TỔNG HỢP TẤT CẢ BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ NGÀNH KINH TẾ

cách viết 1 bài báo nghiên cứu khoa học

cách viết 1 bài báo nghiên cứu khoa học
... hoạt động khoa học ngộ nhận chẳng ảnh hưởng to lớn, giới làm nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh, lí lịch khoa học với toàn bài báo khoa học cho biết nhiều tác giả khả nghiên cứu khoa học tác giả ... bố 470 báo khoa học nguyên thủy; năm 19 83 có 10 . 011 báo khác tất tập san (kể Lancet) có tham khảo hay trích dẫn đến 470 báo đó; hệ số IF 10 . 011 /470 = 21, 3 Nói cách khác, tính trung bình báo nguyên ... gia, công bố báo cáo khoa học diễn đàn khoa học quốc tế cách không nâng cao diện, mà nâng cao suất khoa học, nước nhà Ở phương Tây người ta thường đếm số lượng báo khoa học mà nhà khoa học công bố...
 • 7
 • 1,034
 • 5

Ôn tập tất cả các chương nghiên cứu khoa học

Ôn tập tất cả các chương nghiên cứu khoa học
... đông (population) tập hợp tất đối tượng nghiên cứu mà nhà nghiên cứu cần nghiên cứu để thõa mãn mục đích phạm vi nghiên cứu VD: cần nghiên cứu người dân sinh sống TP.HCM có độ tuổi từ 18-45 tập ... lọi thông tin (Lưu ý tránh nghiên cứu nhạy cảm, thông tin bí mật ) Nghiên cứu gây ý → Nghiên cứu khởi đầu câu hỏi hay vấn đề nghiên cứu Nếu không làm bật vấn đề nghiên cứu từ đầu → dễ lạc đề Sự ... Nghiên cứu hàn lâm Giải vấn đề thực tiễn QTKD Giải vấn đề tri thức khoa học QTKD Vai trò nghiên cứu hàn lâm thực tiễn ● Không có nghiên cứu hàn lâm nghiên cứu ứng dụng ● Nền tảng cho nghiên cứu...
 • 36
 • 363
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Hiệu quả kinh tế của việc trồng quế theo phương thức nông lâm kết hợp (Quế + sắn) ở Văn Yên tỉnh Yên Bái " potx

Nghiên cứu khoa học
... chi phí, thu nhập cho trồng quế sắn huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái Chi phí thu nhập từ trồng quế sắn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thể biểu Biểu 1: Chi phí thu nhập từ 1ha trồng quế sắn Đơn Năm Hạng ... khảo Báo cáo tổng kết năm 2001 huyện Văn Yên Trần Hữu Dào (2001), Đánh giá hiệu trồng quế loài Việt Nam làm sở cho việc đề xuất giải pháp kinh tế – kỹ thuật để phát triển trồng quế Summary The ... lượng quế chưa đáp ứng thị trường, việc thu mua vỏ quế bị buông lỏng, tư thương quản lý điều hành, hiệu quế chưa cao Từ trước tới chưa có công trình hay phương pháp đánh giá đầy đủ hiệu kinh doanh...
 • 14
 • 324
 • 3

Nghiên cứu khoa học " Hiệu quả kinh tế - xã hội của công nghệ chế biến tổng hợp một số loại gỗ rừng trồng tại tỉnh phú thọ và tuyên quang " pdf

Nghiên cứu khoa học
... åChi (Gỗ rừng trồng) (VND) Dưới số tiêu Kinh tế - Kỹ thuật thu thập xưởng băm dăm : - Mua nguyên liệu : Gỗ loại A : 297.000 đ/ gỗ rừng trồng bóc vỏ 247.000 đ/ gỗ rừng trồng chưa bóc vỏ Gỗ loại ... - Tỷ lệ thành khí : 60.7 ( % ) - Mua nguyên liệu : Gỗ loại A : 297.000 đ/ gỗ rừng trồng bóc vỏ 247.000 đ/ gỗ rừng trồng chưa bóc vỏ Gỗ loại B : 270.000 đ/ gỗ rừng trồng bóc vỏ 220.000 đ/ gỗ rừng ... 270.000 đ/ gỗ rừng trồng bóc vỏ 220.000 đ/ gỗ rừng trồng chưa bóc vỏ - Bán dăm gỗ : 850.000 đ/ dăm khô - Tỷ lệ băm dăm : 55 % - Xẻ gỗ để băm dăm: 20.000 đ/ m3 gỗ - Băm dăm gỗ : 40.000 đ/ dăm - Bốc...
 • 6
 • 276
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " đặc khu kinh tế mơi ỏ trung quốc , trường hợp trùng khánh" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Đặc khu kinh tế Trung Quốc cho phép thành lập đặc khu kinh tế đặc khu kinh tế thờng đợc mô tả mô hình 4+2+1 (trong đó: đặc khu kinh tế đầu tiên: Thâm Quyến, Chu Hải, Hạ Môn Sán Đầu; đặc khu kinh ... tế Phố Đông Thợng Hải đặc khu kinh tế Hải Nam thành lập vào cuối năm 80 đầu năm 90; đặc khu kinh tế Tân Hải, Thiên Tân thành lập vào năm 2006 1.1 Những đặc điểm đặc khu kinh tế này: Đặc khu kinh ... Thứ t đặc khu cung cấp hệ thống sở hạ tầng tiện lợi cho nhà đầu t kinh doanh, sản xuất Nghiên cứu Trung Quốc số 12(100) - 2009 Tuy nhiên, đặc khu kinh tế Trung Quốc có điểm đặc biệt khác với khu...
 • 13
 • 210
 • 0

Bài báo nghiên cứu khoa học

Bài báo nghiên cứu khoa học
... đến tính thẩm mĩ công trình Qua đề tài nghiên cứu ưu điểm đạt số khuyết điểm cần xem lại để có hướng phát triển nghiên cứu sâu thêm Về ưu điểm : Giá trị khoa học thực tiễn đóng góp vào đề tài mang ... tham khảo Bài báo thực kiến thức nhiều môn học ngành xây dựng như: [1] Phan Quang Minh – Ngô Thế Phong – Nguyễn Đình Cống (2008), Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện bản, Nhà xuất Khoa học Kỹ ... sinh viên nghiên cứu có giá trị tham khảo cho kỹ sư tính toán vấn đề Nhược điểm : Các tính toán chưa kiểm chứng thực nghiệm, chưa đưa vào mô hình phần tử hữu hạn, chưa mở rộng nghiên cứu cho cấu...
 • 7
 • 411
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI TÔM Ở VÙNG ĐẦM PHÁ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... đến kết nuôi tôm họ Một số giải pháp phát triển kinh tế nuôi tôm vùng đầm phá huyện Quảng Điền Các giải pháp phát triển nuôi tôm vùng đầm phá huyện Quảng Điền phải dựa quan điểm chung là: Phát triển ... xã Quảng Công, Quảng Phước, Quảng Thành huyện Quảng Điền, tỉnh TTH (2000 - 2003) Báo cáo tình hình NTTS từ năm 2000 - 2003, phòng Nông nghiệp, huyện Quảng Điền, tỉnh TTH Niên giám thống kê huyện ... cứu hiệu kinh tế nuôi tôm theo hình thức nuôi Kết hiệu kinh tế nuôi tôm vùng đầm phá huyện Quảng Điền a) Năng lực sản xuất hộ Diện tích nuôi tôm bình quân hộ theo hình thức nuôi QCCT BTC 0,75ha...
 • 14
 • 342
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "HIỆU QUẢ KINH TẾ-KỸ THUẬT CỦA CÁC TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thủy sản khác có 8,0% số trại sản xuất giống TCX kết hợp với sản xuất giống tôm Nghiên cứu tập trung phân tích hoạt động sản xuất giống tôm xanh 3.2 Thông tin kinh tế-kỹ thuật trại sản xuất giống ... xuất giống TCX, phân tích hiệu kinh tế-kỹ thuật trại giống để có phân tích tiêu kinh tế-kỹ thuật trại giống Đây sở cho việc xây dựng mô hình quản lý vận hành góp phần tăng hiệu trại sản xuất giống ... mạnh mẽ trại sản xuất giống TCX nhằm đáp ứng nhu cầu giống sản xuất Theo báo cáo tổng kết năm 2004 tỉnh vùng toàn ĐBSCL có 97 trại sản xuất giống TCX sản xuất đựợc khoảng 162.3 triệu tôm post...
 • 12
 • 221
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI GẮN VỚI MỤC TIÊU BỀN VỮNG Ở KHU VỰC DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tài nguyên thiên nhiên từ khu vực mà họ sinh sống Vì vậy, để phát triển bền vững chủ trang trại phải gắn kết lợi ích với lợi ích cộng đồng Đặc biệt khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, nơi đất chật, ... thơm Đẩy mạnh phát triển Kinh tế trang trại khu vực tạo tác động tích cực để giúp giải vấn đề Phải gắn với phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn Sản xuất nông nghiệp cần phải đáp ứng nhu cầu ... nước tiết kinh tế để hướng quan tâm chủ trang trại đến vấn đề lựa chọn mô hình phát triển kinh tế trang trại khu vực có tiềm phát triển rừng Phải gắn với chiến chống sa mạc hoá hạn hán Hoang...
 • 5
 • 282
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI - HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHUYỂN DỊCH" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Gia Lai đến năm 2010, UBND tỉnh Gia Lai (3/2002) Niên giám thống kê Gia Lai từ năm 1994 đến 2003, Cục thống kê Gia Lai Niên giám thống kê Gia Lai từ năm 1994 đên ... CNH, HĐH nơng nghiệp nơng thơn giai đoạn 200 2-2 010, UBND tỉnh Gia Lai (2/2002) Giáo trình Kinh tế Chính trị, NXB Chính trị Quốc gia, 2002 Nguyễn Thế Nhã, Giáo trình Kinh tế Nơng nghiệp, NXB Thống ... giả Báo cáo tình hình SXNN phát triển nơng thơn giai đoạn 199 6-2 000, Cục TK Gia Lai Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, 2001 Chương trình hành động UBNN tỉnh...
 • 10
 • 155
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA CÁC TỈNH CỦA VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... điểm kinh tế liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 2.1 Tăng trưởng kinh tế Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg phê Phương hướng chủ yếu phát triển ệt kinh tế- xã hội vùng kinh tế trọng điểm ... nhất, đặc điểm phát triển kinh tế vùng, liên kết kinh tế tỉnh VKTTĐMT thấp chưa tạo động lực để thúc đẩy liên kết doanh nghiệp vùng, chưa góp phần vào việc khai thác nguồn lực lợi vùng Vì vậy, ... lên 5483 nghìn đồng năm 2006 (giữa Đà Nẵng ảng Quảng Ngãi)] 2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế vùng trọng điểm kinh tế miền Trung Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch nhanh, tỷ trọng đóng góp Nông-LâmThủy...
 • 8
 • 446
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " TẬP ĐOÀN KINH TẾ: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... trị chiến lược từ cấp TĐKT đến công ty thành viên, kế thừa phát triển “văn hóa tổ chức” quán toàn hệ thống TĐKT, Chiến lược mô hình kinh doanh tập đoàn kinh tế 3.1 Bối cảnh chiến lược TĐKT Bối cảnh ... lược TĐKT 3.4.1 Kiến trúc tập đoàn lãnh đạo tập đoàn Mô hình tổ chức TĐKT cần nghiên cứu thiết kế cách khoa học, đảm bảo tập trung lãnh đạo chiến lược cấp “quản trị tập đoàn tự chủ cấp tác nghiệp ... muốn định hướng chiến lược phát triển mô hình kinh doanh theo quy luật kinh tế tổ chức kinh tế qui mô lớn Vấn đề có tính chiến lược phải xây dựng mô hình quản trị hiệu quả, đảm bảo cho chiến lược...
 • 9
 • 201
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " LIÊN KẾT KINH TẾ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN – TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tập trung chủ yếu phương pháp nghiên cứu định tính định lượng tùy thuộc vào nguồn liệu khai thác mục đích nghiên cứu Nội dung liên kết kinh tế miền Trung Tây Nguyên Vùng Kinh tế miền Trung Tây nguyên ... chung miền Trung Tây Nguyên nói riêng dường nhiều bất cập luận lẫn thực tiễn Có thể kể số điểm sau: Về mặt luận, khẳng định việc liên kết kinh tế tất yếu, việc liên kết kinh tế chưa tổng kết ... CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(32).2009 triển vùng liên kết kinh tế, kinh nghiệm liên kết kinh tế nước giới khu vực Liên kết kinh tế Vùng - Nhìn từ góc độ sách vĩ mô: Liên kết...
 • 5
 • 248
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu khoa học về luật kinh tếđề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành kinh tếphương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành kinh tếcách viết một bài báo nghiên cứu khoa họccách viết bài báo nghiên cứu khoa họcbài báo nghiên cứu khoa học mẫubài báo nghien cứu khoa học đánh giánghiên cứu khoa học sinh viên kinh tếđề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực kinh tếđề tài nghiên cứu khoa học sinh viên kinh tếnghiên cứu khoa học sinh viên kinh tế quốc dânđề tài nghiên cứu khoa học về ngành kế toánnghiên cứu khoa học trong ngành y tếđề tài nghiên cứu khoa học quản lý kinh tếbài giảng nghiên cứu khoa họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại