Trung Sơn Sđd., tr.365 (19) Tôn Trung Sơn Sđd., tr.365...
 • 17
 • 275
 • 1

Đề tài triết học " NỘI DUNG BẢN TRONG “XÃ THƯƠNG PHÁP” CỦA CHU HY VÀ VAI TRÒ ĐẢM BẢO XÃ HỘI CỦA NÓ " pps

Đề tài triết học
... NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG “XÃ THƯƠNG PHÁP” CỦA CHU HY VAI TRÒ ĐẢM BẢO XÃ HỘI CỦA NÓ TRƯƠNG PHẨM ĐOAN (*) Chế độ lấy vật chất thực để đảm bảo hội có lịch sử lâu đời Trung ... Thuần Hy thứ (1181), Chu Hy dâng trình Lý Tông hoàng đế thực thi thương mục” Tháng 12 năm, Lý Tông hoàng đế chu n y ban hành thương mục” Chu Hy châu phủ Nội dung thương pháp Nội dung ... tế hội tích trữ lương thực đề phòng mùa nông thôn thương pháp Chu Hy (người sau gộp thương mục” với phương pháp quản lý kinh doanh “Ngũ Phu thương gọi chung thương pháp Chu...
 • 11
 • 129
 • 0

Đề tài triết học " NỘI DUNG BẢN TRONG “XÃ THƯƠNG PHÁP” CỦA CHU HY VÀ VAI TRÒ ĐẢM BẢO XÃ HỘI CỦA NÓ " potx

Đề tài triết học
... NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG “XÃ THƯƠNG PHÁP” CỦA CHU HY VAI TRÒ ĐẢM BẢO XÃ HỘI CỦA NÓ TRƯƠNG PHẨM ĐOAN (*) Chế độ lấy vật chất thực để đảm bảo hội có lịch sử lâu đời Trung ... Thuần Hy thứ (1181), Chu Hy dâng trình Lý Tông hoàng đế thực thi thương mục” Tháng 12 năm, Lý Tông hoàng đế chu n y ban hành thương mục” Chu Hy châu phủ Nội dung thương pháp Nội dung ... tế hội tích trữ lương thực đề phòng mùa nông thôn thương pháp Chu Hy (người sau gộp thương mục” với phương pháp quản lý kinh doanh “Ngũ Phu thương gọi chung thương pháp Chu...
 • 11
 • 117
 • 0

Một số nội dung bản trong tư tưởng chính trị - xã hội của Khổng Tử

Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng chính trị - xã hội của Khổng Tử
... sống tinh thần hội như: tưởng tr - hội, tưởng đạo đức, tưởng triết học, tưởng văn hoá, tưởng giáo dục, Trong đó, tưởng trị hội quan trọng Về tưởng trị hội ... vụ sau: - Làm rõ bối cảnh đời tưởng trị hội Khổng Tử - Làm rõ quan niệm người tảng xây dựng tưởng trị hội Khổng Tử - Trình bày yếu tố cấu thành tưởng trị hội Khổng Tử qua ... chung tưởng trị hội Khổng Tử nói riêng CHƢƠNG TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI KHỔNG TỬ CỦA 2.1 Quan niệm Khổng Tử ngƣời – tảng xây dựng tƣ tƣởng trị hội ông Trong tưởng trị hội...
 • 90
 • 1,835
 • 3

Những nội dung bản trong quan niệm của Nho giáo về xã hội lý tưởng

Những nội dung cơ bản trong quan niệm của Nho giáo về xã hội lý tưởng
... lập trì hội tưởng 28 Chương QUAN NIỆM CỦA NHO GIÁO VỀ XÃ HỘI LÝ TƯỞNG 2.1 Những đặc trưng hội tưởng quan niệm Nho giáo Trước hết, để tìm hiểu phân tích nội dung quan niệm Nho giáo số ... GIÁO VỀ XÃ HỘI LÝ TƯỞNG 29 2.1 Những đặc trưng hội tưởng quan niệm Nho giáo 29 2.2 Mẫu người tưởng hội tưởng theo quan niệm Nho giáo 48 2.3 Phương thức tạo lập trì hội ... đời quan niệm Nho giáo hội tưởng hội tưởng theo mô hình Nho giáo lại hội xây dựng theo đường lối đức trị 1.2 Những tiền đề tư tưởng, văn hóa với đời quan niệm Nho giáo hội tưởng...
 • 94
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu 2 hoàn cảnh lịch sử nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội utopia thế kỷ xviiicâu 3 hoàn cảnh lịch sử nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội utopia phê pháncâu18 trình bày hoàn cảnh lịch sử nội dung và ý nghĩa của chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta của ban thường vụ trung ương đảng cộng sản việt nam ngày 12 3 1945câu7 trình bày hoàn cảnh lịch sử nội dung ý nghĩa lịch sử và hạn chế của luận cương chính trị tháng 10 1930chủ đề 12 trình bày hoàn cảnh lịch sử nội dung ý nghĩa chính cương của đảng lao động việt nam do đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ii của đảng 02 1951 thông quahoàn cảnh ra đời nội dung cơ bản và ý nghĩa của tác phẩm chống đuyrinh của ph ăngghencâu 9 hoàn cảnh lịch sử nội dung ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị tw ðảng lần thứ viiichủ đề 16 trình bày nội dung cơ bản về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc do đại hội đại biểu lần thứ iii của đảng 9 1960 đề ranội dung cơ bản về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc do đại hội đại biểu đảng lần thứ iii đề rahiệp định pa –ri nam 1973 ve cham dut chien tranh duoc ki ket trong hoan cnah nao va noi dung co ban va y nghia cua hiep dinh naycâu3 bối cảnh lịch sử nội dung ý nghĩa của chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của đảng trong năm 1939 1941kỷ luật lao động một nội dung cơ bản trong quyền quản lý của người sử dụng lao độngnội dung cơ bản trong phiên bản 35nội dung cơ bản trong tư tưởng đạo đức hcmnoi dung cơ ban tư tương hoc chi minh vê giai phong dan toc giai phong giai cap trong tien trinh cach mang viet namgiáo án bản thân 17+18giao an gia dinhHoạt động với đồ vậtBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưBài 8. Dân số nước taBài 8. Dân số nước tadanh gia cac loai loc 18 2 2017So sánh một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ hè thu năm 2004 trên đất Gia Lâm Hà NộiGiáo án Thể dục lớp 6 kì II chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 7 kì I chuẩn KTKNĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học LỊCH sử 12 THÔNG QUA VIỆC kết HỢPVĂN học để gây HỨNG THÚ CHO học SINHGiáo án Thể dục lớp 9 kì I chuẩn KTKNĐề thi học kì i môn toán 8 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án)KE HOACH CA NHAN2017Báo cáo thí nghiệm chi tiết máy (1)cơ sở vật CHẤT và cơ CHẾ DI TRUYỀN1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT 10 11 12 có đáp ánĐiều dưỡng sản phụ khoa BYTHướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 1Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 2