ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ TẦM NHÌN VÀO BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG CHO ROBOT

Báo cáo khoa học: " ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT META-HEURISTIC TRONG BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT" pot

Báo cáo khoa học:
... phần quan trọng vào việc nghiên cứu giải thuật ACO: Các giải thuật ACO nguyên thủy cải tiến giải thuật sau áp dụng toán người du lịch Triển khai ứng dụng Bài toán người di lịch biểu diễn khái ... giá trị Ω nhằm ràng buộc kiến tìm đường tương ứng với hoán vị thành phố Ở toán tìm đường ngắn qua tất đỉnh đồ thị đỉnh lần có mối liên hệ mật thiết với toán tìm đường ngắn kiến Hình Một kiến thành ... sách visited Xác định hành trình ngắn từ trước đến cập nhật pheromone Hình Sơ đồ thuật toán ACO cho toán TSP Đề xuất ứng dụng Bài toán người du lịch (TSP) toán kinh đi n đầu tư nghiên cứu thời gian...
 • 8
 • 487
 • 7

NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT MỘT SỐ MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC (COKB VÀ ĐỒ THỊ KHÁI NIỆM) VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ KHÁI NIỆM VÀO VIỆC XÂY DỰNG HỆ TRUY VẤN

NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT MỘT SỐ MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC (COKB VÀ ĐỒ THỊ KHÁI NIỆM) VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ KHÁI NIỆM VÀO VIỆC XÂY DỰNG HỆ TRUY VẤN
... Base) đồ thị khái niệm (Conceptual Graph) - Nghiên cứu sở thuyết hình biểu diễn tri thức COKB, phân tích ưu nhược điểm hình so với hình khác tìm hiểu số ứng - dụng Nghiên cứu sở thuyết ... không hiểu hệ thống lớn, biễu diễn loại tri thức, yếu việc biểu diễn tri thức dạng tả, có cấu trúc 1.2.2 Phương pháp biểu diễn tri thức hệ luật dẫn Khái niệm Phương pháp biểu diễn tri thức luật ... hiểu hệ thống lớn, biễu diễn loại tri thức, yếu việc biểu diễn tri thức dạng tả, có cấu trúc 1.2.3 Phương pháp biểu diễn tri thức mạng ngữ nghĩa Khái niệm Mạng tính toán dạng biểu diễn tri thức...
 • 71
 • 340
 • 0

Ứng dụng lý thuyết hệ thống vào bài toán phát hiện, định vị sự cố trong quản lý viễn thông

Ứng dụng lý thuyết hệ thống vào bài toán phát hiện, định vị sự cố trong quản lý viễn thông
... mật thông tin Bài toán xác định tham số điều khiển giảm bậc 11 2.5 Vai trò toán phát hiện, định vị cố TMN Bài toán phát định vị cố mạng viễn thông tham gia vào thực chức dịch vụ quản cố hệ quản ... niệm ổn định định nghĩa Đối với hệ thống tuyến tính, ổn định hệ thống có mối liên hệ tới ma trận A hệ thống Có thể nói đại khái ổn định hệ thống tính chất ma trận hệ thống A Đối với hệ thống liên ... lỗi, dẫn đến việc phát triển trực tiếp phương pháp kiểm tra giới hạn Đầu vào u(t) Đầu y(t) Hệ thống CHƯƠNG II: VAI TRÒ CỦA BÀI TOÁN PHÁT HIỆN, ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRONG MẠNG QUẢN LÝ VIỄN THÔNG 2.1 Giới...
 • 12
 • 400
 • 0

Ứng dụng tính chất hình học vào bài toán liên quan đến khảo sát hàm số

Ứng dụng tính chất hình học vào bài toán liên quan đến khảo sát hàm số
... tương ứng: x = phương trình tiếp tuyến là: y = x + x = phương trình tiếp tuyến là: y = x − Bài toán liên quan đến cực trị: Bài toán Cho hàm số y = f (x, m) Tìm điều kiện tham số m để đồ thị hàm số ... DIENDANKIENTHUC.NET 10 Bài Cho hàm số: y = −x3 + 3x2 + 3(m2 − 1)x + 3m2 − (C) Tìm m để đồ thị hàm số (C) có cực đại cực tiểu điểm cực trị đồ thị hàm số cách gốc tọa độ O Bài (Khối D-2007) Cho hàm số: y= 2x ... thường tìm điều kiện tham số chứng minh khoảng cách điểm đồ thị đến điểm đường Tùy trường hợp cụ thể ta vận dụng tính chất hình học cách linh động để tìm phương án giải toán Ví dụ Giả sử ∆ tiếp...
 • 10
 • 379
 • 1

sử dụng đồ thị trong một số bài toán chuyển động cơ học

sử dụng đồ thị trong một số bài toán chuyển động cơ học
... Một số kiến thức có liên quan Nhận dạng tập chuyển động học sử dụng đồ thị để giải Tổng quát phương pháp giải tập Vật lý đồ thị 4 Một số tập vận dụng Bài tập tương ... mạnh dạn sử dụng đồ thị việc giải tập Vật lý cách rèn luyện tư tốt, giúp ta quen với việc tiếp nhận khái niệm công cụ xa lạ với sống ngày Trong chuyên đề Sử dụng đồ thị số toán chuyển động học ... v Chuyển động chuyển động mà độ lớn vận tốc không thay đổi theo thời gian chuyển động mà vật quãng đường khoảng thời gian Nhận dạng tập chuyển động học sử dụng đồ thị để giải Các tập chuyển động...
 • 14
 • 2,182
 • 2

ỨNG DỤNG NAÏVE BAYES VÀ ONTOLOGY VÀO BÀI TOÁN PHÂN LỚP VÀ TRÍCH XUẤT KEYPHRASE CHO TÀI LIỆU HỌC TẬP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ỨNG DỤNG NAÏVE BAYES VÀ ONTOLOGY VÀO BÀI TOÁN PHÂN LỚP VÀ TRÍCH XUẤT KEYPHRASE CHO TÀI LIỆU HỌC TẬP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... cỏc keyphrase cho ti liu ta tin hnh lu cỏc keyphrase ca tng ti liu vo cỏc tin cú dng .key c lu cựng mt th mc vi ti liu, tin cú cu trỳc nh sau: b ... Vn Tin CH1301109 Trang C S Lí THUYT V THUT TON BAYES V CC VN I LIấN QUAN nh lý Bayes c t tờn sau Reverend Thomas Bayes (1702 1761), ngi ó nghiờn cu vic lm th no tớnh toỏn mt phõn phi cho ... l rỳt trớch keyphrase Keyphrase l mt khỏi nim khụng th thiu i vi cỏc h thng tỡm kim thụng tin theo ng ngha, nú l mt n v thụng tin mang c trng, th hin ni dung chớnh ca ti liu Cỏc keyphrase cú...
 • 19
 • 511
 • 4

Tiểu luận Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN VÀO BÀI TOÁN LẬP THỜI KHOÁ BIỂU CHO TRƯỜNG HỌC

Tiểu luận Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN VÀO BÀI TOÁN LẬP THỜI KHOÁ BIỂU CHO TRƯỜNG HỌC
... toán lập lịch các phương pháp tiếp cận giải toán lập lịch, qua có so sánh đánh giá thuật toán Tìm hiểu sâu thuật giải di truyền ứng dụng vào toán thời khóa biểu nhằm có cải tiến bước thuật giải di ... quần thể) cho qi-1 < r ≤ qi GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn HV: Nguyễn Thành Quân Page CHƯƠNG III BÀI TOÁN ỨNG DỤNG Ứng dụng thuật giải di truyền việc lập thời khoá biểu cho trường học 3.1 Bài toán Một ... toán lập lịch theo hướng tiếp cận thuật giải di truyền 4.2 Hướng phát triển - Hiện thực hoá ý tưởng giải toán lập thời khoá biểu chạy máy tính - Tìm hiểu ứng dụng thuật giải di truyền cho nhiều...
 • 16
 • 324
 • 0

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN vào bài TOÁN vận tải TUYẾN TÍNH

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN vào bài TOÁN vận tải TUYẾN TÍNH
... Trên sở kết nghiên cứu giải thuật di truyền áp dụng giải thuật vào toán vận tải tuyến tính, kết luận Giải thuật di truyền công cụ hữu ích giúp giải toán tối ưu, đặc biệt toán tối ưu có không gian ... hiệu tốt cho thấy toán vận tải tuyến tính giải Giảỉ thuật di truyền đạt kết khả quan Từ cho thấy GAs áp dụng vào dạng toán tối ưu khác cho kết khả quan 106(06): 81 - 84 Mặc dù toán thử nghiệm, ... hình toán học toán là: f(x) = ∑i=1m∑j=1n cij.xij → (cực tiểu tổng chi phí) với điều kiện: n - ∑j=1 xij = m - ∑i=1 xij = bj - xij > 0, i = i m, j = n ÁP DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀO GIẢI BÀI TOÁN...
 • 4
 • 258
 • 1

Ứng dụng ĐỒ THỊ vào giải toán hóa học

Ứng dụng ĐỒ THỊ vào giải toán hóa học
... pháp đồ thị: Dựa vào tỷ lệ phản ứng phơng trình (1) (2) ta vẽ đợc đồ thị biểu diễn lợng kết tủa thu đợc theo lợng CO2 phản ứng nh sau: Số mol CaCO3 0,04 0,01 0,01 0,04 0,07 0,08 Số mol CO2 Dựa vào ... đồ thị: Dựa vào tỷ lệ phản ứng phơng trình (1) (2) ta vẽ đợc đồ thị biểu diễn lợng kết tủa thu đợc theo lợng OH- phản ứng nh sau: Số mol Al(OH)3 0,08 0,03 0,09 0,24 0,29 0,32 Số mol OH- Dựa vào ... Phơng pháp đồ thị: Số mol Al(OH)3 0,1 0,07 0,07 0,1 0,19 0,4 Số mol H+ Dựa vào tỷ lệ phản ứng phơng trình (1) (2) ta vẽ đợc đồ thị biểu diễn lợng kết tủa thu đợc theo lợng H+ phản ứng nh b Nếu...
 • 7
 • 844
 • 35

Nghiên cứu một số vấn đề của lí thuyết đồ thị ứng dụng trong giải quyết một số bài toán thực tế

Nghiên cứu một số vấn đề của lí thuyết đồ thị ứng dụng trong giải quyết một số bài toán thực tế
... THUY T 2.2 TH Các toán lu ng m ng Các toán thu c l p toán lu ng m ng: ¬ Bài toán lu ng có chi phí c c ti u (minimum cost flow problem) ¬ Bài toán ¬ Bài toán lu ng c c ¬ Bài toán phân công (assignment ... ng toán lu ng m ng m t s l p toán lu ng m ng ng d ng c a chúng Ch i mô t toán lu ng c c ng 3: Bài toán lu ng c c khái ni m lát c t v i thu t toán t ng quát, a m t s thu t toán c i ti n H gi i toán ... nh v c khoa h c c l p Bài toán có nhi u bi n th nh : toán lu ng có chi ng i ng n nh t, toán lu ng c c i, toán v n – phí c c ti u, toán C N TT chuy n, toán lu ng t ng quát, toán lu ng nhi u m t...
 • 146
 • 417
 • 0

Tài liệu TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ doc

Tài liệu TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ doc
... màu đồ thị ĐỒ THỊ PHẲNG  Đồ thị phẳng  Ví dụ  Đồ thị sau có phải đồ thị phẳng không? Chương Đồ thị phẳng toán màu đồ thị ĐỒ THỊ PHẲNG  Đồ thị phẳng  Ví dụ  Đồ thị sau có phải đồ thị ... toán màu đồ thị 27 màu đồ thị  Thuật toán Welch Powell  Ví dụ 1: màu cho đồ thị sau với số màu v1 v6 v5 v2 v3 v4 G Chương Đồ thị phẳng toán màu đồ thị 28 màu đồ thị  Thuật toán ... Chương Đồ thị phẳng toán màu đồ thị ĐỒ THỊ PHẲNG  Đồ thị phẳng  Một đồ thị gọi phẳng vẽ mặt phẳng mà cạnh cắt điểm điểm mút cạnh  Hình vẽ gọi biểu diễn phẳng đồ thị Chương Đồ thị phẳng toán tô...
 • 30
 • 763
 • 8

TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ doc

TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ doc
... màu đồ thị ĐỒ THỊ PHẲNG  Đồ thị phẳng  Ví dụ  Đồ thị sau có phải đồ thị phẳng không? Chương Đồ thị phẳng toán màu đồ thị ĐỒ THỊ PHẲNG  Đồ thị phẳng  Ví dụ  Đồ thị sau có phải đồ thị ... toán màu đồ thị 27 màu đồ thị  Thuật toán Welch Powell  Ví dụ 1: màu cho đồ thị sau với số màu v1 v6 v5 v2 v3 v4 G Chương Đồ thị phẳng toán màu đồ thị 28 màu đồ thị  Thuật toán ... Chương Đồ thị phẳng toán màu đồ thị ĐỒ THỊ PHẲNG  Đồ thị phẳng  Một đồ thị gọi phẳng vẽ mặt phẳng mà cạnh cắt điểm điểm mút cạnh  Hình vẽ gọi biểu diễn phẳng đồ thị Chương Đồ thị phẳng toán tô...
 • 30
 • 837
 • 3

TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ pptx

TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ pptx
... màu đồ thị ĐỒ THỊ PHẲNG  Đồ thị phẳng  Ví dụ  Đồ thị sau có phải đồ thị phẳng không? Chương Đồ thị phẳng toán màu đồ thị ĐỒ THỊ PHẲNG  Đồ thị phẳng  Ví dụ  Đồ thị sau có phải đồ thị ... toán màu đồ thị 27 màu đồ thị  Thuật toán Welch Powell  Ví dụ 1: màu cho đồ thị sau với số màu v1 v6 v5 v2 v3 v4 G Chương Đồ thị phẳng toán màu đồ thị 28 màu đồ thị  Thuật toán ... Chương Đồ thị phẳng toán màu đồ thị ĐỒ THỊ PHẲNG  Đồ thị phẳng  Một đồ thị gọi phẳng vẽ mặt phẳng mà cạnh cắt điểm điểm mút cạnh  Hình vẽ gọi biểu diễn phẳng đồ thị Chương Đồ thị phẳng toán tô...
 • 30
 • 1,102
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nguyễn thị như anchính quyền đô thị như thế nàolý thuyết đàn hồi đinh thị như thảobài tập lý thuyết đàn hồi đinh thị như thảogiáo trình lý thuyết đàn hồi đinh thị như thảothiết kế mô phỏng lê thị như ýhinh anh bà nguyễn thị như loannguyễn văn thạc phạm thị như anhnguyễn thị như ý an giangnguyễn thị như anhde cuong on thi nhu van hkilịch sử xã hội học nguyễn thị duyên đoàn thị như quỳnhvu thi nhunguyễn thị như loan hồ ngọc hànguyễn thị như loan và hồ ngọc hàLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUMẠNG TRUYỀN ĐỒNG THỜI THÔNG TIN và NĂNG LƯỢNG CHẾ độ SONG CÔNGLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUMỘT số TÍNH NĂNG nổi TRỘ của MPLS TP só với MPLSLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu điều KHIỂN tối ưu hệ THỐNG điện NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI5. Bao cao tai chinh HN tom tatQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-7Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-8Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-1-CNQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-1-KHDieu Le CTY CP PT BDS Phat Dat