Nhân nhanh cây hoa cẩm chướng giống mix (dianthus mix) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro (LV01825)

Xây dựng quy trình nhân giống cây hoa cúc CN01 (chrysanthemum maxximum seiun 3) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Xây dựng quy trình nhân giống cây hoa cúc CN01 (chrysanthemum maxximum seiun  3) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro
... HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ∞ - PHẠM THỊ TƯƠI XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY HOA CÚC CN01 (Chrysanthemum maximum Seiun - 3) BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY IN VITRO KHÓA LUẬN TỐT ... Xây dựng quy trình nhân giống Phạm Thị Tươi K36B - Sinh hoa cúc CN01 (Chrysanthemum maximum Seiun - 3) kỹ thuật nuôi cấy in vitro Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Xây dựng ... liệu khoa học cho nghiên cứu kỹ thuật nuôi cấy hoa cúc CN01 - Đưa quy trình nuôi cấy hoa cúc CN01 phục vụ cho việc nhân giống đáp ứng nhu cầu sản xuất thị trường Phạm Thị Tươi K36B - Sinh...
 • 61
 • 780
 • 4

Nghiên cứu đánh giá,chọn tạo vật liệu khởi đầu hoa đồng tiền bằng kỹ thuật đột biến IN VITRO

Nghiên cứu đánh giá,chọn tạo vật liệu khởi đầu hoa đồng tiền bằng kỹ thuật đột biến IN VITRO
... v sinh tr ng c a cỏc d ng bi n d hoa ủ ng ti n thu ủ c in vitro Thớ nghi m 1.1: ỏnh giỏ kh nng trỡ cỏc d ng bi n d hoa ủ ng ti n qua cỏc l n c y chuy n in vitro - Cỏc cõy in vitro c a gi ng hoa ... th i gian sinh tr ng t tr ng ủ n hoa Theo dừi cỏc ch tiờu v ch t l ng hoa: Chi u di cu ng hoa, ủ ng kớnh cu ng hoa, mu s c hoa, ủ ng kớnh hoa, s cỏnh hoa, ủ ng kớnh nh hoa, s l p cỏnh hoa Theo ... nh hoa: o ủ r ng nh t c a nh hoa, t ủ u nh hoa bờn ny ủ n ủ u nh hoa ủ i di n - Chi u di cu ng hoa: o t g c cu ng hoa ủ n mộp d i c a hoa - Chi u di cỏnh hoa: o t g c cỏnh hoa ủ n mỳp cỏnh hoa...
 • 133
 • 375
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ''nhân nhanh giống hoa đồng tiền bằng kỹ thuật nuôi cấy mô''

báo cáo nghiên cứu khoa học ''nhân nhanh giống hoa đồng tiền bằng kỹ thuật nuôi cấy mô''
... -NAA (-naphtyl acetic acid)) (a) (b) Khoa sinh học, Trờng Đại học Vinh 15 Đại học Vinh 16 Tạp chí khoa học, tập XXXV, số 1A-2006 Đại học Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXV, số 1A-2006 17 Nguyễn Văn ... nồng độ từ 0,1 - 1,5mg/l Các nghiên cứu đợc thực từ tháng 01 đến tháng năm 2005 Phòng Nuôi cấy mô - tế bào thực vật, khoa Sinh học, trờng Đại học Vinh III Kết nghiên cứu v b n luận ảnh hởng loại ... Tạp chí khoa học, tập XXXV, số 1A-2006 Đại học Vinh đa vào môi trờng dinh dỡng nuôi cấy tuần Các mẫu sống, bật chồi đợc chuyển sang môi trờng nhân nhanh nuôi Sau tuần, chồi in vitro đợc nuôi môi...
 • 13
 • 406
 • 1

Nhân nhanh giống cây hoa lyly bằng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào

Nhân nhanh giống cây hoa lyly bằng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào
... trình nhân nhanh hoa Lily kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tạo vật liệu khởi đầu từ đế hoa bầu nhụy loại noãn hoa Lily - Tái sinh củ in vitro từ lớp mỏng đế hoa Lily ... 88 ngày [4] 1.6 Nuôi cấy tế bào thực vật ứng dụng công tác nhân giống 1.6.1 Khái niệm nuôi cấy tế bào Nuôi cấy tế bào thực vật phạm trù khái niệm chung cho tất loại nuôi cấy từ nguyên ... trƣờng nuôi cấy tế bào thay đổi tùy theo loại thực vật, loại tế bào, mô, quan đƣợc nuôi cấy, giai đoạn sinh trƣởng, phát triển mẫu cấy nhƣ mục đích nuôi cấy Tuy nhiên môi trƣờng nuôi cấy tế bào...
 • 79
 • 231
 • 0

NHÂN NHANH giống dứa đài nông 4 bằng kỹ thuật nuôi cấy

NHÂN NHANH giống dứa đài nông 4 bằng kỹ thuật nuôi cấy mô
... 1,78 0,5 0,0 0,2 0,35 42 ,53 1,39 0,5 0,2 0,1 0 ,46 46 ,80 1, 14 0,5 0,2 0,2 0,50 47 ,72 1,22 187 Nhân nhanh giống dứa Đài nông Bảng ảnh hởng chất điều tiết sinh trởng đến khả nhân nhanh chồi (sau tuần) ... 14, 25 27,56 38 ,45 47 , 14 1,20 0,27 0,5 0,0 24, 29 45 ,52 71 ,42 85,79 100,0 1,85 0,75 0,0 0,5 85,71 100,0 100,0 100,0 100,0 4, 19 2,77 0,5 0,5 59 ,42 70,12 86,09 100,0 100,0 2,70 1 ,49 0,5 1,0 71 ,45 ... 1,72 0,3 14, 28 23,80 28,57 33 ,42 41 ,95 100,00 2,96 0,5 21,73 34, 78 43 ,47 52,17 65,20 100,00 4, 50 0,7 12,25 16,68 20,83 25,06 33,21 100,00 2,50 0,9 3,71 7 ,42 11,19 14, 19 18,70 100,00 1 ,47 1,1 0,00...
 • 6
 • 420
 • 2

XÂY DựNG QUY TRìNH NHÂN NHANH GIốNG ĐịA LAN HồNG HOàNG (Cymbidium iridioides) BằNG Kỹ THUậT NUÔI CấY MÔ Tế BàO

XÂY DựNG QUY TRìNH NHÂN NHANH GIốNG ĐịA LAN HồNG HOàNG (Cymbidium iridioides) BằNG Kỹ THUậT NUÔI CấY MÔ Tế BàO
... dng quy trỡnh nhõn nhanh ging a lan Hng Hong số giống địa lan địa không nhân đợc nuôi cấy Nguyễn Quang Thạch, Hong Thị Nga (2004) có nghiên cứu bớc đầu thnh công việc nhân số giống Địa lan ... giống lan Hồng Hong Hình Cây lan Hồng Hong nuôi cấy 3.3 Giai đoạn nhân nhanh Mục tiêu nghiên cứu giai đoạn ny l tìm môi trờng tốt để có đợc nhiều chồi, protocorm thời gian ngắn Môi trờng nuôi ... giống thơng mại Vì mục tiêu nghiên cứu ny nhằm thiết lập qui trình nhân giống hiệu loi địa lan Hồng Hong VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Chồi, địa lan Hồng Hong đợc thu thập từ Sa Pa Chồi Hồng...
 • 9
 • 801
 • 21

Nghiên cứu chọn tạo và một số biện pháp kỹ thuật nhân, sản xuất hoa cẩm chướng (dianthus caryophyllus l)

Nghiên cứu chọn tạo và một số biện pháp kỹ thuật nhân, sản xuất hoa cẩm chướng (dianthus caryophyllus l)
... kiện Việt Nam, thực đề t i: Nghiên cứu chọn tạo v số biện pháp kỹ thuật nhân, sản xuất hoa Cẩm chớng (Dianthus caryophyllus L.) Mục tiêu đề t i - Tuyển chọn số giống hoa Cẩm chớng thích hợp với điều ... đồng l giải pháp khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất Xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu v sản xuất hoa Cẩm chớng nay, nhằm nghiên cứu chọn tạo v góp phần phát triển sản xuất hoa Cẩm chớng ... đợc tuyển chọn 116 3.6 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật l m tăng suất, chất lợng số giống hoa Cẩm chớng 137 3.7 Ho n thiện qui trình nhân giống v kỹ thuật sản xuất cho số giống...
 • 215
 • 595
 • 0

Nghiên cứu lưu giữ và nhân nhanh giống thuần cà chua DT28 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro pptx

Nghiên cứu lưu giữ và nhân nhanh giống thuần cà chua DT28 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro pptx
... Việc nghiên cứu ứng dụng nuôi cấy in vitro lưu giữ nhân nhanh giống chua vấn đề cần quan tâm nghiên cứu Vì thực nghiên cứu tái sinh chua bảo quản in vitro, phục vụ cho công tác nhân giống giữ ... cho nuôi cấy in vitro chua Nghiên cứu tạo callus, tái sinh tạo rễ Từ đưa quy trình tái sinh chua Cải tiến chế độ nuôi cấy để lưu giữ mẫu giống chua nuôi cấy Phương pháp nghiên cứu ... để tạo chua môi trường có bổ sung mg/ml IBA Ảnh Cây chua môi trường rễ ghiên cứu bảo quản, lưu giữ chua in vitro ngắn hạn Đây quy trình hoàn thiện để vi nhân giống bảo quản chua (Toledo...
 • 9
 • 742
 • 4

Nghiên cứu nhân nhanh giống cây chùm ngây (Moringa Oleifera L) chất lượng cao bằng kỹ thuật nuôi cấy

Nghiên cứu nhân nhanh giống cây chùm ngây (Moringa Oleifera L) chất lượng cao bằng kỹ thuật nuôi cấy mô
... VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT  TRẦN VĂN TIẾN NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH GIỐNG CÂY CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA L.) CHẤT LƢỢNG CAO BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ NGÀNH: SINH HỌC THỰC NGHIỆM MÃ NGÀNH: 60 42 ... liệu Chùm Ngây Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ thuật nhân, chọn tạo giống Chùm Ngây hạn chế Hiện nay, Chùm Ngây chủ yếu nhân giố Ngây , hiệu nhân giống không cao, chất lượng giống khô Số hóa Trung tâm ... thực phẩm, mỹ phẩm,…Chúng tiến hành thực đề tài Nghiên cứu nhân nhanh giống Chùm Ngây (Moringa oleifera L.) chất lượng cao kỹ thuật nuôi cấy Sự thành công đề tài có đóng góp quan vào việc...
 • 79
 • 876
 • 5

Báo cáo khoa học : Nhân nhanh giống dứa đài nông 4 bằng kỹ thuật nuôi cấy mô pdf

Báo cáo khoa học : Nhân nhanh giống dứa đài nông 4 bằng kỹ thuật nuôi cấy mô pdf
... quan nh: Trờng Đại học Cần Thơ, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Để xây dựng qui trình nhân nhanh giống dứa Đài Nông 4, tiến hành nghiên cứu nhân nhanh giống dứa Đài Nông kỹ thuật nuôi cấy Vật ... công quy trình nhân giống dứa Cayen kỹ thuật nuôi cấy Viện Sinh học Nông nghiệp, Trờng ĐHNNI (Nguyễn Thị Nhẫn cộng 1995, Nguyễn Quang Thạch cộng sự, 2001) Dứa Đài Nông 4, giống dứa quý Viện ... / cây) 1: Trấu hun (Đ/C) 97,63 9,18 1,28 5,80 4, 04 189,36 2: Cát + trấu hun ( 1:2 ) 98,85 9,86 1 ,48 6,07 4, 34 198,57 3: Cát + trấu hun + Bokashi ( 1:1 :1 ) 90,53 8,20 1, 14 5 ,46 3 ,42 186,33 4: Cát +...
 • 7
 • 256
 • 0

Nhân giống hoa lan hồ điệp bằng kỹ thuật nuôi cấy ngập chìm tạm thời potx

Nhân giống hoa lan hồ điệp bằng kỹ thuật nuôi cấy ngập chìm tạm thời potx
... khoa học tự nhiên - Đại học mở TP.HCM Đây lần kỹ thuật nuôi cấy ngập chìm tạm thời nghiên cứu ứng dụng thành công Việt Nam Theo Trung tâm công nghệ sinh học TP.HCM, đến việc nhân giống hoa lan ... lan hồ điệp chủ yếu thực phương pháp cấy mô Hiện giới hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời (TIS: Temporary Immersion system) nhiều nước triển khai ứng dụng việc nhân giống loại trồng (do kỹ thuật ... Với kỹ thuật này, việc nhân giống hoa lan hồ điệp có nhiều ưu điểm tỷ lệ sống giai đoạn vườn ươm đạt đến 95%, giai đoạn rễ phát triển nhanh mạnh hơn, rút ngắn thời gian để đạt kích...
 • 2
 • 447
 • 2

Báo cáo khoa học: "NHÂN NHANH giống dứa đài nông 4 bằng kỹ thuật nuôi cấy mô" pdf

Báo cáo khoa học:
... xác định cách thức đăng kí - Cung cấp quản lý khóa học: thêm khóa học mới, chỉnh sửa thông số khóa học, xây dựng danh mục khóa học - Đưa báo cáo, thống kê - Có chức lưu phục hồi thông tin người ... quản lý học tập, thành phần quan trọng hệ thống eLearning LMS phần mềm quản lý, theo dõi tạo báo cáo dựa tương tác học viên nội dung học tập, học viên giảng viên - Modular Toolkit: Các môđun ... dụng khác tính phức tạp hệ thống Với điều kiện kinh phí thời gian hạn chế Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, việc triển khai viết phần mềm với đầy đủ chức đề công việc...
 • 14
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu lưu giữ và nhân nhanh giống thuần cà chua dt28 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro pptxnghiên cứu nhân giống vô tính cây húng chanh ấn độ coleus forskohlii bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và phương pháp giâm ngọn trong hệ thống khí canhnhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bàođánh giá khả năng chịu lạnh và tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu lạnh từ các giống lúa xuân châu hương q5 c27 khang dân u17 và nhị ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitronghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúatạo dòng thuần bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn và phối hợp chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống ngô chịu bệnh khô vằn năng suất caođánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc l08 l23 l24 ltb lcb lbk bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitronghiên cứu sản xuất artemisinin bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thanh haocây hoa cẩm chướngkỹ thuật trồng cây hoa cẩm chướngcách trồng cây hoa cẩm chướngcách chăm sóc cây hoa cẩm chướngnghiên cứu tạo đột biến in vitro và đánh giá sinh trưởng phát triển sai khác di truyền của các dòng đột biến giống hoa cẩm chướng quận chúabán cây hoa cẩm chướnggiới thiệu một số giống hoa cẩm chướng hiện trồngĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 43. Rễ cây