Đồ án tổng quan ứng dụng collagen trong thực phẩm

Đề tài tổng quan ứng dụng collagen trong thực phẩm l

Đề tài tổng quan ứng dụng collagen trong thực phẩm  l
... thng mi ca collagen Tng quan ng dng collagen thc phm X Tng quan v collagen Chng TNG QUAN Vẩ COLLAGEN 1.1 Giúi thiu s lc v collagen Collagen l thnh phn protein ch yu ca cỏc mụ liờn kt Collagen chim ... TONG QUAN V COLLAGEN 1.1 Gii thiu s lc v collagen 1.2 Thnh phn v cu trỳc 1.3 Phõn loi 1.4 Tớnh cht 1.5 Thu nhn collagen 1.6 ng dng ca collagen Chng - NG DNG COLLAGEN TRONG THC PHM 2.1 Collagenbt ... hn 28 loi collagen khỏc Da vo cu trỳc v t chc siờu phõn t ca collagen, chỳng cú th c nhúm li thnh cỏc nhúm: collagen dng si (fibril-forming collagen) , collagen t hp si (fibrilassociated collagen...
 • 93
 • 447
 • 1

Xây dựng một tình huống có đầy đủ các yếu tố của một quan hệ nghĩa vụ dân sự liên đới có đối tượng là công việc phải thực hiện (9đ) doc

Xây dựng một tình huống có đầy đủ các yếu tố của một quan hệ nghĩa vụ dân sự liên đới có đối tượng là công việc phải thực hiện (9đ) doc
... không có khả hoàn trả?! Qua đó, có thể thấy, việc thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới của bên có nghĩa vụ sẽ giúp cho mỗi cá nhân đó có trách nhiệm việc thực hiện nghĩa ... Cụ thể tình huống này là quyền được trông giữ mảnh đất 15ha của bà Kim - Đối tượng của nghĩa vụ dân sự liên đới: là công việc mà nhiều người phải cùng thực hiện theo ... Ở đây, chủ thể có nghĩa vụ dân sự liên đới phải thực hiện nghĩa vụ trông giữ đất đối với chủ thể có quyền - Nội dung quan hệ nghĩa vụ dân liên đới : tổng hợp quyền nghĩa...
 • 4
 • 455
 • 0

nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật multiplex pcr phát hiện nhanh và đồng thời staphylococcus aureus và salomonella typhi gây bệnh trong thực phẩm

nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật multiplex pcr phát hiện nhanh và đồng thời staphylococcus aureus và salomonella typhi gây bệnh trong thực phẩm
... ứng multiplex PCR phát nhanh đồng thời Staphylococcus aureus Salmonella typhi 56 3.4 Xác định độ đặc hiệu phản ứng multiplex PCR phát nhanh đồng thời Staphylococcus aureus Salmonella typhi ... multiplex PCR phát nhanh đồng thời Staphylococcus aureus Salmonella typhi gây bệnh thực phẩm” Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Xây dựng kỹ thuật multiplex PCR phát nhanh đồng thời Staphylococcus aureus ... ứng multiplex PCR * Xác định độ nhạy phản ứng multiplex PCR phát nhanh đồng thời Staphylococcus aureus Salmonella typhi * Xác định độ đặc hiệu phản ứng multiplex PCR phát nhanh đồng thời Staphylococcus...
 • 88
 • 333
 • 1

Nghiên cứu sinh tổng hợp và thu nhập poly y glutamic axit và hướng ứng dụng trong thực phẩm

Nghiên cứu sinh tổng hợp và thu nhập poly y glutamic axit và hướng ứng dụng trong thực phẩm
... luận án:  Nghiên cứu công nghệ sản xuất axit poly γ glutamic từ vi sinh vật  Ứng dụng chế phẩm axit poly γ glutamic vào sản phẩm thực phẩm Nội dung nghiên cứu gồm  Phân lập, tuyển chọn định ... glutamic  Tinh sạch, thu nhận khảo sát đặc điểm axit poly γ glutamic  Bước đầu ứng dụng thử nghiệm axit poly γ glutamic vào số sản phẩm thực phẩm Những đóng góp luận án  Luận án nghiên cứu cách ... chủng vi sinh vật có khả sinh tổng hợp γ-PGA từ sản phẩm thực phẩm lên men truyền thống  Khảo sát tối ưu điều kiện nuôi c y cho chủng lựa chọn để thích hợp sinh tổng hợp axit poly γ glutamic...
 • 24
 • 48
 • 0

Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ bắp cải tím và khả năng ứng dụng để nhận diện hàn the trong thực phẩm

Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ bắp cải tím và khả năng ứng dụng để nhận diện hàn the trong thực phẩm
... T C A NB TRONG TH C PH M th c ph m c n ph i ti n hành nghiên c u sâu v th i 3.4.1 Gi y anthocyanin chi t t b p c i tím gian, ñ b n c a ph c NB- Anthocyanin ñ ng th i nghiên c u Theo nghiên c ... hình nghiên c u v anthocyanin th gi i 1.8.2 Tình hình nghiên c u anthocyanin Vi t Nam 3.1 XÁC Đ NH M T S CH TIÊU C A B P C I TÍM 3.1.1 Sơ ñ nghiên c u CHƯƠNG NGUYÊN LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... th b p c i tím ñ nghiên c u kh nh n di n NB th c ph m B KI N NGH T nh ng nghiên c u ñây, ki n ngh nh ng nghiên c u ti p theo: - Nghiên c u nh hư ng c a thành ph n th c ph m - Nghiên c u thêm m...
 • 13
 • 2,231
 • 7

PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC PHẨM ppt

PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC PHẨM ppt
... Ví dụ: Phổ huỳnh quang, phổ AES Phổ nguyên tử Hydro Phổ nguyên tử Hydro Phổ nguyên tử Hydro Các phƣơng pháp quang phổ Quang phổ hấp thu (Absorption Spectroscopy) 1/ Phương pháp tử ngoại- ... Xác định hàm lượng 4/ Phương pháp hấp thu nguyên tử Plasma – ICP 5/ Phương pháp hấp thu nguyên tử (Atomic absorpsion spectrophotometry)-AAS Các phƣơng pháp quang phổ Quang phổ phát xạ (Emission ... 7/ Phương pháp quang phổ lửa (Flame photometry) 8/ Quang phổ tán xạ (Scattering)  Đo độ đục, nephelometry-xác định kháng nguyên miễn dịch học 9/ Phương pháp phát xạ nguyên tử AES Phƣơng pháp...
 • 34
 • 208
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT
... làm đồ án + Các yêu cầu cần đạt hướng dẫn cách viết đề cương đồ án + Gợi ý số tên đồ án Tổ chức sản xuất phận • Các vấn đề quản doanh nghiệp: suất, chất lượng, nhân sự, … • Hoạt động quản ... với giáo viên, viết điều chỉnh thông tin phần nội dung đồ án (chuẩn bị sản xuất, tổ chức quản sản xuất, lập kế hoạch, quản chất lượng sản phẩm, quản đơn hàng, ) G1.2 G1.3 Tuần Cá nhân viết ... quan tổ chức quản sản xuất may 3.3.1 CĐR MÔ TẢ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN HỌC PHẦN (Sau học xong môn học này, người học có thể:) Thể vai trò, trách nhiệm người kỹ sư triển khai hoạt động tổ chức sản...
 • 12
 • 217
 • 0

Đồ án chương trình quản lý website du lịch

Đồ án chương trình quản lý website du lịch
... hộp đồng cho khách, thống kê hàng tháng khoán thu từ dịch vụ loại hình du lịch khác 1.2 Mô tả phạm vi hệ thống Website du lịch An giang Người lập: Mai Duy Tân Ngay: 12/1/2008 Tên dự án: Quàn ... 12/1/2008 Tên dự án: Quàn loại hình du lịch An Giang o Quản dự án: Mai Duy Tân Phát biểu vấn đề: Website xây dựng sẵn sô loại hình du lịch nhu sau: o Du lịch di động: Tô chúc tham quan danli ... án chi có người Vi có giai đoạn công việc thực bời người Công ty cỏ nhiều loại hình du lịch, môi loại hình liên quan trực tiếp đến hệ thống: o Du lịch di động: Du lịch du mục, du lịch sông, du...
 • 18
 • 55
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nuôi vi tảo biển nannochloropsis oculata (DROOP) HIBBERD sử dụng làm thực phẩm chức năng

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nuôi vi tảo biển nannochloropsis oculata (DROOP) HIBBERD sử dụng làm thực phẩm chức năng
... Công trình hoàn thành Vi n Sinh thái Tài nguyên sinh vật Vi n Hàn lâm Khoa học Công nghệ Vi t Nam Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Diễm Hồng Vi n Công nghệ sinh học Phản biện ... sinh học công nghệ nuôi vi tảo biển Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd sử dụng làm thực phẩm chức năng Mục tiêu đề tài Tuyển chọn, sàng lọc, định tên khoa học nghiên cứu đặc điểm sinh học ... 05/7/2013 3.3.2.3 Nghiên cứu bào chế sản xuất vi n nang thực phẩm chức chứa vi tảo N oculata QN1 Nghiên cứu công thức bào chế vi n nén vi n nang chứa thành phẩm vi tảo khô N oculata QN1 đạt tiêu...
 • 32
 • 392
 • 2

đồ án tốt nghiệp quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

đồ án tốt nghiệp quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài
... hp 14 Quản tài sản cố định Trờng Đại học Quản kinh doanh Hà Nội thoi hiu chnh ng dng cú th mt ti nguyờn h thng v d b treo mỏy 15 Quản tài sản cố định Trờng Đại học Quản kinh doanh ... sản cố định Trờng Đại học Quản kinh doanh Hà Nội 3.7 Bng tblLoaiTS_Detail 3.8 Bng tblLoaiTS_Master 3.9 Bng tblNhom 3.10 Bng tblPhieu 21 Quản tài sản cố định Trờng Đại học Quản kinh doanh ... 22 Quản tài sản cố định Trờng Đại học Quản kinh doanh Hà Nội 3.14 Bng tblTongHopTSCD_KLD_Detail 3.15 Bng tblTongHopTSCD_KLD_Master 3.16 Bng tblTonghopTSCD_KLD_Detail2 23 Quản tài sản cố...
 • 143
 • 167
 • 0

Tài liệu Những nhóm thực phẩm cần có trong ngày pdf

Tài liệu Những nhóm thực phẩm cần có trong ngày pdf
... nấu những loại thực phẩm nhóm này, nên chọn những loại mà có thể bảo toàn giá trị dinh dưỡng ví hấp, luộc với ít nước Nhóm 3: Gà, thịt, sữa, cá và trứng (nhóm ... Trứng (nếu không có vấn đề về cholesterol thì có thể ăn quả trứng mỗi ngày, thay thế cho thịt/gà/cá bữa ăn) Nhóm 4: Đậu đỗ và đậu tương Nhóm thực phẩm này cần ăn ít nhất ... vừng, lạc…) Quả bơ Dầu thực vật (dầu hạt nho, dầu ôliu, dầu hạt cải, dầu vừng, dầu hạt hướng dương) Nhóm 6: Thực phẩm ngọt (đường) Những thực phẩm đường, bánh kẹo,...
 • 3
 • 179
 • 0

Tài liệu NHỮNG VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM ppt

Tài liệu NHỮNG VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM ppt
... kháng sinh đồ với loại kháng sinh Vi khuẩn staphylococcus Vi khuẩn Tetracoccus Vi khuẩn Bacillus megatherium Vi khuẩn Bacillus coagulans làm đông sữa II Vi sinh vật làm hư hại sữa Nhóm vi khuẩn ... butyricum Vi khuẩn Clostridium butyricum Khuẩn lạc vi khuẩn Propionibacterium Vi khuẩn Propionibacterium dưới kính hiển vi II Vi sinh vật làm hư hại sữa Vi khuẩn gây thối Vi khuẩn ... A Hệ vi sinh vật sữa Vi sinh vật sử dụng chế biến sữa Vi khuẩn sinh acid lactic sữa: Loại này có tộc: - Lactobacilleae: Trực khuẩn gram +, lên men Lactobacilleae sinh acid...
 • 129
 • 1,028
 • 9

Tài liệu Protein chức năng: Collagen – Gelatin – Glucoprotein, những loại thực phẩm chức năng duy trì sức khỏe, sự trẻ trung doc

Tài liệu Protein chức năng: Collagen – Gelatin – Glucoprotein, những loại thực phẩm chức năng duy trì sức khỏe, sự trẻ trung doc
... biệt này thể hiện bởi số lượng, loại và trình tự các acid amin: Glycine (Gly) tìm thấy hầu hết loại collagen Proline (Pro) chiếm khoảng 17% collagen Hydroxyproline (Hyp), được ... phân tử maker bề mặt tế bào Sự kết nối với đường của collagen còn gọi là glycoprotein Chuỗi collagen Một đơn vị carbohydrate collagen Loại collagen này tạo nên lớp chất ... việc gắng sức Những ứng dụng của collagen chăm sóc sức khỏe Các sản phẩm collagen Các sản phẩm Hanamai Collagen sản xuất ở Nhật Bản Những gói Collagen Hanamai Collagen Hanamai...
 • 72
 • 1,004
 • 7

Protein chức năng: Collagen – Gelatin – Glucoprotein, những loại thực phẩm chức năng duy trì sức khỏe, sự trẻ trung - PGS.TS. Dương Thanh Liêm doc

Protein chức năng: Collagen – Gelatin – Glucoprotein, những loại thực phẩm chức năng duy trì sức khỏe, sự trẻ trung - PGS.TS. Dương Thanh Liêm doc
... vào collagen từ tạo sợi collagen có đặc tính glycoprotein phân tử maker bề mặt tế bào Sự kết nối với đường collagen nố vớ đường gọi gọi glycoprotein Chuỗi collagen Một đơn vị carbohydrate collagen ... http://home.hagiangvui.org/cac-vitamin vitamin-san-xuat-ra -collagen/ Collagen đóng vai trò quan trọng trì hoãn mức độ lão hóa Sử dụng collagen thực phẩm mỹ phẩm dụng thự phẩ phẩ Liên hệ video clip: để làm đẹp da làm đẹ Collagenelife.com ... phẩm có chứa collagen để bổ sung phần collagen bị trình lão hóa Có phương thức bổ sung collagen: - Bổ sung chế độ ăn uống có thêm collagen - Bổ sung mỹ phẩm dưỡng da có chứa collagen - Bổ sung phẫu...
 • 72
 • 323
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng trong thực phẩm hiệu quả sức khỏe liên quan beta glucannghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hoá kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmtiêu chuẩn dầu mỡ dùng trong thực phẩmmột số chất tạo hương sử dụng trong thực phẩmẩn dụ tu từ trong tác phẩm truyện kiều của nguyễn dunhững vi sinh vật trong thực phẩmnhững vi sinh vật cần kiểm tra trong thực phẩmchức năng collagen gelatin glucoprotein những loại thực phẩm chức năng duy trì sức khỏe sự trẻ trunggiá trị của pectin trong thực phẩm và phòng chống bệnh tậttổng quan về cấu trúc thực phẩm phương pháp đánh giá cảm quan cấu trúc thực phẩmtai sao ngah công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm ti trong cái nhà o đồng bằng sông cửu longphần 2 mục tiêu nhiệm vụ tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sảntổng hợp 3 yếu tố chống oxy hóa trong 1 sản phẩm thực phẩm antiox sản phẩm của tập đoàn visionứng dụng collagen trong phẫu thuật thẩm mỹnhững ứng dụng gelatin trong cn thực phẩmTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 39. Bài tiết nước tiểuNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)